);

Fysisk afhængighed ved stof- eller alkoholmisbrug

Udvikling af fysisk afhængighed ved rusmiddelmisbrug

Udvikling af fysisk afhængighed ved misbrug eller overforbrug af alkohol og stof. Fysisk afhængighed optræder i form af abstinenser ved afholdenhed eller dosis-reduktion. Ved abstinenser ses derfor hyppigt den modsatte reaktion af den virkning, man ønskede at opnå via sit rusmiddel.

Abstinenstilstande kan blive så udtalt, at den kompliceres med delirøse symptomer og krampeanfald. Disse symptomer optræder ofte ved ophør med benzodiazepiner, heroin eller alkohol.

Ikke alle med misbrug af rusmidler bliver afhængige af det rusmiddel de bruger. Men det er en stor risiko forbundet med storforbrug af alkohol eller indtagelse af andre afhængighedsskabende rusmidler.

Sommetider udvikler afhængigheden sig hurtigt, måske som en reaktion på en stressende eller sorgfuld forandringer, såsom skilsmisse, overgang til pension, eller anden tab. Andre gange udvikler afhængigheden sig mere snigende, eftersom tolerance over for rusmidler øges over tid.

Hvis du er storforbruger af alkohol eller tager stoffer jævnligt, er der altid stor risiko for at du udvikler afhængighed til rusmidlet, læs mere her.

Psykisk afhængighed indebærer ændringer i adfærd. Disse ændringer er kendetegnet ved tvangsprægede handlinger i forbindelse med misbrug af rusmidler.

Psykisk afhængighed er i højere grad selve tanken og følelsen af, at man ikke kan leve uden alkohol eller sit stof. Bare tanken om ikke at skulle kunne indtage rusmidlet vil ofte også fremkalde en fysisk reaktion. Denne reaktion kalder man trang eller craving.

Psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse med afhængighed

Psykologiske forsvarsmekanismer undertrykke vigtig viden om negative konsekvenser og fremhæve og opfinde positive forestillinger ved misbruget.

På den måde opstår der en ond cirkel, som er meget svær at komme ud af, uden hjælp fra en professionel misbrugsbehandler.

Hvis du er i tvivl om du har behandlingskrævende misbrug er det en god ide at få fortaget professionel udredning. Læs mere om udredning og priser her.

Det er disse tankemønstre, man forsøger at bryde i misbrugsbehandling der anvender kognitiv terapi som behandlingsmetode.

Psykologiske forsvarsmekanismer kan afholde de fleste fra at se ærligt på misbruget og dens negative konsekvenser, herunder er der nogle eksempler på forsvarsmekanismer.

1. Drastisk at undervurdere, hvor meget der indtags.

2. Nedtone de negative konsekvenser af forbruget.

3. Beklage sig over, at familie og venner overdriver forbruget.

4. Gøre andre til ansvarlige eller syndebuk for misbruget.

Hvis du oplever dig selv rationalisere dit brug af rusmidler, at du er uærlig om det, eller nægter at diskutere emnet, brug et øjeblik på at overveje, hvorfor du er så defensiv. 

Hvis du virkelig mener – du ikke har et problem – er der ikke nogen grund til at dække over dit forbrug eller bruge undskyldninger for at slippe for at tale om det.