Tegn og symptomer på misbrug af alkohol og alkoholisme

Kriterier for alkoholafhængighed og samfundsmæssige omkostninger ved overforbrug af alkohol

De første tegn på et alkoholmisbrug er ofte u-specifikke

Tegn og symptomer på alkoholmisbrug. Man kan have oplevelser af uligevægt, søvnforstyrrelser, koncentrations- eller hukommelsesproblemer, angst eller ændret karakter. 

Symptomerne ledsages ofte af forsømmelser fra arbejde, og man kan glemme at overholde aftaler. Et andet tegn alkoholmisbrug kan være at drikke tideligt på dagen eller lugte af alkohol eller forsøg på at skjule lugten med pastiller eller tyggegummi.

Forsømmelser på arbejde. Hvis forsømmelser på arbejde bliver hyppige, vil det ofte være kollegaer eller de nærmeste pårørende, der får en formodning om, at man har et alkoholproblem eller er på vej til at udvikle et problematisk for til alkohol. 

Det er ikke ualmindeligt at den i alkoholmisbrug er den sidste til at se omfangen af problemet og ofte vil den erkendelse først opstå når alkoholbehandlingen er påbegyndt.

Mange i alkoholmisbrug udvikler depressive symptomer i de første uger efter ophør med alkoholforbruget. Man bør derfor vente mindst et par uger efter ophør med alkoholindtagelse, før man undersøger, om der er tale om en behandlingskrævende depression.

Antabus er potientielt livsfarlig behandling ved alkoholisme

Antabus er et lægemiddelpræparat, der straffer kroppen med for eksempel hovedpine, svimmelhed og opkastningsfornemmelser, hvis man drikker alkohol, mens man er i antabusbehandling. 

Ifølge De Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholmisbrug og alkoholisme er det potentielt livsfarligt at drikke alkohol, mens man er i behandling med Antabus. 

Antabus løser heller ikke de grundlæggende problemer for personer med misbrug af alkohol. Antabus giver en kortvarig falsk tryghed, for det fjerner ikke drikketrangen.

Tegn og symptomer på alkoholmisbrug og alkoholisme
Samfundsmæssige omkostninger ved overforbrug af alkohol
 • 5 % af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug.
 • Blandt 35-54-årige mænd skyldes en tredjedel af alle dødsfald alkohol.
 • Hvert år er der 28.000 hospitalsindlæggelser på grund af alkoholmisbrug.
 • 70.000 ambulante hospitalsbesøg hvert år skyldes alkoholmisbrug.
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre.
Definition af abstinenstilstand i henhold til ICD-10 klassifikationen
 1. Ophør eller nedsættelse af et alkoholforbrug, som har været stort og langvarigt.
 2. To eller flere af følgende symptomer udviklet inden for få timer til dage efter ophør eller nedsættelse af forbruget af alkohol.
Symptomer
  • Autonom hyperaktivitet (sved eller puls over 100)
  • Øget håndtremor
  • Søvnproblemer
  • Kvalme
  • Opkastning
  • Maveproblemer
  • Forbigående syns-, berørings- eller hørehallucinationer
  • Psykomotorisk agitation
Kriterier for alkoholafhængighed (efter ICD-10)
 • Generelt gælder, at indtagelse af alkohol har meget højere prioritet for personen med afhængighed end andre aktiviteter som tidligere havde større værdig.
 • Karakteristisk er også trangen til at indtage alkohol, denne kan være meget stærk.
 • Afhængighed defineres ved, at tre eller flere af de følgende punkter har været til stede indenfor det sidste år.
 
 1. En stærk trang til at indtage alkohol.
 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
 3. Abstinenssymptomer eller alkohol indtagelse for at ophæve abstinenssymptomer.
 4. Toleransudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendigt for at opnå effekt som tidligere.
 5. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser pga. alkoholindtagelse. Stadig mere tid bruges på at skaffe eller indtage alkohol, eller på at komme sig efter virkningen.
 6. Fortsat indtag på trods af klare tegn på skadelige virkninger.