Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Behandling af hashmisbrug - Vi har 20 års erfaring med ambulant misbrugsbehandling

Hvis du kæmper med et hashmisbrug, vil et ambulant behandlingforløb være den mest effektive behandlingsform, da du får taget hånd om problemet i dine vante omgivelser

Har du et behandlingkrævende hashmisbrug, vi tilbyder behandling - helt anonymt

Professionel og Fleksibel Misbrugsbehandling for Hashafhængighed - Få Hjælp i Dag!

Behandling af hashmisbrug. Hvis du har prøvet at stoppe dit hashforbrug uden succes, er du ikke alene. Viljestyrke alene er ikke nok til at bryde afhængigheden af rusmidler. 

Der kræves professionel misbrugsbehandling og rådgivning, og vores erfarne behandlere tilbyder skræddersyet og fleksibel behandling til dig med behandlingskrævende forbrug af hash. 

Vi hjælper dig med at bryde den onde spiral af afhængighed ved at tilpasse behandlingen til dine individuelle behov og ønsker.

Vi ved, at det kan være svært at bede om hjælp, men det er det første skridt mod en sundere livsstil. 

Så hvis du er klar til at tage kontrol over dit liv og bryde fri af afhængigheden, så kontakt os i dag for at høre mere om vores professionelle misbrugsbehandling.

Vi tilbyder anonym misbrugsbehandling til dig med behandlingskrævende forbrug af hash. Vores behandlingskoncept er fleksibelt og tilpasser sig dine individuelle behov. 

Du vil kun møde samme misbrugsbehandler under hele behandlingsforløbet, og vi garanterer fuld fortrolighed. Vi videregive aldrig oplysninger til offentlige myndigheder eller andre.

Misbrugsbehandling hashmisbrug

Omkring 15% af brugerne vil udvikle et problematisk misbrug af hash

For omkring 15% af brugerne af hash vil det eksperimentelle brug udvikle sig negativt og ofte give dem store problemer i tilværelsen. Hvis hashrygning udvikler sig til et alvorligt problem, er det vigtigt at se på hele personens livssituation, da problematisk forbrug af hash ofte er forbundet med andre problemer.

I 2010 havde 7,1 % af de 16-24-årige brugt cannabis inden for den seneste måned, mens det i 2014 var 10,3 %. I 2014 havde 16.000-17.000 danske unge mellem 15 og 25 år brugt cannabis dagligt eller næsten dagligt i løbet af den seneste måned. Det svarer til, at cirka 2% af alle 15-25-årige unge i Danmark har et problematisk forbrug af hash.

Jo tidligere ens debut med hash er, desto mere problematisk kan udviklingen af misbruget blive

Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene. Mange unge eksperimenterer med hash, men de fleste stopper hurtigt igen efter få forsøg. Til gengæld er det sjældent, at unge prøver hash efter, de er fyldt 20 år. Hvis man først prøver hash i en sen alder, er det sjældent, at det udvikler sig til et alvorligt misbrugsproblem.

Sammenhæng mellem brug af hash og sociale og uddannelsesmæssige konsekvenser

Hvis man ryger lidt hash, vil det sandsynligvis kun have små sociale konsekvenser. Men hvis man ryger meget hash (mindst 10 dage om måneden), vil der være større risiko for negative sociale konsekvenser, såsom;

 • højt fravær fra skole eller arbejde
 • dårligere arbejdspræstation når man er påvirket
 • unødvendige konflikter med venner og familie
 • manglende evne til at opfylde sociale forpligtelser
 
Konsekvenser ved misbrug ved hash
Et stort forbrug af cannabis kan forværre en allerede ustabil livssituation og især unge med et stort forbrug vil opleve de mest alvorlige sociale konsekvenser. 

Det kan også påvirke deres fremtidige muligheder, såsom at få en uddannelse, da det er blevet dokumenteret at personer, der bruger meget cannabis, har en tendens til at have en kortere uddannelse end dem, der ikke bruger cannabis.

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem brug af cannabis i en ung alder og udvikling af psykosesymptomer eller skizofreni senere i livet. 

Flere undersøgelser har påvist, at jo mere cannabis man bruger, desto større er risikoen. Derudover er det blevet bekræftet, at risikoen for psykose er dobbelt så stor hos unge, der ofte bruger cannabis.

Afhængighed, en diagnose

Man er afhængig af hash, hvis man inden for det seneste år har haft 3 ud af følgende tegn, som passer til ens forbrug af stoffet:

 1. Stærk trang til at bruge cannabis
 2. Mistet kontrol over forbruget – fx manglende evne til at stoppe eller sætte forbruget ned
 3. Fortsat brug på trods af, at man ved, der er risiko for eller, at man har psykiske, fysiske eller sociale problemer
 4. Toleranceudvikling, det vil sige, at man kan tåle mere eller skal ryge mere for at blive påvirket
 5. Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer – fx at blive irritabel og få svært ved at sove, når man stopper med at ryge
 6. Cannabis bliver vigtigere end andre aktiviteter og medfører tab af tidligere interesser på grund af brug af stoffet.
 

