Pårørende med alkoholmisbrug eller alkoholisme tæt inde på livet

Vi tilbyder anonym misbrugsrådgivning til pårørende - Ring 51 95 33 33, alle dage

Hvordan hjælper man bedst én i misbrug af alkohol

Er du pårørende til en i alkoholmisbrug. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan konfrontere én i misbrug af alkohol eller som lider af alkoholisme. Du skal helst undgå følelsesmæssige appeller, da det kan øge følelser af skyld og dårlig samvittighed. Søg professionel alkoholrådgivning og få talt om problemet med andre der kender til problemtikken – før du træffer en afgørende beslutning.

Kan man sætte stolen for døren og forlange forandring?

Det korte svar på om man kan “sætte stolen for døren” og forlange forandring, er ja, men der er mange forhold der skal tage hensyn til, er der børn i familien, så er det barnets tarv der vægter højest. 

Pårørende til èn i misbrug af alkohol, bliver på sigt nødt til at erkende, at uanset hvor højt man elsker den som er i alkoholmisbrug, er det ikke muligt at skabe ro og tryghed i familielivet, så længe der er misbrug af alkohol. 

Pårørende belastes ofte af alkoholmisbrug i lige så høj grad, som den der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse misbrugsproblemet jo bedre.

Pårørende til en i misbrug af alkohol eller alkoholisme tæt inde på livet
Pårørende til en i misbrug af alkohol eller som har alkoholisme tæt inde på livet

Hvis du stiller krav om forandring, er det vigtig at du holder fast i de krav du stiller

Pårørende til en i alkoholmisbrug bliver ofte mødt med lange forklaringer, forundring og benægtelse, når de forsøger at tale om forbruget af alkohol med deres partner. Dette kan skabe en følelse af tvivl hos den pårørende, er misbruget nu også så slemt som man oplever det. 

Vores erfaring er, at i de fleste tilfælde, er det de pårørende som har ret – og det er de pårørende, som skal sætte foden ned og kræve forandring gennem en professionel misbrugsbehandling. 

Er du pårørende til en i alkoholmisbrug. Når man skal konfrontere en i misbrug af alkohol, er en grundig forberedelse og timing afgørende for et godt resultat. Man skal forberede, hvad man vil sige og hvordan man får det sagt. Her er det en god idé, at man har drøftet sin plan med en professionel rådgiver, inden man går i gang. Jo bedre man er forberedt, jo større er sandsynligheden for succes.

Vi tilbyder diskret alkoholbehandling og anonym misbrugsrådgivning

Vi tilbyder anonym misbrugsrådgivning til pårørende og diskret misbrugsbehandling. Det vil sige at vi ikke tilbyder gruppebehandling eller gruppeterapi. Vores klienter har kun kontakt til den samme professionelle behandler gennem hele behandlingsforløbet, som altid foregår helt anonymt. Har du spørgsmål til behandlingen. Ring 51 95 33 33.

Hvad gør misbrug af alkohol ved familien

En række vilkår gør sig gældende i familier, hvor der er misbrug af alkohol. Vilkårene gør sig ikke altid gældende i alle familier med misbrugsproblemer og ofte er alle vilkårene ikke til stede på en gang, men forandre sig over tid. 

Misbrug af alkohol eller alkoholisme påvirker mennesker og familier på mange forskellige måder. Du kan måske overveje om nogle af disse vilkår er gældende for dig og din familie.

 • Børnene får for lidt opmærksomhed, fordi forældrene er optaget af at håndtere andre problemer.
 • Dynamikken i familien ændrer sig hele tiden, afhængigt af om den der er i misbrug, er eller har været påvirket.
 • Familiens almindelige rutiner omkring f.eks. madlavning, vask, sengetider, afholdelse af højtider bliver i perioder ikke overholdt
 • Familiemedlemmer har svært ved at se problemerne omkring misbruget i øjnene. 
 • Hemmeligheder; der tales ikke om problemerne, hverken indadtil i familien eller udadtil med andre.
 • Børnene overtager ansvar i familien, som den der er i misbrug, er holdt op med at tage.
 • Familien er overbelastet og derfor bliver familiemedlemmerne stressede, frustrerede, vrede, kede af det eller opgivende.

Vejledning til hvordan man bedst kan konfrontere én i misbrug af alkohol og motivere til alkoholbehandling

Forsøg ikke at straffe, true, bestikke eller prædike.

 • Søg professionel misbrugsrådgivning.
 • Forsøg ikke at være martyr.
 • Begynd ikke at argumentere med misbrugeren, når vedkommende er påvirket.
 • Undlad at dække over eller undskylde på vegne af misbrugeren, eller på anden måde beskytte vedkommende mod konsekvenser af deres misbrug.
 • Tag ikke misbrugerens ansvar, det efterlader vedkommende uden fornemmelse af betydning eller værdighed.
 • Undlad at skjule eller smide flasker ud eller skærme misbrugeren fra situationer, hvor alkohol er til stede.
 • Hvis vedkommende er i et behandlingsforløb, kan I sammen rydde huset eller lejligheden for flasker og andre misbrugsrelaterede effekter.
 • Det er tilladt at sige fra, hvis du ikke ønsker at være sammen med vedkommende, når han eller hun er påvirket.
Er du pårørende til en der drikker eller lider af alkoholisme - der findes altid en løsning
Der findes altid en løsning ved misbrug af alkohol
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Da jeg bankede på Peters dør første gang, havde jeg ikke meget tiltro til at noget ville ændre sig. Som dagene og ugerne gik hos Peter, viste virkeligheden sig dog at være en helt anden.

Tak for at du fik rodet lidt rundt og op i mit hoved Peter.

Til sidst, tak for du sørgede for vi kunne mødes på tidspunkter, der betød at min hverdag med arbejde og familie kunne fungere ved siden af.

Rasmus Andersen

5/5

Peter har et engagement som jeg ikke tidligere har mødt hos nogen terapeut. Med sin store viden, erfaring og oprigtighed, har han mødt mig lige midt i min virkelighed.

Peter er både empatisk og bestemt/direkte, hvilket har kunnet skubbe mig langt i min udvikling, samtidig med at jeg har følt mig forstået og respekteret i behandlingen.

Mine bedste anbefalinger til Peter som misbrugsbehandler.

5/5