Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Forskning viser sammenhæng mellem tidlig rusmiddeldebut og risiko for afhængighed

Tidlig debut af rusmiddelbrug kan øge risikoen for afhængighed og gøre det sværere at blive stoffri senere i livet

Der er videnskabeligt belæg for, at tidlig debut af rusmiddelbrug kan øge risikoen for afhængighedForskning har vist, at gentagen brug af rusmidler kan føre til ændringer i hjernens belønningscenter, som kan gøre det sværere at kontrollere trangen til at bruge stoffer og øge risikoen for tilbagefald.

Jo tidligere man begynder at bruge rusmidler, jo større er risikoen for at udvikle afhængighed senere i livet. En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Addiction i 2015 fandt, at tidlig debut af alkohol og cannabis var signifikant forbundet med øget risiko for senere stofmisbrug og afhængighed. 

En anden undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet JAMA Psychiatry i 2018 fandt, at tidlig debut af cannabisbrug var forbundet med øget risiko for afhængighed og nedsat kognitiv funktion senere i livet.

Hvordan tidlig debut af rusmiddelbrug kan føre til psykiske problemer

Nogle af de potentielle skadelige konsekvenser inkluderer:
  • Nedsat kognitiv funktion og hæmmet hjerneudvikling
  • Øget risiko for psykiske problemer, såsom depression, angst og psykoser
  • Øget risiko for afhængighed og stofmisbrug senere i livet
  • Øget risiko for ulykker, skader og vold
  • Dårligere skolepræstationer og øget risiko for frafald fra uddannelse
Tidlig debut af rusmiddelbrug øger risikoen for afhængighed senere i livet

Rusmiddelbrug blandt unge er en bekymrende problemstilling, der har en betydelig indvirkning på individets fysiske og mentale helbred. Forskning viser, at tidlig debut af rusmidler kan have alvorlige konsekvenser og øge risikoen for afhængighed senere i livet.

Risikoen for afhængighed:

Flere videnskabelige undersøgelser har konsekvent vist, at tidlig debut af rusmiddelbrug øger risikoen for udviklingen af afhængighed senere i livet. 

En undersøgelse foretaget af National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA fandt ud af, at personer, der begynder at bruge stoffer tidligt i teenageårene, har en øget sårbarhed over for afhængighed i forhold til dem, der venter med at eksperimentere med rusmidler til senere i livet. 

Dette skyldes delvist, at hjernen stadig er under udvikling i teenageårene, og rusmidlernes indvirkning kan have langvarige negative virkninger.

Neurologiske virkninger:

Tidlig debut af rusmiddelbrug kan forstyrre den normale udvikling af hjernen og medføre vedvarende ændringer i neurokemien. 

En undersøgelse publiceret i tidsskriftet “Nature Reviews Neuroscience” fandt, at rusmidler som alkohol, cannabis og nikotin kan påvirke hjernens belønningscenter og øge udskillelsen af dopamin, hvilket skaber en kunstig følelse af velvære. Dette kan føre til, at hjernen tilpasser sig og kræver større mængder af rusmidlerne for at opnå samme effekt, hvilket fører til afhængighed.

Kognitiv påvirkning:

Udover de neurologiske virkninger kan tidlig debut af rusmiddelbrug også have alvorlige konsekvenser for kognitiv udvikling. En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet “Developmental Cognitive Neuroscience” viste, at tidlig brug af alkohol og narkotika kan forstyrre udviklingen af kognitive funktioner som hukommelse, indlæring og opmærksomhed. Disse kognitive vanskeligheder kan have langvarige virkninger og gøre det sværere for individer at klare sig godt i skolen og i arbejdslivet senere i livet.

Problemer med stoffrihed:

Udfordringen ved at opretholde stoffrihed fortsætter for dem, der har tidligt debuteret med rusmidler. En undersøgelse udført af Addiction Journal viste, at personer, der begynder at bruge stoffer tidligt i livet, ofte har sværere ved at opnå og opretholde en stoffri tilværelse sammenlignet med dem, der starter senere. 

Dette kan skyldes flere faktorer. For det første kan tidlig debut af rusmiddelbrug skabe et dybt forankret mønster af afhængighed, hvor stoffet bliver en integreret del af individets livsstil og identitet. Denne langvarige eksponering og afhængighed kan gøre det betydeligt sværere at bryde de afhængighedsrelaterede vaner og adfærdsmønstre senere i livet.

Udvikling af afhængighed og tolerance:

Derudover kan tidlig debut af rusmidler medføre en hurtigere udvikling af afhængighed og tolerance over for stoffet. Tolerance betyder, at større mængder af stoffet er nødvendige for at opnå den samme ønskede effekt, hvilket kan føre til øget risiko for overdoser og sundhedsmæssige komplikationer. Denne cyklus af afhængighed og tolerance kan gøre det sværere at bryde fri af afhængigheden senere i livet.

Desuden kan tidlig debut af rusmiddelbrug påvirke individets sociale netværk og miljø negativt. Personer, der begynder at bruge stoffer tidligt, har ofte større risiko for at omgås med andre stofbrugere og være involveret i en kultur, hvor rusmidler er almindeligt accepterede. 

Dette sociale pres og den konstante tilstedeværelse af rusmidler kan gøre det sværere for en person at undgå fristelser og opretholde en stoffri livsstil.

Det er også vigtigt at nævne, at tidlig debut af rusmiddelbrug kan have en negativ indvirkning på individets psykiske helbred. Studier viser, at tidlig brug af rusmidler er forbundet med en øget risiko for udvikling af psykiske lidelser som depression, angst og skizofreni. Disse psykiske udfordringer kan yderligere komplicere processen med at blive stoffri og kræve en omfattende og integreret tilgang til behandling.

Henvisning til videnskablig undersøgelse: Translational Psychiatry 

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

Facebook
Twitter
LinkedIn