Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Test dit mulige alkoholproblem - alkoholtesten er helt anonym

Besvar de 13 spørgsmål i testen så ærligt, som du kan. Er du i tvivl om, hvorvidt du har et behandlingskrævende misbrug af alkohol, kan du ringe anonymt til vores misbrugsrådgivning på telefon 51 95 33 33 alle dage.

Test dit forbrug af alkohol og se om du har et alkoholproblem

Har du et muligt alkoholproblem – Vores online alkoholtest er 100% anonym. Vær så ærlig som muligt, når du svarer på de 13 hurtige spørgsmål. Husk, at alkoholtesten kun er vejledende. Testen er designet til at give dig et hurtigt indblik i dit alkoholforbrug og eventuelle risici forbundet hermed. Ved at besvare spørgsmålene ærligt kan du få en bedre forståelse af, hvordan alkohol påvirker din tilværelse

Testen kan hjælpe dig med at identificere, om dit drikkemønster er sundt, eller om der er grund til bekymring. Resultaterne fra testen kan også være en hjælp til at tage beslutninger om eventuelle ændringer i dine drikkevaner. Hvis testen viser tegn på risikabelt forbrug eller misbrug af alkohol, kan det være en god idé at tale med en professionel alkoholrådgiver eller misbrugsbehandler.

Ja Nej
1: Har du ofte indtaget større mængder alkohol, end du havde planlagt?
2: Har du ofte indtaget alkohol flere gange, end du havde planlagt? (For eksempel situationer, hvor du havde planlagt ikke at indtage noget, men gjorde det alligevel)
3: Har du ofte drukket gennem en længere periode end du havde planlagt?
4: Har du haft et ønske om at nedsætte dit forbrug af alkohol eller haft et ønske om at stoppe helt?
5: Har du forsøgt at nedsætte dit forbrug af alkohol eller forsøgt at kontrollere dit forbrug af alkohol?
6: Bruger du en del tid på at forberede dit alkoholforbrug eller en hel del tid på at komme dig efter dit forbrug?
7: Har du forsømt en vigtig livsopgave fordi du var påvirket eller havde abstinenser?
8: Har du opgivet et arbejde, sociale aktiviteter eller andre fornøjelser på grund af dit forbrug af alkohol?
9: Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer forårsaget af eller forværret af dit forbrug af alkohol?
10: Er du forsat med at drikke alkohol, selv om du havde viden om at det kunne skabe fysiske, psykiske eller sociale problemer for dig?
11: Er din tolerance (din evne til at indtage alkohol uden at blive påvirket) forøget kraftigt, siden du begyndte at drikke?
12: Har du mærket fysisk ubehag eller er blevet syg dagen efter du har drukket?
13: Har du drukket alkohol for at undgå at blive syg eller have tømmermænd?


 

Resultat:

Resultatet tyder ikke på at du har et alkoholproblem.

Resultat:

Resultatet tyder på at du har et alkoholproblem.

Resultat:

Resultatet tyder på at du helt sikkert har et alkoholproblem.

 

test anonymt dine mulige alkoholproblemer
Test for Alkoholproblemer

Misbrug af alkohol kan have alvorlige og ødelæggende konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed samt på det sociale og økonomiske plan. For at identificere alkoholproblemer, kan du overveje følgende spørgsmål og reflektere over dine egne eller andres vaner og oplevelser.

Sundhedsmæssige Komplikationer
 1. Har du oplevet fysiske sundhedsproblemer som leverskader, hjerteproblemer eller andre alvorlige helbredsproblemer relateret til alkoholforbrug?
 2. Har en læge nogensinde advaret dig om sundhedsrisici forbundet med dit alkoholforbrug?
Nedsat Immunforsvar
 1. Føler du, at du ofte er syg eller mere modtagelig for infektioner end normalt?
 2. Har du oplevet en generel svækkelse af dit immunforsvar, som du mistænker skyldes alkohol?
Angst og Depression
 1. Har du oplevet angst eller depression, som du mener kan være relateret til dit alkoholforbrug?
 2. Har du haft brug for at drikke for at håndtere følelser af angst eller depression?
Kognitive Problemer
 1. Har du bemærket problemer med hukommelse, koncentration eller beslutningstagning efter at have drukket?
 2. Har andre påpeget, at du virker mentalt fraværende eller mindre skarp, når du har drukket?
Familieproblemer
 1. Har dit alkoholforbrug ført til konflikter eller splittelser inden for din familie?
 2. Har dit forhold til dine børn, ægtefælle eller andre pårørende været påvirket negativt af dit alkoholforbrug?
Tab af Arbejde eller Uddannelse
 1. Har du haft hyppigt fravær fra arbejde eller skole på grund af alkohol?
 2. Har du mistet et job eller uddannelsesmuligheder på grund af dit alkoholforbrug?
Kriminel Adfærd
 1. Har du været involveret i kriminel adfærd som tyveri, vold eller andre lovovertrædelser relateret til alkohol?
 2. Har du oplevet retslige konsekvenser som følge af dit alkoholforbrug?
Økonomisk Belastning
 1. Har udgifter til alkohol eller behandlingsomkostninger ført til økonomisk usikkerhed eller gældsproblemer?
 2. Føler du, at dit alkoholforbrug har skabt en økonomisk byrde for dig selv eller din familie?
Dødelig Risiko
 1. Har du været i situationer, hvor du har risikeret overdosering af alkohol?
 2. Er du bekymret for, at dit alkoholforbrug kan være livstruende?
Tab af Sociale Forbindelser
 1. Har du mistet venner eller sociale kontakter på grund af dit alkoholforbrug?
 2. Føler du dig isoleret, fordi du prioriterer alkohol over sociale relationer?
Hvad tilbyder vi af behandling
Læs om vores ambulante behandlingstilbud
Gratis rådgivning til pårørende til en i alkoholmisbrug
Er du pårørende til en i alkoholmisbrug - vi tilbyder altid gratis rådgivning
Hvad koster et behandlingsforløb
Her kan du læse om priser på misbrugsbehandling
Anonym alkoholbehandling
Læs om vores alkoholbehandling

Alkoholmisbrug - læs om de mulige konsekvenser ved misbrug af alkohol

Konsekvenser ved misbrug af alkohol

Her kan du læse om udvikling af alkoholmisbrug og alkoholisme
Læs om processen fra alkoholmisbrug til alkoholisme
Facebook
X
LinkedIn