);

Skadeligt forbrug af alkohol, medicin og rusmidler

I henhold til ICD 10 diagnosticering har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år.

 1. Svækket evne til at styre indtagelsen

  2. Abstinenssymptomer

  3. Trang (craving)

  4. Toleransudvikling

  5. Dominerende rolle med hensyn til tidsforbrug

  6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Ved afhængighed og dermed trang til rusmidlet, er der etableret biologiske forandringer i hjernen, som for nogle personer gør tilstanden kronisk og i værste fald med døden til følge, hvis forbruget af rusmidler ikke stoppes.

Kriterierne for afhængighedssyndromet knytter sig ikke alene til rusmidler. Personer, der lider af overspisning, ekstrem sextrang eller ludomani, er også omfattet af diagnosen.

Udvikling af afhængighedssyndromet

En glidende overgang mellem forbrug, skadeligt forbrug og afhængighed

Ikke mange med et afhængighedssyndrom har stået ved et bestemt punkt i deres liv, hvor de har kunnet sige: »nu har jeg de og de symptomer, så nu udvikler jeg nok snart et afhængighedssyndrom«.

Afhængighed af rusmidler kommer snigende og for det meste er det omgivelserne, de nære relationer, der først oplever forbruget af rusmidlet som problematisk.

Nogle bliver afhængige efter kort tids forbrug af rusmidler. Andre kan indtage et rusmidler i årevis uden at bliver afhængige, men i teorien kan alle udvikle afhængighed til rusmidler.

Kvinder udvikler hurtigere afhængighed af rusmidler end mænd

Der er forskningsresultater, som peger på at kvinder relativt hurtigere end mænd udvikler afhængighed til rusmidler. Men der er mange andre komplekse faktorer der spiller ind, ikke mindst hvilken rusmiddel der indtages, alder, genload, opvækst etc. Du kan læse mere om afhængighed her.

Mange tror endvidere, at man skal drikke eller tager andre former for rusmidler, hver dag for at blive afhængig. Mange tænker, at man nok skal starte dagen med at have noget at drikke for at være afhængig af alkohol. Men sådan forholder det sig langt fra. det er de negative konsekvenser ved brugen der indikerer om der er tale om misbrug eller afhængighed. Du kan teste dit forbrug af rusmidler her

Når man vælger at holde pause i indtaget af rusmidler

De fleste med et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer ved at der er noget galt. De holder kortere eller længere pauser. Disse pauser er et klart signal om at vedkommende er begyndt at bevæger sig fra almindeligt forbrug, til skadeligt forbrug og videre mod den kroniske afhængighed.

Den kroniske fase i afhængighed af rusmidler

I den kroniske fase, er det stort set umuligt selv at stoppe forbruget af rusmidler. Mange i den kroniske fase forbliver i misbrug indtil deres død. Faktisk er det relativt få der opsøger misbrugsbehandling for deres afhængighed i denne fase. Når de gør, er det pårørende der griber ind og sætter stolen for døren.

Mange afhængige i den kroniske fase har brug for et døgnophold på et behandlingscenter for at kommer til hægterne Igen. Længden af et sådan ophold kan varierer fra få uger til længere ophold på op til et halv år. Du kan læse mere om, hvem der egner sig bedst til ambulant misbrugsbehandling.