Samfundsmæssige konsekvenser ved alkoholmisbrug

For de pårørende har det ofte store konsekvenser, når et familiemedlem drikker for meget

Alkoholmisbrug og alkoholisme påvirker ikke kun familien og den nærmeste omgangskreds
Misbrug koster samfundet enorme summer – nogen mener at det koster helt op til et højt tocifret milliardbeløb hvert eneste år

Samfundsmæssige konsekvenser ved alkoholmisbrugDer er undersøgelse der viser at det koster op mod 13 milliarder kroner at behandle mennesker med et misbrug af alkohol.

Man regner med at alkoholrelaterede trafikulykker koster alene knapt 2 milliarder kroner om året og alkoholrelateret kriminalitet ca. 1,6 milliarder kroner.

Der er også undersøgelser der vurderer, at 13 milliarder kroner årligt langt fra dækker de omkostninger der er forbundet med alkoholmisbrug, hvis man skal indregne omkostningerne til plejehjem, arbejdsulykker og genoptræning med.

Noget andet er, at mange analysens udelukkende baserer sig på tal om mennesker, som har fået konstateret et alkoholproblem, og det tal er godt 50.000. Men antallet af danskere med et alkoholmisbrug er uden tvivl meget højere.

140.000 mennesker i Danmark har et massivt misbrug

Undersøgelser har tidligere vist, at op mod 140.000 mennesker i Danmark har et massivt misbrug af alkohol – dette er mennesker som afhængige af alkohol, altså alkoholikere.

Langt størstedelen kommer dog ikke i behandling for deres misbrug, og derfor figurerer de ikke i statistikkerne.

Hvis man forestiller sig, at de 140.000 misbrugende har et forbrug af sundhedsydelser, som er bare halvt så stort som de registrerede misbrugeres – ville omkostningerne løbe op i 24 milliarder kroner årligt.

Dette skal ses i lyset af at kommunerne i 2010 kun brugte 284 millioner kroner på alkoholbehandling – så der er enorme summer at spare ved at optimere misbrugsbehandlingen.

Udover de penge man kunne spare ved en bedre misbrugsbehandling er der den menneskelige faktor og social arv – det kunne være interessant at få lavet nogle undersøgelser på de område.   

Der er i artiklen brugt tal og beregninger udarbejdet af TrygFonden.

Her kan du læse mere om samfundskonsekvenserne ved alkoholisme og alkoholmisbrug.

Kontakt os på 51 95 33 33, hvis I oplever misbrugsproblemer I ikke føler jer i stand til at takle.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn