);
Alkoholbehandling & Anonym misbrugsbehandling

Ring alle dage for anonym telefonrådgivning på telefon 51 95 33 33

Alkoholbehandling & Anonym misbrugsbehandling

Telefon 51 95 33 33

Anonym misbrugsrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00

Kognitiv misbrugsbehandling - helt anonymt

Kognitiv evidensbaseret misbrugsbehandling, en af de mest effektive nye behandlingsformer

Evidensbaseret misbrugsbehandling
Kognitiv misbrugsbehandling er evidensbaseret misbrugsbehandling

Den kognitive behandlingsform som misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien er kognitiv terapi, med vægt på de elementer som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug og afhængighed af rusmidler. Som udgangspunkt antager den kognitive terapi at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer, opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden. Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for mennesket selv, men afspejles i de tanker, personen gør sig om sig selv og sin verden.

Tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling

Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. Hos mennesker der har udviklet afhængighed af rusmidler, kan ses tankemønstre som nærmest har en tvangsmæssig karakter.

    • Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald blive en realitet.

Kognitiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

Kognitiv misbrugsbehandling planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særlige sårbarheder, dette for at forebygge eventuelle tilbagefald til misbrug. I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd. Man sigter efter at blive enige om realistiske mål for den adfærdsændring der ønskes af klienten.

    • Klienten arbejder med 8 opgaver, der driver den terapeutiske proces.
    • Opgaverne omhandler højrisikosituationer for trang og tilbagefald, håndtering af følelser, tanker og impulser i forbindelse med misbrugsproblematikken.

Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger

Forløbet i basispakken vil typisk vare 10 uger med 2 sessioner om ugen, inklusiv udredning. Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende gratis samtale over en kop kaffe. Under samtalen hører vi lidt om din problematik, og du vil høre mere om hvordan vi arbejder.

    • Pårørende er meget velkommen til at deltage i den afklarende samtale, så vi skaber et fælles udgangspunkt for behandlingen.
kognitive misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen
Du møder kun den samme misbrugsbehandler gennem hele behandlingforløbet
Effektiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen
Effektiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

CENAPS-modellen er en effektiv metode

Behandlingens mål er, at klienten bliver klar til at ændre adfærd. Derefter lægges en strategi for, hvordan ændringen opretholdes, så situationer der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet. Kognitiv terapi skal forstås som tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling.

Kognitiv terapi, en dynamisk metode

Kognitiv terapi er en dynamisk proces, der forholder sig til “at gøre det næste rigtige”. Terapi handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til trang og tilbagefald, inden tilbagefaldet bliver en realitet. Kognitiv Terapi handler forenklet sagt om at få sat tanker på følelserne før de bliver til handling. Det betyder ikke, at følelser nødvendigvis er forkerte, med følelser er impuls til handling, og kan gennem terapi modereres så de kan håndteres mere rationelt. 

Tanker, følelser, impuls og handling

Mange af de problemstillinger mennesker står over for, ikke kun i forhold til misbrug, men på mange andre områder i livet, kan skyldes, at man ikke får tænkt sig godt nok om, før man sætter handling på impulsen. Ofte har vi mennesker en tendens til at reagere på vores umiddelbare behov, uden at tænke over, om handlingen rent faktisk er god for os.

Se filmen om Den Ambulante Misbrugsbehandling og hør Peter Gilbert Jespersen fortælle om, hvordan vi arbejder, og hvad vi tilbyder af anonym kognitiv misbrugsbehandling.

Hvad mener klienterne om behandlingen

Enhver ved, at man skal have tillid til en terapeut, hvis der skal opnås resultater. Man skal kunne lide hinanden. Fra den første dag oplevede jeg Peter som et menneske med stor viden og erfaring og – ikke mindst – stor empati. Han viste stor omsorg, men stillede også krav – hans kunst var, at han fik mig til at tro på mig selv og styrkede min egen vilje til at ville.

Annette

5/5

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling blev jeg ( endelig ) mødt af en mand der vidste hvad han snakkede om. Med et glimt i øjet, en fast hånd og en utrolig indsigt i misbrugerens kringlede univers, hjalp han mig med at rette mit liv op inden det var for sent.

Anonym

5/5

Jeg har fulgt Peters behandling i 2 mdr med stor succes. Peter fik mig hurtigt til at føle mig tilpas og det var nemt at åbne op for mit problem. Gennem seriøse samtaler med en god portion humor har jeg fået styr på mit alkohol problem. Hjemme opgaverne kan jeg stadig bruge som en hjælp fremadrettet. Stor tak til Peter.

Anonym

5/5
Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København, Nordsjælland og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Falster
Sortsøvej 39
Helsingør
Ørebakken 3
København
Linnésgade 33