Skadeligt forbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler

ICD 10 – afhængighedssyndromet

I henhold til ICD 10 har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år.

 1. Svækket evne til at styre indtagelsen

  2. Abstinenssymptomer

  3. Trang (craving)

  4. Toleransudvikling

  5. Dominerende rolle med hensyn til tidsforbrug

  6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Ved afhængighed og dermed trang til rusmidlet, er der etableret biologiske forandringer i hjernen, som for nogle personer gør tilstanden kronisk og i værste fald med døden til følge, hvis forbruget af rusmidler ikke stoppes. Kriterierne for afhængighedssyndromet knytter sig ikke alene til rusmidler. Personer, der lider af overspisning, ekstrem sextrang eller ludomani, er også omfattet af diagnosen.

Er man i tvivl om et forbrug af rusmidler er skadeligt, kan man prøve vores online misbrugstest her. 

Udvikling af afhængighedssyndromet

Der vil ofte være tale om en glidende overgang mellem forbrug, skadeligt forbrug og afhængighed af rusmidler

Ikke mange med et afhængighedssyndrom har stået ved et bestemt punkt i deres liv, hvor de har kunnet sige: »nu har jeg de og de symptomer, så nu udvikler jeg nok snart et afhængighedssyndrom«.

Afhængighed af rusmidler kommer snigende og for det meste, er det omgivelserne, de nære relationer, der først oplever forbruget af rusmidlet som problematisk. Nogle bliver afhængige efter kort tids forbrug. Andre kan indtage et rusmidler i årevis uden at bliver afhængige, men i teorien kan alle udvikle afhængighed til rusmidler.

Der er forskningsresultater, som peger på at kvinder relativt hurtigere end mænd udvikler afhængighed til et givent rusmiddel. Men der er mange andre komplekse faktorer der spiller ind, ikke mindst hvilken rusmiddel der indtages, alder, genload, opvækst etc.

Mange tror endvidere, at man skal drikke eller tager andre former for rusmidler, hver dag for at blive afhængig, eller man skal starte dagen med at have noget at drikke, for at være afhængig af alkohol, men sådan forholder det sig langt fra.

De allerfleste med et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer ved, at der er noget galt, og holder kortere eller længere pauser. Disse pauser er et klart signal om at vedkommende er begyndt at bevæger sig fra almindeligt forbrug, til skadeligt forbrug. Herefter kommer den sidste fase i misbruget, den kroniske afhængighed.

I den kroniske fase, er det stort set umuligt selv at stoppe forbruget af rusmidler, og mange forbliver i misbrug indtil deres død, eller de opsøger behandling for deres afhængighed og lære at leve et liv uden brug af rusmidler. Mange afhængige i den kroniske fase har brug for et døgnophold på et behandlingscenter for at kommer til hægterne Igen. Længden af et sådan ophold kan varierer fra få uger til længere ophold på op til et halv år.

Er du i tvivl om hvilken behandlingskoncept du vil profiterer bedst af, så kontakt os på Tlf 51 95 33 33, eller læs mere om ambulant behandling her.

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn