);

Misbrugsbehandling i København, Nordsjælland og Falster

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Hvad er ambulant misbrugsbehandling

Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Ambulant misbrugsbehandling betyder at man ikke er indlagt på behandlingsinstitutionen. Man modtager behandling for sit misbrug, mens man bor hjemme eller modtager behandling i eget hjem. Vi tilbyder ambulant behandling to gange om ugen over ti uger. Du kan læse mere om behandlingen her. 

For at komme i ambulant behandling hos os, skal man bestille tid over telefonen eller booke en tid på hjemmesiden. Derefter kommer man til en afklarende samtale, hvor vi hører om, hvilket misbrug det handler om. Vi fortæller lidt om hvordan vi arbejder, og vores erfaring med behandling af misbrug.

For at komme i behandling hos os, skal man tildels have erkendt sin misbrugsproblematik og have et ønske om at opnå stoffrihed eller ædruelighed. Der kan dog være aftalt andre mål med behandlingen. Dette kunne være et ønske om at reducere forbruget af rusmidler eller medicin.

Personer med følgende kriterier, er bedst egnet til et ambulant behandlingsforløb.

  • Ikke for belastet af andre personlighedsproblemer, herunder alvorlige psykiatriske diagnoser.
  • Ikke har for mange forstyrrende elementer i sin hverdag.
  • Motiveret for behandling og forandring.
  • Personer der er i arbejde eller i uddannelse.
  • Personer der har et netværk der ikke er for belastet af misbrug.
Fordele ved et ambulant behandlingsforløb

Ambulant misbrugsbehandling har den fordel, at personen ikke bliver rykket ud af sit vante miljø. Den der modtager behandling, kan umiddelbart foretage de nødvendige forandringer i sin hverdag, og få den fornødne rådgivning og vejledning undervejs. Klienten kan passe sit arbejde eller uddannelse og er ikke væk fra familien og venner. Ambulant behandling giver således plads til nye copingstrategier.

Ulemper ved et ambulant behandlingsforløb

Ulemperne ved ambulant misbrugsbehandling er, at det kan være svært at opnå en høj grad af engagement i forhold til de emner, som klienten ønsker at arbejde med. I ambulant behandling vil der til stadighed være en del forstyrrelser og problemer, som klienten skal forholde sig til. Dette kan være kærester, arbejde, uddannelse, venner, børn etc. I døgnbehandling vil mange af disse elementer være på afstand, da behandlingen i en døgninstitution som udgangspunkt er miljøafskærmet.  

Ambulant misbrugsbehandling, et tilbud til familien

For at få det bedste behandlingsresultat, er det altid en god idé at inddrage familien i forløbet. Familiemæssige relationer bliver ofte hårdt ramt, når der er misbrug af rusmidler i familien. De har ofte brug for rådgivning og vejledning, for at forstå problemets omfang, og hvad de skal gøre i situationer med et eventuelt tilbagefald til rusmidler.

Offentlig kommunal misbrugsbehandling

Hvis behandlingsintensiteten hos os ikke er høj nok, eller der er andre årsager, såsom underliggende diagnoser, eller misbruget af rusmidler er for omfattende, kan du søge offentlig misbrugsbehandling.

  • Læs pjecen som beskriver dine rettigheder i forhold til offentlig gratis misbrugsbehandling. Pjecen giver et godt indblik i processen, når du søger offentlig misbrugsbehandling. Hent pjecen her. 
COVID-19 Den Ambulante Misbrugsbehandling i København
På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00