122.000 børn har et alkoholproblem

Tusindvis af børn i dagens Danmark betaler en høj pris, når en eller begge forældre drikker. Og det få ofte konsekvenser langt ind i voksenlivet

Der er uhyggeligt mange knuste skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug

Konsekvenserne ved at vokse op i et hjem med alkoholproblemer er, at der er ca. 2,5 gang så stor risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Man har dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord, og i høj grad er man i risikogruppen for selv at udvikle et misbrug.

Tidligere var det kun dem der var i misbrug, der kunne få gratis, anonym misbrugsbehandling.

Men i dag er det også muligt for at børn af forældre med alkoholmisbrug eller stofmisbrug at få gratis støtte og samtaleterapi, også selvom forældrene endnu ikke selv har anerkendt deres problem.

Du kan læse mere om kampagnen på trygfonden.dk

I 2016 gav fra Børne- og Socialministeriet 264 millioner kroner til at starte nye terapitilbud til børn og unge under 25 år i familier med alkohol- og stofmisbrug. Men i alle disse nye tilbud er der stadig ledig kapacitet, og det tyder på at der er alt for lille kendskab til dem.

Det høje antal børn, der skal leve med forældrenes alkoholproblemer, står i skærende kontrast til den ledige kapacitet der er i kommunerne, både til voksne der drikker for meget, voksne pårørende og børn og unge i alkoholfamilier.

Børn fra hjem med alkoholproblemer trives dårligere fysisk og psykisk, har lavere selvværd og en dårligere skolegang end andre børn

Jo før man kommer i behandling for sit misbrug, jo bedre er det, men for mange i misbrug går der oftest mellem 10 og 15 år før de opsøger hjælp og det er jo alt for langt tid.

Ofte kunne behandlingen iværksættes lang til forinden, hvis omgivelserne havde det fornødne mod og kendskab til hvilken muligheder der er for behandling af misbrug.

Er du i tvivl om hvordan du bedst kan hjælpe en i misbrug, så kontakt os på telefon 51 95 33 33, så vejleder vi dig og den du ønsker at hjælpe til det bedst behandlingstilbud

De fleste børn i alkoholfamilier tyr til hemmeligheder og løgne for at holde problemer skjult for omverdenen fordi de skammer sig og frygter, at sandheden kommer frem.

Derfor er det vigtigt, at nogle af de voksne, der er tættest på børnene i deres hverdag, tør gribe ind. Det gælder i høj grad lærerne og pædagoger.

Der er blevet gennemført en undersøgelse blandt 200 folkeskolelærere. Her har omkring 70 % procent oplevet, at de har været bekymrede for elever i forbindelse med mistanke om alkoholproblemer i hjemmet. 

Men under halvdelen af lærerne føler sig rustede til at tage samtalen med børnene, og endnu færre, kun 27 procent, tør tage samtalen med forældrene.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn