Hjælp og vejledning til pårørende til misbrugere af stof- eller alkohol

Når du konfrontere en i misbrug af stof- eller alkohol

Sæt stolen for døren – stil krav om at misbrugeren skal søge misbrugsbehandling og hjælp gerne med at tage kontakt til behandlingsstedet.

Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig.

Inden du konfronterer din pårørende, der er i misbrug af stof- eller alkohol, er det en god ide at skrive det du ønsker at sige ned på et stykke papir.

  • forklar klart og tydeligt hvordan misbruget påvirker dig, hvis du er utryg eller at du bliver pinlig berørt når I er ude.
  • forklar at du bliver vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.
  • hvis du har taget beslutningen, at behandling er den eneste acceptable løsning, er det vigtigt at du gør dig klart, hvad du vil stille op, såfremt misbrugeren afslår dit krav, når du konfrontere vedkommende.

Inden du konfronterer må du gøre dig helt bevidst om hvilke konsekvenser du villig til at sætte op, hvis misbrugeren ikke er villig til at gøre noget ved problemet og nægter at gå i behandling.

Som pårørende kan du få altid få gratis uforpligtende telefonrådgivning på – 51 95 33 33.

Et stof elle alkoholmisbrug påvirker alle i familien

Et stof eller alkoholmisbrug påvirker alle i familien på den ene eller anden måde og forud sager en usund familiedynamik.

Et stof eller alkoholmisbrug er ikke kun er misbrugerens eget problem, men hele familiens problem og i sidste ende et problem der påvirker hele samfundet.  

Oftest påvirkes de nære relationer i lige så stor grad af drikkeriet eller stofmisbruget som misbrugeren selv. Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange misbrugsproblemet bliver løst.

Er der børn i hjemmet, hvor der drukket elle taget stoffer, vil børnene altid blive påvirket af den dysfunktion og negative dynamik der opstår i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktion i hjemmet selvom alle parter forsøger at misbruget af stof eller alkohol skjult og hemmeligt.  

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i behandlingen, det vil sige at vi altid inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for behandlingsforløbet.

Vores erfaring er, at det øger chancerne for et godt behandlingsresultat betydeligt.

Den afklarende samtale er gratis og foregår over en kop kaffe i en afslappet atmosfære.

Ring +45 51 95 33 33 fra kl. 08.00 – 21.00 alle dage.

Vi vejleder dig gerne til, hvordan du bedst kan hjælpe misbrugeren. Du er også velkommen til at bestille tid til en gratis afklarende samtale.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn