Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Fysisk og psykisk afhængighed: Risici ved stof- og alkoholmisbrug

Abstinenser: Konsekvens af langvarigt misbrug og afhængighed

Fysisk og psykisk afhængighed Fysisk afhængighed – abstinens ved nedsættelse af dosis

Fysisk afhængighed af rusmidler er en tilstand, hvor kroppen tilpasser sig til tilstedeværelsen af et specifikt rusmiddel og bliver afhængig af det for at fungere normalt. 

Når kroppen er blevet vant til tilførslen af stoffet over en længere periode, kan ophør eller reduktion af brugen udløse en række fysiske og neurokemiske reaktioner kendt som abstinenssymptomer.

Abstinenssymptomer kan variere afhængigt af det specifikke rusmiddel, dosis og brugsperiode. De kan omfatte kropslige reaktioner som rysten, sveden, hjertebanken, kvalme, opkastning og diarré. 

Andre symptomer kan være muskelsmerter, søvnløshed, træthed, irritabilitet, angst og depression. Ved alvorlig afhængighed af visse stoffer som benzodiazepiner eller alkohol kan abstinenserne blive mere alvorlige og potentielt livstruende, med symptomer som kramper, hallucinationer og delirium.

Fysisk afhængighed opstår, fordi langvarig brug af rusmidler ændrer hjernens kemi og funktion. Kroppen tilpasser sig stoffets tilstedeværelse ved at ændre neurotransmitterniveauer og receptorfølsomhed. Disse ændringer skaber en ubalance i hjernens belønnings- og kontrolsystemer, hvilket fører til en tilstand, hvor stoffet bliver nødvendigt for at opretholde en stabil og normal funktion.

En person med fysisk afhængighed vil ofte opleve en intens trang til at tage stoffet for at lindre abstinenssymptomerne og genvinde en følelse af velvære. Dette kan skabe en ond cirkel af fortsat brug og afhængighed, da afhængigheden opretholdes af både den fysiske og psykiske trang til stoffet.

Det er vigtigt at skelne mellem fysisk afhængighed og psykisk afhængighed, da de ikke altid følges ad. En person kan opleve en fysisk afhængighed uden en stærk psykisk trang til stoffet, mens en anden person kan have en stærk psykisk afhængighed uden udtalte fysiske abstinenser. Ikke desto mindre kan fysisk afhængighed være en afgørende faktor i opretholdelsen af misbrug og afhængighed af rusmidler og kræver passende behandling og støtte for at bryde den onde cirkel.

Tegn på psykisk afhængighed ved stof- og alkoholmisbrug:

Stof- eller alkoholmisbrug kan have forskellige tegn og indikationer, der kan tyde på psykisk afhængighed. Ud over ændringer i adfærd og tvangsprægede handlinger, er der andre tegn, der kan være vigtige at være opmærksom på.

En person, der lider af psykisk afhængighed af rusmidler, kan opleve et konstant behov for at tage det pågældende stof for at opnå den ønskede effekt eller tilstand. 

Denne trang kan være så stærk, at det bliver svært at kontrollere eller modstå. Det kan føre til en vedvarende tankemyldren om rusmidler og en obsessiv tankegang om at skaffe og indtage dem.

Der kan også opstå en række følelsesmæssige og psykologiske symptomer hos personer med psykisk afhængighed. Dette kan omfatte humørsvingninger, irritabilitet, angst, depression og manglende evne til at koncentrere sig. Personen kan opleve et fald i motivation og interesse for aktiviteter, der ikke er relateret til stofbrug.

Samtidig kan de sociale relationer og funktionen i dagligdagen blive påvirket negativt. Problemer på arbejdet eller i skolen, konflikter med familie og venner samt isolering fra tidligere interesser og aktiviteter kan forekomme.

Det er vigtigt at bemærke, at psykisk afhængighed ikke altid fører til fysisk afhængighed. Nogle personer kan udvikle en betydelig psykisk afhængighed uden at opleve udtalte fysiske abstinenser ved ophør af rusmiddelbrug. 

Imidlertid er der en potentiel risiko for, at psykisk afhængighed kan udvikle sig til en fysisk afhængighed, især med langvarig og overdreven brug af visse stoffer eller alkohol.

For at forebygge og behandle afhængighed af rusmidler er det vigtigt at være opmærksom på både de psykiske og fysiske aspekter af afhængigheden. 

En helhedsorienteret tilgang, der inkluderer terapi, støtte fra pårørende og samt læring af nye mestringsteknikker og alternative copingstrategier, kan være afgørende for at bryde afhængighedscyklussen.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

FAQ om rusmidler & misbrugsbehandling

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Test dit forbrug af rusmidler - helt anonymt

Prøv test - den består af 13 spørgsmål og er kun vejledende

Klik her

Om os - Uddannelser & Erfaring

Læs om vores uddannelser og erfaring med misbrugbehandling

Klik her

Hvad er ambulant misbrugsbehandling

Læs hvad der definerer et ambulant behandlingsforløb

Klik her

Hvad koster et behandlingsforløb

Her kan du læse om priser og tilbud

Klik her

Her kan du booke en gratis afklarende samtale

Facebook
Twitter
LinkedIn