);
Anonym online misbrugstest. Test dit forbrug af alkohol eller andre rusmidler. Testen er kun vejledende

Ja Nej
1: Har du ofte indtaget større mængder rusmidler, end du havde planlagt?
2: Har du ofte indtaget rusmidler flere gange, end du havde planlagt? (situationer hvor du havde planlagt ikke at indtage noget, men gjorde det alligevel)
3: Har du ofte indtaget rusmidler gennem en længere periode, end du havde planlagt?
4: Har du haft et ønske om at nedsætte dit forbrug af rusmidler eller haft et ønske om at stoppe helt?
5: Har du forsøgt at nedsætte dit forbrug af rusmidler eller kontrollere dit forbrug?
6: Bruger du en del tid på at forberede dit forbrug af rusmidler eller en hel del tid på at komme dig efter dit forbrug?
7: Har du forsømt en vigtig livsopgave, fordi du var påvirket af abstinenser?
8: Har du opgivet arbejde, sociale aktiviteter eller andre fornøjelser på grund af dit forbrug af rusmidler?
9: Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer forårsaget af eller forværret af dit forbrug af rusmidler?
10: Er du forsat med at indtage rusmidler, selv om du havde viden om, at det kunne skabe fysiske, psykiske eller sociale problemer for dig?
11: Er din tolerance (din evne til at indtage rusmidler uden at blive påvirket) forøget kraftigt, siden du begyndte at drikke eller tage stoffer?
12: Har du mærket fysisk ubehag eller er blevet syg dagen efter, du har indtaget rusmidler?
13: Har du indtaget rusmidler for at undgå at blive syg eller have tømmermænd?


 

Resultat:

Resultatet tyder ikke på at du har et misbrug.

Resultat:

Resultatet tyder på at du har et misbrug.

Resultat:

Resultatet tyder på at du helt sikkert har et misbrug.

 

ICD-10 er et system til klassifikation af misbrug og afhængighed

Definition på afhængighed og misbrug

Definition af stofmisbrug inkluderer både de individuelle skader og konsekvenser ved stofmisbruget.
WHO beskriver i deres klassifikationssystem ICD-10, samt de sociale problemer og skader stofmisbruget kan medføre, som er i fokus i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV og DSM-V (American Psychiatric Association).

I ICD-10 er et skadeligt forbrug/misbrug et forbrugsmønster, som medfører, at helbredet skades fysisk (fx hepatitis efter injektionsbrug) eller psykisk (fx episoder af depression efter indtagelse af centralstimulerende stoffer).

I det amerikanske diagnosesystem DSM-IV betragtes misbrug i højere grad som en social diagnose, og et skadeligt forbrug er karakteriseret ved at medføre: - manglende evne til at indfri betydelige forpligtigelser på arbejdet, i skolen eller i hjemmet.- fysisk farlige situationer (f.eks. ved kørsel i bil eller betjening af maskiner).- juridiske problemer.- tilbagevendende sociale eller interpersonelle problemer (f.eks. konflikter med ægtefælle om konsekvenser af beruselse, fysiske slagsmål mv.).

Definitionen af stofmisbrug i de nationale retningslinjer indeholder både de individuelle skader og sociale konsekvenser, hvilket ligger i forlængelse af vejledningen til Serviceloven, der definerer et stofmisbrug som et forbrug, hvor brugeren ”…er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet”.

Endvidere baserer definitionen af et stofmisbrug der karakteriserer misbrug eller skadeligt brug som en ”adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af et rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade”. 

Læs om misbrug og afhængighed på bloggen

Læs om unges forbrug af rusmidler og hvor meget misbrug koster samfundet

Misbrug af rusmidler i familien

Læs mere om hvordan man bedst hjælper en man holde til behandling

Kognitiv anonym misbrugsbehandling

Læs mere om den kognitive tilgang til anonym misbrugsbehandling

Læs om priser på udredning og behandling

Læs mere priser på behandlingen, udredning og behandling i eget hjem

Skadeligt misbrug af rusmidler

Her kan du læse mere om skadeligt misbrug af rusmidler
5/5