Har du udviklet afhængighed til hash og dermed et behandlingskrævende misbrug

Vi tilbyder professionel behandling af hashmisbrug - helt anonymt

Behandling ag hashmisbrug - helt anonymt
Få hjælp til behandling af dit hashmisbrug - ring alle dage på telefon 51 95 33 33

Har du et behandlingskrævende hashmisbrug

Har du et behandlingskrævende misbrug eller er afhængig af hash. Vores behandlingskoncept er fleksibel anonym misbrugsbehandling, som er tilpasset dine behov. Det er kun dig og din misbrugsbehandler der er til stede under behandlingsforløbet. Behandlingen er fortrolig. Ingen oplysninger videregives til det offentlige eller andre. Du kan komme dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender.

Individuelle behandlingsforløb ved hashmisbrug

Vi tilbyder kun individuelle behandlingsforløb. Du har kun kontakt til den samme professionelle misbrugsbehandler gennem hele behandlingsforløbet. Succesraten hos os er en af landets bedste ved ambulant behandling af hashmisbrug. Langt de fleste af vores klienter opnår de mål, de sætter for behandlingen.

20% vil udvikle et problematisk misbrug af hash

For omkring 15 til 20% af brugerne af hash, vil det eksperimentelle brug af hash udvikle sig negativt og ofte give dem store problemer i tilværelsen. Udvikler hashrygningen sig til et alvorligt problem, er det vigtigt at se på hele personens livssituation, da et problematisk forbrug af hash ofte hænger sammen med andre problemer. I 2010 havde 7,1 % af de 16-24-årige brugt cannabis, inden for den seneste måned, mens det i 2014 var 10,3 %. I 2014 havde 16.000-17.000 danske unge mellem 15 og 25 år brugt cannabis dagligt eller næsten dagligt i løbet af den seneste måned. Det svarer til at cirka 2% af alle 15-25-årige unge i Danmark, har et problematisk forbrug af hash.

Årsager og sammenhæng ved misbrug af hash

Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene. Den eksperimentelle brug af hash foregår blandt mange unge, men de fleste stopper hurtigt igen efter få forsøg. Til gengæld er det meget få unge, der prøver hash for første gang efter de er fyldt 20 år. For dem der forsøger sig med brug af hash i en sen alder, bliver hash sjældent et alvorlig misbrugsproblem. 

Sociale og uddannelsesmæssige konsekvenser

Hvis man har et lille forbrug af cannabis, er der sandsynligvis kun sociale konsekvenser i et mindre omfang. Derimod ved man, at et stort forbrug af cannabis (svarende til mindst 10 dages cannabisbrug om måneden) hænger sammen med negative sociale konsekvenser.

 • Et højere fravær fra skole eller arbejde
 • At ens arbejde bliver forringet, når man er påvirket af cannabis
 • At man har unødige konflikter med venner og familie
 • At man ikke kan opfylde sine sociale forpligtelser

Et stort forbrug af cannabis, kan derfor være med til at gøre en ustabil og vanskelig livssituation værre. Der er flest sociale konsekvenser blandt de helt unge med et stort forbrug. Det store forbrug af cannabis blandt meget unge kan have konsekvenser for deres sociale liv fremover, fx muligheden for at få en uddannelse.

Det er dokumenteret, at personer der bruger cannabis, har en kortere uddannelse, end personer der ikke bruger cannabis. Sammenhængen er stærkere, jo mere cannabis man bruger. Læs mere om unge i misbrug af hash.

Psykiske konsekvenser

Forskningen har vist, at der er en sammenhæng mellem brug af cannabis, når man er ung, og udvikling af psykosesymptomer eller skizofreni senere i livet. Næsten alle undersøgelserne i gennemgangen viste, at risikoen er større, jo mere cannabis man bruger. På tværs af undersøgelserne er det også vist, at risikoen for psykose er dobbelt så stor hos unge, der ofte brugte cannabis, sammenlignet med dem som aldrig brugte cannabis. Brug af cannabis kan også fremrykke udvikling af en psykose.

Afhængighed og abstinenser

Man er afhængig af hash, hvis man inden for det seneste år har haft 3 ud af følgende tegn, som passer til ens forbrug af stoffet:

 1. Stærk trang til at bruge cannabis
 2. Mistet kontrol over forbruget – fx manglende evne til at stoppe eller sætte forbruget ned
 3. Fortsat brug på trods af, at man ved, der er risiko for eller, at man har psykiske, fysiske eller sociale problemer
 4. Toleranceudvikling, det vil sige, at man kan tåle mere eller skal ryge mere for at blive påvirket
 5. Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer – fx at blive irritabel og få svært ved at sove, når man stopper med at ryge
 6. Cannabis bliver vigtigere end andre aktiviteter og medfører tab af tidligere interesser på grund af brug af stoffet.

