Spørgsmål & Svar - FAQ - Den Ambulante Misbrugsbehandling

Hvad skal jeg sige til familien, venner og arbejdsgiver, hvis jeg starter i misbrugsbehandling? 

Din nære familie bliver sandsynligvis glade for, at du nu har besluttet dig for at søge misbrugsbehandling. Al henvendelse og deltagelse hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er fortrolig og anonym, så du behøver kun at fortælle det til dem du mener, har brug for at vide det. Behandlingen hos os foregår både i dagtimerne, aften og weekend. Hos os møder du kun den samme misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet.

Bliver jeg offentligt registreret, hvis jeg deltagere i misbrugsbehandling?

Nej. Den Ambulante Misbrugsbehandling, er ikke en del af det offentlige behandlingssystem, så din deltagelse i behandlingen er 100% anonym og fortrolig. Der videregives kun oplysninger til tredjepart, såfremt du selv ønsker det.

Hvordan motiverer man én i misbrug til at gøre noget ved sit problem?

Det er meget ofte svært for familien at motivere misbrugeren til at gøre noget ved problemet. Som pårørende er du velkommen til at kontakte os, så du kan få nogle konkrete råd til, hvad du kan gøre, for at få misbrugeren til at søge misbrugsbehandling. Som pårørende er du også velkommen til at booke en tid til en afklarende samtale, hvor vi får en snak om jeres situation, og hvordan i motiverer vedkommende til at søge hjælp.

Kan man få offentlig støtte til behandlingen hos jer?

Som udgangspunkt kan man ikke få betalt sin behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling af det offentlige behandlingssystem. Man betaler selv for sin behandling. Men har du en sundhedsforsikring dækker denne typisk en del af omkostningerne til misbrugsbehandlingen. Mange virksomheder har en alkohol- og stofmisbrugspolitik, der indebærer finansiering af misbrugsbehandling. Du kan forhøre dig hos din tillidsmand, chef eller hos virksomhedens HR-afdeling, om det gælder for din arbejdsplads. Er du selvstændig, kan udgifterne til misbrugsbehandling indgå som en udgift i virksomhedens regnskab, og du beskattes ikke af beløbet.

Hvad er de typiske tegn på et misbrug?

Typiske tegn på misbrug omfatter opstemthed, nedsat appetit, hurtig tale, irritabilitet, rastløshed eller depressive symptomer når effekten af rusmidlet aftager. Man kan definere misbrug, som et forbrug af rusmidler hvor brugeren er fysisk eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende rusmidler. Dette i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv eller den nærtstående famile.

Hvad er symptomer og tegn på alkoholisme?

Symptomer på alkoholisme. Har man brug for at drikke for at holde op med at ryste eller fjerne anden ubehag, så drikker man alkohol, for at lindre eller undgå de symptomer vi kalder abstinenser. Abstinenssymptomer er det fysiske tegn på afhængighed, og et stort rødt flag, der fortæller dig at du har bevæget dig ind i alkoholismens kroniske fase. 

Hvornår er man afhængig af rusmidler?

I henhold til ICD 10´s diagnosticering har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer, har været til stede i mindst en måned, eller gentagne gange inden for et år.

  1. Svækket evne til at styre indtagelsen
  2. Abstinenssymptomer
  3. Trang (craving)
  4. Toleranseudvikling
  5. Dominerende rolle med hensyn til tidsforbrug
  6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Hvad betyder psykisk afhængighed?

Psykisk afhængighed indebærer ændringer i adfærd. Disse ændringer er kendetegnet ved, tvangsprægede handlinger i forbindelse med misbrug af rusmidler. Psykisk afhængighed er i høj grad selve tanken og følelsen af, at man ikke kan leve uden rusmidlet.

Jeg bruger antidepressiv medicin. Skal jeg stoppe med det, for at gå i misbrugsbehandling hos jer?

Nej. Antidepressiv medicin er ikke afhængighedsskabende, og det er ikke problematisk i forhold til misbrugsbehandling. Alle spørgsmål vedrørende justering eller udtrapning af medicin foretages i samråd med din egen læge eller psykiater.

Hvad koster behandling af misbrug?

Hos os koster et behandlingsforløb 12.500 Kr. Forløbet er det vi kalder basispakken, som er et behandlingsforløb over 10 uger, med 2 sessioner om ugen. Den består af en afklarende gratis samtale, herefter et udredningsforløb, hvor vi kortlægger misbruget af rusmidler og derefter en psykosocial udredning før den tilbagefaldsforbyggende behandling begynder. Behandlingen er baseret på kognitiv terapi.

Hvad er kognitiv misbrugsbehandling?

Kognitiv terapi er en struturet terapiform som fokuserer på tanke- og handleprocesser i forbindelse med misbrug af rusmidler. Terapien er en korttidsterapi, det vil som regel sige 2 ugentlige samtaler gennem et 10 ugers behandlingsforløb. Terapeuten er aktiv og struktureret og der gives ofte ”hjemmearbejde”, det vil sige opgaver, øvelser og lignende, som man skal udføre mellem sessionerne.

Kan man blive behandlet for andre afhængigheder hos jer?

Ja, vi tilbyder behandling af spilleafhængighed, sex-afhængighed, shopping, gaming og overspisning. Vi tilbyder også terapi til pårørende. Hvis du er i tvivl om et misbrug/afhængighed, så ring på 51 95 33 33.