Er du i misbrug eller pårørende til en misbruger. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Blog om rusmiddelmisbrug og behandling af afhængighed og misbrug

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

 

Blog om misbrug og afhængighed af rusmidlerOm vores blog

På vores blog kan du læse om misbrug og afhængighed af rusmidler og de mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af misbrug. Der ligger også en del artikler om hjernen og rusmiddelmisbrug.

Hjernen & Rusmiddelmisbrug

Rusmidler påvirker hjernen på en række måder. De kan ændre hjernens kemi, ændre hjernens struktur og skade hjernens nerveceller. Rusmidler kan ændre hjernens kemi ved at påvirke virkningen af neurotransmittere. Neurotransmittere er kemiske budbringere, der sender signaler mellem nervecellerne. Nogle rusmidler, såsom alkohol og opioider, kan øge virkningen af neurotransmittere, der er forbundet med belønning og nydelse. Dette kan føre til en følelse af eufori og dermed tilvænning og afhængighed.

Hashmisbrug & konsekvenser

Danmark har i løbet af de seneste år oplevet en stigning i hashmisbrug, især blandt unge. Let tilgængelighed har bidraget til denne tendens.

Unges druk-kultur i Danmark

Nye tal bekræfter et stigende alkoholforbrug blandt unge, som er dokumenteret i flere undersøgelser, og de viser et alt for højt forbrug.

Dårligt selvværd og misbrug

Dårligt selvværd kan være en risikofaktor for udvikling af misbrug og kan samtidig påvirke en persons evne til at regulere følelser.

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Når en person eksperimenterer med rusmidler, begynder en kæde af begivenheder, der kan føre til et dybt forankret forhold til rusmidler.

Massivt misbrug af kokain

I de senere år er antallet af kokainmisbrugere vokset betydeligt. Eksperter advarer om de mulige konsekvenser ved kokainmisbrug.

Hjernens belønningssystem

Belønningssystemet i hjernen spiller en afgørende rolle i at motivere os til at søge belønninger, der er essentielle for overlevelse og trivsel.

Alkoholmisbrug i danmark

Danmark, som er kendt for sin rige kulturarv og høje livskvalitet, står over for en udfordring, der ofte skjules bag festlige anledninger

Genetiske faktorer og afhængighed

En undersøgelse konkluderede, at op til 30 % af befolkningen har genetiske varianter, der er forbundet med en højere risiko for misbrug.

Dobbeltdiagnose & Misbrug

Den enkelte kan stå over for en situation, der er både kompleks og udfordrende, og det kan være meget svært at finde den rette behandling.

Hjernens reaktion

Forståelse af hjernens reaktion på rusmidler. Rusmidler kan have en række forskellige virkninger og ødelæggende effekt på hjernen

Social arv & rusmidler

En vigtig mekanisme, der bidrager til udviklingen af tolerance over for rusmidler, er den biokemiske tilpasning i hjernesynapserne.

Det neurokemiske grundlag for udvikling af afhængighed

En vigtig mekanisme, der bidrager til udviklingen af tolerance over for rusmidler, er den biokemiske tilpasning i hjernesynapserne.

Behandling af anden etniske misbrugere

Misbrugsbehandling af personer med anden etnisk baggrund i Danmark står over for specifikke udfordringer, herunder kulturelle forskelle.

Skadeligt forbrug af rusmidler

Er der tale om et skadeligt misbrug? Misbrug bør derfor forstås som et forbrug af rusmidler, der resulterer problemer for brugeren.

Designerstoffer

Feststoffer; er en uformel betegnelse for stoffer, der normalt bruges i forbindelse med sociale arrangementer eller fester.

Misbrug og kognitiv dissonans

Studier har vist, at afhængighed fører til en nedsat funktion i den præfrontale cortex, der er ansvarlig for at regulere impulskontrol, planlægning, vurdering af risici og beslutningstagning.

Misbrugsbehandling i Danmark

Der er mange forskellige typer af misbrugsbehandling, og den type, der vil være mest effektiv for en person, behøver ikke at være det en anden.

Tidlig debut af rusmiddelbrug

Forskning har vist, at gentagen brug af rusmidler kan føre til ændringer i hjernens belønningscenter, som kan gøre det sværere at kontrollere trang.

Skæbnesvangert misbrug af rusmidler

Uanset om det handler om afslapning, eufori, smertelindring eller stimulering, kan rusmidler levere disse resultater pålideligt.

Statistik over tilbagefald

Succesraten for langsigtet ædruelighed og stoffrihed blandt dem, der har gennemgået misbrugsbehandlinger, falder over tid.

Den addiktive personlighed

Vores viden om afhængighed begyndte med en konkret form og bliver nu gradvist overført til andre områder såsom spil eller porno.

Sammenhæng, nikotin og andre rusmidler

Er der sammenhæng mellem rygning og andre afhængigheder. Forskning viser, at personer, der ryger, er mere tilbøjelige til at udvikle misbrug af andre stoffer.

Rusmiddelmisbrug i Danmark fra 1960 til i dag

Rusmiddelmisbrug har udviklet sig siden 1960’erne. Stoffer som hash, heroin, kokain, amfetamin og syntetiske stoffer har alle haft en indflydelse på samfundet

Liste over rusmidler

Listen er ikke fuldstændig, da der findes tusindvis af rusmidler i hele verden, og mange former for rusmidler er faktisk udviklet som lovligt medicin.

Ung i misbrug af alkohol eller stoffer

Unge af forældre i de laveste socialgrupper oplever flere negative konsekvenser end unge af forældre i de højeste socialgrupper.

Forsvarsmekanismer

Forsvarsmekanismer undertrykker vigtig viden om negative konsekvenser ved rusmiddelmisbrug, samt fremhæver positive forestillinger ved et misbrug.

Et ubrugeligt begreb

Afhængighed er et ubrugeligt begreb. Ingen er absolut afhængig af rusmidler; hvis grundene til at lade være med at bruge rusmidler er stærke nok.

Skam, set i et misbrugsperspektiv

De skamfulde tanker kan blive en indre stemme, der gentager negative overbevisninger om personens selv og andre. Denne indre kritiske stemme kan tage mange former.

Overdosis ved brug af rusmidler

Overdosis kan forårsages af en række forskellige stoffer, herunder opiater, benzodiazepiner og alkohol. Symptomerne på overdosis kan variere afhængigt af det specifikke stof.

Fra rekreativt brug til misbrug

Rusmidler har gennem tiden været genstand for kontroverser. For mange mennesker er spørgsmålet om, hvorfor rusmidler er så attraktive komplekst.
Facebook
Twitter
LinkedIn