Det er især de 2 første tegn, der er centrale for at være afhængig. En trang til at bruge stoffet der er så stærk, at den grundlæggende griber forstyrrende ind i ens liv, og at man taber kontrollen over brugen af stoffet.

Abstinenser ved misbrugbrug af hash 

 • Hvis du bruger cannabis hver dag i cirka 2 uger, er det nok til, at du kan opleve tydelige tegn på abstinenser.
 • Tegn på abstinenser viser sig i løbet af 24 timer, hvor man ikke har brugt stoffet og er tydeligst i de første 10 døgn.
 • Man vurderer, at 25-50% af de personer, der bruger cannabis dagligt i en længere periode bliver afhængige af stoffet.
 • Unge, der begynder at ryge cannabis, før de er 15 år, har en højere risiko for at blive afhængige, end dem der begynder senere.

Kognitive konsekvenser

Hukommelse, koncentration og problemløsning er dårligere, når man er påvirket af cannabis og op til 72 timer efter rusen.

Der er kun få studier, hvor man har undersøgt det kognitive funktionsniveau hos en større gruppe personer før og efter en periode, hvor nogle har brugt cannabis, og andre ikke har. 

Undersøgelserne viser dog, at cannabis nedsætter de kognitive funktioner i op til uger efter man er stoppet sit forbrug, men også, at man forbedrer sin hukommelse og koncentrationsevne igen, når man stopper med at ryge.

Misbrugsbehandling handler også om forståelse af afhængighed og hvordan man undgår af falde tilbage til misbrug i svære perioder
 • Ved misbrug af hash bliver man ofte psykisk afhængig, og i nogen grad også fysisk afhængig.
 • Abstinenser efter hashmisbrug varer typisk 14 dage, og aftager så over de følgende uger.
 • Efter et længerevarende hashmisbrug, vil man opleve sen-abstinenser, det vil sige korte perioder, hvor abstinenserne igen viser sig, for så at klinge af.
 • Sen-abstinenser vil kunne opleves i op til et år, efter at der er opnået stoffrihed.
 • Det er disse abstinenssymptomer, der ofte fører til tilbagefald til nyt misbrug.
Negative konsekvenser af hashmisbrug
 • Psykoser, angst, depression, andre psykiatriske følgetilstande, negative sociale konsekvenser, selvcentrering, mental stilstand, føler sig som offer, oplever verden er imod en, og sløvhed.

Familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder i forbindelse med misbrug af hash

Der kan være familiemæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder, hvor hashrygningen umiddelbart opleves som en løsning på problemet, men problemerne kan ofte være forårsaget eller forstærket af misbruget. 

Hashrygning har ofte den effekt, at man kan glemme sine problemer for en stund, men det at glemme sine problemer løser dem sjældent.

Hashmisbrug og tankemylder

Hashrygning kan lindre og dæmpe tankemylder. Men misbruget vil på den lange bane ofte forstærke de underliggende problematikker. I denne proces bliver mange fanget i afhængighedens onde cirkel, hvor det er meget svært, på egen hånd at finde en vej ud af misbruget.

Book en afklarende samtale
Den Ambulante Misbrugsbehandling finder du på 3 adresser i København og på Falster. Ønsker du en gratis afklarende samtale, så husk at booke en tid.
Test dit forbrug af hash
Er du i tvivl om du er ved at udvikle et behandlingskrævende misbrug til hash. Så kan du teste dit forbrug med vores online misbrugstest.
Vurdering & anmeldelser fra klienter

Mit forløb hos Peter har været helt igennem fantastisk. Det var en lang og svær kamp at indse jeg havde brug for hjælp. Men Peter har virkelig lært mig meget – ting jeg aldrig har tænkt over. Jeg havde ikke været hvor jeg er i dag uden hans hjælp. Hvis du er den mindste tvivl om du er ved at komme ud på et sidespor, vil jeg for alt i verden ønske du tager fat i Peter. Tusind tak

Emil Aller

Fra google anmeldelser

5/5

Peter har et engagement som jeg ikke tidligere har mødt hos nogen terapeut. Med sin store viden, erfaring og oprigtighed, har han mødt mig lige midt i min virkelighed.

Peter er både empatisk og bestemt/direkte, hvilket har kunnet skubbe mig langt i min udvikling, samtidig med at jeg har følt mig forstået og respekteret i behandlingen.

Mine bedste anbefalinger til Peter som misbrugsbehandler.

5/5