Priser på udredning og misbrugsbehadling

Priser på alkoholbehandling og anden misbrugsbehandling, udredning af misbrug og behandling af misbrug i eget hjem

Den Ambulante Misbrugsbehandling tilbyder misbrugsbehandling ved misbrug af alkohol, stoffer og medicin. Ambulant behandling betyder at du bor hjemme under behandlingsforløbet og møder efter aftale, eller vi kommer til dig, da vi også tilbyder behandling af misbrug i eget hjem.

Basispakken koster 12.500 kr.

Vi er en privat behandlingsvirksomhed, og man skal som udgangspunkt selv betale sin behandling, medmindre der er ekstern betaler, såsom sundhedsforsikring eller via arbejdsgiver.

Udredning ved misbrug af rusmidler

Er du i tvivl om du har et behandlingskrævende misbrug af rusmidler – er det en god idé at få foretaget en professionel udredning og vurdering.

Udredningen indeholder
 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 2 sessioner, psykosocial-udredning
 • 2 sessioner, misbrugs-udredning

 

Pris kr. 2.800,-

Basispakken

Basispakken er et 10 ugers ambulant behandlingsforløb. Forløbet er struktureret og baseret på den kognitive tilgang til ambulant misbrugsbehandling.

Klienterne kommer igennem alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling, såsom forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved misbrug. 

Basispakken indeholder
 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 4 sessioner udredningen 
 • 16 sessioner misbrugsbehandling
 • 2 timers telefonisk coaching

 

Pris kr. 12.500,-

Misbrugsbehandling i eget hjem

Behandlingsforløbet varer 10 uger. Forløbet er tiltænkt mennesker med sårbarheder, såsom social angst eller andre problemer oveni misbruget, som kan forhindre et normalt behandlingsforløb.

Misbrugsbehandling i eget hjem kan også iværksættes, såfremt man ønsker 100 % anonymitet. Tilbuddet om misbrugsbehandling i eget hjem er som udgangspunkt et tilbud til borgere i København. 

Behandling i eget hjem indeholder

 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 20 sessioner fordelt over 10 uger
 • 3 timers telefonisk coaching


Pris kr. 13.500,-

Enkelt samtale eller supervision

Enkelt sessioner som vejledning til familien med misbrug tæt inde på livet eller i forbindelse med et efterbehandlingsforløb etc.

Kognitiv terapi
 • Sessionen vare 50 minutter
 • 1 Sessionen
 • Kognitiv terapi/samtale/supervision

 

Pris kr. 750,-

Tilbagefaldsbehandling

Tilbagefaldsbehandling er et 10 ugers intens kognitivt behandlingsforløb. Forløbet er bygget op omkring Terence T. Gorskis teorier om tilbagefald.

Forløbet er opdelt i 15 opgaver.

Behandlingen er et intenst og dybtgående arbejde med kortlægning af tanker, følelser og adfærd.  

Tilbagefaldsbehandlingen indeholder
 • Afklarende samtale (Gratis)
 • Udredning
 • 20 sessioner tilbagefaldsbehandling
 • 2 timers telefonisk coaching

 

Pris kr. 12.500,-

Betaling & afbud

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers skal der betales for sessionen. 

Ved afbrudt behandling omregnes basispakken eller tilbagefaldsbehandling til prisen på enkelt sessioner. 

Som udgangspunkt skal de 20 sessioner i basispakken eller tilbagefaldsbehandling, være brugt inden for de 10 uger som forløbet vare. 

Den Ambulante Misbrugsbehandling er moms-fritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 2

Nordea Bank: 2132 – 0715989093

Er der noget du er i tvivl om. Ring på telefon 51 95 33 33, alle dage.

Vi tilbyder behandling af alle former for rusmiddelmisbrug, alkohol- og medicinmisbrug

Læs mere om hvem vi er, vores uddannelser og erfaring med misbrugsbehandling

Book en afklarende samtale
Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Test dit forbrug - helt anonymt
Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug til rusmidler. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.