Alkoholbehandling - tilpasset dine ønsker og behov

Behandling af alkoholmisbrug, også uden for normal arbejdstid, så du kan passe dit arbejde eller din uddannelse under forløbet

Alkoholbehandling, vi er bedst til behandling af alkoholmisbrug

Alkoholbehandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi tilbyder professionel behandling af alkoholmisbrug. Vores succesrate er en af landets bedste ved ambulant alkoholbehandling. Ca 67 % af vores klienter opnår de mål de sætter for behandlingen.

Statistikken er beregnet ud fra gennemførte behandlingsforløb over et år. En målsætning i behandlingsforløbet kan enten være afholdenhed eller reduktion af alkoholforbruget.

Fase et i alkoholbehandlingen, handler om at få stoppet selve misbruget af alkohol – få sat proppen i flasken og få set på det problematiske forbrug af alkohol med “nye øjne”, samt få professionel hjælp og vejledning til at løse alkoholmisbruget.

Vores erfaring er, at bliver misbruget af alkohol først adresseret og stoppet, kan alle underliggende problematikker identificeres og løses.

Alkoholbehandlingen hos os er evidensbaseret kognitiv behandling. Den kognitive tilgang giver dig den nyeste viden om misbrug, som er enkelt at omsætte i praksis. 

Den kognitive behandlingmodel af alkoholmisbrug giver dig indsigt i egne, måske ubevidste mønstre og årsager til at du drikke for meget. Hos os får du den bedste professionelle hjælp til at planlægge et liv, uden et problematisk forhold til alkohol.

Alkoholbehandling, anonym behandling af alkoholmisbrug

Alkoholbehandling, helt anonymt Vi tilbyder effektiv behandling af alkoholmisbrug. Anonym alkoholbehandling er et 10 ugers individuel behandlingsforløb. Vi tilbyder ikke gruppeterapi. Vores behandlingstilbud er eksklusiv personlig terapi – tilpasset dine ønsker og behov. 

Ambulant behandling betyder, at man bor hjemme mens man går i behandling. Alkoholbehandlingen bliver tilrettelagt efter din kalender og ønsker, så du kan passe dit arbejde og andre forpligtelser i hverdagen, mens du går i behandling. 

Hos os har du kun kontakt til den samme professionelle alkoholbehandler under hele forløbet, samt mulighed for telefonkontakt med din behandler mellem sessionerne.

Vi er et team af specialuddannede alkoholterapeuter, der alle har over 20 års erfaring indenfor ambulante alkoholbehandling og anden misbrugsbehandling. 

Hvad er kognitiv alkoholbehandling

Kognitiv alkoholbehandling er en fokuseret terapeutisk tilgang til at hjælpe mennesker i alkoholmisbrug med, at blive afholdende eller at nedsætte deres forbrug af alkohol.

Kognitiv terapi er ofte anvendt til at behandle depression, angstlidelser, fobier og andre psykiske lidelser, men terapien har også vist sig at være effektivt til behandling af alkoholisme og andre rusmiddelmisbrug. 

Kognitiv alkoholbehandling hjælper klienten med, at lære at identificere de negative og selvødelæggende tanker og handlinger, der kan bidrage til alkoholmisbrug. 

Kognitiv alkoholbehandling er baseret på ideen om, at følelser og adfærd primært er forårsaget af individets egne tanker, og ikke kun på udefrakommende stimuli som mennesker, situationer og begivenheder. 

Selvom man måske ikke er i stand til at ændre sine omstændigheder, kan man ændre, hvordan man tænker om dem. 

Ifølge den kognitive teori hjælper dette klienten med at ændre, hvordan man føler og reagerer.

I behandlingen af alkoholmisbrug kan kognitiv alkoholbehandling hjælpe med: 

 • Forbedret selvkontrol.
 • Genkende situationer, hvor man er mest tilbøjelige til at drikke.
 • Undgå højrisikosituationer, hvis det er muligt.
 • Udvikle mestringsstrategier, der vil hjælpe, når man står over for situationer, der kan udløser drikketrang.
 • Håndtere andre problemer og adfærd, der kan føre til tilbagefald.

Målet med den kognitive alkoholbehandling

Målet med kognitiv alkoholbehandling er at få klienten til at aflærer selvødelæggende adfærd og lære eller genlære bedre mestringsevner og strategier. 

Ved at lære sådanne færdigheder kan man begynde at arbejde med at anvende dem i situationer, der typisk vil udløse trang til alkohol.

De primære mål med kognitiv alkoholbehandling er at forbedre motivationen, lære nye mestringsevner, ændre gamle vaner og lære at håndtere smertefulde følelser mere konstruktivt, dette for at undgå tilbagefald eller drikketrang.

Terapien har to hovedkomponenter

Kognitiv alkoholbehandlingen har to hovedkomponenter:

 • Funktionsanalyse
 • Færdighedstræning
 

Funktionsanalyse er en proces der involverer at se på årsager og konsekvenser af en adfærd. I samarbejde forsøger terapeuten og klienten, at identificere de tanker, følelser og omstændigheder, der kan føre til tilbagefald.

Når man laver funktionsanalyse, kan terapeuten stille relevante spørgsmål, der er designet til at fremkalde indsigt i, hvordan man tænkte eller følte før et tilbagefald. 

Man undersøger situationen, følelser og tanker, der spillede en rolle i højrisikosituationen der fører op til tilbagefaldet.

 • Hvad lavede du, før du drak?
 • Hvordan havde du det?
 • Hvad skete der lige før du besluttede dig for at drikke?
 • Hvad var konsekvensen af din handling?
 

Når klienten lærer at se og forstå de vanskeligheder, der bidrager til alkoholmisbruget, kan man derefter lede efter måder, hvorpå man bedre kan håndtere vanskelige tanker, følelser eller situationer i fremtiden.

Færdighedstræning:

Når mennesker kæmper med svære situationer som sorg, livsstress, traumer, angst, depression eller andre problemer, kan alkohol virker som en hurtig måde, hvorpå man kan finde lindring og lettelse.

Hvis man er nået til det punkt i sit liv, hvor man har brug for professionel alkoholbehandling, er der stor sandsynlighed for, at man har brugt alkohol som et middel til at håndterer stress eller andre problemer.

Færdighedstræning fungerer ved:

 • At hjælpe klienten med at aflære gamle vaner og lære at udvikle sundere færdigheder og vaner.
 • At uddanne klienten til at ændre den måde de tænker om deres alkoholforbrug.
 • At lære nye måder til at håndtere situationer, der kan føre til højrisikosituationer.

Terapi der er let at omsætte til handling

Nogle af de måder, hvorpå kognitiv alkoholbehandling kan være gavnlig for mennesker, der har udviklet misbrug til alkohol, omfatter:

 • At lære at identificere selvdestruktive tanker.
 • At finde måder at overvåge sådanne tankemønstre.
 • At lære nye, mere konstruktive måder at tænke på. 
 • At anvende færdighederne i højrisikosituationer.
 • Udforske nye måder at håndtere stress og vanskeligheder på.
 

Forskning tyder på, at de færdigheder man opnår gennem kognitiv alkoholbehandling er varige og også kan anvendes på andre områder af en ens liv. 

Cirka 65% af de klienter, der behandles med kognitiv alkoholbehandling, er i stand til at opretholde deres ædruelighed i over et år.

Fordi den kognitive alkoholbehandling er en struktureret, målorienteret proces, med fokus på umiddelbare problemer, er den terapeutiske proces normalt kortvarig. Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er forløbet 20 sessioner fordelt over 10 ugers behandling.

Teknikker til at moderere følelser

Ved at lære forskellige teknikker til at moderere følelser, kan man lære at håndtere følelser af angst, stress, ensomhed eller depression på positive måder i stedet for at vende tilbage til alkoholmisbrug.

Gamle vaner:

Et vigtigt element i den kognitive alkoholbehandling er, at erstatte gamle vaner, med mere konstruktive handlinger. Dette forbedrer ens personlige evne, til at fungere uden brug af alkohol.

Fordele ved kognitiv alkoholbehandling

Mennesker, der har udviklet misbrug til alkohol eller alkoholisme, kæmper ofte med destruktive følelser og tanker. 

Fordi den kognitive alkoholbehandling, netop fokuserer på at identificere og erstatte sådanne tankemønstre med mere konstruktive tanker. Den kognitive alkoholbehandling hjælper med, at forbedre klientens livssyn og støtte de nyindlærte færdigheder.

Alkoholmisbrug opstår ikke af sig selv

Alkoholisme eller alkoholmisbrug er ofte et resultat af et problematisk forbrug af alkohol over flere år. Så man må ikke forvente, at problemet går over eller løser sig selv. En effektiv professionel alkoholbehandling er det der skal til, for at hjælpe misbrugeren tilbage til en værdig tilværelse. 

Fra storforbrug til alkoholisme

Udvikling af alkoholisme udvikler i flere forskellige faser, fra storforbrug, skadeligt forbrug til kronisk alkoholisme. Nogen vil meget hurtigt udvikle misbrug, som følge af genetiske dispositioner og andre sårbarheder, såsom opvækstbetingelser eller underlæggende psykiatriske diagnoser. 

Alkoholmisbrug kan standses på alle niveauer. Man skal dog være opmærksom på, at det bliver stadig vanskeligere, at komme ud af alkoholmisbruget, jo længere misbruget har stået på. Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats og er man i tvivl, om man har udviklet et behandlingkrævende misbrug, er det en god ide at søge professionel rådgivning. 

Sammenhæng mellem gentagende drikke episoder og misbrug

Det der især har betydning for udvikling af alkoholisme er, hvor mange gange om ugen man drikker 4-5 eller flere genstande ved én lejlighed. 

Et sådant indtag af alkohol kaldes på engelsk for “binge drinking”, men der findes ikke et godt dansk ord. Hyppigheden af “binge drinking” er en god indikator for alkoholproblemets sværhedsgrad. Hvis du er tvivl om dit forbrug af alkohol er et behandlingskrævende misbrug, så kan du anonymt finde svaret via vores misbrugstest.

Har du brug for vejledning angående et alkoholmisbrug

Vi tilbyder alkoholbehandling som ambulante behandlingsforløb

Vi har 20 års erfaring med kognitiv alkoholbehandling og har nogle af landets bedste resultater ved gennemført alkoholbehandling. Vi tilbyder diskret behandling og afvænning af alkoholmisbrug. 

Vi stiller os altid til rådighed, hvis I har brug for en snak om problemer i forbindelse med misbrug af alkohol eller andre misbrugsrelateret spørgsmål. Ring alle dage telefon på 51 95 33 33.

Når beslutningen er taget - kom hurtig i gang med behandlingen

Det er en rigtig god ide, at komme hurtig i gang med behandlingen, når beslutningen om alkoholbehandling er taget. 

Da vi både tilbyder behandling dag, aften og weekend er der som oftes mulighed for, at begynde behandlingen hos os inden for få dage.   

Hos os betaler man selv for sit behandlingsforløb, det gør at ingen oplysninger videregives til kommune, arbejdsgiver eller andre, medmindre man selv ønsker at andre skal inddrages i behandlingen.  

Effekten af kognitiv alkoholbehandling. Personlig integritet bliver styrket i forhold til indre og ydre værdier. Mange oplever at deres værdighed bliver genetableret, når de får “taget hånd om” deres misbrug af alkohol. 

Nye copingstrategier i forbindelse med behandlingen, giver mulighed for udvikling på mange områder i livet, såsom familieliv, job, uddannelse, nye sunde relationer, økonomi og ikke mindst intellektet.

Hvis forbruget af alkohol skaber problemer for dig og din familie - så har du et alkoholproblem
Alkoholmisbrug, stjernestunder og personlig deroute

 

Alkoholbehandling, vi tilbyder anonym alkoholbehandling ved misbrug af alkohol Vi bruger og misbruger rusmidler af to og kun to grunde for at få det godt eller for at få det bedre eller rettere mindre skidt.

Det er jo ret simpelt men det er så også det eneste der ikke er komplekst når det gælder rusmidler

Alt andet er utroligt kompliceret blandt andet fordi brugen af rusmidler hænger sammen med alt andet her i livet.

Det gennemsyrer historien, politikken, økonomien og den enkeltes liv. Rusmidlerne og rusen har skabt stjernestunder i de flestes liv, men har også kastet mennesker ud i situationer de helst ville være foruden. Citat: Peter Ege

Sådan spottes et alkoholproblem – 10 typiske tegn på alkoholmisbrug
 • Har svært ved at stoppe med at drikke efter få genstande.
 • Forbruget af alkohol stiger stødt over en længere periode.
 • Skal drikke mere og mere for at opnå den ønskede virkning af alkohol.
 • Kan drikke væsentlig mere end andre uden at blive beruset.
 • Drikker selvom forbruget skader dig selv eller de nærmeste pårørende.
 • Har oplevet blackouts når man drikker.
 • Drikker alkohol alene eller drikker fra morgenstunden.
 • Drikker alkohol for at dulme følelser eller formindske stress.
 • Bliver aggressiv eller irriteret, når samtalen handler om misbrug af alkohol.
 • Finder på undskyldninger eller problemer for at kunne drikke.
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Efter utallige forsøg på at komme ud af mit misbrug, havde jeg næsten givet op på tanken om et sobert liv. Jeg ville ønske at jeg havde opdaget Peter Gilbert Jespersen før. Han har hjulpet mig mere end ord kan beskrive eller penge kan betale. Jeg har fået mit liv og mig selv igen. Det er med ro i maven at jeg i dag kan kalde mig clean og ædru. Til dig der sidder og overvejer om nogen overhovedet kommer til at kunne hjælpe dig kan jeg kun sige, at det er der. Det er med ro i sindet at jeg giver min varmeste anbefaling til dig. Giv det et forsøg, du kan godt!

Frederik Hjordt Larsen

5/5

Jeg har været i behandling for alkoholmisbrug hos Peter i Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Det har givet mig en stor indsigt i de mekanismer som ligger bag mit misbrug, og jeg er efter behandlingen meget bedre rustet til at håndtere mit liv fremadrettet.

Specielt har jeg fået en stor forståelse for mine højrisikosituationer, og hvordan jeg håndterer dem. Men jeg har har også fået bearbejdet nogle bagvedliggende stressfaktorer, som jeg skal være opmærksom på.

Lone 46 år

5/5