);

Behandling af stof- og alkoholmisbrug i København.

Telefon 51 95 33 33

Er du pårørende eller i misbrug. Vi tilbyder telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til 21.00.

Hjælp og vejledning til pårørende

Familier med misbrugsproblemer - anonym misbrugsbehandling i København

Når du konfronterer én i misbrug af stof- eller alkohol

Sæt stolen for døren – stil krav om at misbrugeren skal søge behandling. Hjælp gerne med at tage kontakt til behandlingsstedet og tag med til den første samtale.

Et andet krav kunne være at få foretaget en professionel udredning af forbruget af rusmidler. Dette for at få fastslået, om der er tale om et behandlingskrævende misbrug.

Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig
    • Tal med nogen der kender til misbrug af rusmidler og som ved hvordan man griber det an – så du ikke står helt alene med problemet.
    • Inden du konfronterer den der er i misbrug, er det en god ide at skrive det du ønsker at sige, ned på et stykke papir, så du har noget at støtte dig til under samtalen.
    • Forklar klart og tydeligt hvordan misbruget påvirker dig.
    • Fortæl hvis du er utryg eller at du bliver pinlig berørt når I er ude eller du ikke kan rumme uærligheden mere.
    • Forklar at du bliver vred, når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.
Misbrug af rusmidler påvirker hele familien

Et stof- eller alkoholmisbrug er ikke kun misbrugerens eget problem. Det er hele familiens problem, og i sidste ende er rusmiddelmisbrug en problematik der påvirker samfundet som helhed.  

Oftest påvirkes relationerne i lige så høj grad af drikkeri eller stofmisbrug. Alle bliver trukket ned i en negativ spiral af magtesløshed. Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange at misbrugsproblemet bliver adresseret og løst.

Er der børn i hjemmet, hvor der bliver drukket elle taget stoffer. Børnene bliver altid påvirket af  dysfunktion og negativ dynamik i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. 

Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktion i hjemmet, dette selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult og hemmeligt.  

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i misbrugsbehandlingen.

Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for det videre behandlingsforløb.

Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de ved henvendelse få begrænsede oplysninger om forløbet, såsom fremmøde i behandlingen, tilbagefald og generel udvikling i behandlingsforløbet.

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til pårørende i hjemmet. Vi har god erfaring med at vores konsulenter kommer og fortæller om behandlingen. Vi fortæller lidt om det at være afhængig af rusmidler og hvorfor det er så svært at komme ud af afhængighed og misbrug.

Besøget kan også handle om nye strategier for familien. Hvad skal der ændres for at forhindre tilbagefald og generel vejledning og rådgivning. Læs mere om kognitiv misbrugsbehandling her.