);

Private misbrugskonsulenter i København

Privat misbrugskonsulent i København

Alle behandlingsforløb er understøttet af Feedback Informed Treatment, der gør det muligt løbende at kvalitetssikre og justere forløbet for at sikre maksimalt udbytte af behandlingen.

Peter Gilbert Jespersen er uddannet alkolog© og grunduddannet som terapeut ved Psykoterapeutisk Institut og afsluttede Den Social Diplomuddannelse ved Professionshøjskolen Metropol i 2016.

Derudover har han en overbygning i det terapeutiske arbejde efter CENAPS-modellen, og 20 års erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug.

Ud over kognitiv terapi og aktiv lytning bruges elementer fra den eksistentielle terapi (Yalom) og Craig Nakkens teorier om, Den Afhængige Personlighed.

Andre væsentlige elementer i behandlingen af rusmidler hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er rådgivning, undervisning og psykoedukation. Der indgår som centrale kompetencer i alle behandlingsforløb.

Behandlingen kan enten tage udgangspunkt i et ønske om reduktion af forbruget rusmidlet eller fuldstændig afholdenhed fra rusmidlet.

Behandling af stof- og alkoholmisbrug i KøbenhavnMisbrugskonsulent Henrik Gertz har gennem snart 20 år, arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde har haft udfordringer med misbrug.

Henrik er uddannet misbrugsbehandler (DAC) og uddannet psykoterapeut fra ID-Academy. Han har arbejdet med gruppeterapi, psykoterapeutiske samtaler, coaching, undervisning, samt som NADA akupunktur og CENAPS tilbagefaldsspecialist.

Henrik har derfor tilegnet sig kompetencer og masser af erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug. Henrik brænder for at være med til at gøre en forskel, se udvikling hos mennesker der er udfordret på flere plan i livet og hjælpe dem med at komme videre med en meningsfuld tilværelse.

Anonym behandling ved misbrug af rusmidler i København

Misbrugskonsulent Kristian Fuglsang har over 20 års erfaring med behandling af mennesker i misbrug af stof- eller alkohol.

Kristian har arbejdet med rusmiddelbehandling i alle dens former – fra døgnbehandling, dagbehandling, ambulant misbrugsbehandling og terapeutiske samtale, både med svært belastede stofafhængige til overforbrug af alkohol og unge med misbrug af feststoffer.

Kristian Fuglsang er uddannet Alkolog og CENAPS tilbagefaldsspecialist.

Han har derudover en 4-årig modul uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut og en DARC Coach / ICF og har en overbygning i det terapeutiske arbejde som gestaltterapeut.