Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Pornoafhængighed og de negative konsekvenser det kan medføre

Idealiserede og urealistiske fremstillinger - objektivering af mennesker

Vi er specialister i behandling af pornoafhængighed – Få professionel hjælp til at overvinde din afhængighed

  • 100% anonym behandling
  • Indviduel behandling
  • Specieltuddannede terapeuter 
  • Gratis telefonrådgivning
  • Samme behandler i hele forløbet
  • Kognitiv behandling

Vi behandler pornoafhængighed på lige fod med andre afhængigheder, og hos os møder du kun den samme behandler gennem hele forløbet

pornoafhængighed

Hvad er pornoafhængighed?

Pornoafhængighed er en form for afhængighed, hvor en person bliver besat af at se pornografisk materiale og har svært ved at kontrollere eller stoppe denne adfærd. 

Pornoafhængighed, også kendt som sexafhængighed eller hyperseksuel lidelse, er en kompleks problemstilling, der involverer tvangsmæssig brug af pornografisk materiale. 

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er en ensartet definition af pornoafhængighed, og at eksperter stadig er i færd med at udforske dens nøjagtige natur og omfang. 

Internetporno og udvikling af pornoafhængighed

Udvikling af afhængighed af internetporno kan have forskellige årsager og konsekvenser. Internetporno er ofte let tilgængelig på forskellige enheder som computere, smartphones og tablets, hvilket gør det nemt for folk at få adgang til det når som helst og hvor som helst. Denne nemme tilgængelighed af internetporno har ført til en stigning i antallet af personer, der kæmper med pornoafhængighed, hvilket igen har medført betydelige negative konsekvenser for både den, der er afhængig af porno, og deres relationer.

Pornoafhængighed er blevet anerkendt som en form for adfærdsmæssig afhængighed, hvor en person udvikler et skadeligt og overdrevent behov for at se og engagere sig i pornografisk materiale. Men pornoafhængighed er en behandlingsbar tilstand. Med den rette støtte og behandling kan man overvinde afhængigheden og leve et sundt og tilfredsstillende liv. Vi tilbyder rådgivning omkring pornoafhængighed på 51 95 33 33, fra kl. 08.00 til 21.00 

Mulige negative konsekvenser ved pornoafhængighed

Objektivering af mennesker:

Et af de vigtigste aspekter ved porno er den måde, det ofte objektiverer mennesker for seksuel tilfredsstillelse. Når en person bliver afhængig af porno, kan de gradvist begynde at opfatte andre mennesker i det virkelige liv på samme måde. 

Dette kan føre til en reduktion af empati og respekt for andre som autonome personer med følelser, ønsker og værdighed. Objektivering af mennesker kan underminere en persons moralske værdier og resultere i en manglende evne til at opretholde sunde og respektfulde relationer.

Urealistiske forventninger til seksualitet:

Porno præsenterer ofte en idealiseret og urealistisk form for seksualitet. Det kan være iscenesat og redigeret for at skabe en perfektioneret og forvrænget fremstilling af seksuelle interaktioner. Når en person bliver afhængig af porno, kan de internalisere disse urealistiske forestillinger om, hvordan seksualitet bør være. 

Dette kan føre til urealistiske forventninger og skuffelse i virkelige intime relationer. Denne konstante strøm af skuffelser kan gradvist underminere ens tro på evnen til at opnå sunde og respektfulde seksuelle forbindelser.

Tab af kontrol: 

En afhængighed af porno indebærer en mistet evne til at kontrollere og begrænse ens brug af pornografi. Dette kan resultere i et øget behov for mere ekstreme eller grænseoverskridende former for indhold for at opnå den samme grad af tilfredsstillelse. 

Denne eskalering kan føre til moralsk forkrøbling, hvor ens tidligere grænser og værdier gradvist overskrides uden tilstrækkelig selverkendelse eller evne til at stoppe op og reflektere over konsekvenserne af ens handlinger. Afhængighed kan underminere ens moralske kompas og føre til en degradering af ens moralske værdier.

Seksuelle problemer:

Pornoafhængighed kan føre til seksuelle problemer som erektil dysfunktion, tab af interesse for seksuelle partnere og svært ved at opnå tilfredsstillelse uden porno. Dette kan have en betydelig indvirkning på et individs intime forhold og selvværd.

Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder:

Afhængighed af porno kan føre til social isolation og vanskeligheder med at danne eller opretholde meningsfulde forhold. Personer med pornoafhængighed kan også opleve følelsesmæssige problemer som depression, angst og lavt selvværd.

Forvrænget syn på seksualitet:

Gentagen eksponering for pornografisk materiale kan medføre et forvrænget syn på seksualitet og intime relationer. Dette kan påvirke forventninger og adfærd i virkelige intime situationer og kan føre til frustration, misforståelser og utilfredsstillende oplevelser.

Skadelig effekt på hjernen:

Studier har vist, at gentagen og overdreven eksponering for porno kan påvirkes belønningscenter og føre til nedregulering af dopaminreceptorer. Dette kan skabe en ond cirkel, hvor mere porno er nødvendigt for at opnå den samme tilfredsstillelse, hvilket øger risikoen for afhængighed.

Tidsstab:

Pornoafhængighed kan have en ødelæggende indflydelse på en persons evne til at arbejde effektivt og styre sin tid. Den tid, der spildes på at se porno, kunne bruges på mere produktive og givende aktiviteter som arbejde, studier, hobbyer og sociale forpligtelser. At bryde fri af pornoafhængighed kan føre til betydelige forbedringer i ens liv.

Test dit forbrug af porno - helt anonymt

Test dit forbrug af internetporno - helt anonymt

Hjernens ulykkelige forelskelse

Læs artiklen om hjernen og rusmidler

Her kan du læse om hvad du kan forvente af et behandlingsforløb

Hvad kan man få ud af behandlingsforløb for pornoafhængighed

Psykologiske forsvarsmekanismer i forhold til afhængighed

Psykologisk forsvar - læs om forsvarsmekanismer ved afhængighed

Her kan du booke en gratis afklarende samtale
Anmeldelser fra klienter

Jeg blev mødt uden fordomme af min terapeut. Gennem et intensivt forløb fandt jeg vejen tilbage til værdighed og selvrespekt. Min behandler’s vejledning hjalp mig med at overvinde mine udfordringer og viste mig vejen ud af afhængighedens fængsel.

Torben

5/5

Mit behandlingsforløb hos Elsa Lund var præcis det, jeg havde søgt efter. Jeg blev mødt med respekt, hvilket gjorde hele processen så meget lettere for mig. Elsas forståelse af sammenhængen mellem ensomhed og afhængighed satte en vild proces i gang. Jeg føler mig nu stærkere takket være denne oplevelse.

Preben W.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn