Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Pornoafhængighed og de negative konsekvenser det kan medføre

Idealiserede og urealistiske fremstillinger - objektivering af mennesker

Vi er specialister i behandling af pornoafhængighed – Få professionel hjælp til at overvinde din afhængighed

  • 100% anonym behandling
  • Indviduel behandling
  • Specieltuddannede terapeuter 
  • Gratis telefonrådgivning
  • Samme behandler i hele forløbet
  • Kognitiv behandling

Vi behandler pornoafhængighed på lige fod med andre afhængigheder

pornoafhængighed

Pornoafhængighed: Hvad er det?

Pornoafhængighed er en form for afhængighed, hvor en person bliver besat af at se pornografisk materiale og har svært ved at kontrollere eller stoppe denne adfærd.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle personer, der ser porno, er eller bliver afhængige af det. 

Afhængighed opstår, når en persons forbrug bliver kompulsivt og interfererer med deres daglige liv og funktion på en negativ og skadelig måde. 

I det moderne samfund har tilgængeligheden af internetporno ført til en stigning i antallet af personer, der lider af pornoafhængighed, hvilket igen har medført betydelige negative konsekvenser for både enkeltpersoner og deres omgivelser. 

Pornoafhængighed er blevet anerkendt som en form for adfærdsmæssig afhængighed, hvor en person udvikler et skadeligt og overdrevent behov for at se og engagere sig i pornografisk materiale.

Negative konsekvenser ved pornoafhængighed

Objektivering af mennesker:

Et af de vigtigste aspekter ved porno er den måde, det ofte objektiverer mennesker for seksuel tilfredsstillelse. Når en person bliver afhængig af porno, kan de gradvist begynde at opfatte andre mennesker i det virkelige liv på samme måde. 

Dette kan føre til en reduktion af empati og respekt for andre som autonome personer med følelser, ønsker og værdighed. Objektivering af mennesker kan underminere en persons moralske værdier og resultere i en manglende evne til at opretholde sunde og respektfulde relationer.

Urealistiske forventninger til seksualitet:

Porno præsenterer ofte en idealiseret og urealistisk form for seksualitet. Det kan være iscenesat og redigeret for at skabe en perfektioneret og forvrænget fremstilling af seksuelle interaktioner. 

Når en person bliver afhængig af porno, kan de internalisere disse urealistiske forestillinger om, hvordan seksualitet bør være. 

Dette kan føre til urealistiske forventninger og skuffelse i virkelige intime relationer. Disse konstante skuffelser kan gradvist påvirke ens moral om at have sunde og respektfulde seksuelle forbindelser.

Tab af kontrol: 

En afhængighed af porno indebærer en mistet evne til at kontrollere og begrænse ens brug af pornografi. Dette kan resultere i et øget behov for mere ekstreme eller grænseoverskridende former for indhold for at opnå den samme grad af tilfredsstillelse. 

Denne eskalering kan føre til moralsk forkrøbling, hvor ens tidligere grænser og værdier gradvist overskrides uden tilstrækkelig selverkendelse eller evne til at stoppe op og reflektere over konsekvenserne af ens handlinger. Afhængighed kan underminere ens moralske kompas og føre til en degradering af ens moralske værdier.

Seksuelle problemer:

Pornoafhængighed kan føre til seksuelle problemer som erektil dysfunktion, tab af interesse for seksuelle partnere og svært ved at opnå tilfredsstillelse uden porno. Dette kan have en betydelig indvirkning på et individs intime forhold og selvværd.

Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder:

Afhængighed af porno kan føre til social isolation og vanskeligheder med at danne eller opretholde meningsfulde forhold. Personer med pornoafhængighed kan også opleve følelsesmæssige problemer som depression, angst og lavt selvværd.

Forvrænget syn på seksualitet:

Gentagen eksponering for pornografisk materiale kan medføre et forvrænget syn på seksualitet og intime relationer. Dette kan påvirkes af forventninger og adfærd i virkelige intime situationer og kan føre til frustration, misforståelser og utilfredsstillende oplevelser.

Skadelig effekt på hjernen:

Studier har vist, at gentagen og overdreven eksponering for porno kan påvirkes belønningscenter og føre til nedregulering af dopaminreceptorer. Dette kan skabe en ond cirkel, hvor mere porno er nødvendigt for at opnå den samme tilfredsstillelse, hvilket øger risikoen for afhængighed.

Tidsstab:

Pornoafhængighed kan forringe en persons produktivitet og tidsstyringsevner. Tiden brugt på at se porno kan erstattes med mere meningsfulde aktiviteter som arbejde, studier, fritidsinteresser og sociale forpligtelser, hvilket kan have positiv effekt for en persons liv og karriere.

Vi tilbyder altid gratis anonym rådgivning. Ring til vores rådgivning på 51 95 33 33, fra kl. 08.00 til 21.00

Test dit forbrug af porno - helt anonymt

Test dit forbrug af internetporno - helt anonymt

Klik her

Online behandling af porno-afhængighed

Læs om vores tilbud om Online behandling

Klik her

FAQ om behandling af rusmidler

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Hjernens ulykkelige forelskelse

Læs artiklen om hjernen og rusmidler

Klik her

Her kan du læse om hvad du kan forvente dig af et behandlingsforløb

Hvad kan man få ud af behandlingsforløb for afhængighed

Klik her

Psykologiske forsvarsmekanismer i forhold til afhængighed

Psykologisk forsvar

Klik her
Her kan du booke en gratis afklarende samtale
Anmeldelser fra klienter

Jeg blev mødt uden fordomme af min terapeut. Gennem et intensivt forløb fandt jeg vejen tilbage til værdighed og selvrespekt. Min behandler’s vejledning hjalp mig med at overvinde mine udfordringer og viste mig vejen ud af afhængighedens fængsel.

Torben

5/5

Mit behandlingsforløb hos Elsa Lund var præcis det, jeg havde søgt efter. Jeg blev mødt med respekt, hvilket gjorde hele processen så meget lettere for mig. Elsas forståelse af sammenhængen mellem ensomhed og afhængighed satte en vild proces i gang. Jeg føler mig nu stærkere takket være denne oplevelse.

Preben W.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn