Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Kognitiv misbrugsbehandling - også uden for normal arbejdstid og i weekend

Fleksibel misbrugsbehandling - tilpasset til din hverdag og dine behov

Kognitiv behandling af misbrug er evidensbaseret misbrugsbehandling

Kognitiv misbrugsbehandling, en effektiv behandlingsmetode

Kognitiv behandling af misbrug

Målet med kognitiv misbrugsbehandling er, at klienten bliver klar til at ændre sin adfærd. Dette indebærer en fokuseret indsats på at skabe en forståelse hos klienten om nødvendigheden af adfærdsændring og motivere dem til at tage skridt i den retning.

Derefter lægges der en strategi for, hvordan ændringen opretholdes, så situationer, der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet. 

Dette indebærer udviklingen af specifikke værktøjer og teknikker, som klienten kan anvende i udfordrende situationer for at modstå trangen til misbrug og opretholde den ønskede adfærdsændring.

Kognitiv misbrugsbehandling – tilpasset din hverdag

Kognitiv behandling af stof- og alkoholmisbrug indebærer en grundig gennemgang af motivationen for at bryde afhængigheden samt kortlægning af særlige sårbarheder for at forebygge eventuelle tilbagefald til misbrug. 

I denne proces kan man eksempelvis arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd og sigte efter at blive enige om realistiske mål for den ønskede adfærdsændring hos klienten.

Klienten arbejder med otte opgaver, der driver den terapeutiske proces, herunder:

  • Psykologiske forsvarsmekanismer
  • Opmærksomhed på højrisikosituationer
  • Håndtering af følelser, tanker og impulser
  • Antagelser og automatiske tanker
Tilbagefaldsforbyggende misbrugsbehandling

Kognitiv terapi skal her forstås som en tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling. Terapien fokuserer på at ændre de underliggende tankemønstre og overbevisninger, der kan bidrage til misbrug, og på den måde reducerer risikoen for tilbagefald. Ved at arbejde på både adfærdsændring og kognitiv omstrukturering søger behandlingen at give klienten de nødvendige redskaber til at forhindring af tilbagefald til rusmidler.

Behandlingsfilosofien hos Den Ambulante Misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien er kognitiv misbrugsbehandling med fokus på de elementer, der relaterer sig til tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug af rusmidler. Som udgangspunkt antager kognitiv terapi, at mennesket opbygger en grundlæggende holdning til, hvad det kan forvente af verden gennem sit liv og sine erfaringer. Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for personen selv, men afspejles i de tanker, som vedkommende gør sig om sig selv og sin verden.

Den kognitive behandlingsmodel – motivation til forandring

Kognitiv misbrugsbehandling er en evidensbaseret behandlingsmetode, der har vist sig at være effektiv til at behandle misbrug og afhængighed af rusmidler. Den fokuserer på at hjælpe klienten med at identificere og ændre de negative tanker og adfærd, der bidrager til deres misbrug.

Nogle af fordelene ved kognitiv misbrugsbehandling omfatter:
Øget motivation for forandring

Behandlingen hjælper klienten med at forstå deres misbrug og de negative konsekvenser, det har for deres liv. Dette kan øge deres motivation til at ændre deres adfærd.

Reduceret tilbagefald til rusmiddelmisbrug

Behandlingen hjælper klienten med at identificere og ændre de triggere, der fører til stof- eller alkoholmisbrug. Dette kan hjælpe dem med at reducere tilbagefald til misbrug af rusmidler.

Forbedret livskvalitet

Behandlingen kan hjælpe klienten med at forbedre deres livskvalitet ved at lære dem sunde måder at håndtere stress, følelser og andre udfordringer.

Motivation er ikke en statisk tilstand, og derfor vil vigtigheden af at gennemføre en forandring samt troen på, at forandringen kan lykkes, altid være et tilbagevendende emne gennem hele behandlingsforløbet.

Misbrug af rusmidler; et svært dilemma at forholde sig til

Der vil altid være gode grunde til at fortsætte et misbrug og gode grunde til at ophøre med misbruget. Derfor er afklaring af ambivalensen et af de første skridt i behandlingen af misbrug og afhængighed af rusmidler.

Da det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. Mennesker, der har udviklet afhængighed af rusmidler, kan ofte have tankemønstre, som nærmest har en tvangsmæssig karakter. 

Tanken om at drikke eller tage stoffer kan blive så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald bliver en realitet.

Vi tror på, at alle har potentiale til at genvinde kontrollen over deres liv og slippe af med afhængighed. Hvis du er parat til at tage det første skridt mod bedring, er vi her for at støtte dig hele vejen.

Vi tilbyder altid gratis rådgivning og vejledning, når det handler om misbrug af rusmidler, også når du er pårørende til en person i misbrug. Ring til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33.

Anmeldelser fra klienter

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling blev jeg ( endelig ) mødt af en mand der vidste hvad han snakkede om. Med et glimt i øjet, en fast hånd og en utrolig indsigt i misbrugerens kringlede univers, hjalp han mig med at rette mit liv op inden det var for sent.

Anonym

5/5

Jeg var i kontakt med flere steder, der tilbyder ambulant  misbrugsbehandling i København, men den behandlingsteori, de arbejder efter, var Minnesota-modellen – og jeg har virkelig svært ved det der med højere magter og gudsbegreber. Så valgte jeg Den Ambulante Misbrugsbehandling på grund af deres kognitive arbejdsmetoder, og det har virket fint for mig.

Tonni

5/5

Jeg har fulgt Peters behandling i 2 mdr med stor succes. Peter fik mig hurtigt til at føle mig tilpas og det var nemt at åbne op for mit problem. Gennem seriøse samtaler med en god portion humor har jeg fået styr på mit alkohol problem. Hjemme opgaverne kan jeg stadig bruge som en hjælp fremadrettet. Stor tak til Peter.

Anonym

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn