Udvikling af fysisk og psykisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug

Udvikling af fysisk afhængighed ved længere tids brug af alkohol, stoffer eller medicin. Fysisk afhængighed optræder i form af abstinens ved afholdenhed eller nedsættelse af dosis af rusmidlet eller medicin. 

Ved abstinenser ses derfor hyppigt den modsatte reaktion af den virkning, man ønskede at opnå, ved at indtage midlet.

Abstinenserne kan blive så udtalt, at de kompliceres med delirøse symptomer og krampeanfald. Disse symptomer optræder ofte ved ophør med benzodiazepiner, heroin eller alkohol.

Ikke alle med misbrug af rusmidler bliver afhængige af det rusmiddel de bruger. Men der er en stor risiko forbundet med storforbrug af alkohol eller indtagelse af andre afhængighedsskabende rusmidler.

Sommetider udvikles afhængigheden hurtigt, måske som en reaktion på en stressende eller sorgfuld forandring, såsom skilsmisse, overgang til pension, eller andet tab. Andre gange udvikler afhængigheden sig mere snigende, eftersom tolerance over for rusmidler øges over tid.

Hvis du er storforbruger af alkohol eller tager stoffer jævnligt, er der altid stor risiko for at du udvikler afhængighed af rusmidlet. Læs mere om alkoholmisbrug og alkoholbehandling

Psykisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug

Psykisk afhængighed indebærer ændringer i adfærd. Disse ændringer er kendetegnet ved tvangsprægede handlinger i forbindelse med misbrug af rusmidler. Psykisk afhængighed er i høj grad selve tanken og følelsen af, at man ikke kan leve uden alkohol eller sit stof. Bare tanken om ikke at kunne indtage rusmidlet vil ofte fremkalde en fysisk reaktion. Denne reaktion kalder man trang eller craving.

Psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse med afhængighed

Psykologiske forsvarsmekanismer undertrykker vigtig viden om de negative konsekvenser, og fremhæver positive forestillinger ved misbruget.

På den måde opstår der en ond cirkel, som er meget svær at komme ud af, uden hjælp fra en professionel misbrugsbehandler.

De psykologiske forsvarsmekanismer afholder de fleste fra at se ærligt på deres misbrug og de negative konsekvenser, herunder er der nogle eksempler på psykologiske forsvarsmekanismer.

  • Drastisk at undervurdere, hvor meget der indtags.
  • Nedtone de negative konsekvenser af forbruget.
  • Beklage sig over, at familie og venner overdriver forbruget.
  • Gøre andre til ansvarlige eller syndebuk for misbruget.

Hvis du oplever dig selv rationalisere dit forbrug af rusmidler eller du er uærlig om det, eller nægter at diskutere emnet, brug et øjeblik på at overveje, hvorfor du er så defensiv. 

Hvis du virkelig mener, du ikke har et problem, er der ikke nogen grund til at dække over dit forbrug, eller bruge undskyldninger, for at slippe for at tale om det.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn