Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Pårørende til en i misbrug - få gratis anonym rådgivning fra vores erfarne rådgivere og misbrugsbehandlere!

Familierådgivning, kurser, støttegrupper og terapi til pårørende - Ring 51 95 33 33

Er du pårørende til en i misbrug? Vi tilbyder altid gratis anonym misbrugsrådgivning

Pårørende til misbruger Pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug

Er du pårørende til en misbruger? Du er ikke alene. Faktisk kommer størstedelen af henvendelserne til Den Ambulante Misbrugsbehandling fra pårørende, der føler sig frustrerede over, at deres kære ikke vil anerkende deres stof- eller alkoholmisbrug.”

Jeg har tilføjet et spørgsmålstegn efter det første spørgsmål for at tydeliggøre intentionen med sætningen. Jeg har også brugt et semikolon til at skabe en mere struktureret og sammenhængende følelse mellem de to sætninger.

At se en elsket person kæmpe med et misbrug kan være hjerteknusende og frustrerende. Som pårørende ønsker man det bedste for dem, og det bedste skridt, du kan tage, er at hjælpe dem med at komme ind i misbrugsbehandling.

Vejledning til pårørende til en i misbrug

  • Du er ikke alene som pårørende: Der findes mange muligheder for rådgivning og støtte – du kan ringe til vores anonyme rådgivning og høre om dine muligheder for støtte på telefon: 51 95 33 33
  • Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt: Vær ærlig om dine følelser og bekymringer, men undgå at anklage eller skælde ud.
  • Det er vigtigt at forstå, at afhængighed er en form for lidelse. Den i misbrug er ikke ude på bevidst at skade dig eller sig selv.
  • Misbrug af rusmidler går sjældent over af sig selv: Det kan være en langvarig og udfordrende proces at hjælpe en person med et misbrug rusmidler.
Konfronter en i stof- eller alkoholmisbrug

Hvis du som pårørende skal konfrontere en person med stof- eller alkoholmisbrug, kan det være en god idé at forberede dig ved at skrive ned, hvad du ønsker at sige. På den måde har du noget at støtte dig til under samtalen. Det er vigtigt, at du giver udtryk for, hvordan misbruget påvirker dig personligt. For eksempel, hvis du føler dig pinligt berørt, når I er ude sammen, eller hvis du føler dig utryg, er det vigtigt at få sagt.

Som pårørende skal du kommunikere klart og tydeligt

Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt som pårørende til en person i misbrug. Hvis du bliver vred, når aftaler ikke overholdes, skal du fortælle det klart og tydeligt. Hvis du er bekymret for, hvordan børnene eventuelt påvirkes af misbruget, skal du fortælle det uden at angribe den, der er i misbruget. Forhold dig kun til dig selv, uden beskyldninger, så du ikke eskalerer konflikten.

Diskuter ikke med en person, der er påvirket af rusmidler

Som pårørende skal du undgå at starte en diskussion med en person, der er påvirket af rusmidler. Hvis du ikke længere kan håndtere situationen, skal du også tydeligt og klart give udtryk for det og fortsætte samtalen på et andet tidspunkt. Det kan være en god idé at tale med nogen, der har erfaring med misbrug og ved, hvordan man kan håndtere situationen. På den måde behøver du ikke føle dig helt alene med problemet.

Forstå, hvad misbrug af rusmidler indebærer for den, der er i misbrug

Det første skridt i at hjælpe en pårørende med misbrugsproblemer er at forstå, at misbrug er en form for lidelse. Det er ikke et valg, som den i misbrug tager for at skade dig eller sig selv. Misbrug af rusmidler ændrer hjernens kemi og fører til afhængighed.

Vis empati og undgå at dømme din elskede

Vær tålmodig og støttende som pårørende. Det kan være en langvarig og udfordrende proces at få en person med et misbrug til at acceptere misbrugsbehandling. Vær tålmodig og støttende i hele forløbet. Lad din pårørende vide, at du er der for dem, og at du er parat til at støtte dem hele vejen i deres beslutning om at søge behandling for misbruget.

Søg viden om de tilgængelige behandlingsmuligheder

Jo mere du forstår om emnet, desto bedre rustet er du til at hjælpe din pårørende. Der er mange artikler tilgængelige på vores hjemmeside, som du kan læse, og du kan også kontakte støttegrupper for pårørende for at få information og vejledning. 

Kommunikation er nøglen

Åben og ærlig kommunikation er afgørende. Taler med din pårørende om dine bekymringer, men undgå at anklage eller skælde ud. Udtryk dine følelser på en støttende måde, og lyt også til deres bekymringer og oplevelser. Det er vigtigt at opretholde en respektfuld og empatisk dialog.

Vi tilbyder altid gratis rådgivning og vejledning, når det handler om misbrug af rusmidler, også når du er pårørende til en person i misbrug. Ring til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33.

At tackle dysfunktion i hjem med misbrug

rådgivning til pårørende til en i misbrug af alkohol eller stofferMisbrug påvirker ikke kun misbrugeren selv, men har en negativ indvirkning på hele familien, der kan blive fanget i en destruktiv spiral af magtesløshed og bebrejdelser. Derfor har familien også ret til at gribe ind og kræve, at problemet bliver adresseret og løst.

Kontakt en professionel misbrugsbehandler

Det første skridt er at kontakte en professionel behandler og få vurderet misbruget og behovet for behandling. Pårørende er velkommne til at deltage i den første samtale.

Børn bliver altid påvirket af misbrug i familien

Børn vil altid blive påvirket af dysfunktion og den negative dynamik i et hjem præget af hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. Selvom alle forsøger at skjule problemet, er børnene ofte sensitive over for problemer i hjemmet. Derfor er det vigtigt at handle og søge hjælp for at skabe et sundt og trygt miljø for børnene

Ifølge en undersøgelse fra SDU viser det sig, at unge, hvis forældre har misbrugsproblemer, oplever flere psykiske udfordringer såsom ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression. 

Der er også kønsrelaterede forskelle, hvor piger fra hjem med misbrug har en højere risiko for depression, mens drenge har en højere risiko for lavt selvværd. Disse resultater understreger vigtigheden af at hjælpe familier med at bryde den negative spiral, som misbrug medfører.

Familiekursus til pårørende

Anonym rådgivning ved misbrug af rusmidlerSom pårørende vil du få indblik i vigtige emner som dramatrekanten, mekanismerne bag afhængighed og afhængighedens manipulationer. Vi gennemgår også de pårørendes evige kamp mod den afhængiges ‘overbevisende’ forklaringer på misbruget.

Alle i familien får det værre

Hvis den afhængiges situation forværres over tid, vil det resultere i, at de nærtstående familiemedlemmer tilpasser sig og vænner sig til situationen ved at ændre deres egen adfærd og tankegang.

Dysfunktionelle relationer

Denne tilpasning fører til udvikling af dysfunktionelle relationer i familien, hvilket igen kan skabe yderligere konflikter. På vores pårørendekursus vil du lære effektivt at støtte den afhængige i behandlingsprocessen og samtidig tage vare på dig selv og dine egne grænser.

Kurset vil også give dig redskaber til at kommunikere mere effektivt, så du undgår at blive fanget i en negativ spiral af medafhængighed.

Vi er overbeviste om, at det er afgørende at inddrage hele familien i behandlingen af misbrug, da det skaber et solidt fundament for vedvarende forandring.

Derfor opfordrer vi alle pårørende til at deltage i vores kurser, hvor vi sammen kan arbejde på at skabe en sundere og mere bæredygtig familiedynamik.

Anmeldelser fra klienter

Vi er taknemmelige for vi fandt Peter da vi blev opmærksomme på vores søn havde et alvorligt misbrug. Peter var med det samme klar til at træde til som første hjælper. Det har betydet vi har fået større forståelse for den situation vores søn er i og han har fået hjælp og redskaber til at komme videre.

Peter har med sin Indsigt i misbrugsadfærd forståelse for både vores søn og os. Han har givet os gode praktiske råd til hvordan vi bedst kan være støttende. Når man taler med Peter bliver man altid mødt med venlighed, respekt og omsorg hvilket har gjort det lettere for os at være forældre til et barn med misbrug.

Kærlig hilsen Katrine og Søren.

5/5

Mit mål var at komme ud af mit misbrug af alkohol. Jeg kom ud af mit misbrug allerede ved vores første møde. Vi arbejdede intenst med mit misbrug 2 konsultationer om ugen i to måneder, og jeg rørte ikke en dråbe i næsten et år. Desværre begyndte jeg lige så stille at drikke igen.

Forgæves forsøgte jeg at komme tilbage til et liv uden brug af alkohol og stemningsændrende stoffer. Jeg havde seriøst brug for hjælp og støtte for at komme oven på igen. Min særdeles gode erfaring med Peter, gjorde at jeg kontaktede ham igen. Jeg fortalte Peter om min situation, og hurtigere end lynet sad jeg igen til en konsultation i tilbagefaldsbehandling.

Af hjertet tak.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn