Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Fakta om benzodiazepiner - brug, misbrug og afhængighed

Fakta om benzodiazepin

Hvordan virker benzodiazepiner

De forskellige benzodiazepiner har næsten de samme virkninger og skadevirkninger, men de adskiller sig i den måde, de optages i kroppen og hvor længe de virker. Nogle benzodiazepiner virker i op til 6-8 timer, mens andre kan virke i flere dage. Sovemidlerne nedbrydes hurtigt i kroppen, og effekterne aftager derfor næste morgen. Angstdæmpende medicin nedbrydes derimod langsomt i kroppen og virker derfor i lang tid. Benzodiazepiner har en beroligende, sløvende og søvnfremkaldende virkning, ligesom alkohol. I nogle tilfælde kan stofferne imidlertid virke helt modsat, hvor brugeren bliver hyperaktiv, kaotisk, rastløs, uberegnelig og ofte aggressiv.

Fakta om benzodiazepiner

Indtagelsesform:

Benzodiazepiner tages som piller.

Type Benzodiazepiner tilhører gruppen af sløvende stoffer, også kaldet “downere”.

Varighed af rus:

Varigheden af benzodiazepiner varierer meget afhængigt af typen af stoffet. Nogle virker i 6-8 timer, mens andre virker i flere dage.

Overdosis af benzodiazepiner Benzodiazepiner er relativt ugiftige, hvis de bruges efter lægens anvisning. Men benzodiazepiner forstærker virkningen af alkohol, heroin og andre sløvende stoffer, der hæmmer centralnervesystemet. En overdosis kan derfor resultere i død på grund af åndedrætsstop.

Fysiske og psykiske skadevirkninger ved benzodiazepiner:

Fordi benzodiazepiner har en sløvende effekt, øger de risikoen for ulykker, især i trafikken, når man har indtaget stoffet.

Hos nogle mennesker opnås den helt modsatte virkning af benzodiazepiner. I stedet for at virke sløvende bliver brugeren hyperaktiv, kaotisk, rastløs og aggressiv. 

Dette kaldes paradoksal effekt og ses ofte, når der indtages store mængder af hurtigtvirkende benzodiazepiner.

Benzodiazepiner og afhængighed:

Benzodiazepiner kan føre til afhængighed allerede efter 4-8 ugers regelmæssig behandling eller brug.

Bruger man stoffet over længere tid, kan man få svært ved at stoppe med medicinen, og der kan opstå abstinenssymptomer i form af angst, uro, søvnløshed eller krampeanfald.

Derfor må man ikke pludselig stoppe med behandlingen af disse stoffer, og man bør aftale en nedtrapningsplan med sin læge.

Benzodiazepiner sammen med andre stoffer:

Benzodiazepiner forstærker virkningen af alkohol, der hæmmer centralnervesystemet. En forgiftning kan derfor ende med død på grund af åndedrætsstop. Derfor er brug af benzodiazepiner i kombination med alkohol og andre stoffer særdeles farligt.

Benzodiazepiner bruges ofte i blanding med andre stoffer, typisk stimulerende stoffer som amfetamin, kokain eller ecstasy. Det bruges ofte til at tage nedturen, der indtræder, når rusen fra et stimulerende stof aftager. 

Derfor er der risiko for udvikling af blandingsmisbrug, som kan have uforudsigelig rusvirkning.

Sundhedsstyrelsen

Facebook
Twitter
LinkedIn