Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Hvad er fysisk og psykisk afhængighed og hvordan påvirker det individet

Afhængighed er drevet af frygten for de abstinenser, man oplever, når man stopper eller mindsker indtaget af det stof eller den adfærd, man er afhængig af

Afhængighed

Afhængighed, defineret helt enkelt

Afhængighed er en tilstand, hvor en person har en så stærk trang til at bruge en bestemt substans eller gentage en bestemt adfærd, at de mister evnen til at kontrollere deres adfærd eller ophøre med at forbruge rusmidler.

Afhængighed; en kompleks neurobiologisk tilstand

Afhængighed; en kompleks neurobiologisk tilstand, der involverer ændringer i hjernens neurotransmittersystem, hvilket resulterer i en vedvarende trang til at bruge en bestemt substans eller engagere sig i en bestemt adfærd.

Gentagelser spiller en central rolle i udviklingen af afhængighed

Afhængighed er ofte forbundet med en række gentagne adfærdsmønstre, der bliver indlejret i hjernen og forstærket over tid. Den gentagne eksponering for en substans eller adfærd fører til ændringer i hjernens receptorer, neurotransmitterproduktion og neurale kredsløb, hvilket forstyrrer den normale balance i hjernens belønningskredsløb.

Dette påvirker belønningskredsløbene i hjernen, således at aktiviteten eller stoffet opfattes som værende nødvendigt for overlevelse, på trods af negative konsekvenser for individets helbred, relationer og livskvalitet. Afhængighed involverer ofte en kombination af genetiske, biologiske, miljømæssige og psykologiske faktorer.

Afhængighed er drevet af frygten for abstinens, da det fører til ubehagelige fysiske og psykiske symptomer, når man stopper eller mindsker indtaget af det stof eller den adfærd, man er afhængig af

Porno: Personer, der er afhængige af porno, kan opleve abstinenssymptomer, når de forsøger at stoppe med at se pornografisk materiale eller reducerer deres forbrug. Disse symptomer kan omfatte en intens trang til at se mere porno. Abstinenssymptomer er; irritabilitet, angst, depression, øget seksuel frustration, søvnforstyrrelser og endda fysiske symptomer som hovedpine eller maveproblemer.

Alkohol: Pludselig ophør med alkoholforbrug kan udløse abstinenssymptomer, herunder rysten, svedtendens, kvalme og opkastning, angst, irritabilitet, søvnforstyrrelser og kramper eller hallucinationer i svære tilfælde.

Narkotika: Afhængigt af typen af stof kan abstinenssymptomer omfatte fysiske symptomer som muskelsmerter, svedtendens, rysten, kvalme, opkastning, diarré, feber, kulderystelser og søvnforstyrrelser samt psykiske symptomer som angst, depression, irritabilitet og intense trang.

Nikotin: Abstinenssymptomer ved rygestop kan omfatte irritabilitet, angst, koncentrationssvigt, søvnforstyrrelser, øget appetit, og nogle mennesker oplever endda fysiske symptomer som hovedpine eller maveproblemer.

Spil: Selvom abstinenssymptomer i forbindelse med spilafhængighed primært er psykologiske, kan de omfatte intense trang, irritabilitet, angst, depression og uro, når personen ikke kan engagere sig i spilaktiviteten.

Teknologisk: Pludselig begrænsning eller ophør med brug af teknologien, såsom smartphones eller sociale medier, kan udløse abstinenssymptomer, herunder angst, irritabilitet, søvnforstyrrelser, manglende koncentrationsevne og en følelse af tab.

Fysisk og psykisk afhængighed

Fysisk afhængighed opstår, fordi langvarig brug af rusmidler har ændret hjernens kemi og funktion. Kroppen tilpasser sig stoffets tilstedeværelse ved at ændre neurotransmitterniveauer og receptorfølsomhed. Disse ændringer skaber balance eller ubalance i hjernens belønnings- og kontrolsystemer, hvilket fører til en tilstand, hvor stoffet bliver nødvendigt for at opretholde en stabil og normal funktion.

En person med fysisk afhængighed vil ofte opleve en intens trang til at tage stoffet for at lindre abstinenssymptomerne og genvinde en følelse af velvære. Dette kan skabe en ond cirkel af fortsat brug og afhængighed, da afhængigheden opretholdes af både den fysiske og psykiske trang til stoffet.

Pludselig begrænsning eller ophør med brug af teknologien, såsom smartphones eller sociale medier, kan også udløse abstinenssymptomer, herunder angst, irritabilitet, søvnforstyrrelser, manglende koncentrationsevne og en følelse af tab.

Det er vigtigt at skelne mellem fysisk afhængighed og psykisk afhængighed

En person kan opleve en fysisk afhængighed uden en stærk psykisk trang til stoffet, mens en anden person kan have en stærk psykisk afhængighed uden udtalte fysiske abstinenser. Ikke desto mindre kan fysisk afhængighed være en afgørende faktor i opretholdelsen af misbrug og afhængighed af rusmidler og kræver passende behandling og støtte for at bryde den onde cirkel.

Psykisk afhængighed

Stof- eller alkoholmisbrug kan have forskellige tegn og indikationer, der kan tyde på psykisk afhængighed. Ud over ændringer i adfærd og tvangsprægede handlinger, er der andre tegn, der kan være vigtige at være opmærksom på. 

En person, der lider af psykisk afhængighed til rusmidler, kan opleve et konstant behov for at tage det pågældende stof for at opnå den ønskede effekt. Denne trang kan være så stærk, at det bliver svært at kontrollere eller modstå den. Det kan føre til en vedvarende obsessiv tankegang om at skaffe og indtage rusmidler og alt anden i tilværelsen bliver sekundært i forhold til rusmidler.

Der kan også opstå en række følelsesmæssige og psykologiske symptomer hos personer med psykisk afhængighed. Dette kan omfatte humørsvingninger, irritabilitet, angst, depression og manglende evne til at koncentrere sig.

Samtidig kan de sociale relationer og funktionen i dagligdagen blive påvirket negativt. Problemer på arbejdet eller i skolen, konflikter med familie og venner samt isolation fra tidligere interesser og aktiviteter kan forekomme.

Det er vigtigt at bemærke, at psykisk afhængighed ikke altid fører til fysisk afhængighed. Nogle personer kan udvikle en betydelig psykisk afhængighed uden at opleve udtalte fysiske abstinenser ved ophør af rusmiddelbrug eller adfærd.

Imidlertid er der en potentiel risiko for, at psykisk afhængighed kan udvikle sig til en fysisk afhængighed, især ved langvarigt brug af visse rusmidler eller risikoadfærd.

For at forebygge og behandle afhængighed af rusmidler er det vigtigt at være opmærksom på både de psykiske og fysiske aspekter af afhængigheden. En helhedsorienteret tilgang, der inkluderer terapi, støtte fra pårørende og læring af nye mestringsteknikker og alternative copingstrategier, kan være afgørende for at bryde afhængighedscyklussen.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

FAQ om rusmidler & misbrugsbehandling

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Hvad koster et behandlingsforløb

Her kan du læse om priser og tilbud

Hvordan virker hjernens belønningssystem

Her kan du læse om hvordan hjernens belønningssystem virker

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Læs artiklen om hjernen og misbrug rusmidler

Læs om abstinenser efter brug af rusmidler eller andre afhængigheder

Her kan du læse mere om abstinenssymptomer efter brug af rusmidler

Her kan du booke en gratis afklarende samtale
Facebook
Twitter
LinkedIn