Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Afvænning af hashmisbrug - Anonym behandling af hashmisbrug

Vi tilbyder fleksibel og fortrolig afvænning og behandling af hashmisbrug - også uden for normal arbejdstid, så du kan passe dit arbejde eller din uddannelse, mens du er i behandling

Vi er specialister i afvænning og behandling ved misbrug af hash

afvænning hashAfvænning og behandling af hashmisbrug

Afvænning af hashmisbrug er en udfordrende, men opnåelig proces. Ved at erkende problemet, søge professionel støtte, omgive sig med støttende mennesker, udvikle coping-strategier og ændre livsstilsvaner, kan man opnå en sund og hash-fri tilværelse. 

Det er vigtigt at forstå, at hver persons rejse mod afvænning og recovery er unik, og at det kræver vedholdenhed, tålmodighed og støtte fra både fagfolk og ens sociale netværk.

Hash, en form for cannabis, som i årevis været genstand for debat og diskussion. Mens nogle mener, at det er harmløst rusmiddel, har andre oplevet udfordringer ved at kontrollere brugen af hash og har udviklet misbrug og afhængighed. Afhængighed og misbrug af hash kan have store negative konsekvenser for en persons mentale helbred samt påvirke sociale relationer.

  • At søge professionel hjælp. Det er en god idé at søge professionel hjælp til afvænning fra hashmisbrug. En misbrugsbehandler kan hjælpe med at udvikle en behandlingsplan, der er skræddersyet til dine behov.
  • At være forberedt på abstinenssymptomer. Når man stopper med at ryge hash, kan man opleve abstinenssymptomer som søvnløshed, irritabilitet, angst og depression. Det er vigtigt at være forberedt på disse symptomer, så man ikke bliver overvældet.
  • At finde støtte. Det kan være en stor hjælp at have støtte fra familie, venner eller en støttegruppe. Støtten kan hjælpe med at holde motivationen oppe og give mulighed for at dele erfaringer med andre, der er i samme situation.

Erkendelse af problemet – ønsker du afvænning og et liv uden hashmisbrug

Det første skridt mod afvænning er at anerkende, at der er et problem. Mennesker, der bruger hash regelmæssigt og oplever negative konsekvenser som nedsat produktivitet, sociale problemer eller sundhedsproblemer, bør overveje at søge hjælp. At indse, at afhængighed eksisterer, er afgørende for at tage skridt mod forandring.

De vigtigste elementer i afvænning fra hashmisbrug er;

En god forberedelse til stoffrihed er vigtigt

Når du har besluttet dig for at stoppe, er det vigtigt at forberede dig på afvænningen. Dette kan du gøre ved at lære om de abstinenser, du kan forvente, og ved at planlægge, hvordan du vil håndtere abstinenser og højrisikosituationer for tilbagafald.

Abstinensbehandling

Abstinenserne efter hashmisbrug kan være milde til moderate, og de varer typisk i 2-4 uger. Abstinensbehandling såsom NADA kan hjælpe med at lindre symptomerne på abstinenser, såsom søvnløshed, irritabilitet, nedtrykthed og koncentrationsbesvær.

Professionel hjælp og rådgivning 

Det er ofte en god idé at søge professionel hjælp til afvænning fra hashmisbrug. En professionel behandler kan hjælpe dig med at håndtere abstinenserne, med at udvikle strategier til at undgå at falde tilbage i misbruget, og med at arbejde med de underliggende årsager til dit misbrug.

Støttende omgivelse og røgfrit netværk

At omgive sig med støttende mennesker er afgørende under afvænningsprocessen. Familier, venner og støttegrupper kan give den nødvendige opbakning og motivation. At dele oplevelser og følelser med andre i lignende situationer kan hjælpe med at reducere følelsen af isolation og skabe en følelse af samhørighed.

Udvikling af nye coping-strategier efter afvænning af hash

At lære sunde måder at håndtere stress, angst og andre udfordringer på er en vigtig del af afvænningsprocessen. Dette kan omfatte træning, meditation, eller andre terapeutiske aktiviteter, der hjælper med at forbedre den mentale velbefindende og styrke modstanden mod tilbagefald.

Ændring af livsstil – efter afvænning af hashmisbrug

At ændre livsstilsvaner kan være afgørende for at undgå tilbagefald til misbrug. Dette kan inkludere identifikation og undgåelse af “udløsere” for tilbagefald til misbrug, hvilket vi hos os kalder højrisikosituationer. Det indebærer også at begynde at indarbejde sunde rutiner og aktiviteter samt at etablere nye sociale netværk, der støtter en livsstil uden hashmisbrug.

Vi tilbyder altid gratis rådgivning og vejledning, når det handler om misbrug og afvænning af hashmisbrug, også når du er pårørende. Ring til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33.

Gratis anonym pårørende rådgivning
Er du pårørende til en i misbrug - Vi tilbyder anonym rådgivning
Om os - læs om vores behandlerteam
Hvem er vi, læs om vores uddannelser og erfaring med behandling af misbrug
Facebook
Twitter
LinkedIn