Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Spørgsmål & Svar - FAQ - Den Ambulante Misbrugsbehandling

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål der relatere til viden og behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Du kan også ringe til vores telefonrådgivning som er gratis og anonym. Ring på 51 95 33 33, alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00 

FAQ - Den Ambulante Misbrugsbehandling

Hvad skal jeg sige til familien, venner og arbejdsgiver, hvis jeg starter i misbrugsbehandling? 

Din nære familie bliver sandsynligvis glade for, at du nu har besluttet dig for at søge misbrugsbehandling. Alle henvendelse og deltagelse hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er fortrolig og anonym, så du behøver kun at fortælle det til dem du mener, har brug for at vide det. Behandlingen hos os foregår både i dagtimerne, aften og weekend. Hos os møder du kun den samme misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet.

Bliver jeg offentligt registreret, hvis jeg deltagere i misbrugsbehandling?

Nej. Den Ambulante Misbrugsbehandling, er ikke en del af det offentlige behandlingssystem, så din deltagelse i behandlingen er 100% anonym og fortrolig. Der videregives kun oplysninger til tredjepart, såfremt du selv ønsker det.

Hvordan motiverer man én i misbrug til at gøre noget ved sit problem?

Det er meget ofte svært for familien at motivere misbrugeren til at gøre noget ved problemet. Som pårørende er du velkommen til at kontakte os, så du kan få nogle konkrete råd til, hvad du kan gøre, for at få misbrugeren til at søge misbrugsbehandling. Som pårørende er du også velkommen til at booke en tid til en afklarende samtale, hvor vi får en snak om jeres situation, og hvordan i motiverer vedkommende til at søge hjælp.

Kan man få offentlig støtte til behandlingen hos jer?

Som udgangspunkt kan man ikke få betalt sin behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling af det offentlige behandlingssystem. Man betaler selv for sin behandling. Men har du en sundhedsforsikring dækker denne typisk en del af omkostningerne til misbrugsbehandlingen. Mange virksomheder har en alkohol- og stofmisbrugspolitik, der indebærer finansiering af misbrugsbehandling. Du kan forhøre dig hos din tillidsmand, chef eller hos virksomhedens HR-afdeling, om det gælder for din arbejdsplads. Er du selvstændig, kan udgifterne til misbrugsbehandling indgå som en udgift i virksomhedens regnskab, og du beskattes ikke af beløbet.

Hvad er de typiske tegn på et misbrug?

Typiske tegn på misbrug omfatter opstemthed, nedsat appetit, hurtig tale, irritabilitet, rastløshed eller depressive symptomer når effekten af rusmidlet aftager. Man kan definere misbrug, som et forbrug af rusmidler hvor brugeren er fysisk eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende rusmidler. Dette i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv eller den nærtstående famile.

Symptomer og tegn på alkoholisme?

Symptomer på alkoholisme. Har man brug for at drikke for at holde op med at ryste eller fjerne anden ubehag, så drikker man alkohol, for at lindre eller undgå de symptomer vi kalder abstinenser. Abstinenssymptomer er det fysiske tegn på afhængighed, og et stort rødt flag, der fortæller dig at du har bevæget dig ind i alkoholismens kroniske fase. 

Hvornår er man afhængig af rusmidler?

I henhold til ICD 10´s diagnosticering har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer, har været til stede i mindst en måned, eller gentagne gange inden for et år.

 1. Svækket evne til at styre indtagelsen
 2. Abstinenssymptomer
 3. Trang (craving)
 4. Toleranseudvikling
 5. Dominerende rolle med hensyn til tidsforbrug
 6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Hvad er psykisk afhængighed?

Psykisk afhængighed indebærer ændringer i adfærd. Disse ændringer er kendetegnet ved, tvangsprægede handlinger i forbindelse med misbrug af rusmidler. Psykisk afhængighed er i høj grad selve tanken og følelsen af, at man ikke kan leve uden rusmidlet.

Jeg bruger antidepressiv medicin. Skal jeg stoppe med det, for at gå i misbrugsbehandling hos jer?

