);

Misbrugsbehandling i København, Nordsjælland og Falster

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Hjælp og vejledning til pårørende

Pårørende til en misbrug af alkohol eller støtter. Vi tilbyder gratis telefonrådgivning alle dage.Er du pårørende til en i misbrug af rusmidler? De fleste henvendelser til Den Ambulante Misbrugsbehandling kommer fra pårørende. Pårørende er ofte frustrerede og meget berørte over, ikke at kunne få deres kære til at erkende misbruget og søge behandling. Et krav til misbrugeren kunne være at få foretaget en professionel udredning af forbruget. Dette for at fastslå om der er tale om et behandlingskrævende misbrug. Vi hjælper gerne med rådgivning.

Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig
    • Tal med nogen der kender til misbrug af rusmidler og som ved hvordan man griber det an – så du ikke står helt alene med problemet.
    • Inden du konfronterer den der er i misbrug, er det en god ide at skrive det du ønsker at sige, ned på et stykke papir, så du har noget at støtte dig til under samtalen.
    • Forklar klart og tydeligt hvordan misbruget påvirker dig.
    • Fortæl hvis du er utryg eller at du bliver pinlig berørt når I er ude eller du ikke kan rumme uærligheden mere.
    • Forklar at du bliver vred, når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.
Misbrug af alkohol, stoffer eller medicin påvirker hele familien

Et stof- eller alkoholmisbrug er ikke kun misbrugerens eget problem. Det er hele familiens problem, og i sidste ende er rusmiddelmisbrug en problematik der påvirker samfundet som helhed.  

Oftest påvirkes relationerne i lige så høj grad af drikkeri som af stofmisbrug. Alle bliver trukket ned i en negativ spiral af magtesløshed, vrede og bebrejdelse. 

Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange at problemet bliver adresseret og løst. Første skridt er ofte at kontakte en professionel og få lavet en vurdering af misbruget.

Er der børn i hjemmet, hvor der bliver drukket elle taget stoffer. Børnene bliver altid påvirket af  dysfunktion og negativ dynamik i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. 

Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktion i hjemmet, dette selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult og hemmeligt.  

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i misbrugsbehandlingen.

Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for det videre behandlingsforløb.

Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de ved henvendelse få begrænsede oplysninger om forløbet, såsom fremmøde i behandlingen, tilbagefald og generel udvikling i behandlingsforløbet.

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til pårørende i hjemmet. Vi har god erfaring med at vores konsulenter kommer og fortæller om behandlingen. Vi fortæller lidt om det at være afhængig af rusmidler og hvorfor det er så svært at komme ud af afhængighed og misbrug. Her kan du læse om, hvem der profiterer bedst af ambulant behandling.

Besøget kan også handle om nye strategier for familien. Hvad skal der ændres for at forhindre tilbagefald og generel vejledning og rådgivning. Læs mere om kognitiv misbrugsbehandling her.

COVID-19 Den Ambulante Misbrugsbehandling i København
På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00