Er du i misbrug eller pårørende til en misbruger. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Vi tilbyder ambulant behandling ved misbrug af alle former rusmidler og medicin

Styrken ved ambulant misbrugsbehandling ligger i, at man forbliver i den virkelighed og dagligdag, hvor problemet med rusmidler skal løses

Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Ambulant behandling af stof- og alkoholmisbrug 

Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Hvad er ambulant behandling

Ambulant misbrugsbehandling er en form for behandling af stof- eller alkoholmisbrug, der udføres uden indlæggelse. Behandlingen foregår typisk på en klinik eller et behandlingscenter, hvor klienten møder op til samtaler, terapi og andre aktiviteter efter aftale og med 1-2 sessioner om ugen.

Målgruppe – ambulant misbrugsbehandling

Ambulant misbrugsbehandling er velegnet til personer med et let til moderat misbrug, der stadig har en vis grad af stabilitet i deres liv. Behandlingen kan også være relevant for personer, der ikke ønsker at blive indlagt på en behandlingsinstitution af andre grunde.

Ambulant misbrugsbehandling kan omfatte en række forskellige elementer, herunder:
 • Individuelle samtaler med en psykoterapeut eller misbrugsbehandler
 • Opgaveløsning
 • Medicinsk behandling
 • Familienrådgivning
Ambulant misbrugsbehandling har en række fordele, herunder:
 • Ambulant behandling er mere fleksibel end døgnophold
 • Et ambulant forløb giver klienten mulighed for at fortsætte sit daglige liv, herunder arbejde eller studie
 • Man kan bevare sin anonymitet – hos os møder man kun samme behandler i hele forløbet
 • Ambulant misbrugsbehandling er ofte billigere – hos os koster et 10-ugers behandlingsforløb under en fjerdedel af prisen for døgnbehandling
Ambulant misbrugsbehandling har også nogle ulemper, herunder:
 • Det kan være vanskeligt at holde motivationen oppe
 • Klienten kan være mere udsat for tilbagefald
Hvordan kommer man i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling

For at komme i et ambulant behandlingsforløb hos Den Ambulante Misbrugsbehandling skal man tildels have erkendt sin problematik og have et ønske om at opnå forandring i forhold til sit forbrug af rusmidler. Herefter kan man enten bestille tid via telefonen eller booke en tid på hjemmesiden. 

Stoffrihed eller reduktion af rusmiddelforbruget

I den første fase af behandlingen fastsætter vi sammen en målsætning for behandlingsforløbet. Dette kan være enten fuldstændig afholdenhed eller et ønske om at reducere forbruget af rusmidler, medicin eller alkohol. Dette er en af de ting, vi i fællesskab beslutter under den første afklarende samtale, og naturligvis kan denne målsætning ændres undervejs i behandlingforløbet.

Hvem egner sig bedst til ambulant misbrugsbehandling

Hvem egner sig bedst til ambulant misbrugsbehandling. Personer, der er bedst egnet til ambulant misbrugsbehandling, er motiverede for behandling og forandring, samt i beskæftigelse eller uddannelse, og de har et netværk, der ikke er for belastet af misbrug af rusmidler.

Med andre ord, personer, der har en stabil hverdag uden alt for mange distraherende faktorer, ikke kæmper med alvorlige personlighedsproblemer eller er ramt af svære psykiatriske diagnoser, og som samtidig har en velstruktureret dagligdag og en fast bolig. 

En fordel ved ambulant misbrugsbehandling er, at forløbet er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov. Behandlingen kan justeres og ændres, når den enkelte persons behov ændrer sig. Dette udgør en stor fordel, da mennesker kan have forskellige behov og udfordringer i de forskellige faser af deres behandlingsforløb.

Sundhedsforsikring og priser på ambulant behandling

Prisen på ambulant misbrugsbehandling er langt under halvdelen af prisen på døgnbehandling, og for personer, der er bedst egnet til et ambulant behandlingsforløb, er succesraten sammenlignelig med misbrugsbehandling som døgnforløb. Hvis du har en sundhedsforsikring med misbrugsdækning, dækker dit forsikringsselskab op til 75% af udgifterne i forbindelse med ambulant misbrugsbehandling.

Fordele ved et ambulant behandlingsforløb

Fordele og ulemper ved ambulant misbrugsbehandling. Ambulant behandling har den fordel, at klienten ikke forlader sit vante miljø. Den, der modtager behandling, kan umiddelbart foretage de nødvendige ændringer i sin hverdag og få den nødvendige rådgivning og vejledning undervejs i behandlingsforløbet.

