);

Anonym behandling ved misbrug af rusmidler og medicin i København, Nordsjælland og Lolland-Falster

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Ambulant kognitiv misbrugsbehandling

Kognitiv misbrugsbehandling i København

Behandlingsfilosofien er kognitiv terapi, med vægt på de elementer som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug og afhængighed af rusmidler.  

Som udgangspunkt antager den kognitive terapi at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer, opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden. 

Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for menneskes selv, men afspejles i de tanker, personen gør sig om sig selv og sin verden. 

Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. Hos mennesker der har udviklet afhængighed til rusmidler, kan ses tankemønstre som nærmest har en tvangsmæssig karakter. Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald blive en realitet. Læs mere om den kognitive behandlingsform her. 

Struktureret kognitive misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

Kognitiv misbrugsbehandling planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særlige sårbarheder, dette for at forebygge eventuelle tilbagefald til rusmidler.

I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd. Læs mere om SMART mål her.

Man sigter efter at blive enige om realistiske mål for den adfærdsændring der ønskes af klienten. Klienterne arbejder med 8 opgaver, der driver den terapeutiske proces i 10 ugers behandlingsforløb.

Opgaverne omhandler højrisikosituationer for trang og tilbagefald, håndtering af følelser, tanker og impulser i forbindelse med misbrugsproblematikken. Opgaverne er udarbejdet efter CENAPS-modellen, som er en af de mest effektive behandlingsmetoder.

Opgavernes mål er, at klienten bliver klar til at ændre sin adfærd. Derefter lægges en strategi for, hvordan ændringen opretholdes. Så situationer der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet. Kognitive terapi skal forstås som tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling.

Kognitiv terapi er en dynamisk proces, der forholder sig til “at gøre det næste rigtige”. Terapi handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til trang og tilbagefald, inden tilbagefaldet bliver en realitet.

Kognitiv terapi er en af mest effektive behandlingsformer ved misbrug

Vi tilbyder kun personlige individuelle behandlingsforløb. Det vil sige, at vi ikke tilbyder gruppebehandling eller gruppeterapi. Du møder kun den samme veluddannede behandler under hele forløbet. Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger med 2 sessioner om ugen, inklusiv udredning.

Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende gratis samtale over en kop kaffe. Under samtalen hører vi lidt om din problematik, og du vil høre mere om hvordan vi arbejder. Pårørende er meget velkommen til at deltage i den afklarende samtale. Så vi skaber et fælles udgangspunkt for behandlingen. Er der noget, I er i tvivl om, er I altid meget velkommen til at ringe og høre nærmere.

COVID-19 Den Ambulante Misbrugsbehandling i København
På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00