Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Sexafhængighed, hvordan påvirker det individet og relationerne

Læs om mulige konsekvens og behandling af sexafhængighed

Behandling af sexafhængighed

 Hvad er sexafhængighed?

Sexafhængighed er en tilstand, hvor en person mister kontrol over deres seksuelle adfærd. De kan føle sig tvunget til at deltage i seksuelle handlinger på trods af negative konsekvenser såsom tab af relationer, job eller sundhed. 

Det er vigtigt at forstå, at sexafhængighed ikke blot handler om et højt seksuelt aktivitetsniveau, men snarere om den manglende evne til at styre ens seksuelle impulsivitet.

Sexafhængighed: Når lysten tager overhånd

Sex er en naturlig og sund del af livet, men for nogle kan det udvikle sig til en afhængighed, der styrer deres tanker, følelser og handlinger. Sexafhængighed, også kendt som hyperseksualitet, er en kompleks lidelse, der kan have en ødelæggende indflydelse på alle aspekter af en persons liv.

Sexafhængighed, en tilstand, der ofte er overset eller stigmatiseret, sexafhængighed er et komplekst og udfordrende emne, som mange kæmper med på daglig basis. Mens visse former for afhængighed, såsom alkoholisme eller stofmisbrug, er mere åbenlyse og anerkendte, kan sexafhængighed være skjult under en facade af normale relationer og adfærd.

Symptomer på sexafhængighed
 • Tvangsmæssig og ukontrollerbar trang til sex
 • Engagering i risikabel eller skadelig seksuel adfærd
 • Fortsat seksuel aktivitet på trods af negative konsekvenser
 • Problemer med at kontrollere seksuelle tanker og impulser
 • Følelser af skam, skyld eller angst forbundet med seksuel adfærd
 • Problemer med at opretholde sunde relationer
 • Brug af sex til at håndtere negative følelser eller stress
Årsager til afhængighed af sex

De nøjagtige årsager til sexafhængighed er ukendte, men menes at være en kombination af genetiske, miljømæssige og psykologiske faktorer. Nogle potentielle risikofaktorer omfatter:

 • Traumer eller misbrug i barndommen
 • Problemer med tilknytning og regulering af følelser
 • Lav selvtillid
 • Afhængighed af andre stoffer eller alkohol
 • Visse psykiske lidelser, såsom depression eller angst
Den kognitive tilgang til behandling af sexafhængighed

Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive behandlingsmetoder til sexafhængighed. KAT fokuserer på at identificere og ændre de negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der bidrager til afhængigheden.

Hvordan fungerer kognitiv terapi?

I behandlingen arbejder terapeuten sammen med den afhængige for at:

 • Identificere uhensigtsmæssige tankemønstre: Dette kan omfatte tankemønstre, der forbinder sex med selvværd, følelsesmæssig regulering eller magt.
 • Udfordre negative tanker: Terapeuten hjælper den afhængige med at se disse tanker i et mere realistisk lys og udvikle mere sunde tankemønstre.
 • Udvikle nye adfærdsmønstre: Terapeuten arbejder sammen med den afhængige på at udvikle nye mestringsmekanismer for at håndtere eller undgå risikabel adfærd.
 • Forebygge tilbagefald: Terapeuten hjælper den afhængige med at identificere triggere og udvikle en plan for at håndtere tilbagefald.
Hvad kan man forvente af kognitiv terapi?

Kognitiv behandling kan være en effektiv måde at overvinde sexafhængighed og opbygge et sundere livsmønster. Behandlingen er typisk struktureret og kortvarig, og den foregå hos os individuelt og anonymt.

Husk, at du ikke er alene. Sexafhængighed er en reel lidelse, der kan behandles. Med den rette støtte og behandling er det muligt at overvinde sexafhængighed og leve et sundt og tilfredsstillende liv. Vi tilbyder altid gratis anonym vejledning og rådgivning om afhængighed. Ring til vores telefonrådgivning på 51 95 33 33, alle dage fra kl. 08.00 til 21.00

Facebook
Twitter
LinkedIn