Er du i misbrug eller pårørende til en misbruger. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Advarselssignaler på alkoholisme og alkoholmisbrug - Når drikkevaner tager overhånd

Læs om de fysiske og mentale konsekvenser ved alkoholafhængighed

Alkoholisme; tegn og symptomer Tegn på alkoholisme og alkoholmisbrug

Alkoholisme er et alvorligt problem, der kan have ødelæggende konsekvenser for både den person, der drikker, og deres omgivelser.

Det er vigtigt at kunne identificere symptomerne og tegnene på alkoholisme, da tidlig intervention kan være afgørende for at bryde de negative mønstre og søge behandling.

Det er vigtigt at huske, at selvom nogle symptomer kan indikere alkoholisme, kan de også være tegn på andre problemer eller lidelser. Er man i tvivl, bør man tale med sin læge.

Alkoholisme er en kronisk lidelse, der kendetegnes ved et ukontrolleret behov for at drikke alkohol 

Her er nogle specifikke tegn på alkoholisme, som man kan være opmærksom på:
 • Øget behov for at drikke alkohol
 • Ukontrolleret drikkeri
 • Drikkeri, der fører til problemer på arbejdet, hjemme eller i sociale relationer
 • Fysiske og psykiske helbredsproblemer forårsaget af alkohol
 • Toleranceøgning: Personen har brug for at drikke mere alkohol for at opnå samme virkning
 • Abstinenser: Personen oplever fysiske og psykiske symptomer, når vedkommende ikke drikker alkohol
 • Tab af kontrol: Personen har svært ved at styre sit drikkeri
 
Er du bekymret for nogen du holder af som drikker for meget:

Hvis man er bekymret for, at man selv eller en person, man kender, kan have et alkoholproblem, er det vigtigt at søge hjælp. Her er nogle ting, man kan gøre, hvis man er bekymret for en person med et alkoholproblem:

 • Tal med personen om ens bekymringer
 • Kontakt en professionel rådgiver eller terapeut
 • Opfordr personen til at søge professionel hjælp
 • Støt personen igennem behandlingsprocessen
Alkoholisme er en kronisk lidelse:

Det er vigtigt at huske, at alkoholisme er en lidelse, og det er ikke den enkeltes skyld. Med den rette hjælp kan personer med alkoholisme komme sig og leve et sundt og produktivt liv. Her er yderligere tegn på alkoholisme, som man kan være opmærksom på:

 • Skjult drikkeri: Personen drikker alkohol i det skjulte
 • Uærlighed og benægtelse: Personen er uærlig eller benægter sit drikkeri
 • Konflikter: Personen har konflikter med familie, venner eller kolleger på grund af sit drikkeri
 • Ændringer i adfærd: Personens adfærd ændrer sig som følge af alkoholforbruget
 • Fysiske ændringer: Personens fysiske udseende ændrer sig som følge af alkoholforbruget
Uddybning af de mest almindelige symptomer og tegn på alkoholisme:
 • Øget tolerance: Personen har brug for større mængder alkohol for at opnå samme effekt.
 • Abstinenssymptomer: Fysiske og mentale symptomer, når personen forsøger at stoppe eller reducere alkoholforbruget.
 • Manglende kontrol: Personen har svært ved at styre eller begrænse sit alkoholforbrug.
 • Prioritering af alkohol: Personen prioriterer alkohol over vigtige forpligtelser og aktiviteter i sit liv.
 • Nedsat interesse for andre aktiviteter: Personen mister interessen for tidligere elskede aktiviteter og hobbyer.
 • Øget modstand over for kritik: Personen reagerer defensivt eller aggressivt på konstruktiv kritik eller bekymringer fra andre om sit drikkeri.
 • Sociale og relationelle problemer: Alkoholisme kan medføre konflikter, isolation, økonomiske vanskeligheder og juridiske problemer.
 • Fysiske og psykiske sundhedsproblemer: Langvarigt alkoholmisbrug kan føre til leverproblemer, hjertesygdomme, kræft, depression, angst og andre mentale lidelser.
 • Skjult drikkeri: Personen skjuler sit alkoholforbrug og lyver om mængden eller hyppigheden af drikkeriet.
 • Mislykkede forsøg på at stoppe: Personen har gentagne mislykkede forsøg på at stoppe eller reducere alkoholforbruget uden held.
Alkoholafhængighed og misbrug af alkohol:

Alkoholafhængighed er en alvorlig tilstand, der kræver behandling, og der findes forskellige terapeutiske tilgange til at hjælpe personer med alkoholafhængighed og alkoholmisbrug. 

Det er vigtigt at støtte og opmuntre dem til at søge hjælp. Samtidig bør vi udvise tålmodighed og empati i denne proces, samtidig med at vi fastsætter klare grænser for vores egen involvering – det er altid vigtigt at passe på sig selv og ikke bliver overinvolveret i forsøget på at hjælpe andre. Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning om misbrug af alkohol. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33 alle dage fra kl. 08.00 til 21.00.

FAQ om rusmidler & misbrugsbehandling

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Gratis rådgivning til pårørende til en i alkoholmisbrug

Pårørende til en i alkoholmisbrug

Klik her

Test dit forbrug af alkohol - helt anonymt

Prøv test - den består af 13 spørgsmål og er kun vejledende

Klik her

Behandling af alkoholmisbrug - helt anonymt

Alkoholbehandling - helt anonymt

Klik her

Brug af antabus i forbindelse med alkoholmisbrug

Sundhedstyrelsen anbefaler at man ikke bruger antabus

Klik her

Codependency eller med-afhængighed, hvad er det?

Læs mere om det at være pårørende til en i misbrug af rusmidler

Klik her
Booke en gratis afklarende samtale
Facebook
Twitter
LinkedIn