Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Misbrugscenter - Vi har 20 års erfaring med ambulant misbrugsbehandling

Hvis du kæmper med et alkohol- eller stofmisbrug, vil et ambulant forløb på vores center være en de mest effektive behandlingsform, da du får taget hånd om problemet i dine daglige omgivelser

Har du et behandlingkrævende alkohol- eller stofmisbrug - så kontakt vores misbrugscenter i dag

misbrugscenter for misbrug af alkohol eller stoffer

Kontakt vores misbrugscenter, hvis du har forsøgt at stoppe dit misbrug af rusmidler uden held.

At bryde fri af et behandlingskrævende alkohol- eller stofmisbrug er en udfordrende opgave, der ofte kræver professionel støtte og behandling. 

Mange der kæmper med misbrug af rusmidler, må erkende, at viljestyrke alene ikke er tilstrækkelig til at overvinde et misbrug af rusmidler.

Ambulant misbrugscenter – 100% fortroligt misbrugsbehandling

For at overvinde et behandlingskrævende misbrug er behandling på et professionel misbrugscenter ofte nødvendig. Vores erfarne misbrugsbehandlere er klar til at skræddersy et behandlingstilbud til dig. Professionel behandling af stofmisbrug kræver en holistisk tilgang. Når et misbrug af rusmidler når et vist stadie af afhængighed, er det afgørende at evaluere hele personens livssituation, da et problematisk alkohol- eller stofmisbrug ofte er forbundet med andre udfordringer i livet.

Anonym behandlingen på et professionel misbrugscenter

Behandlingen på vores ambulante misbrugscenter er en individuel proces, der tilpasses den enkeltes behov og situation. Vores ambulante basispakke er et evidensbaseret behandlingsprogram for misbrug af alle former for rusmidler. Behandlingen begynder med en gratis afklarende samtale. Hos møder du kun den samme misbrugsterapeut, som vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Efter den indledende vurdering udarbejdes en individuel behandlingsplan, der tager højde for dine specifikke behov for misbrugsbehandling. 

Her er en del af de værtøjer vi tilbyder i vores 10 ugers behandlingspakke  
  • Stresshåndtering

Dette fokusområde handler om at lære effektive metoder til at håndtere og reducere stress i hverdagen. Det inkluderer teknikker som dyb vejrtrækning, mindfulness og positive adfærdsændringer for at fremme mental og følelsesmæssig velvære.

  • Konfliktløsning

Konfliktløsning indebærer at udvikle færdigheder til at håndtere og løse konflikter på en konstruktiv måde. Dette kan omfatte kommunikationsteknikker, forståelse af forskellige perspektiver og evnen til at finde kompromiser, fremme sunde relationer og arbejdsmiljøer.

  • Kommunikationsevner

Dette punkt fokuserer på at forbedre kommunikationsfærdigheder, herunder både verbal og nonverbal kommunikation. Det omfatter at lære at udtrykke tanker og følelser tydeligt, lytte aktivt og opbygge stærke og støttende relationer gennem effektiv kommunikation.

  • Tidsstyring

Tidsstyring handler om at udvikle færdigheder til at organisere og prioritere opgaver effektivt. Dette inkluderer planlægning, oprettelse af realistiske tidsrammer og håndtering af distraktioner for at forbedre produktiviteten og reducere stress.

  • Selvværdsopbygning

Selvværdsopbygning fokuserer på at styrke en persons tro på deres egne evner og værd. Dette indebærer at arbejde med selvaccept, selvomsorg og udvikling af en positiv selvopfattelse. Selvværdsopbygning er afgørende for at opnå en stabil og sund mental tilstand.

Alkohol- eller stofmisbrug er ofte knyttet til dybere problemer som stress, angst, depression, traumer eller andre mentale sundhedsproblemer. 

Misbrug kan være en form for selvmedicinering, men behandlingen sigter ikke kun mod at stoppe forbruget, men også mod at forstå og løse de underliggende årsager til udfordringerne.

Opbygning af et støttende netværk og selvudvikling er centrale elementer i misbrugsbehandling. Støttegrupper og selvhjælpsgrupper kan introduceres for at styrke stoffrihed og fremme meningsfulde relationer.

Behandling på et misbrugscenteret åbner døren til selvudvikling og personlig vækst. At leve uden misbrug af rusmidler giver mulighed for at fordybe sig i nuet, skabe dybere forbindelser i relationer og udforske ens sande identitet.

Behandlingen giver ikke kun frihed fra misbrug af rusmidler, men også værdifulde redskaber til at håndtere livets udfordringer. Vores dedikerede misbrugsbehandlere er klar til at støtte dig på din rejse mod tilværelse uden misbrug.

 Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning omkring misbrug. Ring til vores anonyme telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00
 
Hvad tilbyder vi af misbrugsbehandling
Læs mere om vores anonyme behandlingstilbud
Fra fest til destruktivt misbrug af rusmidler
Fra rekreativt brug til fatalt misbrug af rusmidler
Hvad kan man få ud af et behandlingforløb
Hvad kan jeg få ud af et behandlingsforløb for misbrug af rusmidler
Hjernens ulykkelige forelskelse i rusmidler
Læs om hvordan hjernen bliver forført af rusmidler
Facebook
Twitter
LinkedIn