Kognitiv terapi er en af de mest effektive behandlingsformer ved misbrug af rusmidler

Kognitiv misbrugsbehandling - også uden for normal arbejdstid og i weekend

Kognitive misbrugsbehandling ved alkohol- og stofmisbrug

Behandlingsfilosofien er kognitiv misbrugsbehandling, med vægt på de elementer som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug af rusmidler. 

Som udgangspunkt antager den kognitive terapi, at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer, opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden. 

Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for mennesket selv, men afspejles i de tanker, personen gør sig om sig selv og sin verden.

Den kognitive behandlingsmodel, motivation til forandring

Motivation er ikke en statisk tilstand, hvorfor vigtigheden af at gennemføre en forandring, samt troen på at forandringen kan lykkes, altid vil være et tilbagevendende emne gennem hele behandlingsforløbet.

Der vil altid være gode grunde til at fortsætte et misbrug, og gode grunde til at ophøre med misbruget. Derfor er afklaring af ambivalensen et af de første skridt i behandlingen af misbrug i den kognitiv behandlingmodel. 

Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. 

Hos mennesker der har udviklet afhængighed af rusmidler, kan der ofte forekommen tankemønstre, som nærmest har en tvangsmæssig karakter.

Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald blive en realitet.

Kognitiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

Kognitiv behandling af alkohol- og stofmisbrug. Behandlingen planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særlige sårbarheder, dette for at forebygge eventuelle tilbagefald til misbrug. 

I denne proces kan man for eksempel arbejde med, at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd. 

Man sigter efter at blive enige om realistiske mål for den adfærdsændring der ønskes af klienten. 

Klienten arbejder med 8 opgaver, der driver den terapeutiske proces.

  • Psykologiske forsvarsmekanismer.
  • Opmærksomhed på højrisikosituationer.
  • Håndtering af følelser, tanker og impulser.
  • Antagelser og automatiske tanker.

Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger

Forløbet i basispakken vil typisk vare 10 uger med 2 sessioner om ugen, inklusiv udredning. Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende gratis samtale. 

Under den afklarende samtalen hører vi lidt om din problematik, og du vil høre mere om hvordan vi arbejder. 

Pårørende er meget velkommen til at deltage i den første afklarende samtale, så vi skaber et fælles udgangspunkt for misbrugsbehandlingen.

Kognitiv terapi, en effektiv behandlingsmetode ved misbrug

Behandlingens mål er, at klienten bliver klar til at ændre adfærd. Derefter lægges en strategi for, hvordan ændringen opretholdes, så situationer der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet. 

Kognitiv terapi skal her forstås som tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling.

Kognitiv terapi er en dynamisk proces, der forholder sig til “at gøre det næste rigtige”, terapi handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til stof- eller drikketrang. 

Kognitiv terapi handler forenklet sagt om, at få sat ord på negative tanker før de bliver til destruktive følelser, der føre handling. 

Det betyder ikke, at følelser nødvendigvis er forkerte, men følelser er impuls til handling, og kan gennem terapi modereres så de kan håndteres mere rationelt. 

Tanker, følelser og impuls føre til handling

Ofte har vi mennesker en tendens til at reagere på vores umiddelbare behov, uden at tænke over, om handlingen rent faktisk er god for os. Kognitiv terapi sigter på at gøre tanker og leveregler mere bevidste, for derved at øge muligheden for at undgå tilbagefald til misbrug af rusmidler.

Misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen
Effektiv kognitiv misbrugsbehandling og tilbagefaldsbehandling efter CENAPS-modellen
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling blev jeg ( endelig ) mødt af en mand der vidste hvad han snakkede om. Med et glimt i øjet, en fast hånd og en utrolig indsigt i misbrugerens kringlede univers, hjalp han mig med at rette mit liv op inden det var for sent.

Anonym

5/5

Jeg har fulgt Peters behandling i 2 mdr med stor succes. Peter fik mig hurtigt til at føle mig tilpas og det var nemt at åbne op for mit problem. Gennem seriøse samtaler med en god portion humor har jeg fået styr på mit alkohol problem. Hjemme opgaverne kan jeg stadig bruge som en hjælp fremadrettet. Stor tak til Peter.

Anonym

5/5