Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Blog om alkohol- og stofmisbrug - Behandling af afhængighed og misbrug

Blog om misbrug og afhængighed af rusmidlerOm bloggen

På bloggen kan du læse om misbrug af rusmidler og de mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af stof- og alkoholmisbrug. Der ligger også en del artikler om hjernen og rusmiddelmisbrug.

Hjernen & Rusmiddelmisbrug

Rusmidler påvirker hjernen på flere niveauer, ændrer dens kemi, struktur og skader nerveceller. Disse substanser kan manipulere neurotransmittere, kemiske budbringere, der faciliterer kommunikation mellem nerveceller. Alkohol og opioider er eksempler på rusmidler, der øger virkningen af neurotransmittere knyttet til belønning og nydelse. Dette kan føre til en følelse af eufori, skabe tilvænning og resultere i afhængighed.

Ud over disse grundlæggende oplysninger fokuserer vores blog på flere aspekter af alkohol- og stofmisbrug. Vi udforsker advarselssignaler og symptomer på misbrug samt de sundhedsmæssige konsekvenser. Vi deler også gerne indsigt i behandlingsmuligheder som kognitiv terapi og opmuntrer til at søge professionel hjælp, hvis du er pårørende til en i misbrug eller selv er i misbrug af rusmidler.

For at tackle problemet bredere dækker vi emner som forebyggelse af misbrug, effekter på familie og samfund, relevante love og politikker samt identifikation af risikofaktorer, der kan føre til misbrug. Vores mål er at give en omfattende forståelse af alkohol- og stofmisbrug for at støtte dem, der søger information, behandling eller støtte i kampen mod misbrug og dets negative konsekvenser.

De glemte ofre - pårørende

Pårørende til en i misbrug af rusmidler bliver ofte de glemte ofre - de står tilbage med bekymringer, sorg, skam og frustration.

Alkoholafvænning

Erkendelse af problemet er det vigtigste skridt mod alkoholafvænning. Det kan være en udfordrende proces at erkende et alkoholproblem.

Hashmisbrug & konsekvenser

Danmark har i løbet af de seneste år oplevet en stigning i hashmisbrug, især blandt unge. Let tilgængelighed har bidraget til denne tendens.

Unges druk-kultur i Danmark

Nye tal bekræfter et stigende alkoholforbrug blandt unge, som er dokumenteret i flere undersøgelser, og de viser et alt for højt forbrug.

Genetiske faktorer

En undersøgelse konkluderede, at op til 30 % af befolkningen har genetiske varianter, der er forbundet med en højere risiko for misbrug.

Behandling af anden etniske misbrugere

Misbrugsbehandling af personer med anden etnisk baggrund i Danmark står over for specifikke udfordringer, herunder kulturelle forskelle.

Skadeligt forbrug af rusmidler

Er der tale om et skadeligt misbrug? Misbrug bør derfor forstås som et forbrug af rusmidler, der resulterer problemer for brugeren.

Designerstoffer

Feststoffer; er en uformel betegnelse for stoffer, der normalt bruges i forbindelse med sociale arrangementer eller fester.

Cannabinoid Hyperemesis

Cannabinoid hyperemesis syndrom er en alvorlig, men behandlingsbar tilstand, der primært rammer kroniske cannabisbrugere

Massivt misbrug af kokain

I de senere år er antallet af kokainmisbrugere vokset betydeligt. Eksperter advarer om de mulige konsekvenser ved kokainmisbrug.

Sexafhængighed

Her kan du læse om sexafhængighed, hvilken konsekvenser oplever mennesker med afhængighed til sex og hvordan foregår behandlingen

Hjernens belønningssystem

Belønningssystemet i hjernen spiller en afgørende rolle i at motivere os til at søge belønninger, der er essentielle for overlevelse og trivsel.

Behandling af alkoholmisbrug

Behandling af alkoholmisbrug - I Danmark er der et massivt overforbrug og misbrug af alkohol. Her kan du læse om ambulant behandling af alkoholmisbrug.

Udvikling af misbrug

En vigtig mekanisme, der bidrager til udviklingen af tolerance over for rusmidler, er den biokemiske tilpasning i hjernesynapserne.

Dårligt selvværd og misbrug

Dårligt selvværd kan være en risikofaktor for udvikling af misbrug og kan samtidig påvirke en persons evne til at regulere følelser.

Misbrug og kognitiv dissonans

Studier har vist, at afhængighed fører til en nedsat funktion i den præfrontale cortex, der er ansvarlig for at regulere impulskontrol og planlægning

Misbrug af ketamin

Hvordan virker ketamin og hvorfor er der nogen som bruger det som rusmiddel - Kan man blive afhængig af det og hvor farligt er ketamin.

Tegn på misbrug

Læs om advarselssignaler ved misbrug. Uanset om det drejer sig om stofmisbrug eller alkoholmisbrug er det vigtigt at kunne genkende tegnene.

Misbrug af lattergas

Tegn på lattergasmisbrug kan omfatte ustabilt gangart, vrøvlende tale, svimmelhed og en generel opstemt tilstand.

Dobbeltdiagnose & Misbrug

Den enkelte kan stå over for en situation, der er både kompleks og udfordrende, og det kan være meget svært at finde den rette behandling.

Hjernens reaktion

Forståelse af hjernens reaktion på rusmidler. Rusmidler kan have en række forskellige virkninger og ødelæggende effekt på hjernen

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Når en person eksperimenterer med rusmidler, begynder en kæde af begivenheder, der kan føre til et dybt forankret forhold til rusmidler.

Afvænning af hashmisbrug

Det er vigtigt at forstå, at hver persons rejse mod recovery er unik, og at det kræver vedholdenhed, tålmodighed og støtte.

Social arv & rusmidler

En vigtig mekanisme, der bidrager til udviklingen af tolerance over for rusmidler, er den biokemiske tilpasning i hjernesynapserne.

Misbrugsbehandling i Danmark

Der er forskellige typer af misbrugsbehandling, og den type, der vil være mest effektiv for en person behøver ikke være det for en anden.

Tidlig debut af rusmiddelbrug

Forskning har vist, at gentagen brug af rusmidler kan føre til ændringer i hjernens belønningscenter, som kan gøre det sværere at kontrollere trang.

Rusmiddelmisbrug i Danmark

Rusmiddelmisbrug har udviklet sig siden 1960’erne. Stoffer som hash, heroin, kokain, amfetamin, har alle haft en indflydelse på samfundet

Privat misbrugsbehandling

Privat misbrugsbehandling giver dig mere opmærksomhed fra din behandler. Dette kan være med til at skabe en stærkere relation.

CENAPS-modellen

CENAPS®modellen er et omfattende system til diagnosticering og behandling af misbrugsforstyrrelser og livsstilsproblemer.

Psykisk afhængighed

Her kan du læse om de psykiske og fysiske aspekter af afhængighed og de forskellige definitioner af afhængighed til rusmidler og adfærd

Ung i misbrug af rusmidler

Unge af forældre i de laveste socialgrupper oplever flere negative konsekvenser end unge af forældre i de højeste socialgrupper.

Statistik over tilbagefald efter gennemført behandling

Succesraten for langsigtet ædruelighed og stoffrihed blandt dem, der har gennemgået misbrugsbehandlinger, falder over tid.

Den addiktive personlighed

Vores viden om afhængighed begyndte med en konkret form og bliver nu gradvist overført til andre områder såsom spil eller porno.

Nikotin og andre rusmidler

Sammenhæng mellem rygning og andre afhængigheder. Forskning viser, at personer, der ryger, er mere tilbøjelige til at udvikle misbrug af andre stoffer.

Liste over rusmidler

Listen er ikke fuldstændig, da der findes tusindvis af rusmidler i hele verden, og mange former for rusmidler er faktisk udviklet som lovligt medicin.

Misbrugscenter

At bryde fri af et behandlingskrævende alkohol- eller stofmisbrug er en udfordrende opgave, der ofte kræver professionel støtte.

Porno-afhængighed

Pornoafhængighed er en form for afhængighed, hvor en person bliver besat af at se pornografisk materiale og har svært ved at kontrollere det.

Skæbnesvangert misbrug

Uanset om det handler om afslapning, eufori, smertelindring eller stimulering, kan rusmidler levere disse resultater hver gang.

Test dit forbrug af rusmidler

Her kan du teste dit alkohol- eller stofmisbrug. Testen er 100% anonym og består af 13 spørgsmål - testen er kun vejledende

Skam, set i et misbrugsperspektiv

De skamfulde tanker bliver en indre stemme, der gentager negative overbevisninger om personens selv og andre mennesker.

Forsvarsmekanismer

Forsvarsmekanismer undertrykker vigtig viden om negative konsekvenser ved rusmiddelmisbrug, samt fremhæver positive forestillinger ved et misbrug.

Overdosis af rusmidler

Overdosis kan forårsages af en række forskellige stoffer, herunder opiater, benzodiazepiner og alkohol. Symptomerne på overdosis kan variere afhængigt af det specifikke stof.

Et ubrugeligt begreb

Afhængighed er et ubrugeligt begreb. Ingen er absolut afhængig af rusmidler; hvis grundene til at lade være med at bruge rusmidler er stærke nok.

Fra rekreativt brug til misbrug

Rusmidler har gennem tiden været genstand for kontroverser. For mange mennesker er spørgsmålet om, hvorfor rusmidler er så attraktive komplekst.

Udvikling af skam

Det er skamfuldt at opleve skam - og frygten for at andre opdager, hvor forkert, man føler sig, får en til at gøre alt for skjule det.

Abstinens & hjernen

Læs om hvor lang tid det tager hjernen at restituere efter misbrug af rusmidler - og om hvor længe man kan have abstinenser efter misbrug.

Alkoholbehandling

Professionel alkoholbehandling; læs om hvad en ambulant alkoholbehandling kan tilbyder af behandlingsforløb og udredning.
Facebook
Twitter
LinkedIn