Hjælp og vejledning til pårørende til misbrugere af stof- eller alkohol

Anonym hjælp til familier med misbrugsproblemer - anonym misbrugsbehandling i København

Når du konfrontere en i misbrug af stof- eller alkohol

Sæt stolen for døren – stil krav om at misbrugeren skal søge behandling og hjælp gerne med at tage kontakt til behandlingsstedet

Et krav kunne være at få fortaget en professionel udredning af misbruget, for at få fastslået om det er et behandlingskrævende misbrug

 Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig
  • Inden du konfronterer din pårørende, er det en god ide at skrive det du ønsker at sige ned på et stykke papir.
  • Forklar klart og tydeligt hvordan misbruget påvirker dig, hvis du er utryg eller at du bliver pinlig berørt når I er ude.
  • Forklar at du bliver vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.
  • Hvis du har taget beslutningen, at behandling er den eneste acceptable løsning, er det vigtigt at du gør dig klart, hvad du vil stille op, såfremt misbrugeren afslår dit krav, når du konfrontere vedkommende.

Et stof eller alkoholmisbrug påvirker hele familien

Et stof eller alkoholmisbrug påvirker alle i familien på den ene eller anden måde og forårsager ofte en usund familiedynamik

Et stof eller alkoholmisbrug er ikke kun er misbrugerens eget problem, men hele familiens problem og i sidste ende er rusmiddelmisbrug en problematik der påvirker hele samfundet.  

Oftest påvirkes de nære relationer i lige så stor grad af drikkeriet eller stofmisbruget – som misbrugeren selv. Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange misbrugsproblemet bliver adresseret og løst.

Er der børn i hjemmet, hvor der drukket elle taget stoffer, vil børnene altid blive påvirket af den dysfunktion og negative dynamik der opstår i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet.

Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktionen i hjemmet selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult og hemmeligt.  

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i misbrugsbehandlingen, det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for behandlingsforløbet.

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til pårørende i hjemmet, hvor han fortæller om behandlingen, og om det at være afhængig af rusmidler, nye strategier for at forhindre tilbagefald, og generel vejledning og rådgivning. Læs mere om kognitiv misbrugsbehandling her.

Kontakt os på 51 95 33 33, hvis I  oplever misbrugsproblemer I ikke føler jer i stand til at takle.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn