Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Ung i misbrug af alkohol eller andre rusmidler

Negative konsekvenser ved højt alkoholindtag eller brug af andre rusmidler

Unge i misbrug

Beruselseskultur blandt unge

Alkoholkulturen i Danmark blandt unge er i overvejende grad en beruselseskultur, det vil sige en kultur hvor man drikker alkohol ved specifikke lejligheder og bruger alkoholen til fejring. Dermed bliver det samtidig en kultur, hvor der drikkes med henblik på at opnå en ”virkning”.

Konsekvenser af stof- og alkoholmisbrug

Danske undersøgelser viser, at 8-18% af unge har været involveret i uheld eller ulykker, 18-30% har haft sex, de har fortrudt, og 6-15% har taget stoffer og fortrudt det i forbindelse med alkoholindtag.

Der er også fundet en negativ sammenhæng mellem et højt alkoholindtag og uddannelsesmæssige implikationer som øget frafald og et lavere karaktergennemsnit. Endvidere viser nogle undersøgelser, at tidlig alkoholdebut og højt alkoholforbrug i ungdommen er forbundet med en højere risiko for at udvikle alkoholproblemer og andet misbrug som voksen.

Man ved relativt lidt om, hvilke konkrete implikationer alkoholindtag kan have for unges fysiske udvikling og helbred, men nogle undersøgelser tyder på, at et vedvarende højt alkoholindtag i ungdommen kan påvirke hjernens udvikling, og at risikoen for brystkræft senere i livet påvirkes af alkoholforbruget i ungdommen.

Blandt unge i misbrug er der social ulighed i både de kort- og langsigtede skadevirkninger. Unge af forældre i de laveste socialgrupper oplever flere negative konsekvenser ved alkoholindtag (eksempelvis at have haft sex, der fortrydes eller vold) end unge af forældre i de højeste socialgrupper.

Unges brug af rusmidler i Danmark – omfang og tendenser

Rusmidler omfatter stoffer som alkohol, cannabis, amfetaminer, kokain, ecstasy (MDMA) og andre illegale stoffer Narkotikamisbrug blandt unge mennesker kan føre til sundhedsmæssige, sociale og juridiske problemer.

Ifølge undersøgelser, der er blevet udført før 2021, viser tendenser i Danmark, at alkohol stadig er det mest udbredte rusmiddel blandt unge, og at debutalderen for alkoholindtagelse er relativ lav sammenlignet med andre europæiske lande. 

Dette har ført til, at regeringen har indført forskellige initiativer og kampagner for at fremme ansvarligt alkoholforbrug og for at forhindre unges alkoholmisbrug.

Cannabis er det mest udbredte illegale stof blandt unge i Danmark. Selvom andelen af unge, der bruger cannabis, varierer, viser forskning, at brugen er mere udbredt end brugen af andre illegale stoffer. 

Der er også en stigende tendens til, at unge eksperimenterer med andre illegale stoffer som amfetaminer, kokain og ecstasy (MDMA), men disse er generelt mindre udbredte end cannabis.

For at bekæmpe unges brug af rusmidler i Danmark er der blevet iværksat flere initiativer og programmer, der fokuserer på forebyggelse, oplysning og behandling. 

Disse initiativer omfatter skolebaserede undervisningsprogrammer, oplysningskampagner og styrkelse af lovgivningen for at reducere tilgængeligheden og brugen af disse stoffer.

Forbyggelse af rusmiddelmisbrug

Det er vigtigt at fortsætte overvågningen og evalueringen af unges rusmiddelbrug i Danmark for at kunne tilpasse og forbedre politikker og tiltag, der hjælper med at forebygge og reducere misbrug og de negative konsekvenser, det medfører.

For at kunne forholde sig til en mere dybtegående forståelse af unges brug af rusmidler i Danmark, er det vigtigt at tage flere faktorer i betragtning:

Socioøkonomisk baggrund: 

Unge fra forskellige socioøkonomiske baggrunde kan have forskellige risikofaktorer for rusmiddelbrug. For eksempel kan unge fra lavere socioøkonomiske baggrunde have en større risiko for at bruge rusmidler, hvis de mangler positive rollemodeller, støttende sociale netværk eller adgang til ressourcer, der kan hjælpe dem med at undgå misbrug.

Mental sundhed: 

Der er en sammenhæng mellem mental sundhed og rusmiddelbrug blandt unge. For eksempel kan unge, der lider af angst, depression eller andre psykiske lidelser, være mere tilbøjelige til at bruge rusmidler som en form for selvmedicinering.

Gruppepres: 

Unge kan føle et pres fra deres jævnaldrende til at prøve eller fortsætte med at bruge rusmidler. Dette pres kan være direkte eller indirekte og kan bidrage til, at unge indleder et rusmiddelbrug.

Adgang til rusmidler: 

Tilgængeligheden af rusmidler kan også spille en rolle i unges brug. Hvis rusmidler er let tilgængelige og billige, kan det gøre det nemmere for unge at eksperimentere med dem.

Fokus på flere niveauer af intervention

Familier:

Styrkelse af familiebånd og opbygning af et støttende hjemmemiljø kan være afgørende for at forhindre unges rusmiddelbrug. Forældre og værger kan spille en nøglerolle i at formidle klare forventninger og værdier omkring rusmidler og hjælpe unge med at udvikle færdigheder til at modstå pres og træffe sunde valg.

Skoler:

Skolebaserede programmer og undervisning, der fokuserer på at informere unge om risiciene og konsekvenserne af rusmiddelbrug, kan hjælpe med at forebygge misbrug. Desuden kan skoler også tilbyde støtte og ressourcer til elever, der kæmper med rusmiddelbrug eller er i risiko for at udvikle misbrug.

Lokalsamfund:

Lokalsamfund kan samarbejde om at reducere tilgængeligheden af rusmidler og støtte initiativer, der fremmer sunde positive ungdomsmiljøer. Dette kan bidrage til at give unge alternativer til rusmiddelbrug og styrke deres evne til at træffe sunde valg.

Behandling og støtte:

For unge, der allerede kæmper med rusmiddelbrug, er det vigtigt at have adgang til effektiv behandling og støtte. Dette kan omfatte:

Rådgivning og terapi:

Individuel, gruppe eller familieterapi kan hjælpe unge med at arbejde gennem de underliggende årsager til deres rusmiddelbrug og lære strategier for at forhindre tilbagefald. Kognitiv terapi og motiverende samtale er to terapiformer, der ofte anvendes i behandlingen af rusmiddelproblemer.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

Her kan du teste dit forbrug af rusmidler helt anonymt

Her kan du teste dit forbrug eller misbrug af rusmidler

Forståelse af den addiktive personlighed

Læs om den Addictive personality af forfatteren Craig Nakken

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Læs artiklen om hjernen og misbrug rusmidler

Den genetiske påvirkning ved udvikling af alkoholisme

Læs om hjernen og misbrug af alkohol og andre rusmidlert

Hvordan virker hjernens belønningssystem

Her kan du læse om hvordan hjernens belønningssystem virker

Tidlig rusmiddel debut øger risiko for afhængighed

Tideligt brug øge risikoen for afhængighed til alle rusmidler

Facebook
Twitter
LinkedIn