);

Kognitiv terapi og misbrugsbehandling i København

Anonym kognitiv misbrugsbehandling i KøbenhavnBehandlingsfilosofien og den kognitive tilgang til misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er eklektisk, med vægt på kognitive elementer som fokuserer på menneskets tanke- og handleprocesser.

Som udgangspunkt antager den kognitive terapi at mennesket gennem sit liv, og sine erfaringer, opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden og sig selv. 

Denne “grundholdning” er ikke bevidst for menneskes selv, men afspejles i de tanker personen gør sig om sig selv og sin verden. Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. 

Hos mennesker der har udviklet afhængighed til rusmidler, kan ses tankemønstre som nærmest har en  tvangsmæssig karakter. Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft.

Personen kan oplever en så voldsom trang, at vedkommende begynder at bruge rusmidler igen, trods tidligere beslutning om at være afholdende.

Evidensbaseret kognitiv misbrugsbehandling

CENAPS modellen - Kognitiv misbrugsbehandling i KøbenhavnForskningen peger på, at kognitiv terapi er en af mest effektive behandlingsformer ved misbrug af rusmidler.

Misbrugsbehandlingen planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særligt sårbare situationer for at forebygge tilbagefald.

I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved afhængighedsadfærden, og man sigter efter at blive enige om realistiske mål (SMART mål) for den adfærdsændring der ønskes af klienten.

Målsætning for den kognitive terapi

Målet med terapien er, at klienten bliver klar til at ændre sin afhængighedsadfærd. Der lægges en strategi for, hvordan ændringen opretholdes. Så situationer der kan udløse trang kan håndteres effektivt fremadrettet. Terapien er dynamisk proces der ofte forholder sig til “at gøre det næste rigtige”.

Kognitiv terapi handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til trang og tilbagefald, inden tilbagefaldet bliver en realitet.

Men kognitiv terapi handler også om den personlige udvikling, efter tesen, “man føler det, som man tænker”. Så når tankerne ændres eller modificeres, vil man også føle og kunne handle anderledes.

Vi tilbyder kun personlige individuelle kognitive behandlingsforløb. Det vil sige, at vi ikke tilbyder gruppebehandling eller gruppeterapi. Du møder kun den samme veluddannede behandler under hele forløbet. Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger med 2 sessioner om ugen, inklusiv udredning.

Vi kvalitetssikrer alle vores behandlingsforløb med feedback informed treatment.

COVID-19. Vi holder åben som normalt da vi kun tilbyder 1 til 1 behandlingsforløb og holder god afstand og afspritter grundigt.