Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Kognitiv misbrugsbehandling - også uden for normal arbejdstid og i weekend

Fleksibel misbrugsbehandling - tilpasset til din hverdag og dine behov

Kognitiv misbrugsbehandling - en effektiv behandlingsmetode

Målet med kognitiv misbrugsbehandling er, at klienten bliver klar til at ændre sin adfærd. Derefter lægges der en strategi for, hvordan ændringen opretholdes, så situationer, der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet.

Kognitiv terapi skal her forstås som en tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling.

Kognitiv terapi er en dynamisk proces, der fokuserer på “at gøre det næste rigtige”. Terapien handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til stof- eller alkoholtrang.

Kognitiv terapi handler forenklet sagt om at sætte ord på negative tanker, før de bliver til destruktive følelser, der fører til destruktive handling.

Det betyder ikke, at følelser nødvendigvis er forkerte, men de kan føre til handling, og derfor kan terapien hjælpe med at moderere følelserne, så de kan håndteres mere rationelt.

Tanker, følelser og impulser fører til handling

Ofte har mennesker en tendens til at reagere på deres umiddelbare behov uden at tænke over, om handlingen faktisk er til deres fordel. Kognitiv terapi sigter på at gøre tanker og leveregler mere bevidste for at øge muligheden for at undgå tilbagefald til misbrug af rusmidler.

Fleksibel misbrugsbehandling
Effektiv kognitiv misbrugsbehandling og tilbagefaldsbehandling

Behandlingsfilosofien hos Den Ambulante Misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien er kognitiv misbrugsbehandling med fokus på de elementer, der relaterer sig til tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug af rusmidler.

Som udgangspunkt antager kognitiv terapi, at mennesket opbygger en grundlæggende holdning til, hvad det kan forvente af verden gennem sit liv og sine erfaringer. Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for personen selv, men afspejles i de tanker, som vedkommende gør sig om sig selv og sin verden.

Den kognitive behandlingsmodel - motivation til forandring

Motivation er ikke en statisk tilstand, hvorfor vigtigheden af at gennemføre en forandring samt troen på, at forandringen kan lykkes, altid vil være et tilbagevendende emne gennem hele behandlingsforløbet.

Der vil altid være gode grunde til at fortsætte et misbrug og gode grunde til at ophøre med misbruget. Derfor er afklaring af ambivalensen et af de første skridt i behandlingen af misbrug i den kognitive behandlingsmodel.

Da det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre.

Mennesker, der har udviklet afhængighed af rusmidler, kan ofte have tankemønstre, som nærmest har en tvangsmæssig karakter. 

Tanken om at drikke eller tage stoffer kan blive så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald bliver en realitet.

Fleksibel kognitiv misbrugsbehandling tilpasset din hverdag

Kognitiv behandling af stof- og alkoholmisbrug indebærer en grundig gennemgang af motivationen for at bryde afhængigheden samt kortlægning af særlige sårbarheder for at forebygge eventuelle tilbagefald til misbrug.

I denne proces kan man eksempelvis arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd og sigte efter at blive enige om realistiske mål for den ønskede adfærdsændring hos klienten.

Klienten arbejder med otte opgaver, der driver den terapeutiske proces, herunder:

  • Psykologiske forsvarsmekanismer
  • Opmærksomhed på højrisikosituationer
  • Håndtering af følelser, tanker og impulser
  • Antagelser og automatiske tanker

Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger

Forløbet i basispakken vil typisk vare 10 uger med to sessioner om ugen, inklusiv udredning. Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende gratis samtale.

Under den afklarende samtale hører vi lidt om din problematik, og du vil høre mere om, hvordan vi arbejder. Pårørende er meget velkomne til at deltage i den første afklarende samtale, så vi skaber et fælles udgangspunkt for misbrugsbehandlingen.

Vi tror på, at alle har potentiale til at genvinde kontrollen over deres liv og slippe af med afhængighed. Hvis du er parat til at tage det første skridt mod bedring, er vi her for at støtte dig hele vejen.

Vurdering & anmeldelser fra klienter

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling blev jeg ( endelig ) mødt af en mand der vidste hvad han snakkede om. Med et glimt i øjet, en fast hånd og en utrolig indsigt i misbrugerens kringlede univers, hjalp han mig med at rette mit liv op inden det var for sent.

Anonym

5/5

Jeg har fulgt Peters behandling i 2 mdr med stor succes. Peter fik mig hurtigt til at føle mig tilpas og det var nemt at åbne op for mit problem. Gennem seriøse samtaler med en god portion humor har jeg fået styr på mit alkohol problem. Hjemme opgaverne kan jeg stadig bruge som en hjælp fremadrettet. Stor tak til Peter.

Anonym

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn