Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Misbrugsbehandling kan have mange forskellige formål og mål afhængigt af den enkelte persons situation og behov.

Generelt er formålet med misbrugsbehandling at hjælpe personer med at overvinde afhængighed af stof- eller alkoholmisbrug og at forbedre deres livskvalitet.

Hvad får man ud af behandlingsforløb for misbrug Afhængighed af rusmidler kan have alvorlig indvirkning på hjernen 
Når en person misbruger stoffer eller alkohol over en længere periode, kan hjernens funktioner ændres på flere måder.

Afhængighed kan påvirke hjernens belønningscenter og dopaminsystem, som normalt aktiveres af positive stimuli, såsom mad, sex eller sociale interaktioner. Misbrug af stoffer eller alkohol kan føre til en øget frigivelse af dopamin, hvilket skaber en følelse af eufori og tilfredshed. 

Over tid kan hjernen dog blive mindre følsom over for dopamin, hvilket betyder, at en person vil kræve større doser af stoffet eller alkoholen for at opnå samme følelse af belønning.

Desuden kan afhængighed også påvirke andre områder af hjernen, herunder det præfrontale cortex, som er ansvarlig for at træffe beslutninger, opretholde opmærksomhed og hukommelse. 

Misbrug kan føre til nedsat aktivitet i dette område, hvilket kan resultere i vanskeligheder med at træffe informerede beslutninger og at kontrollere impulser.

Når en person stopper med sit misbrug, vil hjernen gradvist genoprette sin normale funktion over tid. Dette kan dog tage tid, og personen kan opleve abstinenssymptomer som angst, depression, søvnforstyrrelser og fysiske symptomer som kvalme, svedeture og rysten. 

Men hvis personen fortsætter med at holde sig fra stoffer eller alkohol og søger professionel hjælp, kan hjernen gradvist komme sig og genvinde sin normale funktion. 

Over tid kan personen opleve forbedringer i hukommelse, opmærksomhed, beslutningstagning og følelsesmæssig regulering.

Nogle af de konkrete fordele ved misbrugsbehandling kan omfatte
Bedre fysisk og psykisk sundhed: 

Misbrug af stoffer eller alkohol kan have alvorlige konsekvenser for kroppen og sindet. Misbrugsbehandling kan hjælpe med at genoprette klientens sundhed og trivsel.

Bedre relationer: 

Misbrug har ofte en negativ indvirkning på relationerne til familie, venner og samfundet som helhed. Misbrugsbehandling kan hjælpe klienten med at genopbygge tillid og opbygge sunde relationer.

Bedre økonomi:

Personer i misbrug af rusmidler kan have en økonomisk i ruiner. Behandlingen kan hjælpe klienten med at genoprette deres økonomi og få et mere realistisk overblik over økonomien.

Bedre jobmuligheder:

Misbrug kan have en negativ indvirkning på arbejdsevnen og karrieremulighederne. Misbrugsbehandling kan hjælpe personer med at genoprette evnen til at arbejde og øge deres jobmuligheder.

Bedre livskvalitet:

Misbrug har en negativ indvirkning på livskvaliteten generelt. Behandling af misbruget kan hjælpe klienten med at genoprette deres livskvalitet og opnå deres personlige mål og drømme.

Misbrugsbehandling kan hjælpe med at genoprette integritet

Integritet refererer til en persons moral og etiske principper og værdier. Misbrug af stoffer eller alkohol kan have en negativ indvirkning på en persons integritet, da det kan føre til handlinger og adfærd, som strider imod personens egne principper og værdier.

Identifikation af personens værdier: 

En vigtig del af misbrugsbehandling er at hjælpe personen med at genopdage og identificere deres egne værdier. Ved et samarbejdearbejde mellem terapeuten og klient kan klienten opdage, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan de kan leve i overensstemmelse med disse værdier.

Bearbejdning af skyld og skam: 

Misbrug kan føre til følelser af skyld og skam, som kan underminere en persons integritet og selvværd. Misbrugsbehandling kan hjælpe personen med at bearbejde disse følelser og lære at tilgive sig selv for deres tidligere handlinger.

Opbygning af tillid og respekt: 

Misbrugsbehandling kan hjælpe klienten med at genopbygge tillid og respekt fra deres venner, familie og samfundet som helhed. Ved at opnå bedring og forbedring i deres liv kan personen vise, at de tager deres integritet alvorligt og genvinde tilliden fra andre.

Udvikling af ansvarlighed: 

Misbrugsbehandling kan også hjælpe med at udvikle ansvarlighed for egne handlinger og beslutninger. Ved at tage ansvar for eget liv og træffe sunde beslutninger kan personen styrke deres integritet og opbygge et sundt og meningsfuldt liv.

Alt i alt kan misbrugsbehandling hjælpe med at genoprette klientens integritet ved at hjælpe dem med at identificere og leve efter deres egne værdier, bearbejde skyld og skam, opbygge tillid og respekt og udvikle ansvarlighed for deres egne handlinger.

Facebook
Twitter
LinkedIn