Er du pårørende eller partner til en misbruger

Vi tilbyder vejledning, udredning og anonym misbrugsbehandling

  • Vi arbejder under tavshedpligt
  • Specialuddannede behandlere
  • Samme behandler i hele forløbet
  • Gratis rådgivning til pårørende
  • 100% anonym misbrugsbehandling
  • Individuelle forløb

Gode råd og vejledning ved misbrug

Vil du gerne hjælpe en bekendt eller pårørende med ud af misbrug, så prøv at flytte fokus til åbenhed og nysgerrighed. Det hjælper ikke at skælde vedkommende ud eller være fordømmende. Dét klarer din pårørende eller ven med stor sandsynlighed selv, da misbrug oftest er forbundet med skam og dårlig samvittighed.

Prøv i stedet at fortælle om din bekymring, hvad du ser, hvad du oplever og hvad det gør ved dig. Du kan beskrive hvad du ser, når du oplever din pårørende eller ven er påvirket. Du kan fortælle, hvad du savner i personen eller i ting I plejer at gøre sammen.

Når tingene er gået i hårdknude

Måske har problemerne allerede tårnet sig op. Du kan som pårørende have brug for at tale med andre om din situation, dine tanker og bekymringer, og høre hvad andre har gjort i lignende situationer – bryd tavsheden og vær åben over for andres forslag.

For mange pårørende og venner er det meget belastende at være ufrivilligt vidne til at et andet menneske langsomt går i opløsning i misbrug – mens man står på sidelinjen og oplever en stor frustration og magtesløshed over, måske at bliver afvist og løjet for.

Et længerevarende misbrug af stoffer eller alkohol kan være svært at stoppe fra den ene dag til den anden – uden professionel hjælp. Du kan foreslå kontakt til et behandlingssted, hvor man kan få en uforpligtende rådgivende samtale og måske tilbyde selv at gå med. Med andre ord, så hold døren åben og pas på dig selv, så du ikke bliver trukket med ind i afhængighedens vanvid.

Når partners misbrug virker for overvældende

Ens partners misbrugsproblemer kan virke så overvældende, at det synes lettere at ignorere dem og lade som om intet er galt. Husk også at det er vigtigt, at du passer på dig selv og får den støtte, du har brug for. Det er også vigtigt at have mennesker, du kan tale ærligt og åbent med om hvad du går igennem. 

Du kan opsøge Al-Anon, som er en støttegruppe for familier med misbrug tæt inde på livet. At kunne snakke med, og identificere sig med andre som har de samme udfordringer kan være en stor kilde til trøst og støtte. Link til Al-Anon

At vokse op i en familie med misbrug

Vokser man op i en familie med misbrug, sætter det sine tydelig spor – specielt i ungdomsårene. Mange unge, der er vokset op i en familie med misbrug, får svært ved at sige fra og sætte grænser. De glemmer ofte sig selv og egne behov.

Følgevirkningerne er omfattende og komme til udtryk som både fysiske, psykiske, sociale og kognitive problemer. Følgevirkningerne kan være psykosociale problemer, ensomhedsfølelse, depression, adfærdsproblemer, øget udsathed for overgreb og vold, udvikling af eget misbrug, ustabil skolegang, manglende udbytte af skolegang, posttraumatisk stress, manglende uddannelse og arbejdsløshed. 

Læs mere om skam og dårlig samvittighed.

Her kan du se hvad vores tilbud koster.

Forvent ikke at misbruget af rusmidler stopper af sig selv

Som pårørende kan man hurtigt bliver fanget i en ond spiral af skyld, magtesløshed og gensidige beskyldninger. Du må ikke forvente at misbrugeren stopper med at drikke eller tage stoffer uden professionel hjælp. Din partner, eller andre nære relationer, vil have brug for behandling, støtte og nye mestringsstrategier, til at overvinde et alvorligt misbrugsproblem. Du er altid velkommen til kontakt os med hensyn til hvordan man bedst kan motivere til misbrugsbehandling.

Et studie fra Institut for Folkesundhed, viser, at unge, der har forældre med misbrugsproblemer, har flere psykiske problemer som, ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression end unge, hvis forældre ikke har misbrugsproblemer.

Det ses eksempelvis, at piger i målgruppen dobbelt så ofte har en depression, mens lavt selvværd forekommer 67 procent oftere blandt drenge, sammenlignet med henholdsvis drenge og piger med forældre uden misbrugsproblemer.

I er altid velkommen til at kontakte os på telefon 51 95 33 33, for vejledning og hjælp. Vi behandler alle henvendelser 100% fortroligt og ingen oplysninger går videre til det offentlige eller andre.

Beskyttelsesfaktorer ved opvækst i familie med misbrug af alkohol, stoffer eller medicin

Forskellige omstændigheder i opvæksten, såsom misbrug af rusmidler, kan også virke beskyttende for individet. En væsentlig beskyttelsesfaktor er barnets eller den unges øget modstandskraft og mentale robusthed.

Modstandskraft kan komme til udtryk ved barnets eller den unges:

 • Indsigt i misbrugsproblemet
 • Mestringsevne og problemløsning
 • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige coping-strategier
 • Autonomi
 • Robuste relationer
 • Initiativ
 • Kreativitet, humor og moral.

Modstandskraft betyder imidlertid ikke, at børn og unge, der besidder disse egenskaber, kan klare belastninger af enhver art. Faktorer der kan bidrager til modstandskraft hos børn og unge, kan være både genetisk betingede forhold, som medfødt robusthed og miljøbetingede forhold, som bidrager til, at barnet eller den unge opbygger modstandskraft og gode copingstrategier til brug ved udfordringer senere i livet.

Book en afklarende samtale

Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.

Test dit forbrug - helt anonymt

Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug til rusmidler. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Peter, mange tak for din hjælp, din indsigt og hjælp som fik mig ud af mit misbrug har hjulpet mig med at komme videre i mit liv. Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et misbrug, så ring til Peter.

Fra Google anmeldelser

5/5

Peter er den klogeste mand jeg kender, hans tilgang er anerkendende, positiv og ligefrem.
Peter er den mand jeg har mødt på min vej til et alkohol og stoffrit liv som ved mest om afhængighedens mange ansigter. Kim ædru og clean +12år

Fra Google anmeldelser

5/5