Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Er du afhængig af rusmidler eller har du et skadeligt misbrug

Tegn på alkohol-, stof- eller medicinafhængighed

ICD 10´s diagnosticering af rusmiddelmisbrug og afhængighed

ICD 10 - diagnose rusmiddelmisbrug Det er en myte, at kvinder udvikler afhængighed til rusmidler hurtigere end mænd. 

Selvom der er nogle forskningsresultater, der indikerer, at kvinder relativt hurtigere end mænd kan udvikle et skadeligt misbrug af rusmidler, er det vigtigt at huske, at udviklingen af afhængighed afhænger af mange komplekse faktorer. 

Faktorer som det specifikke rusmiddel, alder, genetik, opvækst og miljø spiller også en vigtig rolle. Desuden er der en udbredt misforståelse om, at man kun kan have et alvorligt misbrug af rusmidler, hvis man indtager dem hver dag. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det er de negative konsekvenser af brugen, der indikerer, om der er tale om et skadeligt misbrug. Misbrug bør derfor forstås som et forbrug af rusmidler, der resulterer i sociale, psykologiske eller fysiske problemer for brugeren.

Det er med andre ord konsekvenserne af rusmiddelbrugen og ikke stoffet i sig selv, der afgør, om en person har et skadeligt misbrug af rusmidler.

Afhængighed og skadeligt misbrug af rusmidler:

I henhold til ICD 10´s diagnosticering har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned, eller gentagne gange inden for et år.

  1. Svækket evne til at styre indtagelsen
  2. Abstinenssymptomer
  3. Trang (craving)
  4. Toleransudvikling
  5. Dominerende rolle med hensyn til tidsforbrug
  6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning
Biologiske forandringer i hjernen:

Ved afhængighed og dermed trang til rusmidlet, er der etableret biologiske forandringer i hjernen, som for nogle personer gør tilstanden kronisk, og i værste fald med døden til følge, hvis forbruget af rusmidler ikke stoppes. 

Kriterierne for afhængighedssyndromet knytter sig ikke alene til rusmidler. Personer, der lider af overspisning, ekstrem sextrang eller ludomani, er også omfattet af diagnosen.

Udvikling af afhængighedssyndromet:

Ikke mange personer med et afhængighedssyndrom har stået på et bestemt punkt i deres liv og sagt: “Nu har jeg disse symptomer, så jeg vil nok snart udvikle et afhængighedssyndrom, så jeg skal nok stoppe mit forbrug af rusmidler nu.” 

Dette skyldes, at psykologiske forsvarsmekanismer forhindrer afhængige personer i at erkende omfanget af deres problematik.

Afhængighed af rusmidler kommer snigende, og ofte er det omgivelserne og nære relationer, der først oplever, at rusmiddelbrug er problematisk.

Der er en glidende overgang mellem forbrug, skadeligt forbrug og afhængighed. Nogle personer bliver afhængige efter kort tids brug af rusmidler, mens andre kan indtage rusmidler i årevis uden at blive afhængige. I teorien kan alle dog udvikle afhængighed af rusmidler.

Når man vælger at holde pause i indtaget af rusmidler:

De fleste personer med et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer ved godt, at der er noget galt. De holder kortere eller længere pauser, som er et tydeligt signal om, at de bevæger sig fra almindeligt forbrug til skadeligt forbrug og videre til kronisk afhængighed.

I den kroniske fase er det stort set umuligt at stoppe forbruget af rusmidler selv. Mange i den kroniske fase forbliver i misbrug af rusmidler indtil deres død.

Faktisk opsøger relativt få behandling for deres afhængighed i denne fase, og når de gør, er det ofte pårørende, der griber ind og sætter grænser.

Mange afhængige i den kroniske fase har brug for et ophold på et behandlingscenter, hvor de kan komme til hægterne igen. Længden af et sådant ophold kan variere fra få uger til længere ophold på op til et halvt år.

Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug af rusmidler. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler

Læs artiklen om hjernen og rusmidler

Hvad koster et behandlingsforløb

Her kan du læse om priser på behandling af misbrug

Hvordan virker hjernens belønningssystem

Her kan du læse om hvordan hjernens belønningssystem virker

Her kan du booke en gratis afklarende samtale

Facebook
Twitter
LinkedIn