Alkoholbehandling, personlig behandling tilpasset til dine ønsker og behov

Vi tilbyder udredning, afvænning og behandling af alkoholmisbrug på hele Sjælland

Alkoholbehandling, København, Nordsjælland, Falster
Vi tilbyder alkoholbehandling i København, Nordsjælland og Falster - helt anonymt

Alkoholbehandling, professionelt og 100% anonymt

Alkoholbehandling og afvænning i københavn, Nordsjælland og Falster. Individuelle og diskrete behandlingsforløb. Vi tilbyder eksklusiv og personlig alkoholbehandling. Vi er et team af godt uddannede alkoholbehandlere med mange års erfaring indenfor alle former for alkoholbehandling. Vi tilbyder gratis anonym telefonrådgivning. Du kan ringe alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00, på telefon 51 95 33 33. Vi rådgiver både pårørende og personer i misbrug af alkohol. Du kan ringe til telefonrådgivningen med alle spørgsmål der er alkoholsbehandlings- eller misbrugsrelateret.

Vores succesrate er en af landets bedste ved ambulant alkoholbehandling

Vores succesrate er en af landets bedste ved ambulant alkoholbehandling. Ca. 67 % af vores klienter opnår de mål, de sætter for behandlingen. Statistikken er beregnet ud fra gennemførte behandlingsforløb. En målsætning i behandlingsforløbet kan enten være afholdenhed eller reduktion af forbruget af alkohol. Alkoholbehandling hos os giver dig ny brugbart viden om alkoholafhængighed der er enkelt at omsætte til praksis. Du får ny indsigt i dine egne – måske ubevidste mønstre og årsager – til at du drikke for meget. Du får hjælp til at planlægge et liv uden et problematisk forhold til alkohol og de negative konsekvenser der følger med misbrug af alkohol. Læs her om partners alkoholmisbrug.

Alkoholmisbrug opstår ikke af sig selv

Alkoholmisbrug er ofte et resultat af et problematisk forbrug af alkohol over mange år. Så du må ikke forvente at et misbrug af alkohol går over af sig selv. En effektiv professionel alkoholbehandling er det, der skal til for at hjælpe én i misbrug tilbage til en værdig tilværelse. 

Alle alkoholbehandlere hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er erfarne og professionelt uddannede alkoholrådgivere og terapeuter. Kontakt os i dag og begynd behandlingen med en afklarende gratis samtale i morgen. Få hjælp til den svære samtale om alkoholmisbrug.

Fra storforbrug til afhængighed af alkohol

Udvikling af alkoholafhængighed forløber ofte over forskellige faser fra storforbrug, skadeligt forbrug og til afhængighed. De tre faser skal ikke betragtes som en trappe, hvor den ene fase automatisk efterfølges af den næste, og nogle vil meget hurtigt udvikle afhængighed til alkohol som følge af genetisk disposition og andre sårbarheder. 

Alkoholforbruget kan standses på alle niveauer. Man skal dog være opmærksom på, at det bliver stadig vanskeligere at komme ud af alkoholproblemet, jo længere tid der går. Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats og er man i tvivl om man har udviklet et behandlingkrævende alkoholmisbrug, er det en god ide at søge professionel rådgivning. 

Sammenhæng mellem drikke-episoder og afhængighed 

Det har især betydning for udvikling af afhængighed, hvor mange gange om ugen man drikker 5 eller flere genstande ved én lejlighed. Et sådant indtag af alkohol kaldes på engelsk for binge-drinking, men der findes ikke et godt dansk navn. Hyppigheden af binge-drinking er en god indikator for alkoholproblemets sværhedsgrad.

Danskerne har et alt for højt forbrug af alkohol

 • Danskerne drikker i gennemsnit 9,5 liter ren alkohol om året. 
 • Til sammenligning drak nordmændene 4,4 liter, italienerne 7,4 liter og englænderne 9,6 liter. 
 • Det skønnes, at 500.000 danskere har et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder. 
 • Ca. 160.000 danskere er afhængige af alkohol
 • Alkohol skønnes at koste Ca. 2600 danskere livet om året. 
 • Disse dødsfald er ofte forårsaget af direkte alkoholrelaterede diagnoser som alkoholisk leversygdom, alkoholforgiftning, alkoholpsykose og delirium tremens, men omfatter ikke dødsfald som følge af tilstande, hvor alkohol indgår som årsagskomponent, eksempelvist nogle kræftformer, ulykker, vold og selvmord.
 • Overforbrug af alkohol koster samfundet 13 milliarder kroner om året i sundhedsudgifter, manglende indtjening, sociale ydelser og ulykker.
 • Mange menneskers overforbrug af alkohol koster ikke bare den enkelte dyrt, men også samfundet, selv om der kommer 4 milliarder kroner ind fra alkoholafgifter.
Alkohol er også et stof

Det er klassificeret som et sløvende middel, hvilket betyder, at det bremser vitale funktioner – hvilket resulterer i sløret tale, ustabil bevægelse, forstyrrede opfattelser og en manglende evne til at reagere hurtigt. Med hensyn til hvordan det påvirker sindet, forstås det bedst som et stof, der reducerer en persons evne til at tænke rationelt og forvrænger hans eller hendes dømmekraft.

Selvom det er klassificeret som et sløvende middel, bestemmer mængden af det indtaget alkohol virkning. De fleste mennesker drikker for den stimulerende effekt, såsom en øl eller et glas vin drikkes for at “løsne op”. Men hvis en person indtager mere, end kroppen kan klare, oplever de så alkoholens sløvende virkning. De begynder at føle sig “dumme” eller mister koordination og kontrolevnen.

Overdosering af alkohol forårsager endnu mere alvorlige sløvende virkninger (manglende evne til at føle smerte, toksicitet, hvor kroppen kaster giften op, og endelig bevidstløshed eller endnu værre, koma eller død som følge af alvorlig forgiftning). Disse reaktioner afhænger af, hvor meget der indtages og hvor hurtigt.

Fordele ved ambulant alkoholbehandling

Personlig integritet bliver styrket i forhold til indre og ydre værdier. Mange oplever at deres værdighed som individ bliver genetableret, når de får “taget hånd om” deres alkoholmisbrug. Nye coping strategier i forbindelse med alkoholbehandlingen, giver mulighed for udvikling på mange områder i livet, såsom familieliv, job, uddannelse, nye sunde relationer, økonomi og ikke mindst intellekt. Når misbruget af alkohol først er adresseret, vil mange underliggende problemer begynde at løse sig selv, eller de bliver eksponeret, så man kan tage fat i dem og begynde at løse dem.

Har du brug for vejledning angående et alkoholmisbrug

Alkoholbehandling; vi stiller os altid til rådighed, hvis I har brug for en snak om problemer i forbindelse med muligt misbrug af alkohol. Vi har 20 års erfaring med ambulant alkoholbehandling og har nogle af landets bedste resultater ved gennemført behandling. Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende samtale, hvor vi høre lidt om dit problem og du møder den behandler der følger gennem hele behandlingsforløbet.

Alkoholbehandlingen - Introduktionsvideo

Se filmen om Den Ambulante Misbrugsbehandling og hør Peter Gilbert Jespersen fortælle om, hvordan vi arbejder, og hvad vi tilbyder af anonym alkoholbehandling.

Book en afklarende samtale

Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 4 adresser i København, Nordsjælland og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Kriterier for alkoholafhængighed (efter ICD-10)
 • Generelt gælder, at indtagelse af alkohol har meget højere prioritet for personen med afhængighed end andre aktiviteter som tidligere havde større værdig.
 • Karakteristisk er også trangen til at indtage alkohol, denne kan være meget stærk.
 • Afhængighed defineres ved, at tre eller flere af de følgende punkter har været til stede indenfor det sidste år.
 
 1. En stærk trang til at indtage alkohol.
 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
 3. Abstinenssymptomer eller alkohol indtagelse for at ophæve abstinenssymptomer.
 4. Toleransudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendigt for at opnå effekt som tidligere.
 5. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser pga. alkoholindtagelse. Stadig mere tid bruges på at skaffe eller indtage alkohol, eller på at komme sig efter virkningen.
 6. Fortsat indtag på trods af klare tegn på skadelige virkninger.
Samfundsmæssige omkostninger ved overforbrug af alkohol
 • 3,1 mia. kr. er kommunernes samlede årlige omkostninger på grund af borgernes overforbrug af alkohol. 
 • En kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt 28,3 mio. kr. til overførselsindkomster, sundhedsydelser og anbringelser af og hjælp til børn og unge på grund af alkoholproblemer i familien.
 • En person i alkoholmisbrug koster årligt en kommune 55.421 kr. mere end en borger, der ikke drikker for meget.
 • Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. årligt mere end et velfungerende barn.
 • Børn i familier med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn.
Sundhedsproblemer relateret til alkoholmisbrug
 • 5 % af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug.
 • Blandt 35-54-årige mænd skyldes en tredjedel af alle dødsfald alkohol.
 • Hvert år er der 28.000 hospitalsindlæggelser på grund af alkoholmisbrug.
 • 70.000 ambulante hospitalsbesøg hvert år skyldes alkoholmisbrug.
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre.
Abstinenssymptomer ved alkoholmisbrug og alkoholisme. Definition af abstinenstilstand i henhold til ICD-10 klassifikationen.
Abstinenstilstand defineres ved følgende kriterier
 1. Ophør eller nedsættelse af et alkoholforbrug, som har været stort og langvarigt.
 2. To eller flere af følgende symptomer udviklet inden for få timer til dage efter ophør eller nedsættelse af forbruget af alkohol.
Symptomer
  • Autonom hyperaktivitet (sved eller puls over 100)
  • Øget håndtremor
  • Søvnproblemer
  • Kvalme og opkastning
  • Forbigående syns-, berørings- eller hørehallucinationer
  • Psykomotorisk agitation
  • Angst og/eller kramper.
Alkoholafhængige udvikler ofte depressive symptomer

Mange alkoholafhængige udvikler depressive symptomer og angst i de første uger efter ophør med alkoholforbruget. Man bør derfor vente mindst et par uger efter ophør med alkoholindtagelse, før man undersøger, om der er tale om en behandlingskrævende depression.

De første tegn på et alkoholproblem er ofte u-specifikke

Man kan være oplevelser af uligevægt, søvnforstyrrelser, koncentrations- eller hukommelsesproblemer, angst eller ændret karakter. Symptomerne ledsages ofte af forsømmelser fra arbejde, og man glemmer at overholde aftaler. Forsømmelserne bliver efterhånden hyppigere, og ofte er det kollegerne eller de nærmeste pårørende, der får en formodning om, at man har et alkoholproblem. Det er ikke ualmindeligt at den i alkoholmisbrug er den sidste til at se omfangen af problemet – og ofte vil den erkendelse først opstå når alkoholbehandlingen er påbegyndt.   

Antabus er potientielt livsfarlig behandling ved alkoholisme

Antabus er et lægemiddelpræparat, der straffer kroppen med for eksempel hovedpine, svimmelhed og opkastningsfornemmelser, hvis man drikker alkohol, mens man er i antabusbehandling. Ifølge De Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholmisbrug og alkoholafhængighed er det potentielt livsfarligt at drikke alkohol, mens man er i behandling med Antabus. Antabus løser heller ikke de grundlæggende problemer for personer med misbrug af alkohol, det giver bare en kortvarig falsk tryghed, for det fjerner ikke drikketrangen efter behandlingsophør.

Vi tilbyder behandling af alle former for rusmiddelmisbrug, alkohol- og medicinmisbrug
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Efter utallige forsøg på at komme ud af mit misbrug, havde jeg næsten givet op på tanken om et sobert liv. Jeg ville ønske at jeg havde opdaget Peter Gilbert Jespersen før. Han har hjulpet mig mere end ord kan beskrive eller penge kan betale. Jeg har fået mit liv og mig selv igen. Det er med ro i maven at jeg i dag kan kalde mig clean og ædru. Til dig der sidder og overvejer om nogen overhovedet kommer til at kunne hjælpe dig kan jeg kun sige, at det er der. Det er med ro i sindet at jeg giver min varmeste anbefaling til dig. Giv det et forsøg, du kan godt!

Frederik Hjordt Larsen

5/5

Jeg har været i behandling for alkoholmisbrug hos Peter i Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Det har givet mig en stor indsigt i de mekanismer som ligger bag mit misbrug, og jeg er efter behandlingen meget bedre rustet til at håndtere mit liv fremadrettet.

Specielt har jeg fået en stor forståelse for mine højrisikosituationer, og hvordan jeg håndterer dem. Men jeg har har også fået bearbejdet nogle bagvedliggende stressfaktorer, som jeg skal være opmærksom på.

Lone 46 år

5/5