Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Symptomer på afhængighed og misbrug af alkohol

Kriterier for alkoholmisbrug og overforbrug af alkohol

De første tegn på afhængighed af alkohol er ofte u-specifikke

Tegn og symptomer på afhængighed af alkohol omfatter oplevelser af uligevægt, søvnforstyrrelser, koncentrations- eller hukommelsesproblemer, angst eller ændret karakter. Disse symptomer ledsages ofte af forsømmelser på arbejdet, og personen kan glemme at overholde aftaler. 

Et andet tegn på alkoholmisbrug kan være at drikke tidligt på dagen eller lugte af alkohol eller forsøge at skjule lugten med pastiller eller tyggegummi.

Hvis forsømmelser på arbejdet bliver hyppige, vil det ofte være kollegaer eller de nærmeste pårørende, der får mistanke om, at personen har et alkoholproblem eller er på vej til at udvikle et problematisk forhold til alkohol.

Det er ikke ualmindeligt, at personen i alkoholmisbrug er den sidste til at se omfanget af problemet, og ofte vil denne erkendelse først opstå, når behandlingen er påbegyndt.

Depression, efter en perioden med misbrug af alkohol 

Mange mennesker i alkoholmisbrug udvikler depressive symptomer i de første uger efter ophør med alkoholforbruget. Man bør derfor vente mindst et par uger efter ophør med alkoholindtagelse, før man undersøger, om der er tale om en behandlingskrævende depression.

Antabus er potientielt livsfarlig behandling ved alkoholisme

Antabus er et lægemiddelpræparat, der straffer kroppen med for eksempel hovedpine, svimmelhed og opkastningsfornemmelser, hvis man drikker alkohol, mens man er i antabusbehandling. 

Ifølge De Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholmisbrug og alkoholisme kan det være potentielt livsfarligt at drikke alkohol, mens man er i behandling med Antabus. Antabus løser imidlertid heller ikke de grundlæggende problemer for personer med alkoholmisbrug. Antabus giver kun en kortvarig falsk tryghed, fordi det ikke fjerner drikketrangen.

Tegn og symptomer på alkoholmisbrug og alkoholisme
Samfundsmæssige omkostninger ved overforbrug af alkohol
 • 5 % af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug.
 • Blandt 35-54-årige mænd skyldes en tredjedel af alle dødsfald alkohol.
 • Hvert år er der 28.000 hospitalsindlæggelser på grund af alkoholmisbrug.
 • 70.000 ambulante hospitalsbesøg hvert år skyldes alkoholmisbrug.
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre.
Definition af abstinenstilstand i henhold til ICD-10 klassifikationen
 1. Ophør eller nedsættelse af et alkoholforbrug, som har været stort og langvarigt.
 2. To eller flere af følgende symptomer udviklet inden for få timer til dage efter ophør eller nedsættelse af forbruget af alkohol.
Symptomer
  • Autonom hyperaktivitet (sved eller puls over 100)
  • Øget håndtremor
  • Søvnproblemer
  • Kvalme
  • Opkastning
  • Maveproblemer
  • Forbigående syns-, berørings- eller hørehallucinationer
  • Psykomotorisk agitation
Kriterier for alkoholafhængighed (efter ICD-10)

Generelt gælder det, at indtagelse af alkohol har meget højere prioritet for personer med afhængighed end andre aktiviteter, som tidligere havde større værdi. Det er også karakteristisk, at trangen til at indtage alkohol kan være meget stærk. Afhængighed defineres ved, at tre eller flere af følgende punkter har været til stede inden for det sidste år:

 1. En stærk trang til at indtage alkohol.
 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
 3. Abstinenssymptomer eller alkoholindtagelse for at ophæve abstinenssymptomer.
 4. Toleransudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendige for at opnå effekt som tidligere.
 5. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser på grund af alkoholindtagelse. Der bruges stadig mere tid på at skaffe eller indtage alkohol eller på at komme sig efter virkningen.
 6. Fortsat indtagelse på trods af klare tegn på skadelige virkninger.
Facebook
Twitter
LinkedIn