Fleksibel alkoholbehandling i København

Anonym behandling ved misbrug af alkohol og andre rusmidler

Anonym alkoholbehandling
 Ambulant kognitiv alkoholbehandling

Der er ingen dokumentation for at socialt arbejde alene kan hjælpe mennesker i misbrug af alkohol eller andre rusmidler ud af deres problemer.

Men der er ingen tvivl om at en professionel kognitiv alkoholbehandling kan hjælpe mennesker i misbrug ud af deres sociale, økonomiske eller helbredsmæssige problemer, hvis misbruget bliver adresseret og stoppet.

Alkoholbehandling kan blive begyndelsen til et helt nyt liv

I mange tilfælde bliver misbrugsbehandlingen fundamentet til et nyt og bedre liv, hvor den personlige integritet bliver genetableret i forhold til indre og ydre værdier. Nye copingstrategier giver muligheder for udvikling på mange områder i livet, såsom familieliv, job og uddannelse, nye relationer og økonomi.

Bliver misbruget af alkohol først adresseret og stoppet, vil mange af de underliggende problemer begynde at løse sig selv, eller de bliver eksponeret, da man ikke længere bruger et rusmiddel som selvmedicinering. Problemerne kan være, depression, stress, angst, vrede, ensomhed eller sorg.

Alkoholbehandlingen målrettes derfor selve afhængigheden og misbruget af alkohol. Klienten begynder herefter at arbejde med alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling.

De centrale behandlingselementer er forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisiko situationer og psykologiske forsvarsmekanismer, håndtering af stress og støtte fra netværk.

Ambulant alkoholbehandling eller behandling af alkoholmisbrug i eget hjem

Vi tilbyder kun personlige individuelle behandlingsforløb, udredning af misbrug og misbrugsbehandling i eget hjem. Det vil sige, at vi ikke tilbyder gruppebehandling, gruppeterapi eller gruppeforløb. Du kan læse mere om den kognitive tilgang til ambulant misbrugsbehandling her.

Under behandlingsforløbet hos os, møder du kun den samme veluddannede misbrugsbehandler og vi kvalitetssikrer alle vores behandlingsforløb med feedback informed treatment. Det gør det muligt, løbende at kvalitetssikre og justere forløbet, for at sikre et maksimalt udbytte af alkoholbehandlingen.

Socialoverlæge, Peter Ege - Brug af rusmidler - optur og nedtur. Den Ambulante Misbrugsbehandling.

Vi bruger og misbruger rusmidler af to og kun to grunde. For at få det godt eller for at få det bedre eller rettere mindre skidt. Det er jo ret simpelt men det er så også det eneste der ikke er komplekst når det gælder rusmidler

Alt andet er utroligt kompliceret blandt andet fordi brugen af rusmidler hænger sammen med alt andet her i livet. Det gennemsyrer historien, politikken, økonomien og den enkeltes liv.

Rusmidlerne og rusen har skabt stjernestunder i de flestes liv, men har også kastet mennesker ud i situationer de helst ville være foruden.

Citat: Socialoverlæge, Peter Ege, Københavns Kommune.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn