);

Behandling af stof- og alkoholmisbrug i København.

Telefon 51 95 33 33

Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage mellem kl. 08.00 og 21.00.

Konsulenter hos Den Ambulante Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandler Peter gilbert Jespersen

Alle behandlingsforløb er understøttede af Feedback Informed Treatment. Dette gør det muligt, løbende at kvalitetssikre og justere forløbet, for at sikre maksimalt udbytte af behandlingen.

Peter Gilbert Jespersen er uddannet Alkolog© og grunduddannet som terapeut ved Psykoterapeutisk Institut og har afsluttet Den Sociale Diplomuddannelse ved Professionshøjskolen Metropol i 2016.

Derudover har han en overbygning i det terapeutiske arbejde efter CENAPS-modellen, og 20 års erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug. Læs om CENAPS her.

Lidt om behandlingskonceptet 

Ud over kognitiv terapi og aktiv lytning bruger vi elementer fra den eksistentielle terapi (Yalom) og Craig Nakkens teorier om, Den Afhængige Personlighed.

Andre væsentlige elementer i behandlingen af rusmidler hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er rådgivning, undervisning og psykoedukation. Disse indgår som centrale kompetencer i alle behandlingsforløb.

Behandlingen kan enten tage udgangspunkt i et ønske om reduktion af forbruget af rusmidlet, eller fuldstændig afholdenhed fra rusmidlet. Læs om behandlingen her.

Terepeut og misbrugsbehandler Elsa LundTerapeut og misbrugsbehandler Elsa Lund har i snart 20 år, arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde har haft udfordringer med misbrug af alkohol og andre rusmidler.

Elsa er uddannet Alkolog© og psykoterapeut fra ID-Academy og Bodynamic. Hun har arbejdet med gruppeterapi, psykoterapeutiske samtaler, undervisning, samt Mindfullness  og er fuldt uddannet CENAPS tilbagefaldsspecialist.

Elsa har arbejdet med behandling af stofmisbrugere i døgn- og dagbehandlinger. Hun har en bred erfaring fra flere behandlingsinstitutioner i både Danmark og udlandet.

Kristian Fuglsang Misbrugsbehandler

Terapeut og misbrugsbehandler Kristian Fuglsang har over 20 års erfaring med behandling af mennesker i misbrug af stof- eller alkohol. Han har en 4-årig modul uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut og en DARC Coach / ICF og har en overbygning i det terapeutiske arbejde som gestaltterapeut. Kristian har arbejdet med rusmiddelbehandling i alle dens former – fra døgnbehandling, dagbehandling, ambulant misbrugsbehandling og terapeutisk samtale, både med svært belastede stofafhængige, afhængighed af alkohol og unge med misbrug af feststoffer. Kristian Fuglsang er uddannet Alkolog© og CENAPS tilbagefaldsspecialist.

Henrik Geertz Misbrugsbehandler

Henrik Gertz har i over 20 år arbejdet med mennesker misbrug af rusmidler. Henrik er uddannet misbrugsbehandler (DAC) og har derudover en uddannelse som psykoterapeut fra ID-Academy. Henrik er en meget erfaren misbrugsbehandler med stor empati og forståelse for mennesker i en svær situation med rusmiddelmisbrug.

Henrik har arbejdet med problemløsende gruppeterapi, psykoterapeutiske samtaler, coaching og undervisning i afhængighed. Henrik varetager primært vores tilbud om udredning og misbrugsbehandling i eget hjem. Læs mere om behandlingen her

På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling hos Den Ambulante Misbrugsbehandling. Vi holder afstand og spritter efter hver klient og alle behandlingsforløb er 1 til 1 sessioner – så du møder kun den samme behandler igennem hele dit forløb.

Vi holder åbent alle dage fra kl. 08.00 til 21.00