Er du i misbrug eller pårørende til en i misbrug. Vi tilbyder misbrugsbehandling og anonym rådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Hvorfor har jeg problemer med at stoppe med at drikke

Jeg lover ofte mig selv ikke at drikke mere end 2-3 genstande, men ender ofte med at blive fuld

Misbrug - problemer med at stoppe med at drikke

Mulige årsager bag problemet med ikke at kunne kontrollere alkoholforbruget

En etableret afhængighed i forhold til alkoholmisbrug refererer til en stilstand, hvor du har udviklet en både fysisk og psykisk afhængighed af alkohol. Dette betyder, at du ikke længere er i stand til at kontrollere dit alkoholforbrug, selvom du oplever negative konsekvenser for dit helbred, personlige relationer, arbejde og andre områder af dit liv.

Fysisk afhængighed spiller en central rolle når “bremsen” begynder at svigte: 

Når du gentagne gange indtager alkohol, begynder din krop gradvist at tilpasse sig til rusmidlet. Dine biologiske systemer bliver vant til alkoholen og forventer det næsten for at fungere normalt. Når alkoholniveauet falder, kan du opleve ubehagelige abstinenssymptomer som rysten, sveden, kvalme, angst, irritabilitet og i nogle tilfælde endda kramper. Disse symptomer kan være svære at håndtere, og du kan føle en stærk trang til at drikke mere alkohol for at undgå dem.

Psykisk afhængighed:

Samtidig udvikler du også en psykisk afhængighed af alkohol. Alkohol påvirker dit hjernens belønningscenter, der er ansvarligt for følelser af glæde og velvære. Dette skaber en stærk trang til at gentage alkoholforbruget for at opnå den ønskede følelsesmæssige tilstand. 

Så begynder du måske at bruge alkohol som en måde at håndtere stress, angst, depression eller andre følelsesmæssige udfordringer på. Det kan føles som om, alkohol er den eneste måde at lindre disse følelser.

Dine handlinger og valg påvirkes dybt af afhængigheden: 

Den kan have betydelige konsekvenser for din fysiske sundhed, da den øger risikoen for helbredsproblemer som leverproblemer, hjertesygdomme og nerveskader. Dine relationer kan også lide under misbruget, da det kan føre til konflikter, isolation og tab af tillid fra dem omkring dig. 

Selv dine arbejdsmæssige præstationer og muligheder kan blive påvirket. Det kan være svært at opretholde engagement og ansvarlighed, når afhængigheden tager over. Mange af dine valg i livet bliver påvirket af den etablerede afhængighed og de indre konflikter du oplever.

Afhængig personlighed:

Nogle mennesker kan have en personlighed, der er mere tilbøjelige til at udvikle afhængigheder, inklusive alkoholafhængighed. Dette kan skyldes en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer.

Sociale faktorer i forhold til alkoholmisbrug:

Alkohol er en socialt accept rusmiddel, og det kan være svært at undgå at drikke, når man er omgivet af mennesker, der drikker. Hvis du ofte er i situationer, hvor alkohol er tilgængelig eller det forventes at du drikker, kan det være svært at sige nej til drikkevarer.

Mangel på alternative coping-strategier:

Hvis du har brugt alkohol som en måde at håndtere stress, angst eller andre følelsesmæssige udfordringer på, kan det være svært at stoppe med at drikke, uden du har alternative måder at håndtere disse udfordringer på.

Det er vigtigt at huske, at alkoholafhængighed er en lidelse. Det er ikke et tegn på svaghed eller mangel på viljestyrke at have trang til at drikke. Hvis du har svært ved at stoppe med at drikke, er det en god idé at søge hjælp fra en professionel terapeut eller en ekspert inden for alkoholbehandling.

Du er altid velkommen til at ringe til Den Ambulante Misbrugsbehandling, vil tilbyder gratis anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 – Ring 51 95 33 33

FAQ om behandling af rusmidler

Find svar på spørgsmål om misbrugsbehandling

Klik her

Fra fest til destruktivt misbrug af rusmidler

Fra rekreativt brug til fatalt misbrug

Klik her

Hjernen og brug af rusmidler

Læs artiklen om hjernen og rusmidler

Klik her

Den genetiske påvirkning ved udvikling af alkoholisme

Hjernen og misbrug af alkohol

Udvikling af alkoholafhængighed
Klik her

Tidlig rusmiddel debut øger risiko for afhængighed

Tideligt misbrug øge risikoen for afhængighed

Klik her

Forsvarsmekanismer set i et misbrugsperspektiv

Psykologisk forsvar

Klik her
Facebook
Twitter
LinkedIn