Tidlig indsats ved stof eller alkoholmisbrug på arbejdspladsen

Hvis en medarbejder møder tydeligt påvirket på arbejde, skal der handles med det samme

Påvirket på arbejdepladsen

Vær så vidt muligt flere om at konstatere problemet og send medarbejderen hjem med henblik på efterfølgende samtale.

Der bør skrives et notat, som opbevares hos lederen eller på personalesagen, om hændelsesforløbet med beskrivelse af adfærd og tilstand.

Medarbejderen bekræfter med sin underskrift at være vidende om notatets tilstedeværelse, herunder evt. egne kommentarer.

Tillidsrepræsentanten orienteres i forbindelse med hjemsendelsen.

Kontakt herefter professionel hjælp og tilbyd medarbejderen et behandlingstilbud.

Tidlig indsats

En tidlig indsats på arbejdspladsen over for misbrugsproblemer har meget store chancer for at give gode resultater.

Jo tidligere der bliver taget fat om et problem, jo færre menneskelige og økonomiske omkostninger får det for både medarbejderen og arbejdspladsen som helhed.

Kontakt Den Ambulante Misbrugsbehandling, hvis i på jeres virksomhed oplever misbrugsproblemer i ikke føler jer i stand til at takle - så kommer jeg gerne ud til virksomheden.

Kend signalerne og grib ind

Blandt misbrugsbehandlere er der enighed om, at en tidlig indgriben giver bedre mulighed for effektfuld hjælp.

For at kunne gribe tidligt ind er det vigtigt at kende til de signaler, der kan være på misbrug.

Signalerne på misbrug er forskellige alt efter om det er misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler.

Signaler på misbrug

Arbejdspræstationen er forringet. Virker påvirket af alkohol eller medicin. Abstinenser (f.eks. sveder, fryser, er rød i hovedet, ryster på hænderne) Humørsvingninger. Påfaldende adfærd/ fravær i pauser. Udpræget rastløshed. Unormalt sløv eller træt. Uklar snøvlende tale. Håndskriften bliver utydelig/ulæselig. Store eller små pupiller. Hyppigt sygefravær. Udebliver uden at give meddelelse. Lugter af alkohol.

Kontakt Den Ambulante Misbrugsbehandling på +45 51 95 33 33, hvis i skulle have spørgsmål.

Læs mere om skadeligt misbrug af stof- eller alkohol

Ledere og kollegaer behøver ikke dybtgående kendskab til misbrug og behandling for at gribe ind overfor et menneske med formodet misbrug.

Men det bør overlades til professionelle behandlere at behandle misbruget.                                        

Ledere og kollegaer skal primært fokusere på den arbejdsmæssige præstation og øget sygefravær.

I Danmark går der ca. 10-12 år før et egentlig alkoholbehandlingstilbud kommer på tale hos borgere med alkoholproblemer.
Kun 28 % af virksomhederne har tilbud eller ordninger, der kan hjælpe ansatte med alkoholproblemer.

Læs mere om anonym kognitiv misbrugsbehandling

Kognitiv terapi