Samtale omkring emnet stof eller alkoholmisbrug i virksomheden

Den nødvendige samtale om misbrug

Det er vigtigt at være grundigt forberedt til samtalen med, medarbejderen eller kollegaen, der viser tegn på alkoholmisbrug eller andet misbrug.

Indsatsen over for en kollega eller ansat med et misbrug af rusmidler starter med indkalder til en samtale om problemet.

Hvis det er en leder der indkalder, skal det overvejes om det er hensigtsmæssigt at være alene til samtalen.

Der skal også tænkes over om den indkaldte skal tage en bisidder med, det kan være tillidsrepræsentanten eller en kollega og måske der skal tages referat af samtalen så alle kan forholde sig til en evt. aftale.

Forberedelse til samtalen

Ved forberedelsen til samtalen, omkring emnet stof eller alkoholmisbrug, kan følgende punkter gennemgås.

• Hvem skal deltage i samtalen?
• Hvordan viser problemet sig?
• Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegaerne, brugerne og arbejdspladsen generelt?
• Hvordan har personens ressourcer/styrker ændret sig?
• Hvilken hjælp kan i tilbyde?
• Hvilke retningslinjer er beskrevet i virksomhedens alkohol/misbrugspolitik?
• Hvilken rolle/kompetence/ansvar har du?
• Hvad er formålet, hvad skal ændres?
• Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemerne benægtes?
• Hvornår skal der være en evt. opfølgende samtale?

Ønskes flere oplysninger om anonym misbrugsbehandling er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 51 95 33 33, alle dage.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn