Er du i misbrug eller pårørende til en i misbrug. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Medafhængighed: Når kærlighed bliver til offer for rusmiddelafhængighed

At forstå medafhængighed er nøglen til at bryde den destruktive spiral

Medafhængighed

Medafhængighed i forbindelse med rusmidler er en kompleks problemstilling, der påvirker både individet med et afhængighedsproblem og de nære relationer omkring vedkommende.

Hvad definerer medafhængighed i forbindelse med et stof- eller alkoholmisbrug, og er der en løsning på denne problematik?

Medafhængighed kan defineres som en tilstand, hvor en person bliver følelsesmæssigt afhængig af en andens rusmiddelmisbrug og påtager sig ansvar, skyld og kontrol i forsøget på at opretholde balance i forholdet. 

Hvad er medafhængighed – Definering af problematikken

Medafhængighed kan opstå i relation til rusmiddelafhængighed, hvor en person bliver fanget i en spiral af at hjælpe og kontrollere den afhængige, selv på bekostning af deres egen fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære. 

Medafhængighed kan manifestere sig gennem en række adfærdsmønstre, såsom at forsøge at skjule eller retfærdiggøre den afhængiges misbrug, ignorere egne behov, blive følelsesmæssigt afhængig af at redde eller ændre den afhængiges adfærd og leve med et konstant fokus på den, der er i stof- eller alkoholmisbrug.

Nogle af de fælles træk ved medafhængighed omfatter:

Overdreven ansvar:

Medafhængige mennesker kan føle sig ansvarlige for den afhængige persons adfærd og forsøge at kontrollere eller løse deres problemer.

Lavt selvværd:

Medafhængige kan have et lavt selvværd og føle, at de kun er værdifulde, hvis de hjælper eller er nødvendige for den afhængige person.

Behov for kontrol:

Medafhængige kan have et stort behov for kontrol og have svært ved at lade den afhængige person stå til ansvar for deres egne handlinger.

Benægtelse:

Medafhængige kan benægte eller minimere omfanget af den afhængige persons problem og undgå at håndtere det.

Manglende grænser:

Medafhængige kan have svært ved at etablere sunde grænser og kan blive udsat for manipulation eller udnyttelse af den afhængige person.

Mulige årsager til medafhængighed 

Der er flere faktorer, der kan bidrage til udviklingen af medafhængighed i forbindelse med rusmiddelafhængighed. Ofte er det nære relationer, såsom familiemedlemmer eller partnere, der bliver medafhængige. 

Det kan skyldes en kombination af kærlighed, frygt, skyld og håb om at redde den afhængige fra deres misbrug. Sociale og kulturelle faktorer kan også spille en rolle i opretholdelsen af medafhængighed, da samfundets stigmatisering af afhængighed kan føre til skam og isolering for både den afhængige og den medafhængige.

Løsninger og behandling: 

Løsningen på medafhængighed involverer ofte en kombination af individuel terapi, støttegrupper og familieterapi. Det er vigtigt for den medafhængige at forstå deres egen rolle og tage ansvar for deres egne behov og grænser. 

Terapi kan hjælpe den medafhængige med at opbygge sunde coping-mekanismer, øge deres selvindsigt og lære at tage sig af eget velbefindende. 

Støttegrupper som Al-Anon og Nar-Anon er også værdifulde ressourcer, da de giver mulighed for at dele erfaringer og modtage støtte fra andre, der har lignende oplevelser. 

Familieterapi, hjælper til god kommunikation og grænser inden for familien:

Det er værd at nævne, at det ikke kun er den medafhængige, der har brug for hjælp og støtte, men også den afhængige. Behandlingen bør derfor være helhedsorienteret og inkludere rehabilitering og terapi for den afhængige person. Gennem en integreret tilgang kan begge parter arbejde mod genoprettelse af deres individuelle og relationelle velvære.

Kildehenvisning:
  1. Beattie, M. (1987). Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself. HarperCollins.
  2. Mellody, P., Wells, A. A., & Miller, J. (2003). The Intimacy Factor: The Ground Rules for Overcoming the Obstacles to Truth, Respect, and Lasting Love. HarperCollins.
  3. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2019). Treatment Improvement Protocol 39: Substance Abuse Treatment and Family Therapy.
 

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning rådgivning til pårørende omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 – Ring 51 95 33 33

FAQ - Misbrug & Behandling

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Om os - læs om vores behandlerteam

Hvem er vi uddannelser og erfaring

Klik her

Tidlig rusmiddel debut øger risiko for afhængighed

Tideligt misbrug øge risikoen for afhængighed

Klik her

Rådgivning og vejledning til pårørende til en i stofmisbrug

Pårørende til en i stofmisbrug

Klik her

Vejledning til pårørende til en i alkoholmisbrug

Her er vejledning omkring alkoholmisbrug

Klik her

Her kan du booke en gratis afklarende samtale

Du kan også ringe til vores misbrugsrådgivning på telefon 51 95 33 33, alle dage
Facebook
Twitter
LinkedIn