);

Alkoholbehandling og anden misbrugsbehandling i København.

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Priser på ambulant misbrugsbehandling og behandling i eget hjem

Udredning ved misbrug af rusmidler

Er du i tvivl om du har et behandlingskrævende misbrug af rusmidler – er det en god idé at få foretaget en professionel udredning og vurdering.

Udredningen indeholder

 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 2 sessioner, psykosocial-udredning
 • 2 sessioner, misbrugs-udredning

Pris kr. 2.800

Basispakken

Basispakken er et 10 ugers ambulant behandlingsforløb. Forløbet er struktureret og baseret på den kognitive tilgang til ambulant misbrugsbehandling.

Klienterne kommer igennem alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling, såsom forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved misbrug. 

Basispakken indeholder

 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 4 sessioner udredningen 
 • 16 sessioner misbrugsbehandling
 • 2 timers telefonisk coaching

Pris kr. 12.500

Misbrugsbehandling i eget hjem

Behandlingsforløbet varer 10 uger. Forløbet er tiltænkt mennesker med sårbarheder, såsom social angst eller andre problemer oveni misbruget, som kan forhindre et normalt behandlingsforløb.

Misbrugsbehandling i eget hjem kan også iværksættes, såfremt man ønsker 100 % anonymitet. Tilbuddet om misbrugsbehandling i eget hjem er som udgangspunkt et tilbud til borgere i København.

Der kan også ydes støtte ved udtrapning af medicin.   

Behandling i eget hjem indeholder

 • Afklarende samtale (Gratis)
 • 20 sessioner fordelt over 10 uger
 • 3 timers telefonisk coaching

Pris kr. 13.500

Enkelt samtale eller supervision

Enkelt samtale som vejledning til familien med misbrug tæt inde på livet eller i forbindelse med et efterbehandlingsforløb etc.

Kognitiv terapi
 • Sessionen vare 50 minutter
 • 1 Sessionen
 • Kognitiv terapi/samtale/supervision

Pris kr. 750

Tilbagefaldsbehandling

Tilbagefaldsbehandling er et 10 ugers intens kognitivt behandlingsforløb. Forløbet er bygget op omkring Terence T. Gorskis teorier om tilbagefald.

Forløbet er opdelt i 15 opgaver.

Behandlingen er et intenst og dybtgående arbejde med kortlægning af tanker, følelser og adfærd.  

 

Tilbagefaldsbehandlingen indeholder

 • Afklarende samtale (Gratis)
 • Udredning
 • 20 sessioner tilbagefaldsbehandling
 • 2 timers telefonisk coaching

Pris kr. 12.500

Betaling & afbud

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers skal der betales for sessionen.

Som udgangspunkt skal de 20 sessioner i basispakken eller tilbagefaldsbehandling, være brugt inden for de 10 uger som forløbet vare. 

Den Ambulante Misbrugsbehandling er moms-fritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 2

Nordea Bank: 2132 – 0715989093

COVID-19 Den Ambulante Misbrugsbehandling i København
På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00