Det er især de 2 første tegn, der er centrale for at være afhængig. En trang til at bruge stoffet der er så stærk, at den grundlæggende griber forstyrrende ind i ens liv, og at man taber kontrollen over brugen af stoffet.

Abstinenser ved misbrug og afhængighed af hash

 • Hvis du bruger cannabis hver dag i cirka 2 uger, er det nok til, at du kan opleve tydelige tegn på abstinenser.
 • Tegn på abstinenser viser sig i løbet af 24 timer, hvor man ikke har brugt stoffet og er tydeligst i de første 10 døgn.
 • Man vurderer, at 25-50% af de personer, der bruger cannabis dagligt i en længere periode bliver afhængige af stoffet.
 • Unge, der begynder at ryge cannabis, før de er 15 år, har en højere risiko for at blive afhængige, end dem der begynder senere.
Cannabis påvirker hjernen og kan have langvarige konsekvenser for ens kognitive funktioner 

Studier viser, at cannabisbrug kan føre til nedsat hukommelse, koncentration og problemløsningsevne, både mens man er påvirket og i op til 72 timer efter rusen. Dette kan have alvorlige konsekvenser for ens daglige liv, både personligt og professionelt.

Selvom der er begrænsede undersøgelser af det kognitive funktionsniveau hos personer før og efter en periode med cannabisbrug, viser resultaterne, at de negative effekter kan vare i flere uger efter ophør af brug. Det er dog også blevet påvist, at hjernen kan komme sig og genoprette sin kognitive funktionsevne, når man holder op med at ryge.

Det er vigtigt at tage disse oplysninger i betragtning, når man overvejer cannabisbrug, især hvis man har en profession, hvor ens kognitive funktioner er afgørende for ens succes. Det er også vigtigt at huske på, at hvert individ kan have forskellige følsomheder overfor cannabis og at nogle personer kan opleve de kognitive effekter mere alvorligt end andre.

Behandling af hashmisbrug handler også om, hvordan man undgår at falde tilbage til misbrug i svære perioder

Ved misbrug af hash bliver man ofte psykisk afhængig, og i en vis grad også fysisk afhængig. Abstinenser efter hashmisbrug varer typisk 14 dage og aftager så over de følgende uger. Efter et længerevarende hashmisbrug vil man opleve sen-abstinenser, det vil sige korte perioder, hvor abstinenserne igen viser sig, for så at klinge af. Disse sen-abstinenser vil kunne opleves i op til et år efter, at der er opnået stoffrihed. Det er disse abstinenssymptomer, der ofte fører til tilbagefald i nyt misbrug.

Flere negative konsekvenser ved misbrug af hash

Psykoser, angst, depression og andre psykiatriske følgetilstande, negative sociale konsekvenser, selvcentrering, en fastlåst mental tilstand, følelsen af at være offer, oplevelsen af at verden er imod en, samt sløvhed, er alle mulige følger af hashmisbrug.

Familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder i forbindelse med misbrug

Der kan være familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder, hvor hashrygningen umiddelbart opleves som en løsning på problemet, men problemerne kan ofte være forårsaget eller forstærket af misbruget. 

Hashrygning har ofte den effekt, at man kan glemme sine problemer for en stund, men det at glemme sine problemer løser dem sjældent.

Hashmisbrug og tankemylder

Hashrygning kan lindre og dæmpe tankemylder. Men misbruget vil på den lange bane ofte forstærke de underliggende problematikker. I denne proces bliver mange fanget i afhængighedens onde cirkel, hvor det er meget svært, på egen hånd at finde en vej ud af misbruget.

Vurdering & anmeldelser fra klienter

Mit forløb hos Peter har været helt igennem fantastisk. Det var en lang og svær kamp at indse jeg havde brug for hjælp. Men Peter har virkelig lært mig meget – ting jeg aldrig har tænkt over. Jeg havde ikke været hvor jeg er i dag uden hans hjælp. Hvis du er den mindste tvivl om du er ved at komme ud på et sidespor, vil jeg for alt i verden ønske du tager fat i Peter. Tusind tak

Emil Aller

Fra google anmeldelser

5/5

Peter har et engagement som jeg ikke tidligere har mødt hos nogen terapeut. Med sin store viden, erfaring og oprigtighed, har han mødt mig lige midt i min virkelighed.

Peter er både empatisk og bestemt/direkte, hvilket har kunnet skubbe mig langt i min udvikling, samtidig med at jeg har følt mig forstået og respekteret i behandlingen.

Mine bedste anbefalinger til Peter som misbrugsbehandler.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn