Udvikling af fysisk og psykisk afhængighed ved misbrug af alkohol, stoffer eller medicin

Tegn på alkohol- og stofmisbrug

Tegn på psykisk afhængighed ved alkohol- og stofmisbrug

Tegn på stofmisbrug. Psykisk afhængighed indebærer ændringer i adfærd. Disse ændringer er kendetegnet ved tvangsprægede handlinger i forbindelse med misbrug af rusmidler. 

Psykisk afhængighed er i høj grad selve tanken og følelsen af, at man ikke kan leve uden alkohol eller sit stof. Psykisk afhængighed ses ofte i forbindelse med misbrug af kokain, crack, hash og alkohol. 

Bare tanken om ikke at kunne indtage rusmidlet vil ofte udløse en fysisk reaktion. Denne reaktion kaldes craving og er et fysisk element i afhængighed.  

Craving kan opleves som meget svært eller næsten umuligt at kontrollere og er det element i afhængigheden der oftes fører til tilbagefald, medmindre man har oplært nye copingstrategier.

Psykisk afhængighed er, følelser eller tanker, om at kunne indtage et rusmiddel for at opnå tilfredsstillelse, lystfølelse eller for at dæmpe en fysisk eller psykisk smertefuld tilstande.

Fysisk afhængighed, er derimod et resultat af, at kroppen har tilpasset sig det tilførte rusmiddel og derfor udløser fysiske symptomer, når rusmidlet ikke længere er tilstede i kroppen.

Psykisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug
Udvikling af psykisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug
Udvikling af fysisk afhængighed
Udvikling af fysisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug

Tegn på stofmisbrug - fysisk afhængighed optræder i form af abstinens ved nedsættelse af dosis af rusmiddel

Tegn på misbrug. Fysisk afhængighed, ved abstinenser ses hyppigt den modsatte reaktion af den virkning, man ønskede at opnå, ved at indtage rusmidlet. 

Abstinenserne kan blive så udtalt, at de kompliceres af delirøse symptomer og krampeanfald. Disse symptomer optræder ofte ved ophør med benzodiazepiner, heroin eller alkohol.

Ikke alle med misbrug af rusmidler bliver fysisk afhængige af det rusmiddel de bruger. Men der er en stor risiko forbundet med storforbrug af alkohol eller indtagelse af andre afhængighedsskabende rusmidler.

Sommetider udvikles afhængigheden hurtigt, måske som en reaktion på en stressende eller sorgfuld forandring, såsom skilsmisse, overgang til pension, eller andet tab. 

Andre gange udvikler den fysiske afhængighed sig mere snigende, eftersom tolerance over for rusmidler øges over tid.

Hvis du er storforbruger af alkohol eller tager stoffer jævnligt, er der altid stor risiko for at du udvikler afhængighed af rusmidlet.

Psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse med alkohol- eller stofmisbrug

Psykologiske forsvarsmekanismer undertrykker vigtig viden om de negative konsekvenser, samt fremhæver positive forestillinger ved brug af alkohol eller stoffer.

På den måde opstår der en ond cirkel, som er meget svær at komme ud af, uden hjælp fra en professionel misbrugsbehandler.

De psykologiske forsvarsmekanismer afholder de fleste fra at se ærligt på deres misbrug og de negative konsekvenser som misbrug af alkohol eller stoffer medføre. 

Herunder er der nogle eksempler på psykologiske forsvarsmekanismer.

  • Drastisk undervurdering af, hvor meget der faktisk indtages.
  • Nedtoner de negative konsekvenser af forbruget.
  • Beklager sig over, at familie og venner overdriver forbruget.
  • Gør andre til ansvarlige eller syndebuk for misbruget.
 

Hvis du oplever dig selv rationalisere dit forbrug af rusmidler eller du er uærlig om det. Brug da et øjeblik på at overveje, hvorfor du er så defensiv. 

Hvis du virkelig mener, du ikke har et problem, er der jo ikke nogen grund til at dække over forbruget, eller bruge undskyldninger for at slippe for at tale om det.

Psykologiske forsvarsmekanismer
Psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse misbrug af alkohol eller stofmisbrug