Unge i misbrug af alkohol eller andre rusmidler

Hvilke negative konsekvenser kan højt alkoholindtag have for unge

Unge i misbrug

Unges i misbrug af rusmidler. Danske undersøgelser viser, at 8-18% af unge har været involveret i uheld eller ulykker, 18-30% har haft sex, de har fortrudt, og 6-15% har taget stoffer og fortrudt det i forbindelse med alkoholindtag.

Der er også fundet en negativ sammenhæng mellem et højt alkoholindtag og uddannelsesmæssige implikationer som øget frafald og et lavere karaktergennemsnit. Endvidere viser nogle undersøgelser, at tidlig alkoholdebut og højt alkoholforbrug i ungdommen er forbundet med en højere risiko for at udvikle alkoholproblemer og andet misbrug som voksen.

Man ved relativt lidt om, hvilke konkrete implikationer alkoholindtag kan have for unges fysiske udvikling og helbred, men nogle undersøgelser tyder på, at et vedvarende højt alkoholindtag i ungdommen kan påvirke hjernens udvikling, og at risikoen for brystkræft senere i livet påvirkes af alkoholforbruget i ungdommen.

Blandt unge i misbrug er der social ulighed i både de kort- og langsigtede skadevirkninger. Unge af forældre i de laveste socialgrupper oplever flere negative konsekvenser ved alkoholindtag (eksempelvis at have haft sex, der fortrydes eller vold) end unge af forældre i de højeste socialgrupper.

Unge i misbrug, hvorfor drikker unge i Danmark så meget?

Alkoholkulturen i Danmark blandt unge er i overvejende grad en beruselseskultur, det vil sige en kultur hvor man drikker alkohol ved specifikke lejligheder og bruger alkoholen til fejring. Dermed bliver det samtidig en kultur, hvor der drikkes med henblik på at opnå en ”virkning”.

Sammenfald mellem unges og voksnes alkoholkultur

Unge i misbrug drikker typisk i grupper, og alkohol har en interagerende betydning for både opbygning og bekræftelse af venskabsrelationer. Derfor er det også svært at vælge alkoholen fra for unge, fordi de dermed vælger en del af deres sociale miljø fra. Med andre ord er rusen vigtig, men ikke nødvendigvis det vigtigste. I tillæg hertil anvendes alkohol til at fremstille sig selv som en ”rigtig ung” i modsætning til en, der forbindes med det mere barnlige. 

Det er veldokumenteret, at forældre er forbilleder for deres børn og unges alkoholforbrug. Klare holdninger og regler blandt forældrene har betydning for, hvornår og hvor meget børn og unge drikker. Dog oplever nogle forældre splittelse i forhold til, hvordan de skal fastlægge rammerne for deres børns alkoholforbrug. Det kan blandt andet skyldes et relativt højt forbrug hos dem selv, samt en høj grad af accept af, at unge er medbestemmende 

Den seneste forskning peger dog på, at størstedelen af forældre til børn og unge mellem 11 og 17 år har oplevet, at de har indflydelse på deres barns alkoholforbrug, og at de har gjort noget aktivt for at påvirke deres barn til at drikke mindre eller til slet ikke at drikke.