Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Pårørende til en i misbrug? Få gratis anonym rådgivning og vejledning fra vores erfarne rådgivere!

Familierådgivning, kurser, støttegrupper og terapi til pårørende - Ring 51 95 33 33

Hvis du er pårørende til en person i misbrug, kan det være en følelsesmæssigt udfordrende og stressende situation at navigere i. Men du er ikke alene - vi tilbyder anonym rådgivning og vejledning, så du kan få den støtte, du har brug for.

Er du pårørende til én i misbrug af rusmidler

Har du en pårørende med et misbrug? Du er ikke alene. Faktisk kommer størstedelen af henvendelser til Den Ambulante Misbrugsbehandling netop fra pårørende, der er frustrerede over, at deres kære ikke kan erkende deres afhængighed og søge hjælp.

Vi anbefaler, at personen med misbrug får foretaget en professionel vurdering af deres forbrug, da det kan fastslå, om der er behov for behandling. Ring til os på 51 95 33 33 alle dage, vi tilbyder vi anonym og gratis rådgivning. 

Vi tilbyder udelukkende individuelle behandlingsforløb, hvilket betyder, at vi ikke tilbyder gruppeterapi. Vores klienter har kun kontakt med den samme professionelle misbrugsbehandler i hele behandlingsforløbet. Denne tilgang sikrer, at vores klienter får en personlig og dedikeret behandling, hvor deres individuelle behov og udfordringer tages i betragtning, og hvor de kan opbygge et tillidsfuldt forhold til deres behandler gennem hele forløbet.

Gode råd og vejledning til den svære samtale

Inden du konfronterer en person med misbrug, kan det være en god idé at skrive ned, hvad du ønsker at sige. På den måde har du noget at støtte dig til under samtalen.

Forklar tydeligt, at du bliver vred, hvis aftaler ikke overholdes, og at du er bekymret for, hvordan børnene eventuelt påvirkes af misbruget. Det er også vigtigt at forklare, hvordan misbruget påvirker dig personligt. Hvis du for eksempel bliver pinlig berørt, når I er ude sammen, eller hvis du føler dig utryg, er det vigtigt at få sagt.

Hvis du ikke kan rumme uærligheden mere, skal du også sige det klart og tydeligt. Det kan være en god idé at tale med nogen, der har erfaring med misbrug og ved, hvordan man kan gribe situationen an. På den måde behøver du ikke føle dig helt alene med problemet.

At tackle dysfunktion i hjemmet forårsaget af rusmiddelmisbrug

Misbrug er ikke kun en udfordring for misbrugeren selv, men påvirke alle i familien og trække dem ned i en negativ spiral af magtesløshed, vrede og bebrejdelser. Derfor har familien også ret til at gribe ind og kræve, at problemet bliver adresseret og løst. Det første skridt er at kontakte en professionel misbrugsbehandler og få vurderet misbrugets omfang og behov for behandling.

Børn vil altid blive påvirket af dysfunktion og den negative dynamik i et hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. Børns “antenner” vil ofte opfange problemer i hjemmet, selvom alle forsøger at skjule misbruget. Derfor er det vigtigt at handle og søge hjælp, så man kan skabe et sundt og trygt miljø for børnene.

Misbrug i familen kan udløse livslange problemer for børn og unge

Ifølge en undersøgelse fra SDU, oplever unge med forældre med misbrugsproblemer flere psykiske problemer såsom ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression sammenlignet med unge, der ikke har forældre med rusmiddelproblemer. Der er også en forskel i kønsbaserede problemer, idet piger fra hjem med misbrug har en højere risiko for depression, mens drenge har en højere risiko for lavt selvværd. Disse resultater understreger vigtigheden af at hjælpe både misbrugeren og deres familie for at bryde den negative spiral af magtesløshed som misbrug af rusmidler forudsager.

Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Pårørende til en i misbrug
Misbrug påvirker altid dynamikken i familien negativt

Hvem kan og skal inddrages i misbrugsbehandlingen

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling, har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i behandlingen. Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for det videre behandlingsforløb. 

Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de ved henvendelse til os få begrænsede oplysninger om forløbet, såsom fremmøde i behandlingen, eventuelt tilbagefald og generel udvikling under forløbet. Dette sker selvfølgelig efter aftale med klienten.

Få besøg af en misbrugskonsulent

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til klientens hjem. Vi har god erfaring med, at vores konsulenter informerer om behandlingsmulighederne og forklarer om det at være afhængig af rusmidler og hvorfor det kan være en udfordring at bryde afhængigheden. Besøget kan også fokusere på nye strategier for klienten og dennes familie, herunder hvad der kan gøres for at forebygge tilbagefald, samt generel vejledning og rådgivning omkring misbrug.

Familiekursus til pårørende til en i misbrug af rusmidler

Almindeligvis vil de fleste medlemmer af en familie, hvor én er misbruger, have brug for hjælp eller i al fald bare at få afklaret hvad det er der foregår med familiedynamikken. Det er ganske normalt at hele familiens tilværelse påvirkes alvorligt når én i familien er i misbrug af rusmidler.

På et vores pårørendekursus vil du blive bekendt med bl.a. dramatrekanten, afhængighedens mekanik, manipulation og den afhængiges fantastiske forklaringer, i en kærlig og forstående atmosfære. Efterhånden som den afhængiges symptomer forværres, tilpasser de nærtstående familiemedlemmer sig og vænner sig til situationen ved selv at ændre adfærd og tankegang. 

På kurset vil du også lære om, hvordan man kan støtte den afhængige og samtidig tage vare på sig selv og ens egne grænser. Vi vil give dig redskaber til at kommunikere mere effektivt med den afhængige og til at sætte sunde grænser, så du undgår at blive draget ind i en negativ spiral af co-afhængighed.

Vi tror på, at det er vigtigt at inddrage hele familien i behandlingen af en afhængig, fordi det skaber et bedre grundlag for varig forandring. Derfor opfordrer vi alle pårørende til at deltage i vores kurser og samtaler, hvor vi kan arbejde sammen om at skabe en sundere og mere bæredygtig familiedynamik.

Forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier

Pårørendes naturlige forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier over for en afhængig kan skabe problemer over tid. Afhængighed påvirker alle familiemedlemmer negativt og kan forværre familiens funktion. Et pårørendekursus kan være en løsning for at skabe et sundere liv for pårørende til en person med afhængighed.

Pårørende kursus hos Den Ambulante Misbrugsbehandling
Få hjælp til at tackle misbrug i familien med et pårørendekursus. Vores kursus hjælper dig med at forstå afhængighedens mekanismer og de negative følelser, den kan skabe i familien.
Hvad mener klienterne om behandlingen

Vi er taknemmelige for vi fandt Peter da vi blev opmærksomme på vores søn havde et alvorligt misbrug. Peter var med det samme klar til at træde til som første hjælper. Det har betydet vi har fået større forståelse for den situation vores søn er i og han har fået hjælp og redskaber til at komme videre.

Peter har med sin Indsigt i misbrugsadfærd forståelse for både vores søn og os. Han har givet os gode praktiske råd til hvordan vi bedst kan være støttende. Når man taler med Peter bliver man altid mødt med venlighed, respekt og omsorg hvilket har gjort det lettere for os at være forældre til et barn med misbrug.

Kærlig hilsen Katrine og Søren.

5/5

Mit mål var at komme ud af mit misbrug af alkohol. Jeg kom ud af mit misbrug allerede ved vores første møde. Vi arbejdede intenst med mit misbrug 2 konsultationer om ugen i to måneder, og jeg rørte ikke en dråbe i næsten et år. Desværre begyndte jeg lige så stille at drikke igen.

Forgæves forsøgte jeg at komme tilbage til et liv uden brug af alkohol og stemningsændrende stoffer. Jeg havde seriøst brug for hjælp og støtte for at komme oven på igen. Min særdeles gode erfaring med Peter, gjorde at jeg kontaktede ham igen. Jeg fortalte Peter om min situation, og hurtigere end lynet sad jeg igen til en konsultation i tilbagefaldsbehandling.

Af hjertet tak.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn