Fakta om alkoholforbruget i Danmark

I 2016 blev der i Danmark solgt samlet: 354 mio. liter øl, 151 mio. liter vin, 20 mio. liter spiritus og 6 mio. liter alkoholsodavand

Fakta om misbrug af alkohol i Danmark

Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler

Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.

Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling.

 
Hvor mange mænd i forhold til kvinder har alkoholproblemer

Fakta er, at næsten hver femte danske mand, 19,4%, viser tegn på alkoholproblemer.

For danske kvinder viser 8,4% tegn på alkoholproblemer.

Hvilke sundhedsproblemer relaterer sig til alkohol

5,6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug. Det svarer til over 2900 dødsfald om året.

Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol.

212.000 ekstra besøg til almen praktiserende læger.

Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger.

35.000 ekstra ambulante hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år.

53.000 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år.

Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme og leverlidelser.

Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre.

Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.

Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn