Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Fakta om amfetamin - Brug, misbrug og afhængighed

Fakta om amfetamin - misbrug og afhængighed

Hvordan virker amfetamin

Amfetamin øger aktiviteten i hjernen. Derfor giver det en følelse af energi, tjek på tingene og selvtillid. Man bliver meget aktiv, rastløs, udadvendt, fokuseret på sig selv og taler meget. Amfetamin undertrykker kroppens naturlige signaler, så sult, tørst og træthed forsvinder, og man kan komme til at ignorere kroppens naturlige behov for mad, drikke og hvile.

Fakta om amfetamin

Indtagelsesform:

Amfetamin kan indtages som tabletter eller kapsler. Ved hyppig brug af stoffet indtages det også ved brug af injektionssprøjte eller ved snifning. Snifning er den hyppigste indtagelsesform.

Type:

Amfetamin er et stimulerende stof, en såkaldt ”upper”.

Varighed af rus:

Rusen varer typisk ca. 8 timer. Man kan opnå et energiniveau, der gør én i stand til at gøre ting i timevis, eksempelvis danse eller “være på” i et selskab. Desuden kan man have svært ved at styre sine bevægelser. Blodtryk, puls og kropstemperatur øges, og man vil ofte svede mere, end man plejer. 

Man kan spænde i kæben og skære tænder. Eller man gentager de samme bevægelser igen og igen. Den påvirkede kan overskride grænser for almindelig opførsel og blive irritabel, hurtigt vred og aggressiv. 

Efter rusen kommer en nedtur, hvor man kan føle sig træt, udmattet, trist, modløs og nogle gange paranoid.

Virkningen kommer hurtigt og kan vare i timer: 

Sniffer man stoffet, indtræder virkningen efter få minutter. Hvis man spiser amfetamin, er virkningen langsommere. Virkningen kommer mellem 20 minutter og tre timer efter man har spist stoffet. Det kan derfor være svært at regne ud, hvornår man når den fulde virkning.

Er amfetamin det samme som metamfetamin?

Ja og nej. Metamfetamin er en form for amfetamin, men det er 3-5 gange stærkere end almindelig amfetamin.

Overdosis:

Amfetamin kan give forgiftning. Symptomerne er hovedpine, svimmelhed, kvalme, temperaturstigning og evt. krampe. Hjerte og nyrer kan blive påvirkede. Amfetamin kan give en dødelig forgiftning med ekstrem stigning i kropstemperaturen.

Fysiske og psykiske skadevirkninger:

Personer, der tager amfetamin, kan blive meget aggressive og have en meget kort lunte. Derfor er der risiko for vold. I gamle dage brugte man amfetamin til soldater, der skulle i krig, så de blev mere udholdende og aggressive. 

Den amfetaminpåvirkede kan være farlig i trafikken – han eller hun vil have for meget fart på og undervurdere farlige situationer. 

Hvis man tager amfetamin mange gange med korte mellemrum, kan man opleve angst og forfølgelsestanker, og man bliver meget mistænksom overfor andre. 

Når rusen aftager, kan man blive angst og nedtrykt. Nogle udvikler en depression og får selvmordstanker. Man kan blive urolig og have svært ved at falde ned og sove. Nedturen er ubehagelig, og mange er fristet til at dulme ubehaget med andre stoffer og fx tage sovemedicin.

Fra brug til misbrug:

Længerevarende brug giver risiko for at udvikle amfetaminpsykose, hvor man ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed. Man kan føle sig forfulgt og kan blive farlig for sig selv og andre. En amfetaminpsykose kræver, at man bliver indlagt på psykiatrisk afdeling til behandling.

Hvordan spotter man en person på amfetamin?

En person, der har taget amfetamin, taler meget, er hyperaktiv, rastløs og urolig. Pupillerne er udvidede, og der kan være trækninger i ansigtet, grove bevægelser eller gentagelse af de samme bevægelser igen og igen.

Når amfetamin blandes med andre stoffer:

Nedturen efter en amfetamin-rus er meget ubehagelig, og mange er fristet til at dulme ubehaget med andre stoffer og fx tage sovemedicin eller cannabis. Derfor er der stor risiko for, at amfetaminbrugere udvikler blandingsmisbrug med andre stoffer.

Amfetamin gør, at man kan drikke mere alkohol end ellers, og de to rusmidler tages ofte samtidig. De har forskellige virkninger, da alkohol virker dæmpende på nervesystemet, og amfetamin stimulerende. 

Derfor bliver rusvirkningen uforudsigelig med stor risiko for aggressive og voldelige handlinger. Det kan også føre til en akut forgiftning af alkohol, efterhånden som amfetaminen stopper med at virke.

Hvor mange tager amfetamin?

Blandt de 16-24-årige har 0,7 % taget amfetamin inden for den seneste måned, og 1,6 % har taget amfetamin inden for det seneste år i 2017. 

I perioden 2000 til 2017 er der sket et markant fald i andelen af unge, der har taget amfetamin inden for det seneste år. Blandt unge i aldersgruppen 16-24 år har 4,3 % prøvet amfetamin nogensinde.

Sundhedstyrelsen

Påvirkning af dopaminsystemet

Læs om hjernens reaktion på rusmiddelbrug

Forståelse af den addiktive personlighed

Addictive personality af Craig Nakken

Den genetiske faktor ved udvikling af afhængighed

Læs om hjernen og misbrug af alkohol

Tidlig rusmiddel debut øger risiko for afhængighed

Tideligt misbrug af rusmidler øge risikoen for afhængighed

Facebook
Twitter
LinkedIn