);

Alkoholbehandling & Ambulant misbrugsbehandling

Anonym misbrugsrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Hvad er ambulant misbrugsbehandling og alkoholbehandling

Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Hvad er ambulant misbrugsbehandling
Ambulant misbrugsbehandling - så du kan passe dit arbejde eller uddannelse under forløbet

Hvad betyder ambulant behandling af misbrug

Ambulant misbrugsbehandling betyder at man ikke er indlagt under forløbet. Man modtager behandlingen mens man bor hjemme, eller modtager behandling i eget hjem. Vi tilbyder ambulant behandling to gange om ugen over ti uger. For at komme i ambulant behandling hos os, skal man bestille tid over telefonen eller booke en tid på hjemmesiden. Derefter kommer man til en afklarende samtale, hvor vi hører lidt om, hvilket misbrug det handler om, hvor lang tid det har stået på, og den slags ting. Vi fortæller lidt om hvordan vi arbejder, og vores erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug. Pårørende er velkomne til at deltage i den afklarende samtale.

Misbrugsbehandlings mål

For at komme i ambulant behandling hos os, skal man skal tildels have erkendt sin problematik og have et ønske om at opnå forandring. Der kan dog være aftalt andre mål med behandlingen end stoffrihed eller ædrulighed. Dette kunne være et ønske om at reducere forbruget af rusmidler eller medicin. Dette er en af de ting, vi i fælleskab tager stilling til i den første afklarende samtale.

Personer med følgende kriterier, er bedst egnet til et ambulant behandlingsforløb

bedst egnet til et ambulant behandlingsforløb
Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling
Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Fordele ved et ambulant behandlingsforløb

Ambulant misbrugsbehandling har den fordel, at personen ikke bliver rykket ud af sit vante miljø. Den der modtager behandling, kan umiddelbart foretage de nødvendige forandringer i sin hverdag, og få den fornødne rådgivning og vejledning undervejs. Klienten kan passe sit arbejde eller uddannelse og er ikke væk fra familien og venner. Ambulant behandling giver således plads til nye copingstrategier.

Ulemper ved et ambulant behandlingsforløb

Ulemperne ved ambulant misbrugsbehandling er, at det kan være svært at opnå en høj grad af engagement i forhold til de emner, som klienten ønsker at arbejde med. I ambulant behandling vil der til stadighed være en del forstyrrelser og problemer, som klienten skal forholde sig til. Dette kan være kærester, arbejde, uddannelse, venner, børn etc. I døgnbehandling vil mange af disse elementer være på afstand, da behandlingen i en døgninstitution som udgangspunkt er miljøafskærmet.  

Ambulant misbrugsbehandling, et tilbud til familien

For at få det bedste behandlingsresultat, er det altid en god idé at inddrage familien i forløbet. Familiemæssige relationer bliver ofte hårdt ramt, når der er misbrug af rusmidler i familien. De har ofte brug for rådgivning og vejledning, for at forstå problemets omfang, og hvad de skal gøre i situationer med et eventuelt tilbagefald til rusmidler. Vi inviterer altid de nære relationer med til den første afklarende samtale. Vi har samarbejde med veluddannede kollegaer, der varetager familieterapi og rådgivning for familiemedlemmer.
Hvis behandlingsintensiteten hos os ikke er høj nok, eller der er andre årsager, såsom underliggende diagnoser, eller misbruget af rusmidler er for omfattende, kan du søge offentlig misbrugsbehandling, såsom døgnbehandling. Læs pjecen som beskriver dine rettigheder i forhold til offentlig gratis misbrugsbehandling. Pjecen giver et godt indblik i processen, når du søger offentlig misbrugsbehandling efter Serviceloven § 101 eller Sundhedsloven § 141.
Den Ambulante Misbrugsbehandling
Familiemæssige relationer er hårdt ramt, når der er misbrug af alkohol eller stoffer i familien.
Test dit forbrug af rusmidler - helt anonymt
Test dit forbrug - helt anonymt
Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug af rusmidler eller medicin. Så kan du helt anonymt teste dit forbrug med vores online misbrugstest.
Afhængighedssyndromet
Afhængighedssyndromet og myter om misbrug af stoffer og alkohol. Fysisk og psysisk afhængighed af rusmidler, og om misbrug i den kroniske fase. Psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse med afhængighed og meget mere om rusmiddelmisbrug.
Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København, Nordsjælland og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
København
Linnésgade 33, 1361
Falster
Sortsøvej 39, 4850
Helsingør
Ørebakken 3, 3000