Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Lattergas som Rusmiddel: Alt du behøver at vide om misbrug af lattergas

Vi tilbyder fleksibel og fortrolig behandling af misbrug af lattergas og andre feststoffer - også uden for normal arbejdstid, så du kan passe dit arbejde eller din uddannelse, mens du er i behandling

Hvad er lattergas og hvorfor er der nogen der misbruger det?

Lattergas - behandling og misbrugLattergas, når det bruges som rusmiddel, stammer det fra gaspatroner, der oprindeligt er fremstillet til industrielle formål som fx flødeskumssiffoner. 

Den lattergas man kan købe adskiller sig fra den lattergas, der anvendes som lægemiddel, såsom i tandlæge- eller jordemoderpraksis. 

Det er vigtigt at bemærke, at lattergas til medicinsk brug normalt er blandet med ilt, mens gaspatronerne, der er designet til industrielle formål, indeholder ren gas uden iltblanding. 

Direkte indånding af lattergas fra gaspatroner kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvordan virker lattergas når man misbruger det?

Lattergas fra gaspatroner misbruges typisk ved direkte indånding enten fra patronerne selv eller fra en ballon fyldt med gas fra patronerne. Nogle bruger endda en flødeskumsiffon til at inhalere gassen. Lattergas inducerer en rus, der ligner alkoholens påvirkning. Den virker hæmmende på centralnervesystemet, hvilket resulterer i svimmelhed, usikre bevægelser, eufori og vrøvleri. Rusen er kortvarig, normalt 1-2 minutter, hvilket kan føre til gentagen indånding for at forlænge rusen.

Hvad er de sundhedsmæssige konsekvenser ved misbrug af lattergas? 

Indånding af ren gas fra patronerne kan føre til iltsvind (hypoxi), da gassen erstatter ilt i indåndingsluften. Ved vedvarende indånding, især i kombination med andre rusmidler, kan dette resultere i dødsfald på grund af kvælning. 

Den ekstremt kolde gas kan forårsage forfrysninger i mund, lunger og stemmebånd. Samtidig brug af lattergas med alkohol eller andre sløvende stoffer øger risikoen for iltsvind og påvirker balancen, hvilket kan føre til svimmelhed og fald. Langvarigt misbrug kan forårsage skader på hjerne og nervesystem, inklusive føleforstyrrelser, koordinations- og balanceproblemer samt nerveskader.

Har man set dødsfald som følge af misbrug af lattergas? 

Der er rapporteret om dødsfald i Danmark i forbindelse med indånding af lattergas, herunder tilfælde i 2007, 2016, 2018 og 2019. Dødsfaldene skyldtes primært iltsvind og kvælning, og i nogle tilfælde blev lattergas påvist i blod, lunger og hjernevæv. Det kan dog være svært at påvise stoffet over tid, og der kan være flere dødsfald, der ikke er blevet tilstrækkeligt dokumenteret.

Er lattergas ulovligt? 

Lattergaspatroner kan købes lovligt til industrielle formål, men salg til beruselse er ulovligt ifølge produktsikkerhedsloven siden april 2015. Det er også ulovligt at sælge lattergas som lægemiddel.

Hvad gør vi for at forebygge misbrug af lattergas? 

Forebyggende indsatser bør rettes mod miljøet, hvor indtaget forekommer. Involvering af forældre, berørte unge og lokale institutioner anbefales. Lokale salgssteder bør informeres om misbrug af produkterne. Sundhedsstyrelsen fraråder større medie- eller informationskampagner for at undgå utilsigtede konsekvenser som øget nysgerrighed og normalisering af stofbrug.

Hvordan kan man genkende tegn på lattergasmisbrug? 

Tegn på lattergasmisbrug kan omfatte ustabilt gangart, vrøvlende tale, svimmelhed og en generel opstemt tilstand. Misbrugere kan også vise tegn på koordinationsproblemer og usikkerhed i bevægelser.

Hvordan behandles skader forårsaget af lattergasmisbrug? 

Behandling af skader efter lattergasmisbrug afhænger af sværhedsgraden af skaderne. Ved akutte forgiftninger bør der søges øjeblikkelig medicinsk hjælp. Langvarige skader på hjerne og nervesystem kræver ofte specialiseret lægehjælp og rehabilitering.

Hvad skal man gøre, hvis man mistænker lattergasmisbrug hos en person? 

Hvis man mistænker lattergasmisbrug hos en person, er det vigtigt at søge professionel hjælp. Sundhedsmyndigheder eller lokale behandlingscentre kan give rådgivning og støtte. Familier og venner bør opfordres til at udtrykke deres bekymringer og opmuntre til at søge professionel hjælp.

Er der behandlingsmuligheder for lattergasmisbrug? 

Ja, der findes behandlingsmuligheder for lattergasmisbrug. Professionel rådgivning, terapi og rehabilitering kan være effektive i at hjælpe misbrugere med at overvinde afhængighed og håndtere eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser.

Har du spørgsmål om misbrug af lattergas? Vores erfarne terapeuter kan hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med misbrug. Ring til os alle dage på 51 95 33 33, og få svar på dine spørgsmål helt anonymt.

lattergas - unge i misbrug af rusmidler
Hvad er ambulant alkoholbehandling
Hvad der definerer et ambulant behandlingsforløb
Kognitiv misbrugsbehandling
Kognitiv behandling af misbrug
Hvad koster et behandlingsforløb
Her kan du læse om priser på misbrugsbehandling
Test dit forbrug af rusmidler - helt anonymt
Her kan du teste dit forbrug af alkohol - testen er helt anonym
Facebook
Twitter
LinkedIn