Nej. Antidepressiv medicin er ikke afhængighedsskabende, og det er ikke problematisk i forhold til misbrugsbehandling. Alle spørgsmål vedrørende justering eller udtrapning af medicin foretages i samråd med din egen læge eller psykiater.

Hvad koster behandling af misbrug?

Hos os koster et behandlingsforløb 14.500 Kr. Forløbet er det vi kalder basispakken, som er et behandlingsforløb over 10 uger, med 2 sessioner om ugen. Den består af en afklarende gratis samtale, herefter et udredningsforløb, hvor vi kortlægger misbruget af rusmidler og derefter en psykosocial udredning før den tilbagefaldsforbyggende behandling begynder. Behandlingen er baseret på kognitiv terapi.

Hvad er kognitiv misbrugsbehandling?

Kognitiv terapi er en struturet terapiform som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug af rusmidler. Terapien er en korttidsterapi, det vil som regel sige 2 ugentlige samtaler gennem et 10 ugers behandlingsforløb. Terapeuten er aktiv og struktureret og der gives ofte ”hjemmearbejde”, det vil sige opgaver, øvelser og lignende, som man skal udføre mellem sessionerne.

Kan man blive behandlet for andre afhængigheder hos jer?

Ja, vi tilbyder behandling af spilleafhængighed, sex-afhængighed, shopping, gaming og overspisning. Vi tilbyder også terapi til pårørende. Hvis du er i tvivl om et misbrug/afhængighed, så ring på 51 95 33 33.

Hvad kan føre til misbrug?

Brug af stoffer eller alkohol på en måde, der er skadelig for ens helbred eller velvære, kan have flere årsager. Her er nogle af de almindelige årsager til stof- eller alkoholmisbrug:

 1. Gruppepres: Unge bliver ofte påvirket af deres jævnaldrende til at prøve stoffer eller alkohol. Behovet for at passe ind og blive accepteret kan ofte føre til alkohol- eller stofbrug.

 2. Genetik: Genetiske faktorer kan gøre nogle individer mere modtagelige for stofmisbrug. Nedarvede egenskaber som impulsivitet og risikovillig adfærd kan øge sandsynligheden for misbrug.

 3. Traumer: Mennesker, der har oplevet traumer, omsorgssvigt eller vold, kan vende sig til stoffer som en måde at håndtere den følelsesmæssige smerte på.

 4. Psykiske problemer: Psykiske lidelser såsom angst, depression og bipolar lidelse kan øge risikoen for stofmisbrug, da individer kan bruge alkohol eller stoffer til at selvmedicinere sig selv og lindre ubehagelig symptomer.

 5. Tilgængelighed: Den lethed, hvormed stoffer eller alkohol kan fås, kan også bidrage til stof- eller alkoholmisbrug.

Hvad kendetegner et misbrug?

Et misbrug af stoffer eller alkohol kendetegnes typisk ved en tilstand, hvor en person bruger en substans på en måde, der skader deres fysiske og mentale sundhed og fører til vanskeligheder i deres daglige liv og relationer.

Nogle af de almindelige kendetegn på et misbrug omfatter:

 1. Tolerance: Behovet for at bruge mere og mere af en substans for at opnå samme effekt.

 2. Afhængighed: Følelsen af at have brug for en substans for at fungere normalt eller for at undgå ubehagelige abstinenssymptomer.

 3. Tab af kontrol: Manglende evne til at kontrollere brugen af en substans.

 4. Negativ påvirkning på dagliglivet: Problemer med at opretholde job, uddannelse eller relationer på grund af stof- eller alkoholmisbrug.

 5. Risikofyldt adfærd: Engagere sig i farlig adfærd, når man er påvirket, såsom at køre bil, have usikker sex eller involvere sig i voldelige situationer.

Det er vigtigt at bemærke, at misbrug kan have alvorlige konsekvenser for en persons helbred, relationer og liv, og at det ofte kræver professionel hjælp at overvinde.

Hvad er de mest skadelige rusmidler?

Nogle af de mest skadelige rusmidler, der kan forårsage alvorlige fysiske og mentale sundhedsmæssige problemer og afhængighed, omfatter:

 1. Heroin: En opioid, der kan forårsage overdosering og føre til død, selv i små doser. Det kan også forårsage langsigtede sundhedsproblemer som infektioner, hjertesygdom og lever- og nyreskader.

