Skam, roden til selvnedgørelse og dårligt selvværd

De skamledsagende tanker fortæller personen, der oplever skammen, at han er lige så forkert, som han selv føler sig. Og at han for alt i verden skal skjule denne omstændighed for andre. Tankerne afviser alt, der ikke stemmer overens med den indre oplevelse af skam. Og tankerne bliver på den måde et fængsel. 

Dysfunktion kan se ud på mange måder og være mere eller mindre alvorlig og mere eller mindre synlig og tydelig. Alkoholmisbrug eller andre alvorlige eller “mindre alvorlige” problemer (arbejdsnarkomani) hos en eller begge forældre i en familie vil oftest føre til en form for dysfunktion i familien.

Hemmeligheder i familien og det at være anderledes

En vigtig kilde til skam hos et barn i opvæksten er at holde hemmeligheder i familien. Når der er hemmeligheder I familien, isoleres familien følelsesmæssigt, og i en del tilfælde også fysisk, fra andre mennesker. 

Hemmeligheder i familien medfører meget let, at barnet får en oplevelse af, at der er noget galt med familien og derunder med barnet selv – siden der er ting, der ikke må fortælles til andre. Det vil desuden være en kilde til skam og let kunne føre til skader på selvvær-det hos et barn, når barnet oplevet, at dets familie er anderledes end andre familier.

Facebook
Twitter
LinkedIn