Vi tilbyder ambulant behandling ved misbrug af medicin

  • Tavshedpligt
  • Specialuddannede terapeuter 
  • Samme behandler i hele forløbet
  • Gratis rådgivning til pårørende
  • Anonym behandling
  • Individuelle behandlingsforløb

Hvad er medicinmisbrug

Medicinmisbrug er når der indtages større doser end lægen har anbefalet. I stedet for tre tabletter dagligt, indtages måske to eller flere tabletter på én gang. 

Misbrug kan også handle om, at medicin, der er udskrevet til et formål, bruges til et andet formål, nemlig til at opnå en form for rusvirkning. Når dosis øges for at opnå samme effekt som tidligere, betyder det, at man udvikler øget tolerance for medicinen. Dette gælder også, når der er tale om morfinpræparater eller morfinlignende præparater.

Advarselstegn på medicinmisbrug

Overskrider du ofte lægens anvisning af dosis, og har ikke nok medicin til at dække dit forbrug eller er uærlig omkring hvor meget medicin du indtager. Så skal du tage en samtale med din læge, da du muligvis er ved at udvikle øget tolerance til medicinen. Ofte vil den, der er i misbrug, forsøge at presse lægen til at udskrive mere medicin. Hvis dette ikke lykkes, forsøger man måske at skaffe medicinen illegalt. Dette kan ske via udenlandske hjemmesider, eller man forsøger at købe medicin på andre ulovlige måder. En sådan adfærd er et klart advarselssignal på medicinmisbrug og afhængighed.

Vi støtter dig hele vejen ud af afhængigheden

Behandling ved medicinmisbrug. Medicin som indeholder benzodiazepiner bruges ofte til behandling af angsttilstande og søvnforstyrrelse. Benzodiazepin er et af de mest afhængighedsskabende medikamenter, der findes på markedet. Som hovedregel bør benzodiazepiner ikke indtages i mere end 2 til 4 uger. 

Bruger du regelmæssigt medicin, som indeholder benzodiazepin, og er i tvivl, så tal med din læge om det. Hvis behandlingen med afhængighedsskabende medicin har stået på i mere end 4 uger, kan der ved ophør opstå abstinenser i form af angst, lys- og støjoverfølsomhed og muskelsmerter.

Individuelle behandlingsforløb - helt anonymt

Behandling af medicinmisbrug. Vi tilbyder kun individuelle personlige behandlingsforløb. Du har kun kontakt til den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet, også ved misbrugsbehandling i eget hjem. 

Vi støtter også vores klienter telefonisk gennem forløbet – det vil sige man ringer bare til sin behandler, hvis man har spørgsmål til behandlingen eller det er en svær periode at komme igennem.  

Når forbruget af medicin begynder at eskalere og kommer ud af kontrol

Når forbruget af medicin begynder at eskalere, opstår der efterhånden en udtalt trang til at tage mere morfin eller anden afhængighedsskabende medicin. 

Mange vil i denne proces begynde, at prioritere forbruget af medicinen højere end sociale tiltag, såsom måltider, personlig hygiejne etc. 

Denne nedprioritering af personlige relationer og normale gøremål, er ofte et udtryk for, at afhængigheden er fuldt etableret, og udgør et stort rødt flag i forhold til forsat brug af det afhængigheds-skabende medikament.

  • I perioder med personlige eller sociale problemer, kan ønsket om at “drukne sine problemer” blive særlig stort og attraktivt.

Udvikling af afhængighed til medicin

Morfinpræparater bliver ofte ordineret, som behandling mod svære kroniske smerter. Udvikling af afhængighed af morfin, sker på samme måde som udvikling af afhængighed af benzodiazepiner. Man bliver mere og mere tolerant over for den positive virkningen af medicinen. Dosis af medicinen øges over tid, da den postive effekt af medicinen er aftager og afhængigheden er etableret.

Beslutningen om at følge lægens anvisning og holde igen med medicinen, bliver igen og igen tilsidesat, når trangen til mere medicin melder sig. I den proces vil der ofte opstå en indre konflikt, som er en del af afhængigheden. Mange patienter der bruger morfin, oplever udover smertelindring, også en rusvirkning. Denne rusvirkning kan opleves så særdeles behagelig, at man ikke selv kan sætte grænser for forbruget og dermed er afhængigheden etableret.

Test dit forbrug af medicin

Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug af medicin. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.