);

Alkoholbehandling og anden anonym misbrugsbehandling i København, Nordsjælland og Falster

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Misbrug af Hash - Professionel misbrugsbehandling

Misbrug af Hash - Søg Professionel Misbrugsbehandling

Har du et behandlingskrævende misbrug hash.  Vores behandlingskoncept er fleksibel anonym misbrugsbehandling, som er tilpasset dine behov.

Det er kun dig og din behandler der er til stede under behandlingsforløbet. Behandlingen er fortrolig. Ingen oplysninger videregives til det offentlige eller andre.

Du kan komme dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender. Vi kan også komme til dig, da vi tilbyder misbrugsbehandling i eget hjem.

 Hashmisbrug og abstinenser

Misbrugsbehandling. Ved misbrug af hash bliver man psykisk afhængig, og i nogen grad også fysisk afhængig. Det vil sige at man vil opleve abstinenser når man ophører med brug af hash.

Abstinenser efter hashmisbrug varer typisk 14 dage, og aftager så over de følgende uger. Du kan læse mere om udvikling af afhængighed, misbrug og abstinenser her.

En del personer, der har haft et længerevarende hashmisbrug, vil opleve sen-abstinenser, det vil sige korte perioder, hvor abstinenserne igen viser sig, for igen at klinge af.

Disse sen-abstinenser vil kunne opleves i op til et år, efter at der er opnået stoffrihed. Det er disse abstinenssymptomer, der ofte fører til tilbagefald til nyt misbrug, hvis klienten ikke er blevet vejledt i håndtering af symptomerne. En væsenlig del af misbrugsbehandling handler om forståelse af afhængighed og hvordan man undgår af falde tilbage til aktivt misbrug i svære perioder i tilværelsen.

Mulige årsager og sammenhæng ved hashmisbrug

Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene. Den eksperimentelle brug af hash foregår blandt mange unge, men de fleste stopper hurtigt igen efter få forsøg.  

Men til gengæld er det meget få unge, der prøver hash for første gang efter de er fyldt 20 år. For dem der forsøger sig med brug af hash i en sen alder, bliver hash sjælendt et alvorligt  misbrugsproblem.

For omkring 15 til 20% i den gruppe, der får et problematisk brug af hash, vil det eksperimentelle brug af hash udvikle sig og ofte give dem store problemer i tilværelsen.

Udvikler hashrygningen sig til et alvorligt  problem, er det vigtigt at se på hele personens livssituation, da et problematisk forbrug af hash ofte hænger sammen med andre problemer.

Det kan være familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder, hvor hashrygningen kan se ud som en løsning på problemet, men problemet kan også være forårsaget eller forstærket af misbruget.

Hashrygning har ofte den effekt, at man kan glemme sine problemer for en stund. Hashrygning kan lindre og dæmpe tankemylder. Men misbruget vil på den lange bane ofte forstærke de underliggende problemer. I denne proces bliver mange fanget i afhængighedens onde cirkel, hvor det er meget svært, på egen hånd, selv at finde en vej ud af misbruget og afhængigheden.

Hashmisbrug har mange negative konsekvenser og bivirkninger

Psykose, angst, depression, andre psykiatriske følgetilstande, sociale konsekvenser, selvcentrering, mental stilstand og sløvhed. Stoffet kan også påvirke ens fysiske helbred. Du kan læse mere om negative konsekvenser ved hashmisbrug her.

Rådgivning og vejledning ved misbrug af hash

Vi stiller os altid til rådighed, hvis I har brug for en snak om problemer i forbindelse med misbrug af rusmidler. Vi har 20 års erfaring med behandling, og vi rådgiver både pårørende og personer i misbrug. Du kan læse mere om vores ambulante misbrugsbehandling her, og om kognitiv terapi her.