Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Overdosis af lovlige og ulovlige rusmidler: Et stigende problem i Danmark

Overdosis af rusmidlerOverdosis af rusmidler

Overdosis af ulovlige rusmidler er et alvorligt problem, der rammer mennesker i alle aldre og samfundslag. I Danmark blev der i 2021 indlagt 3.173 personer på hospitaler på grund af overdosis af ulovlige rusmidler. Af disse personer døde 256 af det rusmidel de indtog.

Overdosis kan forårsages af en række forskellige stoffer, herunder opiater, stimulanter, hallucinogener, benzodiazepiner og alkohol. Symptomerne på overdosis kan variere afhængigt af det specifikke stof, der er indtaget.

Overdosis er en tilstand, der opstår, når en person indtager en mængde af et rusmidler, der er større end kroppen kan tolerere

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2022 blev der i 2021 indlagt 17.860 personer på hospitaler i Danmark på grund af alkoholforgiftning. Af disse personer døde 2.013 af alkoholforgiftning. Så alkohol er klart det rusmiddel der forudsager flest overdosis, men det skal med at i Danmark drikker 67,5% af befolkning.

Det er vigtigt at bemærke, at disse tal kun omfatter personer, der blev indlagt på hospitalet. Der er sandsynligvis mange flere mennesker, der får alkoholforgiftning, men som ikke bliver indlagt.

Risikoen for alkoholforgiftning afhænger af en række faktorer, herunder:

 • Mængden af alkohol, der indtages: Jo mere alkohol, der indtages, jo større er risikoen for alkoholforgiftning.
 • Alkoholtolerance: Hvis man er vant til at drikke alkohol, er risikoen for alkoholforgiftning mindre.
 • Andre faktorer: Hvis man også tager medicin eller bruger andre stoffer, er risikoen for alkoholforgiftning større.
Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2022 har 12,2% af den Danske befolkning over 15 år brugt ulovlige rusmidler i løbet af det seneste år. Det svarer til ca. 470.000 personer

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2022 var det i 2021 opiatbrugere, der oplevede flest overdosis. I alt blev 2.325 personer, der brugte opiater, indlagt på hospitaler på grund af overdosis. Det svarer til 73,5% af alle indlæggelser for overdosis af ulovlige rusmidler.

Stimulerende stoffer var den næstmest almindelige årsag til overdosis. I alt blev 526 personer, der brugte stimulanter, indlagt på hospitaler på grund af overdosis. Det svarer til 16,7% af alle indlæggelser for overdosis af ulovlige rusmidler.

Hallucinogener var den tredjemest almindelige årsag til overdosis. I alt blev 202 personer, der brugte hallucinogener, indlagt på hospitaler på grund af overdosis. Det svarer til 6,4% af alle indlæggelser for overdosis af ulovlige rusmidler.

Benzodiazepiner var den fjerdemest almindelige årsag til overdosis. I alt blev 120 personer, der brugte benzodiazepiner, indlagt på hospitaler på grund af overdosis. Det svarer til 3,8% af alle indlæggelser for overdosis af ulovlige rusmidler. Det er vigtigt at bemærke, at disse tal kun omfatter personer, der blev indlagt på hospitalet. Der er sandsynligvis mange flere mennesker, der får overdosis, men som ikke bliver indlagt.

Risikoen for overdosis afhænger af en række faktorer, herunder:

 • Typen af stof: Nogle stoffer, f.eks. heroin og fentanyl, er mere giftige end andre.
 • Dosis: Jo større dosis, jo større er risikoen for overdosis.
 • Tolerance: Hvis man er vant til at bruge stoffer, er risikoen for overdosis mindre.
 • Andet misbrug: Hvis man også misbruger alkohol eller andre stoffer, er risikoen for overdosis større.
Overdosis af sløvende stoffer:

Sløvende stoffer er stoffer, der hæmmer nervesystemet og åndedrætssystemet. De omfatter f.eks. heroin, morfin, kodein, benzodiazepiner (f.eks. Valium, Xanax) og alkohol. Symptomer på overdosis af sløvende stoffer kan omfatte:

 • Sløvhed eller koma
 • Manglende vejrtrækning
 • Blålig hud
 • For lav puls
 • For lavt blodtryk
Overdosis af stimulerende stoffer:

Stimulerende stoffer er stoffer, der øger aktiviteten i nervesystemet. De omfatter f.eks. kokain, amfetamin, ecstasy og koffein. Symptomer på overdosis af stimulerende stoffer kan omfatte:

 • Hjertebanken
 • Højt blodtryk
 • Forhøjet kropstemperatur
 • Angst
 • Paranoia
 • Kramper
 • Kollaps
Andre former for overdosis:

Der findes også andre former for overdosis, der ikke kan inddeles i de to hovedkategorier ovenfor. Disse omfatter f.eks. Symptomerne på disse former for overdosis kan variere afhængigt af det specifikke stof, der er indtaget.

 • Overdosis af hallucinogene stoffer (f.eks. LSD, psilocybin)
 • Overdosis af psykoaktive stoffer (f.eks. cannabis, hash)
 • Overdosis af medicin (f.eks. antidepressiva, antipsykotika)


Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

Facebook
Twitter
LinkedIn