Behandling af medicinmisbrug og afhængighed af medicin

Vi tilbyder udredning og ambulant misbrugsbehandlling ved alle former for misbrug og afhængighed af medicin

Misbrug og afhængighed af medicin
Ambulant misbrugsbehandling ved afhængighed af medicin

Vi støtter dig hele vejen ud af afhængigheden

Behandling ved medicinmisbrug. Medicin som indeholder benzodiazepiner bruges ofte til behandling af angsttilstande og søvnforstyrrelse. Benzodiazepin er et af de mest afhængighedsskabende medikamenter, der findes på markedet. Som hovedregel bør benzodiazepiner ikke indtages i mere end 2 til 4 uger. 

Bruger du regelmæssigt medicin som indeholder benzodiazepin, og er i tvivl, så tal med din læge om det. Hvis behandlingen med afhængighedsskabende medicin stået på i mere end 4 uger, kan der ved pludseligt ophør opstå abstinens i form af angst, lys- og støjoverfølsomhed og muskelsmerter.

Individuelle personlige behandlingsforløb - helt anonymt

Behandling af medicinmisbrug. Vi tilbyder kun individuelle personlige behandlingsforløb. Du har kun kontakt til den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet også ved misbrugsbehandling i eget hjem. Vi støtter også vores klienter telefonisk gennem forløbet – det vil sige man ringer bare til sin behandler, hvis man har spørgsmål til behandlingen eller det er en svær periode at komme igennem.  

Hvad er medicinmisbrug

Medicinmisbrug er, når der indtages større doser end lægen har anbefalet. I stedet for tre tabletter dagligt, indtages måske to eller flere tabletter på én gang. Misbrug kan også handle om, at medicin, der er udskrevet til et formål, bruges til et andent formål, nemlig til at opnå en form for rusvirkning. Når dosis øges for at opnå samme effekt som tidligere, betyder det at man udvikler tolerance for medicinen. Dette gælder også, når der er tale om morfinpræparater eller morfinlignende præparater.

Advarselssignaler på medicinmisbrug

Overskrider du ofte lægens anvisning af dosis, og har ikke nok medicin til at dække dit forbrug, og er uærlig over for andre omkring hvor meget medicin du indtager. Så skal du tage en samtale med din læge, da du muligvis er ved at udvikle tolerance til medicinen. Ofte vil den, der er i misbrug, forsøge at presse lægen til at skrive flere tabletter ud. Hvis dette ikke lykkes, forsøger man måske at skaffe tabletterne illegalt. Dette kan ske via udenlandske hjemmesider, eller man forsøger at købe medicin på andre ulovlige måder. En sådan adfærd er et klart advarselssignal på medicinmisbrug og afhængighed.

behandling ved medicinmisbrug og afhængighed
Personlig behandling ved misbrug og afhængighed af medicin
Behandling af medicinmisbrug og afhængighed
Vejen fra misbrug til afhængighed af medicin er kort

Udvikling af afhængighed til medicin

Morfinpræparater bliver ofte ordineret som behandling mod svære kroniske smerter. Udvikling af afhængighed af morfin, sker på samme måde som udvikling af afhængighed af benzodiazepiner. Man bliver mere og mere tolerant over for den positive virkningen af medicinen. Dosis øges over tid, da effekten af medicinen aftager, og det er meget svært at nedtrappe, og komme tilbage til den ordinerede dosis.

Beslutningen om ikke at følge lægens anvisning

Beslutningen om at følge lægens anvisning og holde igen med medicinen, bliver igen og igen tilsidesat, når trangen melder sig. I den proces vil der ofte opstå en indre konflikt, som er en del af afhængigheden. Mange patienter der bruger morfin, oplever udover smertelindring, også en rusvirkning. Mange der er i behandling med morfin eller lignede præparater, vil opleve denne rusvirkning som særdeles behagelig.

Book en afklarende samtale

Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 4 adresser i København, Nordsjælland og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.

Test dit forbrug af medicin

Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug af medicin. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest. Testen er kun vejledende.

Når forbruget af medicin begynder at eskalere og kommer ud af kontrol

Når forbruget af medicin begynder at eskalere, opstår der efterhånden en udtalt trang til at tage mere morfin eller anden afhængighedsskabende medicin. Mange vil i denne proces begynde at prioritere forbruget af medicinen højere end sociale tiltag, måltider, personlig hygiejne etc. Denne nedprioritering af personlige relationer og normale gøremål, er ofte et udtryk for, at afhængigheden er fuldt etableret, og udgør et stort rødt flag i forhold til forsat brug af det afhængigheds-skabende medikament.

    • I perioder med personlige eller sociale problemer, kan ønsket om at “drukne sine problemer” blive særlig stort og attraktivt.
Ambulant behandling ved medicinmisbrug
Når forbruget af medicin begynder at eskalere følger problemerne med
Se filmen om Den Ambulante Misbrugsbehandling og hør Peter Gilbert Jespersen fortælle om, hvordan vi arbejder, og hvad vi tilbyder af anonym kognitiv misbrugsbehandling.