Kognitiv terapi er evidensbaseret misbrugsbehandling. Metoden er en af de mest effektive behandlingsformer ved alkohol- og stofmisbrugsmisbrug

Misbrugsbehandling - også uden for normal arbejdstid og i weekend

  • Tavshedpligt
  • Specialuddannede terapeuter
  • Samme terapeut i hele forløbet
  • Gratis samtaler til pårørende
  • Anonym misbrugsbehandling
  • Individuelle forløb – ingen gruppeterapi

Kognitive terapi som misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien er kognitiv terapi, med vægt på de elementer som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug og afhængighed af rusmidler. Som udgangspunkt antager den kognitive terapi, at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer, opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden. Denne “grundholdning” er ikke umiddelbart bevidst for mennesket selv, men afspejles i de tanker, personen gør sig om sig selv og sin verden.

Tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling

Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod, at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. Hos mennesker der har udviklet afhængighed af rusmidler, kan ses tankemønstre som nærmest har en tvangsmæssig karakter.

  • Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og endnu et tilbagefald blive en realitet.

Kognitiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

Kognitiv misbrugsbehandling planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særlige sårbarheder, dette for at forebygge eventuelle tilbagefald til misbrug. I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved misbrugsadfærd. Man sigter efter at blive enige om realistiske mål for den adfærdsændring der ønskes af klienten.

  • Klienten arbejder med 8 opgaver, der driver den terapeutiske proces.
  • Opgaverne omhandler højrisikosituationer for trang og tilbagefald, håndtering af følelser, tanker og impulser i forbindelse med misbrugsproblematikken.

Behandlingsforløbet vil typisk vare 10 uger

Forløbet i basispakken vil typisk vare 10 uger med 2 sessioner om ugen, inklusiv udredning. Alle vores behandlingsforløb begynder med en afklarende gratis samtale. Under samtalen hører vi lidt om din problematik, og du vil høre mere om hvordan vi arbejder.

  • Pårørende er meget velkommen til at deltage i den afklarende samtale, så vi skaber et fælles udgangspunkt for behandlingen.
Misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen
Effektiv misbrugsbehandling efter CENAPS-modellen

Kognitiv terapi, en effektiv behandlingsmetode

Behandlingens mål er, at klienten bliver klar til at ændre adfærd. Derefter lægges en strategi for, hvordan ændringen opretholdes, så situationer der kan udløse trang og tilbagefald, kan håndteres effektivt fremadrettet. Kognitiv terapi skal her forstås som tilbagefaldsforebyggende misbrugsbehandling.

En dynamisk metode

Kognitiv terapi er en dynamisk proces, der forholder sig til “at gøre det næste rigtige”. Terapi handler om at opdage og bevidstgøre de automatiske, ofte negative tankemønstre, der kan føre til trang og tilbagefald, inden tilbagefaldet bliver en realitet. Kognitiv Terapi handler forenklet sagt om, at få sat ord på følelserne, før de bliver til handling. Det betyder ikke, at følelser nødvendigvis er forkerte, men følelser er impuls til handling, og kan gennem terapi modereres så de kan håndteres mere rationelt. 

Tanker, følelser, impuls og handling

Mange af de problemstillinger mennesker står over for, ikke kun i forhold til misbrug, men på mange andre områder i livet, kan skyldes, at man ikke får tænkt sig godt nok om, før man sætter handling på impulsen. Ofte har vi mennesker en tendens til at reagere på vores umiddelbare behov, uden at tænke over, om handlingen rent faktisk er god for os.

Book en afklarende samtale
Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Test dit forbrug - helt anonymt
Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug til rusmidler. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.
Se filmen om Den Ambulante Misbrugsbehandling og hør Peter Gilbert Jespersen fortælle om, hvordan vi arbejder, og hvad vi tilbyder af anonym kognitiv misbrugsbehandling.
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling blev jeg ( endelig ) mødt af en mand der vidste hvad han snakkede om. Med et glimt i øjet, en fast hånd og en utrolig indsigt i misbrugerens kringlede univers, hjalp han mig med at rette mit liv op inden det var for sent.

Anonym

5/5

Jeg har fulgt Peters behandling i 2 mdr med stor succes. Peter fik mig hurtigt til at føle mig tilpas og det var nemt at åbne op for mit problem. Gennem seriøse samtaler med en god portion humor har jeg fået styr på mit alkohol problem. Hjemme opgaverne kan jeg stadig bruge som en hjælp fremadrettet. Stor tak til Peter.

Anonym

5/5