);

Alkoholbehandling & Ambulant misbrugsbehandling

Anonym misbrugsrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Vi tilbyder anonym hjælp og vejledning til pårørende

Personlig ambulant misbrugsbehandler ved alle former for rusmiddelmisbrug

Er du pårørende til en misbruger

De fleste henvendelser til Den Ambulante Misbrugsbehandling kommer fra pårørende. Pårørende er ofte frustrerede og meget berørte over, ikke at kunne få deres kære til at erkende misbruget, og søge misbrugsbehandling. Et krav til misbrugeren kunne være at få foretaget en professionel udredning af forbruget af rusmidler. Dette for at fastslå om der er tale om et behandlingskrævende misbrug. Ring 51 95 33 33, alle dage, vi hjælper gerne med rådgivning og vejledning.
Kun individuel anonym misbrugsbehandling
Vi tilbyder kun individuelle behandlingsforløb, det vil sige at vi ikke tilbyder gruppeterapi. Klienten har kun kontakt til den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele forløbet.
Vi tilbyder gratis hjælp og vejledning ved misbrug af alkohol, stoffer og medicin.
Gratis vejledning ved rusmiddelmisbrug i familien
Er du pårørende til en i misbrug. Få hurtig hjælp og vejledning hos os.

Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig. Misbrug af alkohol, stoffer eller medicin påvirker hele familien

Misbrug af rusmidler påvirker hele familien

Et stof- eller alkoholmisbrug er ikke kun misbrugerens eget problem. Det er hele familiens problem, og i sidste ende er rusmiddelmisbrug en problematik der påvirker samfundet som helhed. Familierelationer påvirkes i lige så høj grad af drikkeri som af stofmisbrug.

En negativ spiral af magtesløshed

Alle bliver trukket ned i en negativ spiral af magtesløshed, vrede og bebrejdelse. Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange at problemet bliver adresseret og løst. Første skridt er ofte at kontakte en professionel, og få lavet en vurdering af problemet og forbruget af rusmidler.
Dysfunktion i hjemmet på grund af rusmidler
Er der børn i hjemmet, hvor der bliver drukket elle taget stoffer. Børn vil altid blive påvirket af dysfunktion og negativ dynamik i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktion i hjemmet, dette selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult og hemmeligt.
Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Pårørende til en i misbrug
Misbrug påvirker altid dynamikken i familien

Misbrug påvirker altid dynamikken i familien

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i misbrugsbehandlingen. Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for det videre behandlingsforløb. Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de ved henvendelse til os få begrænsede oplysninger om forløbet, såsom fremmøde i behandlingen, tilbagefald og generel udvikling i behandlingsforløbet.
Få besøg af en misbrugskonsulent
Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til pårørende i hjemmet. Vi har god erfaring med at vores konsulenter kommer og fortæller om behandlingen. Vi fortæller lidt om det at være afhængig af rusmidler og hvorfor det er så svært at komme ud af afhængighed. Besøget kan også handle om nye strategier for familien. Hvad skal der ændres for at forhindre tilbagefald og generel vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler.

Se filmen om Den Ambulante Misbrugsbehandling og hør Peter Gilbert Jespersen fortælle om, hvordan vi arbejder, og hvad vi tilbyder af anonym kognitiv misbrugsbehandling.

Hvis du som pårørende har spørgsmål til Den Ambulante Misbrugsbehandling, er du velkommen til at skrive en mail. Du kan også ringe anonymt til os på telefon 51 95 33 33.

Hvad mener klienterne om behandlingen

Vi er taknemmelige for vi fandt Peter da vi blev opmærksomme på vores søn havde et alvorligt misbrug. Peter var med det samme klar til at træde til som første hjælper. Det har betydet vi har fået større forståelse for den situation vores søn er i og han har fået hjælp og redskaber til at komme videre.

Peter har med sin Indsigt i misbrugsadfærd forståelse for både vores søn og os. Han har givet os gode praktiske råd til hvordan vi bedst kan være støttende. Når man taler med Peter bliver man altid mødt med venlighed, respekt og omsorg hvilket har gjort det lettere for os at være forældre til et barn med misbrug.

Kærlig hilsen Katrine og Søren.

Jeg har været i behandling for alkoholmisbrug hos Peter i Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Det har givet mig en stor indsigt i de mekanismer som ligger bag mit misbrug, og jeg er efter behandlingen meget bedre rustet til at håndtere mit liv fremadrettet.

Specielt har jeg fået en stor forståelse for mine højrisikosituationer, og hvordan jeg håndterer dem. Men jeg har har også fået bearbejdet nogle bagvedliggende stressfaktorer, som jeg skal være opmærksom på.

Lone, 46 år

Mit mål var at komme ud af mit misbrug af alkohol. Jeg kom ud af mit misbrug allerede ved vores første møde. Vi arbejdede intenst med mit misbrug 2 konsultationer om ugen i to måneder, og jeg rørte ikke en dråbe i næsten et år. Desværre begyndte jeg lige så stille at drikke igen.

Forgæves forsøgte jeg at komme tilbage til et liv uden brug af alkohol og stemningsændrende stoffer. Jeg havde seriøst brug for hjælp og støtte for at komme oven på igen. Min særdeles gode erfaring med Peter, gjorde at jeg kontaktede ham igen. Jeg fortalte Peter om min situation, og hurtigere end lynet sad jeg igen til en konsultation i tilbagefaldsbehandling.

Af hjertet tak.

Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København, Nordsjælland og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Falster
Sortsøvej 39, 4850
Helsingør
Ørebakken 3, 3000
København
Linnésgade 33, 1361