 2. Kokain: En stimulans, der kan forårsage hjerteproblemer, slagtilfælde og psykiske problemer, såsom paranoia og psykoser.

 3. Methamfetamin: En stimulans, der kan føre til alvorlige hjerteproblemer, hjerneskader og tandproblemer (kendt som “meth-mund”).

 4. Alkohol: Alkoholmisbrug kan forårsage leversygdomme, hjerteproblemer og alkoholisk demens. Alkohol kan også øge risikoen for trafikulykker og overdoser.

 5. Benzodiazepiner: En type receptpligtig medicin, der kan føre til afhængighed og overdoser. Langvarig brug af benzodiazepiner kan også føre til hukommelsesproblemer og forvirring.

Det er vigtigt at huske, at alle stoffer og alkohol kan være farlige, afhængigt af dosis, hyppighed og individuelle faktorer. Brug af alle rusmidler bør altid ske med forsigtighed og under lægens vejledning.

Mest skadelige rusmidler

Hvad gør man, hvis man har et misbrug?

Hvis du har et misbrug af stoffer eller alkohol, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte. Her er nogle skridt, du kan tage:

 1. Tal med din læge: Din læge kan henvise dig til misbrugsbehandling, hvis du har en sundhedforsikring, eller give dig råd om, hvordan du kan tackle dit misbrug. Du kan også ringe til vores telefonrådgivning, der er gratis og anonym. Ring 51 95 33 33, alle dage fra 08.00 til 21.00. 

 2. Søg hjælp fra en misbrugsrådgiver eller terapeut: En misbrugsrådgiver eller terapeut kan hjælpe dig med at håndtere de mentale og følelsesmæssige udfordringer, der kan følge med misbrug.

 3. Overvej at søge professionel misbrugsbehandling: Rehabiliteringsbehandling kan give dig den nødvendige struktur og støtte til at overvinde dit misbrug.

 4. Find støttegrupper: Støttegrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Narcotics Anonymous (NA) kan give dig støtte og opmuntring fra andre, der har sammen problem som dig.

Hvad gør man som forældre til en ung i misbrug?

Hvis du som forælder har en søn eller datter med et misbrug af rusmidler, kan det være en meget udfordrende og følelsesmæssigt belastende situation. Her er nogle tips til, hvordan du kan håndtere situationen og støtte dit barn:

 1. Tal åbent med dit barn: Det er vigtigt at have en åben og ærlig dialog med dit barn om deres misbrug.

 2. Udtryk dine bekymringer og vær støttende.

 3. Søg professionel hjælp: Det kan være nyttigt at søge professionel hjælp fra en terapeut eller misbrugsbehandler, for at hjælpe dit barn med at overvinde misbruget.

 4. Sæt klare grænser: Sæt klare grænser for dit barns adfærd og undgå at dække over for deres misbrug. Det er vigtigt at have klare konsekvenser for enhver overtrædelse af disse grænser.

 5. Fokuser på positiv adfærd: Ros dit barn for positiv adfærd og fremskridt i deres kamp mod misbrug. Dette kan hjælpe med at øge deres selvtillid og motivation.

 6. Søg støtte til dig selv: Det er vigtigt at sørge for din egen mentale og følelsesmæssige sundhed, mens du hjælper dit barn.

 7. Overvej at deltage i en støttegruppe for forældre til børn med misbrug eller søg hjælp fra en terapeut eller misbrugsbehandler. Vi tilbyder altid gratis anonym telefonrådgivning. Ring 51 95 33 33, alle dage.

Hvor mange unge bruger hash i Danmark?

Ifølge en undersøgelse fra 2020 af Sundhedsstyrelsen rapporteres det at cirka 9% af de 15-24-årige i Danmark har brugt cannabis inden for det seneste år.

Desuden viser rapporten, at alkohol stadig er det mest udbredte rusmiddel blandt unge i Danmark, og at omkring 80% af de 15-24-årige har drukket alkohol inden for det seneste år.

Hvordan kan man se at nogen er påvirket af amfetamin?

