Samtale omkring emnet stof eller alkoholmisbrug i virksomheden

Det er vigtigt at være grundigt forberedt til samtalen med, medarbejderen eller kollegaen, når det handler om misbrug af stof eller alkohol i virksomheden

Den nødvendige samtale

Indsatsen over for en kollega eller ansat med et misbrug af rusmidler starter med indkalder til en samtale om problemet.

Hvis det er en leder der indkalder, skal det overvejes om det er hensigtsmæssigt at være alene til samtalen.

Der skal også tænkes over om den indkaldte skal tage en bisidder med, det kan være tillidsrepræsentanten eller en kollega og måske der skal tages referat af samtalen så alle kan forholde sig til en evt. aftale.

Forberedelse til samtalen

Ved forberedelsen til samtalen, omkring emnet stof eller alkoholmisbrug, kan følgende punkter gennemgås.

• Hvem skal deltage i samtalen?
• Hvordan viser problemet sig?
• Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegaerne, brugerne og arbejdspladsen generelt?
• Hvordan har personens ressourcer/styrker ændret sig?
• Hvilken hjælp kan i tilbyde?
• Hvilke retningslinier er beskrevet i virksomhedens alkohol/misbrugspolitik?
• Hvilken rolle/kompetence/ansvar har du?
• Hvad er formålet, hvad skal ændres?
• Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemerne benægtes?
• Hvornår skal der være en evt. opfølgende samtale?

Læs om ambulant misbrugsbehandling her

Det er vigtigt at indlede samtalen positivt ved at fremhæve medarbejderens positive sider/styrker (måske har de ændret sig) og fortælle, at I ønsker at hjælpe og støtte.

Nogle finder det vanskeligt at skulle gribe ind overfor misbrugsproblemer.

At et misbrug kan være svært at identificere, hvilket medfører usikkerhed.

Utilstrækkeligt kendskab til signaler på misbrug samt manglende viden om behandling.

Det er ikke let at skulle gribe ind, men det er lederens pligt. Stol på din intuition og hold fast.

- Du kan hente hjælp fra professionelle når som helst i processen.