);

Misbrugsbehandling ved hashmisbrug og andre rusmidler i København

Anonym behandling ved hashmisbrug i København

Anonym misbrugsbehandling ved misbrug og afhængighed af hash. Det er kun dig og din behandler der er til stede under behandlingen. Behandlingen er fortrolig. Ingen oplysninger videregives til det offentlige eller andre.

Vores behandlingskoncept er fleksibel anonym misbrugsbehandling, som er tilpasset dine behov.

Du kan komme dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender. Vi kan også komme til dig, da vi også tilbyder misbrugsbehandling i eget hjem, læs her.

 Hashmisbrug og abstinenser

Ved misbrug og afhængighed af hash bliver man psykisk afhængig og i nogen grad også fysisk afhængig. Det vil sige at man vil opleve abstinenser når man ophøre med brug.

Abstinenser efter hashmisbrug vare typisk 14 dage, og aftager så over de følgende uger. Du kan læse mere om udvikling af afhængighed, misbrug og abstinenser ved misbrug af hash her.

En del personer, der har haft en længerevarende hashmisbrug, vil opleve sen-abstinenser, det vil sige korte perioder, hvor abstinenserne igen viser sig, for igen at klinge af.

Disse sen-abstinenser vel kunne oplevelse i op til et år, efter at der er opnået stoffrihed. Det er disse abstinenssymptomer, der ofte føre til tilbagefald til nyt misbrug, hvis klienten ikke er blevet vejledt i håndtering af abstinens symptomerne.

Mulige årsager og sammenhæng

Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene. Det eksperimentelle brug af hash foregår blandt mange unge, men det er meget få unge der prøver hash efter de er fyldt 20 år, og for dem bliver det som regel aldrig et problem, de prøver det få gange, og stopper igen.

Men for omkring 15 til 20 % i den grupper der begynder meget tidligt, vil det eksperimentelle brug af hash, udvikle sig og give dem store problemer i hverdagen.

Udvikler hashrygningen sig til et problem, er det vigtigt at se på hele personens liv, da et problematisk forbrug af hash som regel hænger sammen med andre problemer.

Det kan være familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder, hvor hashrygningen kan se ud som en løsning på disse problemer, men disse problemer kan også være forudsagde af hashmisbruget.

Hashrygningen har ofte den effekt, at man kan glemme sine problemer for en stund, og det kan lindre og dæmpe tankemylder – men den strategi vil på lange bane forstærke de underliggende problemer.

Hashrygning kan dermed virke som en selvmedicinering, et hurtigt fix, af en smertefuld tilstand. Det kan derfor opleves som meningsfuldt at fortsætte hashforbruget, selv om det ofte vil forværre problemerne.

Hashmisbrug har mange negative konsekvenser og bivirkninger

Psykose, angst, depression, andre psykiatriske følgetilstande, sociale konsekvenser, offergørelse, selvcentrering, mental stilstand og sløvhed. Stoffet kan også påvirke ens fysiske helbred. Du kan læse mere om negative konsekvenser ved hashmisbrug her.

Rådgivning og vejledning ved misbrug af hash

Vi stiller os altid til rådighed, hvis i har brug for en snak om problemer i forbindelse med misbrug af rusmidler. Vi har 20 års erfaring med behandling og vi rådgiver både pårørende og personer i misbrug. Du kan læse mere om vores ambulante misbrugsbehandling her, og om kognitiv terapi her.