Der er kommet flere unge stofmisbrugere i Danmark

Der er kommet flere stofmisbrugere i Danmark de seneste fem år, særligt blandt unge mellem 20 og 30 år

I alt er 23.000 registreret som værende misbrugere af hash eller hårde stoffer, og det er en stigning på 23 procent.

For de unges vedkommende er antallet vokset fra 5000 til 7500, svarende til 50 procent.

Samtidig er udgiften til stof-misbrugsbehandling på syv år er faldet fra 55.00 kroner per misbruger til 40.000 kroner.

Kommunerne bruger nu i langt højere grad end før gruppeforløb, fordi det er billigere end tidligere metoder.

Derudover oplever mange af dem der søger misbrugsbehandling at af blive afvist, når de har søgt hjælp – det handler ofte om at kommunen og den der søger misbrugsbehandling ikke ser problematikken omkring misbruget på samme måde og det kan ofte føre til misforståelser.

Det skyldes ikke nødvendigvis kommunernes økonomi. Men det påvirker den enkelte, som beder om hjælp, men som bliver mødt af nogen, der måske ønsker noget andet, end de selv gør. Og det kan være svært at håndtere når man står i en svær situation.

Sundhedsstyrelsens seneste skøn – der er lavet på baggrund af tal fra 2009 – lyder, at 33.000 personer er misbrugere af illegale stoffer.

Center for Rusmiddelforskning er nået frem til, at det samlede antal kan være helt oppe på 70.000 personer der er i et massivt stofmisbrug.

Opgørelsen over antallet af stofmisbrugere er sket på baggrund af tal fra kommunerne, sygehusene, det offentlige behandlersystemet og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn