Pårørende til en i misbrug - vi tilbyder anonym rådgivning og vejledning

Familierådgivning, kurser, støttegrupper og terapi til pårørende - Ring 51 95 33 33

Er du pårørende til én i misbrug

Pårørende til én i misbrug. De fleste henvendelser til Den Ambulante Misbrugsbehandling, kommer fra pårørende. Pårørende er ofte frustrerede og meget berørte over, ikke at kunne få deres kære til at erkende misbruget og søge behandling. 

Et krav til misbrugeren kunne være, at få foretaget en professionel udredning af forbruget. Dette for at fastslå, om der er tale om et behandlingskrævende misbrug. Ring 51 95 33 33, alle dage, vi hjælper gerne med anonym og gratis familierådgivning.

Vi tilbyder kun individuelle behandlingsforløb. Det vil sige at vi ikke tilbyder gruppeterapi eller gruppebehandling. Vores klienter har kun kontakt til den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet.

Gode råd og vejledning til den svære samtale

  1. Inden du konfronterer misbrugeren, er det en god ide at skrive det du ønsker at sige, ned på et stykke papir, så du har noget at støtte dig til under samtalen.
  2. Forklar, at du bliver vred, hvis aftaler ikke overholdes.
  3. At du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.
  4. Forklar klart og tydeligt, hvordan misbruget påvirker dig.
  5. Fortæl, hvis du bliver pinlig berørt, når I er ude sammen.
  6. Fortæl, hvis du er utryg.
  7. Fortæl, hvis du ikke kan rumme uærligheden mere.
  8. Tal med nogen der kender til misbrug og som ved hvordan man griber det an – så du ikke føler dig helt alene med problemet.

Dysfunktion i hjemmet på grund af misbrug

Alkoholmisbrug eller stofmisbrug er ikke kun misbrugerens problem. Alle i familien kan blive trukket ned i en negativ spiral af magtesløshed, vrede og bebrejdelser. 

Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange at problemet bliver adresseret og løst. 

Første skridt er, at kontakte en professionel misbrugsbehandler og få vurderet forbruget af rusmidler. 

Børn vil altid blive påvirket af dysfunktion og negativ dynamik i et hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktion i hjemmet, dette selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult.

Misbrug i familen kan udløse livslange problemer for børn og unge

Et studie fra SDU, viser, at unge der har forældre med misbrugsproblemer, har flere psykiske problemer som, ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression end unge, hvis forældre ikke har problemer med misbrug af rusmidler.

Det ses f.eks., at piger fra hjem med misbrug dobbelt så ofte udvikler depression, mens lavt selvværd forekommer 67 procent oftere blandt drenge fra hjem med misbrug, sammenlignet med henholdsvis drenge og piger med forældre uden problemer med misbrug.

Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Misbrug af rusmidler påvirker hele familien
Pårørende til en i misbrug
Misbrug påvirker altid dynamikken i familien negativt

Hvem kan og skal inddrages i misbrugsbehandlingen

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling, har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i behandlingen. Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for det videre behandlingsforløb. 

Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de ved henvendelse til os få begrænsede oplysninger om forløbet, såsom fremmøde i behandlingen, eventuelt tilbagefald og generel udvikling under forløbet. Dette sker selvfølgelig efter aftale med klienten.

Få besøg af en misbrugskonsulent

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud i hjemmet. Vi har god erfaring med at vores konsulenter kommer og fortæller om behandlingen. 

Vi fortæller lidt om det at være afhængig af rusmidler og hvorfor det er så svært at komme ud af afhængighed. Besøget kan også handle om nye strategier for familien. Hvad skal der ændres for at forhindre tilbagefald og generel vejledning og rådgivning omkring misbrug.

Familiekursus til pårørende

Almindeligvis vil de fleste medlemmer af en familie, hvor én er misbruger, have brug for hjælp eller i al fald bare at få afklaret hvad det er der foregår med familiedynamikken.

Det er ganske normalt at hele familiens tilværelse påvirkes alvorligt når én i familien er i misbrug af rusmidler.

På et vores pårørendekursus vil du blive bekendt med bl.a. dramatrekanten, afhængighedens mekanik, manipulation og den afhængiges fantastiske forklaringer, i en kærlig og forstående atmosfære. 

Efterhånden som den afhængiges symptomer forværres, tilpasser de nærtstående familiemedlemmer sig og vænner sig til situationen ved selv at ændre adfærd og tankegang. 

Forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier

Det er naturlige forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, der går i gang, men de er ikke konstruktive og skaber problemer for den enkelte over tid. 

Afhængighed skaber utryghed, skyldfølelse og isolation for alle familiemedlemmer. Efterhånden fungerer familien ikke længere. 

Uanset hvilket forhold du har til en afhængig, uanset om de drikker eller ej, vil de fleste, som har været påvirket af en andens misbrug, kunne finde løsninger på et pårørendekursus, der fører til et sundere liv.

Pårørende kursus hos Den Ambulante Misbrugsbehandling
Hvad mener klienterne om behandlingen

Vi er taknemmelige for vi fandt Peter da vi blev opmærksomme på vores søn havde et alvorligt misbrug. Peter var med det samme klar til at træde til som første hjælper. Det har betydet vi har fået større forståelse for den situation vores søn er i og han har fået hjælp og redskaber til at komme videre.

Peter har med sin Indsigt i misbrugsadfærd forståelse for både vores søn og os. Han har givet os gode praktiske råd til hvordan vi bedst kan være støttende. Når man taler med Peter bliver man altid mødt med venlighed, respekt og omsorg hvilket har gjort det lettere for os at være forældre til et barn med misbrug.

Kærlig hilsen Katrine og Søren.

5/5

Peter mødte mig der hvor jeg var uden fordomme og fordømmelse. Igennem et intenst 8 ugers forløb lærte jeg ting om mig selv som jeg ikke vil være foruden idag. 

Som Peter sagde første gang vi mødtes: ” det sværeste skridt mod et nyt liv har du allerede taget. Det tog du da du bankede på min dør.” Og det havde han uendelig meget ret i.

John Hansen 44 år selvstændig

Fra Google anmeldelser 

4/5

Mit mål var at komme ud af mit misbrug af alkohol. Jeg kom ud af mit misbrug allerede ved vores første møde. Vi arbejdede intenst med mit misbrug 2 konsultationer om ugen i to måneder, og jeg rørte ikke en dråbe i næsten et år. Desværre begyndte jeg lige så stille at drikke igen.

Forgæves forsøgte jeg at komme tilbage til et liv uden brug af alkohol og stemningsændrende stoffer. Jeg havde seriøst brug for hjælp og støtte for at komme oven på igen. Min særdeles gode erfaring med Peter, gjorde at jeg kontaktede ham igen. Jeg fortalte Peter om min situation, og hurtigere end lynet sad jeg igen til en konsultation i tilbagefaldsbehandling.

Af hjertet tak.

5/5