Ambulant behandling ved misbrug af kokain

Anonym professionel misbrugsbehandling

Fleksibel misbrugsbehandling ved misbrug af kokain i København

Anonym misbrugsbehandling ved kokainmisbrug. Du kan komme i behandlingen dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender, eller vi kommer til dig, da vi også tilbyder behandling i eget hjem.

Ambulant misbrugsbehandling ved misbrug af kokain, målrettes selve afhængigheden. I første fase er målet at få stoppet selve brugen af kokain.

Når målet i første fase er opnået, kan klienten begynde at arbejde med de centrale elementer i en professionel ambulant misbrugsbehandling.

I anden fase handler det om forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved afhængighed af kokain.

Til forskel fra misbrug af alkohol, eller andre afhængighedsskabende rusmidler, er det de færreste i misbrug af kokain, der bruger kokain dagligt.

I begyndelsen af misbruget går der ofte uger mellem hver periode med brug af kokain. Mange der har et misbrug af kokain, har derfor ofte svært ved at indse, at der er tale om en decideret afhængighed af kokain.

Men mange vil hurtigt opleve negative konsekvenser ved misbruget, da afhængigheden meget hurtigt tager overhånd, og for langt de fleste, kommer misbruget helt ud af kontrol i løbet af kort tid.

Herunder nogle af de negative konsekvenser misbrug af kokain kan medføre.

Helbredsskader, psykiatriske følgetilstande, sociale konsekvenser, økonomiske konsekvenser, psykose, depression, ødelæggelse af etiske værdier, paranoia.

Lige efter methamfetamin, er kokain det stof der skaber den største psykiske afhængighed af alle stoffer. Læs mere om psykisk og fysisk afhængighed her.

Kokain stimulerer det centrale nydelsescentre i hjernen og forårsager ekstremt forøget eufori, og dermed også hurtig tilvænning til stoffet.

Tolerance over for kokain udvikles hurtigt – stofmisbrugeren oplever snart at han/hun ikke kan opnå det samme euforiske højdepunkt som vedkommende oplevede tidligere fra den samme mængde kokain. Du kan læse mere om de 4 faser i afhængighed her.

Man bliver hurtigt fanget i en ond spiral, der bare kræver mere og mere stof, og det er meget svært selv at bryde afhængigheden, der ofte føre til en dyb personlig deroute.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn