Er du i misbrug eller pårørende til en i misbrug. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Anonym online misbrugstest. Test dit forbrug af alkohol, hash, kokain, amfetamin eller andre rusmidler. Testen er kun vejledende

Ja Nej
1: Har du ofte indtaget større mængder rusmidler, end du havde planlagt?
2: Har du ofte indtaget rusmidler flere gange end du havde planlagt? (situationer hvor du havde planlagt ikke at indtage noget, men gjorde det alligevel)
3: Har du ofte indtaget rusmidler gennem en længere periode end du havde planlagt?
4: Har du haft et ønske om at nedsætte dit forbrug af rusmidler eller haft et ønske om at stoppe helt?
5: Har du forsøgt at nedsætte dit forbrug af rusmidler eller kontrollere dit forbrug?
6: Bruger du en del tid på at forberede dit forbrug af rusmidler eller en hel del tid på at komme dig efter dit forbrug?
7: Har du forsømt en vigtig livsopgave fordi du var påvirket eller havde abstinenser?
8: Har du opgivet et arbejde, sociale aktiviteter eller andre fornøjelser på grund af dit forbrug af rusmidler?
9: Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer forårsaget af eller forværret af dit forbrug af rusmidler?
10: Er du forsat med at indtage rusmidler, selv om du havde viden om at det kunne skabe fysiske, psykiske eller sociale problemer for dig?
11: Er din tolerance (din evne til at indtage rusmidler uden at blive påvirket) forøget kraftigt, siden du begyndte at drikke eller tage stoffer?
12: Har du mærket fysisk ubehag eller er blevet syg dagen efter du har indtaget rusmidler?
13: Har du indtaget rusmidler for at undgå at blive syg eller have tømmermænd?


 

Resultat:

Resultatet tyder ikke på at du har et misbrug.

Resultat:

Resultatet tyder på at du har et misbrug.

Resultat:

Resultatet tyder på at du helt sikkert har et misbrug.

 

ICD-10 er WHO's system til klassifikation af sygdomme og lidelser, inklusive misbrug og afhængighed, og det anvendes ofte til at diagnosticere og vurdere omfanget af misbrugsproblemerne

Test dit forbrug af rusmidler - Testen er 100% anonym

Definitioner på afhængighed og misbrug

WHO beskriver i deres klassifikationssystem ICD-10, de sociale problemer og skader misbruget kan medføre.

Ifølge ICD-10 er et skadeligt forbrug af rusmidler, et forbrugsmønster som medfører at helbredet skades fysisk (fx hepatitis efter injektionsbrug) eller psykisk (fx episoder af depression efter indtagelse af centralstimulerende stoffer).

I det amerikanske diagnosesystem DSM-IV betragtes misbrug i højere grad som en social diagnose. Et skadeligt forbrug er karakteriseres ved at medføre, manglende evne til at indfri betydelige forpligtigelser på arbejdet, i skolen eller i hjemmet og fysisk farlige situationer (f.eks. ved kørsel i bil eller betjening af maskiner påvirket. Juridiske problemer, tilbagevendende sociale eller interpersonelle problemer (f.eks. konflikter med ægtefælle som konsekvenser af beruselse.)

Definitionen af misbrug i de nationale retningslinjer indeholder både de individuelle skader og sociale konsekvenser, hvilket ligger i forlængelse af vejledningen til Serviceloven.

Serviceloven definerer misbrug som et forbrug, hvor brugeren ”er fysisk eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv eller nærtstående samt samfundet som helhed”.

Alkoholbehandling - helt anonymt

Læs mere om hvad vi tilbyder af anonym alkoholbehandling

Skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer

Her kan du læse om skadelige konsekvenser ved misbrug af rusmidler

Priser på udredning og misbrugsbehandling

Læs om priser på ambulant misbrugsbehandlingen, udredning og behandling i eget hjem

Er du pårørende til en misbrug?

Læs om rådgivning til pårørende til en misbrug af alkohol, medicin eller stoffer

FAQ - spørgsmål og svar omkring behandling af rusmidler

Test dig selv og se om du har brug for hjælp fra en psykolog
Lavt selvværd? Nedtrykt eller noget helt tredje? Har du brug for hjælp?
Facebook
Twitter
LinkedIn