Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Få hjælp til at håndtere din partners stofmisbrug - Professionel behandling og rådgivning"

Vi tilbyder altid gratis rådgivning til pårørende - Ring 51 95 33 33, alle dage

Partners misbrug af kokain eller andre rusmidler

Har din partner et stofmisbrug? At skælde ud eller være fordømmende er sjældent en hjælpsom tilgang. Faktisk kan det forværre situationen, da tilbagefald til misbrug ofte er forbundet med skam og dårlig samvittighed.

I stedet kan du hjælpe din partner ved at udtrykke din bekymring og beskrive, hvad du oplever, og hvordan det påvirker dig. Fortæl din partner, hvad du ser, når han eller hun er påvirket, og hvad du savner i jeres forhold og i de ting, I plejer at gøre sammen.

Ved at være åben og nysgerrig i din tilgang kan du hjælpe din partner med at indse, at hans eller hendes misbrug påvirker ikke kun ham eller hende, men også dem omkring dem. Dette kan motivere din partner til at søge hjælp og begynde at arbejde på at overvinde sit misbrug.

Hvis tingene er gået i hårdknude - søg hjælp og vejledning

At være pårørende til en med misbrug af stoffer – er en tung byrde at bære. Det er vigtigt at tale med andre om din situation, dine tanker og bekymringer og lytte til andres erfaringer og forslag. Bryd tavsheden og vær åben over for hjælp.

Det kan være enormt belastende at være vidne til en persons nedtur i misbrug, og det kan føles frustrerende og magtesløst at stå på sidelinjen og blive afvist eller løjet for.

Det er ofte svært at stoppe et længerevarende stofmisbrug fra den ene dag til den anden uden professionel hjælp. Du kan overveje at foreslå din partner at søge hjælp på et behandlingssted, hvor man kan få uforpligtende rådgivning, og tilbyde at gå med ham eller hende. Det er vigtigt at huske at tage vare på dig selv, så du ikke bliver trukket med ind i afhængighedens vanvid. Hold døren åben for at hjælpe, men husk også at passe på dig selv.

Når partners misbrug virker for overvældende

Partners misbrug af kokain - søg hjælp og vejledning Partners misbrug af stoffer kan have store konsekvenser for et forhold. Hvis du opdager et misbrugsproblem, er det vigtigt at tage fat om problemet og søge hjælp. 

Det første skridt er at erkende problemet og tage en samtale om det. Men husk også at tage vare på dig selv og dine behov. At have støtte fra mennesker, som forstår hvad du går igennem, kan hjælpe dig med at navigere igennem svære tider.

At vokse op i en familie med misbrug

Vokser man op i en familie med stofmisbrug, sætter det tydelige spor – specielt i ungdomsårene. Mange unge, der er vokset op i en sådan familie, får svært ved at sige fra og sætte grænser. De glemmer ofte sig selv og egne behov.

Følgerne af en opvækst med misbrug i familien kan være omfattende og kan komme til udtryk som fysiske, psykiske og sociale problemer. 

Dette kan føre til en række fysiske, psykiske og sociale problemer senere i livet, herunder angst, depression, øget risiko for afhængighed, problemer med at etablere sunde relationer, samt problemer på arbejdspladsen og i uddannelsen. 

Det er vigtigt at søge hjælp og støtte, hvis man er vokset op i en familie med misbrug, for at kunne komme videre og undgå at gentage mønstrene.

Forvent ikke at misbruget af rusmidler stopper af sig selv

Som pårørende kan man hurtigt blive fanget i en ond spiral af skyld, magtesløshed og gensidige beskyldninger.

Du må ikke forvente, at misbrugeren stopper med at drikke eller tage stoffer uden professionel hjælp.

Din partner eller andre nære relationer vil have brug for behandling, støtte og nye mestringsstrategier til at overvinde et alvorligt misbrugsproblem. Du er altid velkommen til at kontakte os angående, hvordan man bedst kan motivere til misbrugsbehandling.

Et studie fra Institut for Folkesundhed viser, at unge, der har forældre med misbrugsproblemer, har flere psykiske problemer end unge, hvis forældre ikke har misbrugsproblemer. Disse kan være:

 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Nervøsitet
 • Depression
 

I er altid velkommen til at kontakte os på telefon 51 95 33 33 for vejledning og hjælp. Vi behandler alle henvendelser 100% fortroligt, og ingen oplysninger videregives til det offentlige eller andre.

Beskyttelsesfaktorer ved opvækst i familie med misbrug

Forskellige omstændigheder i opvæksten, såsom misbrug af rusmidler, kan også have en beskyttende virkning på individet. En væsentlig beskyttelsesfaktor er barnets eller den unges øgede modstandskraft og mentale robusthed.

Modstandskraft kan komme til udtryk gennem barnets eller den unges:

 • Indsigt i misbrugsproblemet
 • Mestringsevne og problemløsning
 • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige coping-strategier
 • Autonomi
 • Robuste relationer
 • Initiativ
 • Kreativitet, humor og moral

Den øgede modstandskraft betyder imidlertid ikke, at børn og unge, der besidder disse egenskaber, kan klare belastninger af enhver art. 

Faktorer, der kan bidrage til modstandskraft hos børn og unge, kan være både genetisk betingede forhold, såsom medfødt robusthed og miljøbetingede forhold, der bidrager til, at barnet eller den unge opbygger modstandskraft og gode copingstrategier til brug ved udfordringer senere i livet.

Vurdering & anmeldelser fra klienter

Peter, mange tak for din hjælp, din indsigt og hjælp som fik mig ud af mit misbrug har hjulpet mig med at komme videre i mit liv. Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et misbrug, så ring til Peter.

Fra Google anmeldelser

5/5

Peter er den klogeste mand jeg kender, hans tilgang er anerkendende, positiv og ligefrem.
Peter er den mand jeg har mødt på min vej til et alkohol og stoffrit liv som ved mest om afhængighedens mange ansigter. Kim ædru og clean +12år

Fra Google anmeldelser

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn