Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Abstinenssymptomer og varighed for forskellige rusmidler

Forskellige rusmidler - forskellige abstinenser

Hvad er abstinenserAbstinenssymptomer efter misbrug

Abstinenser refererer til fysiske og/eller psykiske symptomer, der opstår, når en person stopper med at bruge en stof eller en aktivitet, som de tidligere har været afhængige af.

Abstinenssymptomerne varierer afhængigt af typen af rusmiddel, men de kan inkludere både fysiske reaktioner såsom rysten, sved, kvalme og hovedpine samt mentale reaktioner som angst, irritabilitet og depression.

Abstinenssymptomer opstår, fordi kroppen og hjernen tilpasser sig til tilstedeværelsen af det pågældende stof eller aktivitet, og når denne stimulus pludselig fjernes, kan det resultere i ubehagelige og alvorlige reaktioner. 

Det er vigtigt at bemærke, at abstinenser er en del af den overgangsperiode, når en person forsøger at stoppe med at misbruge stoffer eller udføre afhængighedsskabende handlinger, og de kan være en afgørende faktor for tilbagefald til misbrug af rusmidler, hvis de ikke håndteres korrekt. 

Abstinensperioden for et rusmiddel er den tid det tager for kroppen at vende tilbage til normal funktion efter endt brug af rusmidler

Varigheden og sværhedsgraden af abstinenssymptomerne varierer afhængigt af en række faktorer, herunder typen af rusmiddel. Forskellige rusmidler påvirker hjernen og kroppen på forskellige måder og har derfor forskellige abstinensperioder. Længden af rusmiddelbrug spiller også en rolle; jo mere rusmiddel der bruges, jo længere tid tager det for kroppen at komme sig. 

Hyppigheden af rusmiddelbrug er en anden faktor; jo oftere rusmidlet bruges, jo mere afhængig kan man blive, og jo værre kan abstinenssymptomerne være. Nogle mennesker er mere tilbøjelige til at opleve langvarige abstinenssymptomer end andre. Samtidigt forekommende sygdomme kan også påvirke abstinenssymptomerne; personer med psykiske lidelser eller andre sygdomme kan opleve mere intense symptomer.

Her er en oversigt over den typiske abstinensperiode for forskellige rusmidler
Alkohol:
 • Abstinenssymptomer: Rysten, angst, søvnløshed, kvalme, opkastning, kramper, delirium tremens.
 • Varighed: 2-7 dage, men kan vare i op til 12 måneder for de mest alvorlige symptomer.
Benzodiazepiner:
 • Abstinenssymptomer: Angst, søvnløshed, kramper, hallucinationer, delirium.
 • Varighed: 2-4 uger, men kan vare i op til 12 måneder for de mest alvorlige symptomer.
Opioider:
 • Abstinenssymptomer: Kvalme, opkastning, diarré, muskelsmerter, rysten, søvnløshed, angst.
 • Varighed: 3-7 dage, men kan vare i op til 2 uger for de mest alvorlige symptomer.
Amfetamin og kokain:
 • Abstinenssymptomer: Træthed, depression, angst, søvnløshed, nedsat appetit, psykose.
 • Varighed: 1-4 uger, men depression og træthed kan vare i flere måneder.
Cannabis:
 • Abstinenssymptomer: Irritabilitet, søvnløshed, nedsat appetit, rastløshed, depression.
 • Varighed: 1-2 uger, men søvnløshed og depression kan vare i flere måneder.
Den nøjagtige abstinensperiode og sværhedsgraden af symptomerne vil variere fra person til person

Halveringstiden for THC er ikke en fast værdi, men varierer afhængigt af en række faktorer, herunder:

 • Indtagelsesmetode: Rygning af cannabis resulterer i en hurtigere absorption af THC.
 • Mængden af THC: Jo mere THC der indtages, jo længere tid tager det for kroppen at eliminere det.
 • Den enkeltes stofskifte: Stoffeskiftet varierer fra person til person, og kan påvirke hvor hurtigt THC udskilles.
 • Kropsfedtprocent: THC ophobes i fedtvæv, og personer med en højere kropsfedtprocent kan have en længere halveringstid.
Generelt anslås halveringstiden for THC at være mellem 24 og 60 timer

Det betyder, at det tager ca. 24-60 timer for halvdelen af THC i kroppen at blive elimineret. Efterfølgende halveres mængden af THC igen i løbet af de næste 24-60 timer, og så fremdeles.

Det er dog vigtigt at bemærke, at THC kan spores i kroppen i flere uger eller endda måneder efter endt brug, afhængigt af de ovennævnte faktorer. Urin- og blodprøver kan påvise THC i længere tid end spyttest.

Hjernens transmittere og misbrug af rusmidler

Den tid det tager for hjernens transmittere at vende tilbage til normal funktion efter endt rusmiddelbrug varierer afhængigt af en række faktorer, herunder:

 • Typen af rusmiddel: Forskellige rusmidler påvirker hjernen på forskellige måder og har forskellige halveringstider. For eksempel har cannabis en halveringstid på ca. 24 timer, mens kokain har en halveringstid på ca. 1 time.
 • Mængden af rusmiddel: Jo mere rusmiddel der bruges, jo længere tid tager det for hjernen at komme sig.
 • Hyppigheden af rusmiddelbrug: Jo oftere rusmiddel bruges, jo mere skade kan det forårsage på hjernen, og jo længere tid tager det at komme sig.
 • Den enkeltes gener: Nogle mennesker er mere tilbøjelige til at opleve langvarige effekter af rusmiddelbrug end andre.
 • Samtidig forekommende sygdomme: Personer med psykiske lidelser eller andre sygdomme kan opleve langvarige effekter af rusmiddelbrug.
Det kan tage meget lang tid for hjerne at restituerer

Generelt kan det tage flere måneder eller endda år for hjernens transmittere at vende tilbage til normal funktion efter endt rusmiddelmisbrug. I nogle tilfælde kan der være permanente skader på hjernen.

Her er en oversigt over den typiske tid det tager for hjernens transmittere at vende tilbage til normal funktion efter endt brug af forskellige rusmidler:

 • Cannabis: 2-4 uger
 • Alkohol: 2-4 uger
 • Kokain: 3-6 måneder
 • Amfetamin: 3-6 måneder
 • Opioider: 6-12 måneder
 • MDMA: 3-6 måneder
Det er vigtigt at huske, at dette kun er generelle retningslinjer

Det er vigtigt at huske, at dette kun er generelle retningslinjer. Den nøjagtige tid det tager for hjernen at komme sig, vil variere fra person til person. Du læse mere om emnet her. Vi tilbyder altid gratis rådgivning når det handler om misbrug af rusmidler. Du kan ringe til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33.

Hvad tilbyder vi af misbrugsbehandling
Læs mere om vores ambulante behandlingstilbud
Gratis rådgivning til pårørende til en i alkoholmisbrug
Pårørende til en i alkoholmisbrug - vi tilbyder anonym rådgivning
Hvad koster et behandlingsforløb
Her kan du læse om priser på misbrugsbehandling
Vi tilbyder også online misbrugsbehandling
Læs om vores online misbrugsbehandling
Kognitiv misbrugsbehandling
Hvad er kognitiv misbrugsbehandling
Hvorfor kan jeg ikke holde op med at drikke
Hvad er en problem-drikker
Facebook
Twitter
LinkedIn