Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Succesraten for langsigtet ædruelighed og stoffrihed

En statistisk analyse over 3 måneder, 1 år, 2 år og 10 år, efter endt behandling

Statistik over tilbagefald efter endt misbrugsbehandling

Statistik over tilbagefald efter behandlingEfter en analyse af statistiske data viser det sig, at succesraten for langsigtet ædruelighed og stoffrihed blandt dem, der har gennemgået misbrugsbehandlinger, falder over tid. 

På kort sigt forbliver omkring 60% af tidligere misbrugere ædru og stoffri i mindst 3 måneder efter behandlingens afslutning. Efter 1 år er tallet reduceret til ca. 40%, efter 2 år til omkring 30%, og efter 10 år forbliver omkring 20-25% ædru og stoffri.

Det er dog vigtigt at bemærke, at disse tal kan variere afhængigt af individuelle omstændigheder, behandlingsmetoder og andre faktorer. 

Der er ingen tvivl om, at behandlinger spiller en afgørende rolle i at hjælpe mennesker med at overvinde afhængighed og opnå langsigtet ædruelighed og stoffrihed. Det er dog vigtigt at forstå, hvor mange tidligere misbrugere der formår at forblive ædru og stoffri over en længere periode, samt hvor mange der oplever tilbagefald.

Succesraten på 3 måneder efter endt misbrugsbehandling: 

Ifølge studier viser det sig, at omkring 60% af de tidligere misbrugere, der har gennemgået en behandling for afhængighed, opnår en stabil ædruelighed i mindst 3 måneder efter afslutningen af behandlingen. Denne periode er ofte afgørende for at etablere et solid grundlag for langsigtet recovery.

Succesraten på 1 år:

Over en periode på 1 år viser statistikken, at omkring 40% af dem, der har været i misbrugsbehandlinger, fortsætter med at forblive ædru og stoffri. Selvom det er en relativt lavere andel end ved 3-månedersmålingen, er det stadig en betydelig procentdel, der opnår en vedvarende ædruelighed og stoffrihed.

Succesraten på 2 år: 

Efter 2 års tid er andelen af tidligere misbrugere, der opretholder ædruelighed, blevet reduceret yderligere. Statistikken viser, at omkring 30% af dem, der tidligere har været i misbrugsbehandlinger, stadig er ædru og stoffri efter 2 år. 

Det er vigtigt at bemærke, at nogle små tilbagefald kan forekomme inden for denne periode, men mange er stadig på rette vej mod helbredelse og hurtigt tilbage til recovery.

Succesraten på 10 år: 

På længere sigt, efter 10 år, er succesraten for langsigtet ædruelighed blevet yderligere reduceret. Statistikken viser, at omkring 20% af de tidligere misbrugere forbliver ædru og stoffri efter 10 år. Disse tal kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder individuelle omstændigheder og forskellige behandlingsmetoder.

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling har vi en succesrate på omkring 67% ædru og stoffri det første år efter afsluttet behandling. Statistikkerne er baseret på fuldført behandling og et efterbehandlingsforløb eller andet efterværn.

Tilbagefaldsrater: 

Det er også vigtigt at bemærke, at tilbagefald er en udfordring, mange tidligere misbrugere kan opleve på deres vej mod ædruelighed og stoffrihed. Tilbagefaldsstatistikken varierer afhængigt af flere faktorer, herunder typen af afhængighed, behandlingsmetoder og individuelle faktorer. 

Generelt oplever omkring 40-60% af tidligere misbrugere mindst ét tilbagefald inden for det første år efter afslutningen af deres behandling. Mange af disse tilbagefald er mindre tilbageskridt, og mange af dem, der oplever disse små tilbagefald på deres vej mod helbredelse, beskriver, at de faktisk skærper deres vilje til at fortsætte deres recovery.

Selvom statistikken viser, at ædruelighedsraterne falder over tid, er det vigtigt at huske, at hver enkelt persons rejse mod ædruelighed og stoffrihed er unik, og omkring 30% af dem, der oplever tilbagefald, vender tilbage til ædruelighed eller stoffrihed enten via et nyt behandlingsforløb eller ved egen hjælp.

Misbrugsbehandlinger spiller stadig en afgørende rolle i at hjælpe mennesker med at overvinde afhængighed og opnå ædruelighed. Vedvarende støtte, efterbehandling og individuel opfølgning kan være afgørende for at reducere tilbagefald og øge succesraten for langsigtet ædruelighed og stoffrihed.

Kildehenvisning: 

Vi har brug egen statistik over behandlingforløb udregnet over et år ved gennemført behandling og kildemateriale fra Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning. 

Stofmisbrugere efter døgnbehandling: Delrapport 5 – Mads Uffe Pedersen

Effekten_af_den_sociale_stofmisbrugsbehandling

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 – Ring 51 95 33 33

Facebook
Twitter
LinkedIn