Den Ambulante Misbrugsbehandling
Det er aldrig for sent at få en godt liv

Vi tilbyder anonym gratis misbrugsrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Stigende Bekymring: Unge Danskeres Alkoholforbrug på Rekordniveau

Alkoholmisbrug Blandt Unge - En Udfordring for Sundhedssektoren

Unges druk i Danmark

Hvordan er unges drikkekultur

Unges druk i Danmark. Nye tal bekræfter billedet af et stigende alkoholforbrug blandt unge, som er dokumenteret i flere undersøgelser, og de viser et meget højt alkoholforbrug blandt unge. Mange mener at der skal gøres mere for at ændre den drukkultur, der præger ungdomslivet i dag.

Unges drukkultur er bekymrende

Unges druk-kultur i Danmark. Mange unge drikker alt for meget, når de drikker. De unge drikker hyppigere, og de indtager alt for mange genstande når de drikker. To ud af tre 15-25-årige har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for den seneste måned – det kaldes ‘binge-drikning’. Samtidig er andelen af unge, der har binge-drukket tre eller flere gange om måneden, højere end i 2016. I samme periode er der også sket en stigning i det ugentlige alkoholforbrug.

Hvad er binge-drikning?

“Binge-drikning” refererer til praksisen med at indtage en stor mængde alkohol inden for en kort tidsramme, ofte inden for et par timer. Dette indebærer typisk at drikke fem eller flere genstande ved samme lejlighed for mænd og fire eller flere genstande for kvinder. Målet med binge-drikning er ofte at opnå en hurtig og intensiv alkoholpåvirkning.

Binge-drikning er bekymrende, da det ikke kun øger risikoen for akutte sundhedsmæssige problemer som alkoholforgiftning, men det er også forbundet med en række langsigtede sundhedsrisici, herunder leverskader, hjerte-kar-sygdomme og øget risiko for afhængighed. Derudover kan binge-drikning have alvorlige konsekvenser for mentale helbred og socialt fungerende.

De unge drikker for at blive påvirket

Unges druk i Danmark. De unge drikker for at blive fulde, og tallene bekræfter, hvad vi allerede ved. Danske unge har et alt for stort alkoholforbrug, og for mange drikker fuldskabsorienteret flere gange om måneden. Nu ser det endda ud til, at alkoholforbruget er steget i forhold til de seneste år forud for coronapandemien. Det er problematisk, da et højt alkoholforbrug blandt unge har mange negative konsekvenser på både kort og lang sigt.

Alkohol er ikke for mindreårige

Vi må under ingen omstændigheder læne os tilbage og forvente, at problemerne med unges druk løser sig selv. En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er derfor afgørende. Der er god dokumentation for, at højere aldersgrænser får unge til at drikke senere og mindre. Samtidig sender en 18-års aldersgrænse et tydeligt signal om, at alkohol ikke er for mindreårige, hvilket Sundhedsstyrelsen også understreger i sine nye anbefalinger, hvor alkohol frarådes for unge under 18 år.

Spørgeskemaundersøgelse om unges alkoholvaner

Data er indsamlet af analysebureauerne Epinion og Voxmeter i efteråret 2014-2021. 

  • Andelen af 15-25-årige, der har binge-drukket mindst én gang den seneste måned, er steget fra 55 % i 2016 til 66 % i 2021. 
  • Andelen af 15-25-årige, der har binge-drukket tre eller flere gange den seneste måned, er steget fra 19 % i 2016 til 24 % i 2021. 
  • 15-25-åriges gennemsnitlige ugentlige alkoholforbrug er steget fra 4,4 genstande i 2016 til 5,7 genstande i 2021.
  • Den europæiske rusmiddelundersøgelse “ESPAD” viste, at andelen af 15-16-årige, der havde været fulde den seneste måned, steg fra 32 % i 2015 til 40 % i 2019.
Hvorfor drikker danske unge så meget alkohol?

Der er mange faktorer, der kan bidrage til, at danske unge drikker så meget alkohol. En undersøgelse fra 2022 fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser nogle af de vigtigste faktorer:

Unge arver ofte forældrenes alkoholvaner 

Forældre, der drikker meget alkohol, er mere tilbøjelige til at have børn, der også drikker meget. Sociale normer: Alkohol er en vigtig del af den danske kultur, og det er derfor naturligt for unge at drikke alkohol i sociale sammenhænge. Risikoadfærd: Unge er mere tilbøjelige til at engagere sig i risikoadfærd, herunder alkoholforbrug, end voksne.

Forebyggelse virker ikke for den gruppe, der drikker mest

Vi kalder det en drukkultur, men hvem er de unge, der drikker alt for meget? De unge, der drikker mest, er ofte dem, der har de største udfordringer i livet. Disse unge kommer ofte fra familier med mange udfordringer og disse unger har ofte sårbarheder og andre udfordringer i livet. 

Forebyggelsesinitiativer, der er rettet mod alle unge, har derfor ikke den store effekt på denne gruppe af unge. Deres problemer kan gøre det vanskeligere for dem at modtage og forstå forebyggelsesbudskaber. 

For at forbedre forebyggelsen af unges alkoholmisbrug er det derfor vigtigt at målrette indsatsen mod de unge, der drikker mest. Dette kan opnås ved at tilbyde specifikke forebyggelsesprogrammer, der er skræddersyet til denne gruppe.

Vi tilbyder altid gratis rådgivning og vejledning, når det handler om misbrug af rusmidler, også når du er pårørende til en i misbrug af rusmidler. Ring til os alle dage fra kl. 08.00 til 21.00 på telefon 51 95 33 33

Facebook
Twitter
LinkedIn