);

Hjælp og vejledning til pårørende til en i misbrug af stof- eller alkohol

Anonym hjælp til familier med misbrugsproblemer - anonym misbrugsbehandling i København

Når du konfrontere en i misbrug af stof- eller alkohol

Sæt stolen for døren – stil krav om at misbrugeren skal søge behandling. Hjælp gerne med at tage kontakt til behandlingsstedet og tag med til den første samtale

Et andet krav kunne være at få fortaget en professionel udredning af forbruget. Dette for at få fastslået om der er tale om et behandlingskrævende misbrug

Søg professionel hjælp, hvis situationen virker helt uoverskuelig
    • Tal med nogen der kender til misbrug af rusmidler og som ved hvordan man griber det an – så du ikke står helt alene med problemet.
    • Inden du konfronterer den der er i misbrug er det en god ide at skrive det du ønsker at sige ned på et stykke papir, så du har noget at støtte dig til under samtalen.
    • Forklar klart og tydeligt hvordan misbruget påvirker dig.
    • Fortæl hvis du er utryg eller at du bliver pinlig berørt når i er ude eller du ikke rumme uærligheden mere.
    • Forklar at du bliver vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene eventuelt berøres af misbruget.

 

Et stof eller alkoholmisbrug påvirker alle i familien

Et stof eller alkoholmisbrug er ikke kun er misbrugerens eget problem. Det er hele familiens problem og i sidste ende er rusmiddelmisbrug en problematik der påvirker samfundet som helhed.  

Oftest påvirkes relationerne  i lige så stor grad af drikkeriet eller stofmisbruget – som misbrugeren selv. Derfor er det også familiens fulde ret at gribe ind og forlange misbrugsproblemet bliver adresseret og løst.

Er der børn i hjemmet, hvor der bliver drukket elle taget stoffer, vil børnene altid blive påvirket af den dysfunktion og negative dynamik der opstår i hjem med hemmeligheder, usikkerhed og ustabilitet. 

Børns ”antenner” vil ofte opfatte dysfunktionen i hjemmet selv om alle parter forsøger at holde misbruget skjult og hemmeligt.  

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi god erfaring med at inddrage familien eller venner i misbrugsbehandlingen.

Det vil sige, at vi inviterer alle parter med til den første afklarende samtale, så vi sammen lægger en plan for behandlingsforløbet. Hvis der er ekstern betaler for behandlingen, kan de få begrænset oplysninger om forløbet, såsom fremmøde, tilbagefald og generel udvikling i behandlingen.

Hvis der er behov for det, kommer en af vores konsulenter gerne ud til pårørende i hjemmet, hvor han fortæller om behandlingen, og om det at være afhængig af rusmidler, nye strategier for at forhindre tilbagefald, og generel vejledning og rådgivning. Læs mere om kognitiv misbrugsbehandling her.

COVID-19. Vi holder åben som normalt da vi kun tilbyder 1 til 1 behandlingsforløb og holder god afstand og afspritter grundigt.