Er du i misbrug eller pårørende til en i stof- eller alkoholmisbrug. Vi tilbyder anonym telefonrådgivning alle dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00

Behandling af stofmisbrug

Bryd fri fra stofmisbrug med professionel misbrugsbehandling: Få den hjælp du har brug for nu!

Få dybere forståelse af din afhængighed og håndter trangen effektivt

Vi tilbyder professionel behandling af stofmisbrug, behandlingen er tilpasset dine behov og kalender

Du kan komme om dagen, aftenen og i weekenden, alt efter hvad der passer bedst ind i din hverdag 

Misbrugsbehandling ved stofmisbrug. Vi tilbyder udelukkende individuelle behandlingsforløb, hvilket betyder, at vi ikke tilbyder gruppebehandling. Du vil kun møde den samme misbrugsbehandler gennem hele forløbet hos os.

Misbrugsbehandlingen skal målrettes selve stofmisbruget:

I den første fase af behandlingen af stofmisbrug er det afgørende at stoppe brugen af stoffet. Vi er overbeviste om, at når stofmisbruget først er adresseret og stoppet, kan alle de underliggende problemer løses, og varig stoffrihed opnås.

Første fase af stofmisbrugbehandlingen:

Når klienten har opnået målet med den første fase, som er stoffrihed, kan de begynde at arbejde med andre centrale elementer i behandlingen af stofmisbrug.

Forståelse af stofafhængigheden: 

De centrale elementer i behandlingen inkluderer en dybere forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer. 

Derudover er det ofte nødvendigt at lære at genkende og håndtere tanker, følelser og impulser, som kan udløse stoftrang og føre til tilbagefald.

Hvorfor er det så svært at stoppe stofmisbrug: 

Før man søger behandling for stofmisbrug, oplever mange, at de kan reducere deres forbrug eller endda stoppe helt i kortere perioder, når de forsøger at overvinde misbruget på egen hånd. 

Desværre bliver de fleste dog igen overmandet af trangen til stoffer og falder tilbage i misbruget.

For at overvinde stofmisbruget kræver det mere end blot vilje og stædighed: 

Det er nødvendigt at forstå de mekanismer, der er involveret i afhængigheden og de psykologiske forsvarsmekanismer, der forhindrer en i at se realistisk på misbrugets negative konsekvenser. 

Professionel misbrugsbehandling kan også hjælpe med at identificere de underliggende problemer, der bidrager til afhængigheden, og lære klienten at håndtere trangen til stoffer på en mere konstruktiv måde.

Hvornår er man afhængig af stoffer:

Tanker, der kredser om stoffer, kan være et tydeligt tegn på afhængighed. Ligeledes kan perioder med stærk trang eller behov for stoffer, og irritation når man ikke kan få stoffet, også indikere afhængighed. 

For langt de fleste med stofmisbrug kræver det professionel hjælp og behandling for at opnå og opretholde stoffrihed.

Facebook
Twitter
LinkedIn