I et ambulant misbrugsbehandlingforløb kan klienten kan passe sit arbejde eller sin uddannelse og er ikke væk fra familie og venner. Ambulant behandling giver således plads til at afprøve nye håndteringsstrategier i forhold til højrisikosituationer for tilbagefald og håndtering af trang. Dette kan føre til en mere effektiv misbrugsbehandling, da den enkelte kan tage ansvar for sin egen proces og gradvist implementere de nødvendige ændringer i sit daglige liv, samtidig med at de kan modtage støtte fra deres nærmeste netværk.

Ulemper ved ambulant misbrugsbehandling

Ulemperne ved ambulant misbrugsbehandling er, at det kan være svært at opnå en høj grad af engagement i forhold til de emner, som klienten ønsker at arbejde med. I et ambulant behandlingsforløb vil der stadigvæk være forstyrrelser og problemer, som klienten skal forholde sig til, såsom kærester, arbejde, uddannelse, venner og børn. I døgnbehandling vil mange af disse elementer være på afstand, da behandlingen i en døgninstitution som udgangspunkt er miljøafskærmet.

Rådgivning til pårørende under behandlingsforløbet

For at få det bedste behandlingsresultat, er det altid en god idé at inddrage familien, kærester eller venner i behandlingsforløbet. Familiemæssige relationer bliver ofte hårdt ramt, når der er misbrug af rusmidler. Familen har oftest brug for rådgivning og vejledning, for at forstå problemets omfang, og hvad de kan gøre i situationer med et eventuelt tilbagefald. Vi inviterer derfor altid de nære relationer med til den første afklarende samtale.

Vejledning til offentlig misbrugsbehandling

Hvis behandlingsintensiteten hos os ikke er høj nok, eller der af andre årsager, såsom underliggende diagnoser, eller misbruget af rusmidler er for omfattende til et ambulant behandlingsforløb, kan du søge offentlig misbrugsbehandling, såsom døgnbehandling. Det er ofte en længere proces at søge misbrugsbehandling gennem det kommunale behandlingssystem, og det kræver tålmodighed og ressourcer. Men I er altid velkomne til at ringe til os for gratis rådgivning. 

Vi tilbyder altid gratis rådgivning og vejledning, når det handler om misbrug af rusmidler, også når du er pårørende til en person i misbrug. Ring til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33.

Hvad koster et behandlingsforløb
Her kan du læse om priser og tilbud
Klik her
Online misbrugsbehandling
Læs om vores tilbud om Online behandling af misbrug
Klik her
Gratis anonym pårørende rådgivning
Pårørende til misbruger
Klik her
FAQ om rusmidler & misbrugsbehandling
Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling
Klik her
Om os - læs om vores behandlerteam
Hvem er vi uddannelser og erfaring
Klik her
Behandling af alkoholmisbrug - helt anonymt
Alkoholbehandling - helt anonymt
Klik her
Hvorfor kan jeg ikke holde op med at drikke
Hvad er en problem-drikker
Klik her
Gratis rådgivning til pårørende til en i alkoholmisbrug
Pårørende til alkoholmisbruger
Klik her
Professionelle Misbrugskonsulenter
Læs om hvad vores konsulenter tilbyder af rådgivning og behandling
Klik her
Søg offentlig misbrugbehandling efter Serviceloven § 101
Her er en lille brochure, som beskriver dine rettigheder i forhold til offentlig gratis misbrugsbehandling
Klik her
Anmeldelser fra klienter

Efter lang tids overvejelser, hvor pengene og livskvalitet kun gik den gale vej og det store sorte hul kun blev dybere, søgte jeg hjælp til mit massive hashmisbrug hos, Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Peter arbejder med en god portion humor og en perfekt forståelse af det at være misbrugere.

Med hjælp fra Den Ambulante Misbrugsbehandling fik jeg troen, viljen og styrken tilbage – og mod til at tømme min rygsæk for de indre dæmoner.

Han hjalp mig med at finde en forståelse med livet uden brug af stoffer.

Sober hilsen Steven

5/5

Jeg startede mit behandlingsforløb uden en reel tro på at det ville virke. Mit kokain misbrug føltes for kaotisk og alt for magtfuldt. Jeg havde gentagne gange lovet mig selv at nu skulle det være slut – men min stoftrang overrumplede mig og ledte til gentagne tilbagefald.

Men selvom min tiltro til behandlingen og ikke mindst til mig selv var lille, lovede jeg mig selv tre ting.

 1. Møde op til mine aftaler
 2. Ikke at være forudindtaget
 3. Være så åben og ærlig som jeg formåede

 

Anonym

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn