Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Hvordan påvirker skam vores selvopfattelse og selvværd

Konsekvenserne af at føle sig udstødt og stigmatiseret er skam

skam og misbrug af rusmidlerSelvnedgørelse og rusmidler

Når en person føler skam, kan det være en overvældende følelse, der ledsages af en strøm af negative tanker. 

Disse tanker kan overbevise personen om, at de er defekte, forkerte eller værdiløse, og rusmidler kan tilbyde en kort pause fra tanker og følelser. Dog virker lindringen fra rusmidler kun i kort tid.

De skamfulde tanker kan blive en indre stemme, der gentager negative overbevisninger om personens selv og andre. Denne indre kritiske stemme kan tage mange former og kan variere i intensitet afhængigt af situationen og personens individuelle erfaringer.

Skam og misbrug af rusmidler:

Rusmiddelmisbrug kan være en dybt kompleks og ødelæggende oplevelse, der ofte ledsages af en intens følelse af skam. Skammen kan opstå som et resultat af de negative konsekvenser af misbruget, som både påvirker den afhængige person selv og de mennesker omkring dem.

Den afhængige kan føle skam over at have mistet kontrol over deres liv og være fanget i et mønster af destruktiv adfærd. De kan opleve skyldfølelse over at have svigtet deres ansvar, såsom at forsømme deres familie, venner eller arbejde. 

Skammen kan også skyldes ødelæggelsen af personlige værdier og moral, når de er tvunget til at tage valg, der strider imod deres egne overbevisninger.

Samtidig kan den afhængige også opleve skam i forhold til det sociale stigma, der er forbundet med misbrug. De kan føle sig udstødt og skamfulde over at være blevet set som en byrde eller en fiasko af samfundet og deres nærmeste. Dette kan forstærke følelsen af isolation og ensomhed, hvilket igen kan bidrage til det onde cirkel af misbrug.

Skammen kan være så overvældende, at den afhængige bliver fanget i en spiral af selvdestruktive tanker og følelser, der gør det svært for dem at nå ud efter hjælp. De kan føle sig uværdige af støtte og forståelse og skjule deres problemer for andre for at undgå fordømmelse.

Skam og negative tanker: 

Nogle mennesker kan føle skam over noget, som andre ikke ville tænke to gange over, mens andre kan føle skam over mere alvorlige situationer.

De negative tanker kan føre til, at personen føler en trang til at skjule deres skamfulde følelser fra andre og afviser alt, der ikke matcher deres indre oplevelse af skam. Dette kan føles som et fængsel, da det begrænser personens følelsesmæssige frihed.

Familiedysfunktion og dens indvirkning:

Familiedysfunktion kan have en betydelig indvirkning på en persons mentale sundhed og trivsel. Det kan tage mange former og kan have varierende grad af alvorlighed og synlighed.

Alkoholmisbrug eller andre problemer hos en eller begge forældre i en familie vil ofte føre til en form for dysfunktion i familien. Dette kan resultere i manglende tillid, en følelse af isolation, en følelse af at være overset eller ikke hørt til samt en mangel på følelsesmæssig støtte.

En anden form for familiedysfunktion kan være, når der ikke er nogen klar kommunikation mellem familiemedlemmerne. Dette kan resultere i forvirring, frustration og følelsesmæssig afstand mellem familiemedlemmerne.

Det er også almindeligt, at familiedysfunktion fører til en følelse af, at der ikke er nogen mening med tingene, at tingene ikke kan ændres, og at man er fanget i sin nuværende situation.

Håndtering af skam og familiedysfunktion:

Hvis man oplever skam eller familiemedlemmer, der kæmper med dysfunktion, er det vigtigt at huske, at man ikke er alene, og at der er hjælp at få. Der er mange måder at håndtere disse situationer på, og det er vigtigt at finde den rigtige tilgang for ens individuelle situation.

Nogle måder at håndtere skam på kan omfatte at tale med en professionel terapeut, deltage i en støttegruppe eller engagere sig i mindfulness-øvelser for at lære at håndtere de negative tanker der følger med skam.

Hemmeligheder i familien:

Hemmeligheder i familien kan være en kilde til skam for et barn i opvæksten. Når der er ting, der ikke må fortælles til andre, kan det isolere familien følelsesmæssigt og i nogle tilfælde også fysisk fra andre mennesker.

Oplevelsen af, at der er noget galt med familien, kan føre til, at barnet tror, der er noget galt med dem selv. Dette kan resultere i følelsen af at være forkert, defekt eller værdiløs.

Hemmeligheder i familien kan også føre til skam og skade på selvværdet hos et barn. Når barnet oplever, at dets familie er anderledes end andre familier, kan det føle sig udenfor eller utilstrækkelig.

Barnet kan have svært ved at opbygge sunde relationer til andre mennesker, da det føler sig anderledes eller skamfuldt. Dette kan føre til følelsen af isolation og ensomhed.

Børn og misbrug af rusmidler:

Hvis man er bekymret for et barn, der lider under et stof- eller alkoholmisbrug, er det vigtigt at opsøge en professionel rådgivning eller en misbrugsbehandler for at få støtte og vejledning. 

At bryde hemmeligheden og tale åbent om situationen kan hjælpe med at bryde isolationscyklussen og reducere den følelsesmæssige afstand mellem familiemedlemmer og andre mennesker.

Det er vigtigt at forstå, at udskamning omkring et rusmiddelmisbrug ikke er berettiget eller konstruktiv. Misbrug er en lidelse, der kan være resultatet af komplekse faktorer som genetik, miljø og traumer. 

At overvinde skammen er en afgørende del af helingsprocessen. Det kræver empati, støtte og en anerkendelse af, at alle fortjener en chance for at komme sig og finde en vej tilbage til et sundt og meningsfuldt liv.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 – Ring 51 95 33 33

Facebook
Twitter
LinkedIn