Styrken i ambulant misbrugsbehandling er, at man forbliver i den virkelighed og dagligdag, hvor problemet med rusmidler skal løses

Generelt kan man sige, at den ambulante behandling henvender sig til mere ressourcestærke misbrugere

Fordele og ulemper ved ambulant behandling af misbrug

Hvad er ambulant misbrugsbehandling

Ambulant misbrugsbehandling betyder at man ikke er indlagt under behandlingen. Man modtager behandling af misbruget mens man bor hjemme, eller modtager behandling i eget hjem. Vi tilbyder ambulant behandling to gange om ugen over ti uger. For at komme i ambulant misbrugsbehandling hos os, skal man bestille tid over telefonen eller booke en tid på hjemmesiden. Derefter kommer man til en afklarende samtale, hvor vi hører lidt om, hvilket misbrug det handler om, hvor lang tid det har stået på, og den slags ting. Vi fortæller lidt om hvordan vi arbejder, og vores erfaring med behandling af misbrug. Pårørende er meget velkomne til at deltage i den afklarende samtale – som er gratis.

Misbrugsbehandlings mål

For at komme i ambulant misbrugsbehandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling, skal man have erkendt sin problematik og have et ønske om at opnå forandring. Der kan dog være aftalt andre mål med behandlingen end stoffrihed eller ædrulighed. Dette kunne være et ønske om at reducere forbruget af rusmidler eller medicin. Dette er en af de ting, vi i fælleskab tager stilling til i den første afklarende samtale.

Fordele ved et ambulant behandlingsforløb

Ambulant misbrugsbehandling har den fordel, at personen ikke bliver rykket ud af sit vante miljø. Den der modtager behandling, kan umiddelbart foretage de nødvendige forandringer i sin hverdag, og få den fornødne rådgivning og vejledning undervejs. Klienten kan passe sit arbejde eller uddannelse og er ikke væk fra familien og venner. Ambulant behandling giver således plads til at afprøvet nye copingstrategier i forhold til højrisikosituationer for tilbagefald og håndtering af trang.

Ulemper ved et ambulant behandlingsforløb

Ulemperne ved ambulant behandling af misbrug er, at det kan være svært at opnå en høj grad af engagement i forhold til de emner, som klienten ønsker at arbejde med. I ambulant behandling vil der til stadighed være en del forstyrrelser og problemer, som klienten skal forholde sig til. Dette kan være kærester, arbejde, uddannelse, venner, børn etc. I døgnbehandling vil mange af disse elementer være på afstand, da behandlingen i en døgninstitution som udgangspunkt er miljøafskærmet.

Hvem profiterer mest af et ambulant behandlingsforløb

For at få det bedste behandlingsresultat, er det altid en god idé at inddrage familien i forløbet. Familiemæssige relationer bliver ofte hårdt ramt, når der er misbrug af rusmidler. Familen har oftest brug for rådgivning og vejledning, for at forstå problemets omfang, og hvad de kan gøre i situationer med et eventuelt tilbagefald. Vi inviterer derfor altid de nære relationer med til den første afklarende samtale.

Hvis behandlingsintensiteten hos os ikke er høj nok, eller der af andre årsager, såsom underliggende diagnoser, eller misbruget af rusmidler er for omfattende til et ambulant forløb, kan du søge offentlig misbrugsbehandling, såsom døgnbehandling.

  • Læs pjecen som beskriver dine rettigheder i forhold til offentlig gratis misbrugsbehandling. Pjecen giver et godt indblik i processen, når du søger offentlig misbrugsbehandling efter Serviceloven § 101 eller Sundhedsloven § 141.

Virker ambulant misbrugsbehandling og hvad koster det

Prisen på ambulant misbrugsbehandling er langt under halvdelen af prisen på døgnbehandling – og for de personer der er bedst egnet til et ambulant behandlingforløb er succesraten på højde med misbrugsbehandling som døgnforløb. 

Har du en sundhedsforsikring med misbrugsdækning, dækker dit forsikringsselskab udgifterne i forbindelse med ambulant behandling med op til 75% af udgifterne.

Personer der er bedst egnet til ambulant misbrugsbehandling er;

 • Motiveret for behandling og forandring.
 • Personer der er i arbejde eller i uddannelse.
 • Personer der har et netværk der ikke er for belastet af misbrug.
 • Ikke har for mange forstyrrende elementer i sin hverdag.
 • Ikke for belastet af alvorlige personlighedsproblemer.
 • Ingen alvorlige psykiatriske diagnoser.
 • Struktur i sin hverdag.
 • At vedkommende har en bolig.
Test dit forbrug - helt anonymt
Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug til rusmidler. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Efter lang tids overvejelser, hvor pengene og livskvalitet kun gik den gale vej og det store sorte hul kun blev dybere, søgte jeg hjælp til mit massive hashmisbrug hos, Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Peter arbejder med en god portion humor og en perfekt forståelse af det at være misbrugere.

Med hjælp fra Den Ambulante Misbrugsbehandling fik jeg troen, viljen og styrken tilbage – og mod til at tømme min rygsæk for de indre dæmoner.

Han hjalp mig med at finde en forståelse med livet uden brug af stoffer.

Sober hilsen Steven

5/5

Jeg startede mit behandlingsforløb uden en reel tro på at det ville virke. Mit kokain misbrug føltes for kaotisk og alt for magtfuldt. Jeg havde gentagne gange lovet mig selv at nu skulle det være slut – men min stoftrang overrumplede mig og ledte til gentagne tilbagefald.

Men selvom min tiltro til behandlingen og ikke mindst til mig selv var lille, lovede jeg mig selv tre ting.

 1. Møde op til mine aftaler
 2. Ikke at være forudindtaget
 3. Være så åben og ærlig som jeg formåede

 

Anonym

5/5