Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Er du pårørende til en med alkoholmisbrug eller har du alkoholisme tæt inde på livet

Vi tilbyder altid anonym vejledning og rådgivning til pårørende - Ring 51 95 33 33, alle dage

Vejledning til familien og støtte til pårørende til en i alkoholmisbrug

Pårørende til en misbrug af alkohol

Hvordan hjælper man bedst én i alkoholmisbrug

Er du pårørende til én med alkoholproblemer? Det er bedst at undlade at appellere til deres følelser, da det kan forværre deres skyldfølelse og dårlige samvittighed.

Som pårørende til en person med alkoholmisbrug er det afgørende at søge professionel hjælp og tale med andre, der forstår situationen, før du træffer en afgørende beslutning. Vi anbefaler, at du som pårørende til en med alkoholmisbrug kontakter Den Ambulante Misbrugsbehandling for anonym rådgivning og vejledning. Ring 51 95 33 33.

Du har også mulighed for at booke en tid på vores hjemmeside til en gratis afklarende samtale med en erfaren alkoholrådgiver. Vi er her for at støtte dig og din familie på vejen mod et liv uden alkoholmisbrug.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Undersøg om der er tegn på misbrug, som kræver alkoholbehandling.
  • Præsenter passende behandlingsmuligheder og forslag til at håndtere alkoholmisbruget.
  • Vejledning om, hvordan du kan kommunikere åbent med din partner eller familiemedlem om et alkoholmisbrug.
  • Vælg strategier til at ruste dig til samtalen, hvor du fastlægger kravene for alkoholbehandling.
  • Lære hvordan du kan støtte din partner eller familiemedlem under deres behandlingsforløb.
  • Få retningslinjer til at hjælpe familien med at komme videre efter en udfordrende periode med misbrug af alkohol.
 
Kan man som pårørende sætte stolen for døren og kræve forandring

Kan man som pårørende til en med alkoholmisbrug sætte stolen for døren og kræve forandringer? Det korte svar er ja, men der er mange faktorer, der skal tages i betragtning. Hvis der er børn i familien, er barnets tarv den vigtigste overvejelse. Pårørende belastes ofte lige så meget af misbrug som den, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomhed fra begge forældre.

Følelsesmæssige konsekvenser for de pårørende: 

  • Bekymring og angst: Pårørende er ofte bekymrede for deres elskedes helbred, sikkerhed og velvære. De kan også føle angst og stress over misbruget og dets nagative konsekvenser for.
  • Vrede og frustration: Pårørende kan føle vrede og frustration over misbrugerens adfærd, som kan være uforudsigelig og skadelig. De kan også føle sig magtesløse og alene i at håndtere situationen.
  • Skyld og skam: Pårørende kan føle sig skyldige eller skamfulde over misbrugerens misbrug. De kan tænke, at de har gjort noget forkert, eller at de ikke er gode nok til at hjælpe.
Hvis du stiller krav om forandring, er det vigtig at du holder fast i dine krav

Pårørende til en i alkoholmisbrug bliver på sigt nødt til at erkende, at uanset hvor højt man elsker den person, som er i misbrug, er det ikke muligt at skabe ro og tryghed i familielivet, så længe der er misbrug af alkohol. Pårørende til en i alkoholmisbrug bliver ofte mødt med lange forklaringer, forundring og benægtelse, når de forsøger at tale om alkoholforbruget med deres partner.

Dette kan skabe en følelse af tvivl hos den pårørende. Vores erfaring er, at i de fleste tilfælde har de pårørende ret – og det er netop de pårørende, som skal sætte foden ned og kræve forandring. Hvis du er pårørende til en i alkoholmisbrug, så er grundig forberedelse og timing afgørende for et godt resultat, når man skal konfrontere vedkommende. 

Det er en god idé at forberede sig på, hvad man vil sige, og hvordan man vil sige det. Det er også en god idé at drøfte sin plan med en professionel rådgiver, inden man går i gang. Jo bedre man er forberedt, jo større er sandsynligheden for succes.

Vi tilbyder anonym misbrugsbehandling

Vi tilbyder anonym diskret misbrugsbehandling, hvilket betyder, at vi ikke tilbyder gruppebehandling eller gruppeterapi. Vores klienter har kun kontakt med den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele forløbet. Hvis du har spørgsmål omkring misbrug af rusmidler, er du velkommen til at ringe til vores anonyme rådgivning på 51 95 33 33, fra kl. 08.00 – 21.00

Anmeldelser fra klienter

Da jeg bankede på Peters dør første gang, havde jeg ikke meget tiltro til at noget ville ændre sig. Som dagene og ugerne gik hos Peter, viste virkeligheden sig dog at være en helt anden. Tak for at du fik rodet lidt rundt og op i mit hoved Peter. Til sidst, tak for du sørgede for vi kunne mødes på tidspunkter, der betød at min hverdag med arbejde og familie kunne fungere ved siden af.

Rasmus Andersen

5/5

Vi fik en super god rådgivning, da vi ringede til Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi havde et familiemedlem, som var havnet i et massivt alkoholmisbrug. Det viste sig, at alt det, vi havde forsøgt, var forkert. Vi havde nærmest overtaget vedkommendes liv og forsøgte at kontrollere alt lige fra økonomi til, hvem han skulle møde, og hvornår. Intet af det, vi havde prøvet, virkede. Så spurgte Peter Gilbert, om vi troede, at mere af det samme ville gøre en forskel?

Tak til Peter

5/5

Peter har et engagement som jeg ikke tidligere har mødt hos nogen terapeut. Med sin store viden, erfaring og oprigtighed, har han mødt mig lige midt i min virkelighed. Peter er både empatisk og bestemt/direkte, hvilket har kunnet skubbe mig langt i min udvikling, samtidig med at jeg har følt mig forstået og respekteret i behandlingen.

Mine bedste anbefalinger til Peter som misbrugsbehandler.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn