);

Behandling af stof- og alkoholmisbrug i København.

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Vi tilbyder fleksibel ambulant misbrugsbehandling i København ved kokainmisbrug

Behandling af kokainmisbrug i KøbenhavnFleksibel behandling af kokainmisbrug betyder at du kan komme i behandling dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender.

Vi kan også komme til dig, da vi tilbyder behandling ved misbrug af kokain og andre rusmidler i eget hjem. 

Vi tilbyder kun personlige individuelle kognitive behandlingsforløb. Det vil sige, at vi ikke tilbyder gruppebehandling eller gruppeterapi.

Anonym behandling ved kokainmisbrug i København

  • Efter en grundig udredning af misbruget, målrettes behandlingen selve kokainmisbruget.
  • Første fase er at få stoppet selve brugen af kokain. Vi har en overbevisning om, at bliver misbruget først adresseret og stoppet, kan underliggende problemer løses, og varig stoffrihed opnås.
  • Når målet i første fase er opnået, kan klienten begynde at arbejde med de centrale elementer i en professionel ambulant misbrugsbehandling.
  • De centrale elementer i anden fase af behandlingen, handler om en dybere forståelse af afhængighed, håndtering af trang, højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer.

Derudover handler det ofte om at lære at genkende og håndtere tanker, følelser og impulser, som kan udløse stoftrang eller føre til tilbagefald til aktivt misbrug. Under misbrugsbehandlingen vil de fleste begynde at opbygge nyt netværk, der ikke er centreret omkring brug af rusmidler.

Fra misbrug til afhængighed af kokain

Til forskel fra misbrug af alkohol, eller andre afhængighedsskabende rusmidler, er det de færreste i misbrug af kokain, der bruger kokain dagligt, ofte vil forbruget være i forbindelse med byture etc.

I begyndelsen af misbruget går der ofte uger mellem hver periode med brug af kokain. Derfor har mange, der er i kokainmisbrug ofte svært ved at indse, at der er tale om decideret afhængighed.

Men i løbet af relativt kort tid vil forbruget af kokainen begynde at eskalere. Brugeren vil begynde at miste kontrollen over, hvor ofte og hvor meget kokain, der bliver brugt.

Hvad er stof tolerance

De fleste rusmidler medfører tolerance. Det betyder at der kræves større og større dosis for at fremkalde samme virkning fra rusmidlet. Tolerance over for kokain udvikles meget hurtig.

Brugeren oplever snart, at vedkommende ikke kan opnå det samme euforiske højdepunkt som tidligere. Dosis og hyppighed mellem indtagelse af stoffet øges markant.

Brugeren af kokain vil igen og igen forsøge at opnå den samme omnipotente oplevelse, som stoffet gav i begyndelsen misbruget. Du kan læse mere om afhængighed og de 4 faser i rusen her.

Når man bliver fanget i en ond spiral af afhængighed

Kokainmisbrugeren er nu fanget i en ond spiral, afhængigheden kræver mere og mere stof. I denne fase er det svært, selv at bryde afhængigheden. Det er i denne fase, de fleste opsøger misbrugsbehandling.

Kokainmisbruget fører ofte til en dyb personlig deroute med smertefulde konsekvenser for brugeren og de nære relationer. Læs mere om skadeligt misbrug her og vi har en online anonym misbrugstest her.

Efter metamfetamin er kokain det stof, der skaber den største psykiske afhængighed af alle stoffer.

Læs mere om psykisk og fysisk afhængighed her.

På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00