Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Er du i tvivl om du har et alkoholproblem: Læs om overforbrug og misbrug af alkohol

For højt forbrug af alkohol påvirker både den fysiske og mentale sundhed

Fra brug af alkohol til misbrugEr der forskel på misbrug og alkoholisme?

Den vigtigste forskel mellem alkoholmisbrug og alkoholisme er, at alkoholmisbrug ikke nødvendigvis er en afhængighed. En person kan have et alkoholmisbrug, uden at være afhængig af alkohol.

En person med et alkoholmisbrug kan have en række negative konsekvenser af deres alkoholforbrug, men de har stadig en vis kontrol over deres indtagelse. De kan vælge, hvornår og hvor meget de drikker, og de kan stoppe med at drikke, hvis de vil.

En person med alkoholisme har derimod mistet kontrollen over deres alkoholforbrug. De er afhængige af alkohol, og de har brug for alkohol for at fungere. De kan ikke stoppe med at drikke, selvom de prøver.

Udviklingen fra brug af alkohol til misbrug af alkohol

Misbrug af alkohol udvikler sig gradvist og gennemgår flere stadier. Det er vigtigt at huske, at ikke alle, der drikker alkohol, bliver alkoholikere, og udviklingen af alkoholisme kan variere fra person til person. Her er en generel beskrivelse af vejen fra brug af alkohol til alkoholisme:

Eksperimentel fase med alkohol:

I begyndelsen er alkoholforbrug ofte eksperimentelt og socialt. Folk drikker i sociale sammenhænge, til fester eller i selskab med venner uden at udvise tegn på misbrug.

Regelmæssigt over-forbrug af alkohol:

Med tiden kan nogle personer begynde at drikke for meget alkohol regelmæssigt, måske i løbet af ugen eller i bestemte situationer som stresser eller hvor personen føler tristhed. 

Alkoholen kan bliver en måde at håndtere følelsesmæssige udfordringer på – her begynder de “røde lamper” at lyse og man skal være opmærksom på udviklingen i alkoholforbruget.

Øget alkohol-tolerance:

Kroppen udvikler tolerance over for alkohol, hvilket betyder, at personen skal drikke mere for at opnå samme virkning som før. Dette kan føre til øget alkoholforbrug.

Problematisk forbrug af alkohol eller alkoholmisbrug:

Personen begynder at drikke for at lindre stress, bekymringer eller negative følelser. Alkohol bruges som en måde at undgå problemer på, og det kan føre til konflikter med familie og venner, problemer på arbejdet eller i skolen samt sundhedsmæssige problemer.

Tab af kontrol når man drikke:

Personen mister gradvist kontrol over sit alkoholforbrug. Selvom vedkommende forsøger at stoppe eller skære ned på alkoholforbruget, er det svært at kontrollere trangen til at drikke. Perioder med overdreven forbrug af alkohol bliver hyppigere.

Fysiske og mentale konsekvenser i forhold til alkohol:

Langvarigt og overdrevent alkoholforbrug kan føre til fysiske og mentale sundhedsproblemer som leverskader, hjerte-kar-sygdomme, depression, angst og hukommelsesproblemer.

Afhængighed og alkoholisme:

På dette stadium er personen fysisk og psykisk afhængig af alkohol. Alkoholforbrug bliver en central del af personens liv, og vedkommende er ikke længere i stand til at styre alkoholforbruget. Abstinenssymptomer, når personen forsøger at stoppe med at drikke, bliver mere udtalte, hvilket gør det svært at bryde cyklussen af alkohol-afhængighed.

Krisesituationer som direkte følge af alkoholforbruget:

Alkoholisme fører ofte til alvorlige krisesituationer, såsom tab af job, ødelagte relationer, juridiske problemer og sundhedsmæssige komplikationer. Disse konsekvenser kan motivere personen til at søge hjælp.

Det at søge misbrugsbehandling for at bryde ud af alkoholismen er afgørende og direkte livsforlængende. Behandlingen kan omfatte terapi, medicin, støttegrupper og andre former for støtte og rådgivning.

Langvarig støtte og forebyggelse af tilbagefald:

Selv efter behandling er det nødvendigt med langvarig støtte og opfølgning for at forhindre tilbagefald. Alkoholikere kan opnå og vedligeholde afholdenhed ved at deltage i støttegrupper og ved at have en stærk støttestruktur omkring sig.

Husk, at alkoholisme er en kompleks lidelse, og vejen til alkoholisme kan variere for hver person. Tidlig intervention, støtte fra venner og familie samt professionel behandling kan spille en afgørende rolle i at hjælpe en person med alkoholproblemer.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

FAQ om rusmidler & misbrugsbehandling

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Gratis rådgivning til pårørende til en i alkoholmisbrug

Pårørende til en i alkoholmisbrug

Ambulant behandling af alkoholmisbrug

Behandling alkoholmisbrug - helt anonymt

Hvad koster et behandlingsforløb

Her kan du læse om priser og tilbud

Hvorfor kan jeg ikke holde op med at drikke

Hvad er problem-drikkeri

Her kan du booke en gratis afklarende samtale
Facebook
Twitter
LinkedIn