);

Misbrugsbehandling ved medicinmisbrug og rusmidler i København

Behandling ved misbrug eller overforbrug af medicin
Behandling ved misbrug og afhængighed af medicin

Du kan komme dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender eller vi kommer til dig.

Behandling af misbrug eller overforbrug af medicin kan nemlig også foregå i eget hjem. Her tilbyder vi støtte under nedtrapning og den videre behandling foregår herefter med 2 sessioner om ugen.

Vi tilbyder 100% anonym behandling ved afhængighed og misbrug af medicin

Fase 1, i behandlingen er nedtrapningen af medicinen. Fase 2, er håndtering af abstinenser og fastholdelse af ønske om at kommer ud af misbruget. I fase 3, begynder det terapeutiske arbejdet med alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling, der skal forebygge tilbagefald.

De centrale elementer kan handle om dybere forståelse af misbrug og medicinafhængighed, håndtering af trang, skærpet opmærksomhed ved højrisiko situationer, opmærksomhed på uansvarlig adfærd, benægtelse og forsvarsmekanismer ved misbrug og afhængighed af medicin og nye copingstrategier.

Medicinmisbrug og afhængighed

Ved medicinmisbrug og afhængighed af medicin bliver man ofte både fysisk og psykisk afhængig. Du kan læse mere om psykisk og fysisk afhængighed her. Men det kommer an på hvilken medicin det handler om, og i hvor lang tid misbruget eller overforbruget af medicinen har stå på.

De fleste der trapper ud af afhængighedsskabende medicin, vil i en periode komme til at opleve ubehag når “pillerne er lagt på hylden”.

Det vil sige at man kommer til at opleve abstinenser, når man ophører med brug af sin medicin. Læs mere om abstinenser her.

For nogen er ubehaget meget udtalt, med lange perioder med uro, svedeture, tankemylder, pludselige vredesudbrud eller følelsen af at være ked af det. 

Du kan læse mere om misbrug og udvikling af medicinafhængighed her.

Almindelige konsekvenser ved overforbrug eller misbrug af medicin

Misbrug og overforbrug af medicin har ofte en række alvorlige negative konsekvenser som, helbredsskader, psykiatriske følgetilstande, sociale konsekvenser, isolation, ensomhed, tvangsmæssig adfærd.

Du bør tage en snak med din læge, inden du begynder nedtrapningen af din medicinen. Dette for at forhindre at du bliver for dårlig under nedtrapningen eller der opstår andre komplikationer under forløbet.

Behandlingen af medicinmisbrug kan foregå i eget hjem eller som et ambulant behandlingsforløb, hvor vi tilbyder hjælp og støtte under nedtrapningen.

COVID-19. Vi holder åben som normalt da vi kun tilbyder 1 til 1 behandlingsforløb og holder god afstand og afspritter grundigt.