Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Ung i misbrug af alkohol eller andre rusmidler

Negative konsekvenser ved højt alkoholindtag eller brug af andre rusmidler

Unge i misbrug

Beruselseskultur blandt unge

Alkoholkulturen i Danmark blandt unge er i overvejende grad en beruselseskultur, det vil sige en kultur hvor man drikker alkohol ved specifikke lejligheder og bruger alkoholen til fejring. Dermed bliver det samtidig en kultur, hvor der drikkes med henblik på at opnå en ”virkning”.

Konsekvenser af stof- og alkoholmisbrug

Danske undersøgelser viser, at 8-18% af unge har været involveret i uheld eller ulykker, 18-30% har haft sex, de har fortrudt, og 6-15% har taget stoffer og fortrudt det i forbindelse med alkoholindtag.

Der er også fundet en negativ sammenhæng mellem et højt alkoholindtag og uddannelsesmæssige implikationer som øget frafald og et lavere karaktergennemsnit. Endvidere viser nogle undersøgelser, at tidlig alkoholdebut og højt alkoholforbrug i ungdommen er forbundet med en højere risiko for at udvikle alkoholproblemer og andet misbrug som voksen.

Man ved relativt lidt om, hvilke konkrete implikationer alkoholindtag kan have for unges fysiske udvikling og helbred, men nogle undersøgelser tyder på, at et vedvarende højt alkoholindtag i ungdommen kan påvirke hjernens udvikling, og at risikoen for brystkræft senere i livet påvirkes af alkoholforbruget i ungdommen.

Blandt unge i misbrug er der social ulighed i både de kort- og langsigtede skadevirkninger. Unge af forældre i de laveste socialgrupper oplever flere negative konsekvenser ved alkoholindtag (eksempelvis at have haft sex, der fortrydes eller vold) end unge af forældre i de højeste socialgrupper.

Unges brug af rusmidler i Danmark – omfang og tendenser

Rusmidler omfatter stoffer som alkohol, cannabis, amfetaminer, kokain, ecstasy (MDMA) og andre illegale stoffer Narkotikamisbrug blandt unge mennesker kan føre til sundhedsmæssige, sociale og juridiske problemer.

Ifølge undersøgelser, der er blevet udført før 2021, viser tendenser i Danmark, at alkohol stadig er det mest udbredte rusmiddel blandt unge, og at debutalderen for alkoholindtagelse er relativ lav sammenlignet med andre europæiske lande. 

Dette har ført til, at regeringen har indført forskellige initiativer og kampagner for at fremme ansvarligt alkoholforbrug og for at forhindre unges alkoholmisbrug.

Cannabis er det mest udbredte illegale stof blandt unge i Danmark. Selvom andelen af unge, der bruger cannabis, varierer, viser forskning, at brugen er mere udbredt end brugen af andre illegale stoffer. 

Der er også en stigende tendens til, at unge eksperimenterer med andre illegale stoffer som amfetaminer, kokain og ecstasy (MDMA), men disse er generelt mindre udbredte end cannabis.

For at bekæmpe unges brug af rusmidler i Danmark er der blevet iværksat flere initiativer og programmer, der fokuserer på forebyggelse, oplysning og behandling. 

Disse initiativer omfatter skolebaserede undervisningsprogrammer, oplysningskampagner og styrkelse af lovgivningen for at reducere tilgængeligheden og brugen af disse stoffer.

Forbyggelse af rusmiddelmisbrug

Det er vigtigt at fortsætte overvågningen og evalueringen af unges rusmiddelbrug i Danmark for at kunne tilpasse og forbedre politikker og tiltag, der hjælper med at forebygge og reducere misbrug og de negative konsekvenser, det medfører.

For at kunne forholde sig til en mere dybtegående forståelse af unges brug af rusmidler i Danmark, er det vigtigt at tage flere faktorer i betragtning:

Socioøkonomisk baggrund: 

Unge fra forskellige socioøkonomiske baggrunde kan have forskellige risikofaktorer for rusmiddelbrug. For eksempel kan unge fra lavere socioøkonomiske baggrunde have en større risiko for at bruge rusmidler, hvis de mangler positive rollemodeller, støttende sociale netværk eller adgang til ressourcer, der kan hjælpe dem med at undgå misbrug.

Mental sundhed: 

Der er en sammenhæng mellem mental sundhed og rusmiddelbrug blandt unge. For eksempel kan unge, der lider af angst, depression eller andre psykiske lidelser, være mere tilbøjelige til at bruge rusmidler som en form for selvmedicinering.

Gruppepres: 

Unge kan føle et pres fra deres jævnaldrende til at prøve eller fortsætte med at bruge rusmidler. Dette pres kan være direkte eller indirekte og kan bidrage til, at unge indleder et rusmiddelbrug.

Adgang til rusmidler: 

Tilgængeligheden af rusmidler kan også spille en rolle i unges brug. Hvis rusmidler er let tilgængelige og billige, kan det gøre det nemmere for unge at eksperimentere med dem.

Fokus på flere niveauer af intervention

Familier:

Styrkelse af familiebånd og opbygning af et støttende hjemmemiljø kan være afgørende for at forhindre unges rusmiddelbrug. Forældre og værger kan spille en nøglerolle i at formidle klare forventninger og værdier omkring rusmidler og hjælpe unge med at udvikle færdigheder til at modstå pres og træffe sunde valg.

Skoler:

Skolebaserede programmer og undervisning, der fokuserer på at informere unge om risiciene og konsekvenserne af rusmiddelbrug, kan hjælpe med at forebygge misbrug. Desuden kan skoler også tilbyde støtte og ressourcer til elever, der kæmper med rusmiddelbrug eller er i risiko for at udvikle misbrug.

Lokalsamfund:

Lokalsamfund kan samarbejde om at reducere tilgængeligheden af rusmidler og støtte initiativer, der fremmer sunde positive ungdomsmiljøer. Dette kan bidrage til at give unge alternativer til rusmiddelbrug og styrke deres evne til at træffe sunde valg.

Behandling og støtte:

For unge, der allerede kæmper med rusmiddelbrug, er det vigtigt at have adgang til effektiv behandling og støtte. Dette kan omfatte:

Rådgivning og terapi:

Individuel, gruppe eller familieterapi kan hjælpe unge med at arbejde gennem de underliggende årsager til deres rusmiddelbrug og lære strategier for at forhindre tilbagefald. Kognitiv terapi og motiverende samtale er to terapiformer, der ofte anvendes i behandlingen af rusmiddelproblemer.

Medicinsk behandling:

For nogle unge kan medicinsk behandling være en vigtig del af deres bedringsproces. For eksempel kan lægemidler, der hjælper med at reducere abstinenssymptomer eller blokere virkningen af rusmidler, være gavnlige for nogle unge.

Støttegrupper:

Grupper som Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomaner (NA) kan tilbyde unge et fællesskab af jævnaldrende, der også arbejder på at overvinde rusmiddelproblemer. Disse grupper kan hjælpe unge med at opbygge et socialt netværk, der støtter deres bedring og hjælper dem med at forblive stoffrit.

Uddannelse og jobtræning: Uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer kan hjælpe unge med at opbygge færdigheder og finde jobmuligheder, der gør det lettere for dem at skabe en stabil og stoffrit fremtid.

Forebyggelse af tilbagefald:

Tilbagefaldsforebyggende programmer kan hjælpe unge med at identificere triggere og lære strategier for at håndtere situationer, der kan øge risikoen for tilbagefald. Dette kan omfatte at lære coping-færdigheder, stresshåndtering og strategier for at opretholde en sund livsstil.

Sammenfattende er unges brug af rusmidler i Danmark et komplekst og vigtigt offentligt sundhedsspørgsmål, der kræver en tværfaglig indsats. 

For at reducere og forebygge rusmiddelbrug blandt unge er det vigtigt at engagere og støtte unge, familier, skoler og lokalsamfund gennem en kombination af oplysning, forebyggelse og behandling.

FAQ om behandling af rusmidler

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Læs artiklen om hjernen og rusmidler

Klik her

Hvad koster et behandlingsforløb

Her kan du læse om priser og tilbud

Klik her

Skam, set i et misbrugsperspektiv

Læs mere om hvorfor skam er så skadeligt

Klik her

Her kan du booke en gratis afklarende samtale

Du kan også ringe til vores misbrugsrådgivning på telefon 51 95 33 33, alle dage
Facebook
Twitter
LinkedIn