Adresse
Bødkerporten 41, st.
2650 Hvidovre
Telefon
51 95 33 33
E-mail
alkologen@gmail.com
Rutevejledning

Åbningstider

Mandag 08:00-21:00
Tirsdag 08:00-21:00
Onsdag 08:00-21:00
Torsdag 08:00-21:00
Fredag 08:00-21:00
Lørdag 08:00-21:00

Befolkningsundersøgelser har dokumenteret, at 15 % af de danske mænd og 9 % af kvinderne drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

Hvad du ikke bør gøre

Herunder nogle gode råd til hvordan du kan håndtere en misbruger som du forsøger at hjælpe i behandling.

Forsøg ikke at straffe, true, bestikke eller prædike.

Forsøg ikke at være en martyr.

Undgå følelsesmæssige appeller, de kan kun øge følelser af skyld og dårlig samvittighed og kan derved skubbe misbrugeren længere ud i misbrug.

Undlad at dække over eller undskylde på vegne af misbrugeren, eller på anden måde beskytte vedkommende mod konsekvenser af deres misbrug.

Tag ikke misbrugerens ansvar, det efterlader vedkommende uden fornemmelse af betydning eller værdighed.

Undlad at skjule eller smide flasker ud eller skærme misbrugeren fra situationer, hvor alkohol/stoffer er til stede. (hvis misbrugeren er i et behandlingsforløb kan i samme rydde hus/lejligheden for flasker og andet)

Begynd ikke at argumentere med misbrugeren, når vedkommende er påvirket.

Det er tilladt at sige fra, hvis du ikke ønsker at være sammen med vedkommende, når han/hun er påvirket.

Kontakt os på 51 95 33 33 inden du konfronterer misbrugeren. Det er bedst at drøfte interventionen med en professionel misbrugsbehandler for vejledning.

Det er mest hensigtsmæssigt, at du har sat dig ind i hvad misbrugsbehandlingen indebærer, så der tages højde for eventuelle forhindringer.

Antallet af personer, der indlægges til psykiatrisk behandling
med en stofrelateret bi-diagnose, og hvor der tale om hashmisbrug, var godt 2000 i
2011, og antallet er mere end tredoblet over de seneste 10 år.

860.000 danskere drikker over genstandsgrænserne, 585.000 har et skadeligt forbrug og 140.000 er afhængige af alkohol. Følgerne heraf er store såvel for den enkelte, for de pårørende som samfundsmæssigt.

Omkring 30 % af de børn, som har forældre med alkohol- eller stofproblemer, udvikler som voksne selv et alkohol- eller stofproblem.

Der hvert år dør mindst 3.000 danskere som følge af stort alkoholforbrug med i alt 70.000 tabte leveår pga. for tidlig død og tab af raske leveår.