Når en person er på amfetamin, kan der være nogle fysiske og adfærdsmæssige tegn, som kan indikere, at de bruger stoffet. Her er nogle af de mest almindelige tegn på, at nogen er på amfetamin:

 1. Hyperaktivitet: Personer på amfetamin kan være meget energiske og hyperaktive og har en tendens til at tale hurtigt og meget.

 2. Øget vågenhed: Amfetamin kan føre til søvnløshed og øget vågenhed, så personen kan virke overvågen eller ude af stand til at slappe af.

 3. Øget hjertefrekvens og blodtryk: Amfetamin kan øge hjertefrekvensen og blodtrykket, hvilket kan føre til hurtigere vejrtrækning og en øget puls.

 4. Appetitløshed: Personer på amfetamin kan miste appetit og kan ikke spise eller drikke så meget, som de normalt ville.

 5. Adfærdsændringer: Amfetamin kan føre til adfærdsændringer såsom impulsivitet, aggressioner.

 6. Store pupiller og spændt kæbemuskulatur og kæben køre frem og tilbage.

Hvordan kan man se at nogen er påvirket af kokain?

Det er vigtigt at huske på, at virkningerne af kokain kan variere afhængigt af en persons stoftolerance, mængden af ​​stoffet, der er blevet indtaget, og måden, hvorpå det er blevet indtaget. Men her er nogle generelle tegn på, at nogen kan være påvirket af kokain:

 1. Fysisk agitation: Kokain kan forårsage en øget hjertefrekvens, blodtryk og vejrtrækning, som kan føre til fysisk agitation, herunder rastløshed, tremor, sved og muskelkramper.

 2. Mentale effekter: Kokain kan også påvirke en persons mentale tilstand, hvilket kan føre til øget selvtillid og eufori. Men det kan også forårsage angst, paranoia, hallucinationer.

 3. Nysgerrighed: Nogle gange vil du se en person, der er påvirket af kokain, være ivrig efter at udforske eller undersøge omgivelserne. Dette kan omfatte at røre ved genstande gentagne gange, kigge på noget intensivt eller tale om emner, der ikke virker relevante for samtalen.

 4. Forhøjet aktivitet: Personer påvirket af kokain kan også være hyperaktive og have en tendens til at bevæge sig eller tale hurtigt.

 5. Pupiller: Kokain kan føre til dilaterede pupiller, selv i lyse omgivelser.

 6. Næseblod: Hvis kokain er blevet indtaget gennem næsen (snifning), kan det føre til næseblod, som kan være et tegn på kokainbrug.

Det er vigtigt at huske, at nogle af disse tegn også kan skyldes andre årsager, såsom stress eller træthed. Men hvis du har mistanke om, at nogen kan være påvirket af kokain, kan det være en god ide at tage kontakt til en professionel, der kan hjælpe med at vurdere situationen og yde den nødvendige hjælp.

Hvordan kommer jeg i gang med misbrugsbehandling?

At tage beslutningen om at søge hjælp til et misbrugsproblem kan være en udfordrende og skræmmende proces, men det er et vigtigt første skridt på vejen mod bedring. Her er nogle trin, du kan tage for at komme i gang med misbrugsbehandling:

 1. Anerkend, at der er et problem: Det første skridt er at indse, at der er et problem, der skal håndteres, og at der er brug for professionel hjælp til at overvinde det.

 2. Tal med en sundhedsfaglig professionel: Tal med en læge, psykolog eller anden sundhedsfaglig professionel, som kan hjælpe dig med at vurdere dit misbrugsproblem og anbefale passende behandlingsmuligheder.

 3. Søg støtte fra familie og venner: Det er vigtigt at have støtte fra familie og venner i denne proces. De kan hjælpe dig med at søge behandling og støtte dig i din bedringsrejse.

 4. Vælg den rette type behandling: Der er mange forskellige typer af misbrugsbehandling, herunder ambulant behandling, indlæggelse på et behandlingscenter og terapi. Vælg den behandling, der passer bedst til dine individuelle behov – det kan du læse meget mere om på vores hjemmeside eller ved at ringe til os på telefon 51 95 33 33, alle dage.

Den afhængig personlighed?

En afhængig personlighed kan beskrives som en person, der har en tendens til at være afhængig af andre mennesker, stoffer eller aktiviteter for at føle sig godt tilpas eller have en følelse af kontrol i deres liv. 

Nogle af de træk, der ofte er forbundet med en afhængig personlighed, omfatter:

 1. Behov for accept og godkendelse fra andre
 2. Frygt for at blive forladt eller afvist
 3. Tendens til at ofre egne behov og ønsker til fordel for andres
 4. Manglende evne til at tage beslutninger på egen hånd
 5. Tendens til at blive følelsesmæssigt overinvolveret i relationer
 6. Brug af stoffer eller alkohol som en måde at håndtere stress eller angst på
 7. Tendens til at være bange for forandring eller usikkerhed
 8. Svært ved at sætte grænser for sig selv og andre
 9. Lavt selvværd og selvtillid.

Det er vigtigt at huske på, at ikke alle med en afhængig personlighed har alle disse træk, og at afhængigheden kan manifestere sig på forskellige måder hos forskellige mennesker. 

En afhængig personlighed kan have en negativ indvirkning på en persons evne til at fungere i dagligdagen og kan føre til problemer i relationer og på arbejde. Det kan derfor være til stor hjælp for en person med en afhængig personlighed at søge professionel hjælp til at lære at håndtere deres træk og udvikle mere sunde vaner og relationer.

Hvordan støtter man en der i misbrugsbehandling?

At støtte en person, der er i behandling for misbrug, kan være en udfordrende, men også meget vigtig opgave. Her er nogle generelle råd om, hvad du kan gøre for at støtte en person, der er i behandling for misbrug:

 1. Vær tilgængelig og lyttende: Det er vigtigt at være tilgængelig for personen og give dem mulighed for at tale om deres oplevelser, bekymringer og følelser. Lyt opmærksomt og vis empati, så personen føler sig støttet og forstået.

 2. Respekter deres grænser: Personen kan have brug for tid og plads til at håndtere deres behandling. Respekter deres behov for privatliv og grænser og undgå at presse dem til at dele mere, end de er komfortable med.

 3. Vær tålmodig: Recovery efter et misbrug er en langvarig proces, og det kan tage tid for personen at komme sig fuldt ud. Vær tålmodig og forstå, at der vil være op- og nedture på vejen.

 4. Lær om deres behandlingsprogram: Jo mere du ved om personens behandling og recovery-proces, jo mere kan du hjælpe og støtte dem. Lær om de terapier, de gennemgår, og hvordan du kan støtte dem i deres nye livsstil.

 5. Vær opmuntrende: Anerkend personens fremskridt og opmuntre dem til at fortsætte deres recovery-rejse. Vær positiv og støttende, men undgå at lægge pres på personen.

 6. Søg støtte til dig selv: At støtte en person i deres recovery-proces kan være følelsesmæssigt udfordrende. Søg støtte fra en terapeut, støttegruppe eller pårørende, der har oplevet noget lignende.

Husk, at støtte og opmuntring kan gøre en stor forskel for personens recovery-proces, så fortsæt med at være der for vedkommede.

Hvad er forskellen på misbrug og afhængig?

Misbrug af stoffer og afhængighed er to forskellige begreber, men de er tæt beslægtede og kan ofte overlappe.

Misbrug af stoffer refererer til en adfærd, hvor en person bruger et stof på en måde, der er skadelig eller farlig for sig selv eller andre. 

Dette kan omfatte brug af stoffer på et niveau, der påvirker en persons evne til at fungere i dagligdagen, eller brug af stoffer på en måde, der er i modstrid med instruktioner fra lægen eller medicinsk personale.

Afhængighed refererer til en tilstand, hvor en person har udviklet en fysisk eller psykologisk afhængighed af et stof eller en adfærd. 

Dette kan omfatte et stærkt trang til at bruge stoffet, tilbagetrækningssymptomer, når brugen stoppes, og vanskeligheder med at kontrollere eller stoppe brugen.

I nogle tilfælde kan misbrug af stoffer føre til afhængighed, men ikke alle, der misbruger stoffer, vil udvikle afhængighed. Afhængighed er en mere alvorlig tilstand, der kræver professionel behandling for at afhjælpe.

Facebook
Twitter
LinkedIn